terytorializm co to znaczy
Czym jest TERYTORIALIZM. Medycyna swojego → areału osobniczego, polegające na obronie tego obszaru.

Czy pomocne?

Co to jest TERYTORIALIZM

Definicja z ang. territoriality, z niem. Territorialität.

Co oznacza: - zachowanie się zwierząt wykazywane na określonej części swojego → areału osobniczego, polegające na obronie tego obszaru przed innymi osobnikami tego gatunku (u zwierząt żyjących w parach t. dotyczy wspólnego areału). Występuje u kręgowców, lecz również u stawonogów i mięczaków. Zwierzę sygnalizuje własną obecność i gotowość do obrony terytorium (sygnały akustyczne, wizualne i zapachowe). Znaczenie t. polega na zapewnieniu zwierzęciu terytorium do żerowania, rozrodu, schronienia. T. może być okresowy, w związku z rozrodem (na przykład u ptaków w porze lęgowej, u niektórych ryb w okresie opieki nad wylęgiem) albo zimowaniem lub także snem (((na przykład u nietoperzy). Stały t. występuje ((((na przykład u szczurów, świstaków, niektórych ryb (szczupak); u niektórych zwierząt samotniczych t. zanika jedynie w okresie godów ( (((((na przykład u niedźwiedzi).

Czym jest TERYTORIALIZM znaczenie na Słownik na T .