rozrodczość co to znaczy
Czym jest ROZRODCZOŚĆ. Medycyna liczebności; w rzeczywistych warunkach, w związku z oddziaływaniem.

Czy pomocne?

Co to jest ROZRODCZOŚĆ

Definicja z ang. REPRODUCTION, z niem. FORTPFLANZUNG.

Co oznacza: - w ekologii: właściwa populacji umiejętność wzrostu liczebności; w rzeczywistych warunkach, w związku z oddziaływaniem doboru naturalnego, r. stanowi zwykle niewielki ułamek rozrodczości maksymalnej (fizjologicznej). R. rzeczywistą wyraża się zwykle jako ułamek, którego licznikiem jest liczba nowych osobników, a mianownikiem - iloczyn czasu i liczby wszystkich osobników populacji. Zobacz potencjał biotyczny.

Czym jest ROZRODCZOŚĆ znaczenie na Słownik na R .