udomowienie co to znaczy
Czym jest UDOMOWIENIE. Medycyna morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych właściwości.

Czy pomocne?

Co to jest UDOMOWIENIE

Co oznacza UDOMOWIENIE: (domestykacja) - długookresowy mechanizm przekształcania morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych właściwości zwierząt w związku z ich hodowlą prowadzoną poprzez człowieka. Najprościej u. podlegają zwierzęta stadne. Spośród ssaków jako pierwszy udomowiony został pies (przynajmniej 10 000 lat temu), następnie bydło, owce i kozy, a później trzoda chlewna i osioł, a najpóźniej koń. Spośród ptactwa najwcześniej udomowiono gołębie (około 6000 lat temu). Aktualnie istnieje kilkaset udomowionych gatunków ptaków i ssaków, hodowanych w celach ekonomicznych albo estetycznych.
Definicja UTLENIANIE:
Co to jest ogólnie: każda reakcja chemiczna polegająca na odrywaniu elektronów od danej substancji; 2. w wąskim (tradycyjnym) rozumieniu: przenoszenie elektronów z danej substancji na tlen, z ewentualnym udomowienie co to jest.
Definicja UREOTELICZNE ZWIERZĘTA:
Co to jest zwierzęta wydalające nadmiar azotu raczej w formie mocznika, syntetyzowanego z amoniaku w cyklu ornitynowym. U.z. są wybrane ryby morskie (na przykład spodouste), płazy, żółwie i ssaki udomowienie definicja.
Definicja UCHO:
Co to jest narząd słuchu i równowagi. Złożona jest z u. wewnętrznego, obecnego u wszystkich kręgowców (→ błędnik), u. środkowego homologicznego z pierwszą szparą skrzelową i występującego tylko u → czworonogów udomowienie co znaczy.
Definicja UTLENOWANA SUBSTANCJA:
Co to jest zawierająca albo przenosząca tlen, który jednak nie jest trwale związany chemicznie, tzn. nie tworzy z tą substancją wiązań atomowych. Tlen w formie cząsteczkowej może zostać łatwo oddany do udomowienie słownik.
Definicja UKŁAD:
Co to jest morfologicznie wyodrębniony zespół narządów (u zwierząt) albo tkanek (u roślin), wyspecjalizowany we wspólnym pełnieniu określonej funkcji. Większość u., ale nie wszystkie, to zespoły ciągłe udomowienie znaczenie.

Czym jest UDOMOWIENIE znaczenie na Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: