zasady termodynamiki co to znaczy
Czym jest TERMODYNAMIKI ZASADY. Medycyna pierwszej zasady, suma energii w układzie zamkniętym, a.

Czy pomocne?

Co to jest TERMODYNAMIKI ZASADY

Definicja z ang. THERMODYNAMICS PRINCIPLES, z niem. THERMODYNAMIK PRINCIPLES.

Co oznacza: - podstawowe prawa teorii zjawisk cieplnych. W myśl pierwszej zasady, suma energii w układzie zamkniętym, a więc kompletnie odizolowanym od środowiska, jest stała. Inaczej mówiąc, nie można zbudować układu, który dostarczyłby większej ilości energii niż liczba uprzednio do niego doprowadzona. W myśl drugiej zasady, energia cieplna nie może samorzutnie przechodzić z ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej. Wg innego sformułowania tej zasady, układy dążą do przejścia ze stanu mniej prawdopodobnego, a więc bardziej uporządkowanego, w bardziej prawdopodobny, a więc mniej uporządkowany. Miarą nieuporządkowania układu jest → entropia. Większość przemian ma charakter nieodwracalny (wyjątek stanowią przemiany, gdzie stopień uporządkowania układu nie zmienia się - odpowiednikiem są reakcje odwracalne w chemii). W myśl trzeciej zasady, entropia maleje do zera stosunkowo zbliżania się temperatury do zera bezwzględnego. T.z. pozwalają analizować przekształcenia i losy energii w komórkach, organizmach, ekosystemach. Wykorzystywanie ich w biologii jest jednak ograniczone, bo żywa substancja jest zawsze układem otwartym, jest to wymieniającym materię i energię ze swoim otoczeniem.

Czym jest TERMODYNAMIKI ZASADY znaczenie na Słownik na T .