trypsyna co to znaczy
Czym jest TRYPSYNA. Medycyna powstający w trzustce jako nieaktywny chemicznie trypsynogen i w tej.

Czy pomocne?

Co to jest TRYPSYNA

Definicja z ang. trypsin, z niem. Trypsin.

Co oznacza: - enzym proteolityczny zaliczany do endopeptydaz, powstający w trzustce jako nieaktywny chemicznie trypsynogen i w tej postaci wydzielany w → soku trzustkowym. W dwunastnicy, pod wpływem enzymu enterokinazy, ulega aktywacji. Katalizuje rozpad wiązań peptydowych, gdzie uczestniczy grupa karboksylowa aminokwasu zasadowego (na przykład lizyny), dzięki czemu łańcuch białkowy rozpada się na krótsze peptydy. T. jest w najwyższym stopniu aktywna w środowisku lekko zasadowym (pH ok. 8).

Czym jest TRYPSYNA znaczenie na Słownik na T .