rybosom co to znaczy
Czym jest RYBOSOM. Medycyna białka. Ma rozmiar około 23 nm (w jądrze komórkowym i w cytoplazmie u.

Czy pomocne?

Co to jest RYBOSOM

Definicja z ang. ribosome, z niem. Ribosomen.

Co oznacza: - organella komórkowa stanowiąca część aparatu biosyntezy białka. Ma rozmiar około 23 nm (w jądrze komórkowym i w cytoplazmie u eukariontów) albo kilkunastu nm (u prokariontów i w plastydach i mitochondriach u eukariontów). R. złożona jest z dwóch podjednostek (większej i mniejszej), połączonych jonami magnezu. Każda podjednostka jest zbudowana z białek zasadowych i rRNA (→ RNA). Wszystkie składniki r. decydują o jego umiejętności do wiązania się z mRNA i tRNA w procesie → translacji. R. u eukariontów powstają w jądrze komórkowym, a do cytoplazmy przenoszone są poprzez pory w otoczce jądrowej; w cytoplazmie r. w większości wiążą się z błonami → retikulum endoplazmatycznego; w procesie translacji są organizowane w polirybosomy. U prokariontów r. występują pojedynczo w cytoplazmie podstawowej.

Czym jest RYBOSOM znaczenie na Słownik na R .