wylesianie co to znaczy
Czym jest WYLESIANIE. Medycyna nadmiernym pozyskiem drewna albo zajmowaniem terenu pod uprawy.

Czy pomocne?

Co to jest WYLESIANIE

Definicja z ang. deforestation, z niem. Abholzung.

Co oznacza: (deforestracja) - zmniejszanie powierzchni lasów, wywołane nadmiernym pozyskiem drewna albo zajmowaniem terenu pod uprawy rolnicze, zabudowę albo drogi. W. prowadzi do pomniejszenia umiejętności retencyjnych gleby, tzn. do powiększenia powierzchniowego spływu wody do rzek i potoków. Nasilają się mechanizmy erozji gleby (tzn. wymywania i wywiewania gleby), co prowadzi do zubożenia siedlisk. Od wielu dziesięcioleci znany jest bezpośredni związek pomiędzy wylesianiem zlewni rzek, w szczególności w górach, i występowaniem powodzi na niżej położonych terenach. W. na wielkich obszarach prowadzi do niekorzystnych zmian klimatycznych - w szczególności do powiększenia różnicy temperatur pomiędzy latem i zimą i do nierównomiernego rozkładu opadów (okresy suszy na przemian z gwałtownymi opadami i powodziami).

Czym jest WYLESIANIE znaczenie na Słownik na W .