siarkowodór co to znaczy
Czym jest SIARKOWODÓR. Medycyna środowiska poprzez różne mikroorganizmy beztlenowe, na przykład.

Czy pomocne?

Co to jest SIARKOWODÓR

Definicja z ang. Hydrogen sulfide, z niem. Schwefelwasserstoff.

Co oznacza: (H₂S) - gaz o dużej rozpuszczalności w wodzie, uwalniany do środowiska poprzez różne mikroorganizmy beztlenowe, na przykład poprzez bakterie gnilne w procesie rozkładu białek albo poprzez bakterie redukujące siarczany, tzn. wykorzystujące siarkę jako akceptor wodoru w procesach oddechowych. S. jest związkiem wysoce toksycznym dla organizmów oddychających tlenowo. Może się gromadzić latem w przydennej strefie jezior, w szczególności głębokich, jeśli doszło do ich nadmiernego użyźnienia. poprzez cały rok utrzymuje się wysoka zawartość s. w przydennej strefie Bałtyku; powodem jest zanieczyszczenie wpływających rzek ściekami, w szczególności bytowymi. W płytkich zbiornikach wodnych s. jest źródłem wodoru dla beztlenowych bakterii fotosyntetyzujących.

Czym jest SIARKOWODÓR znaczenie na Słownik na S .