transkrypcja co to znaczy
Czym jest TRANSKRYPCJA. Medycyna przepisywania informacji dziedzicznej z DNA na RNA na zasadzie →.

Czy pomocne?

Co to jest TRANSKRYPCJA

Definicja z ang. TRANSCRIPTION, z niem. Transcription.

Co oznacza: - mechanizm biosyntezy → RNA na matrycy → DNA, a więc przepisywania informacji dziedzicznej z DNA na RNA na zasadzie → komplementarności zasad purynowych i pirymidynowych. T. stanowi niezbędne ogniwo w mechanizmie ekspresji (ujawniania się) informacji dziedzicznej. Jest wieloetapowym procesem katalizowanym poprzez polimerazy RNA. Dzieje się tylko na jednej z dwóch nici DNA, nazywanej sensowną; rozpoczyna się w określonych miejscach startowych (promotorach) i przebiega wzdłuż nici w kierunku 5´3´ łańcucha ( a więc kierunku 3´5´ nici DNA. U organizmów prokariotycznych t. katalizowana jest poprzez jeden kompleks enzymatyczny, z kolei u organizmów eukariotycznych synteza poszczególnych rodzajów RNA (mRNA, tRNA, rRNA) zachodzi z udziałem odrębnych kompleksów enzymatycznych. U organizmów prokariotycznych t. jest powiązana czasowo i przestrzennie z → translacją, z kolei u organizmów eukariotycznych po t. każdy rodzaj RNA ulega obróbce potranskrypcyjnej w jądrze komórkowym (→ egzony, → introny) z udziałem → ligaz, po czym może być przenoszony do cytoplazmy.

Czym jest TRANSKRYPCJA znaczenie na Słownik na T .