skrzela co to znaczy
Czym jest SKRZELA. Medycyna pierścienic, szkarłupni, ryb i larw płazów: narządy oddechowe.

Czy pomocne?

Co to jest SKRZELA

Definicja z ang. gill, z niem. Kieme.

Co oznacza: - u zwierząt wodnych - mięczaków, skorupiaków, niektórych pierścienic, szkarłupni, ryb i larw płazów: narządy oddechowe wykorzystywane do wymiany gazowej między płynami ustrojowymi i wodą. S. mają różne pochodzenie, położenie i mogą być rozmaicie zbudowane, zawsze jednak są wilgotne; ich zewnętrzna powierzchnia styka się z wodą, z kolei wewnętrzna zwykle pozostaje w kontakcie z naczyniami włosowatymi. Wyróżnia się s. zewnętrzne, na przykład u szkarłupni, pierścienic, skorupiaków i s. wewnętrzne - u mięczaków, osłonic, bezczaszkowców, kręgowców. U szkarłupni występują s. skórne, będące uwypukleniami powłok ciała. U mięczaków s. są pierzaste, położone w jamie płaszczowej. U skorupiaków s. są położone na odnóżach, u pierścienic - na przednim końcu ciała (u form osiadłych) albo na grzbiecie (u form pływających). U osłonic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb w tworzeniu s. bierze udział przedni odcinek przewodu pokarmowego: po bokach ciała występują szczeliny skrzelowe (u osłonic i bezczaszkowców mające postać → kosza skrzelowego), umożliwiające cyrkulację wody wokół s. U kręgowców s. mają postać blaszek i listków, które u kręgoustych są zamknięte w workach skrzelowych, z kolei u ryb osadzone na → łukach skrzelowych. Szpary skrzelowe rozdzielające łuki otwierają się u ryb spodoustych na zewnątrz ciała, z kolei u pozostałych ryb uchodzą do komory skrzelowej przykrytej wieczkiem skrzelowym. U larw płazów ogoniastych występują pierzaste s. zewnętrzne.

Czym jest SKRZELA znaczenie na Słownik na S .