arterioskleroza adrenalina co to znaczy
Arterioskleroza, Adrenalina, Amfoteryczne Zwiˇzki, Aglutyniny, Ametabolia, Allena Reguła.

Medycyna A

 • Co to jest Amp Definicja zobacz adenozynomonofosforan
 • Co to jest Organizm Acidofobowy Definicja organizm unikający środowisk kwaśnych; większość roślin i zwierząt
 • Co to jest Chromosomowa Aberracja Definicja chromosomów. Zobacz deficjencja, delecja, duplikacja, insercja, inwersja, translokacja
 • Co to jest Aborcja Definicja płodu, zanim stanie się zdolny do samodzielnego życia
 • Co to jest Widmo Absorpcji Definicja gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Każdy związek chemiczny posiada charakterystyczne
 • Co to jest Grupa Acetylowa Definicja anabolicznych. Przenoszona m. in. poprzez koenzym A
 • Co to jest Zwierzęta Acelomatyczne Definicja pierwotna jest wypełniona poprzez parenchymę, a wtórna - ograniczona do światła gonad; robaki
 • Co to jest Absorpcja Definicja sensie biologicznym: wchłanianie wody, roztworów i gazów poprzez komórki albo tkanki. Zobacz
 • Co to jest Abysal Definicja 1000-2000 m. Zamieszkiwana poprzez zwierzęta, jednak pozbawiona światła i roślin. Biocenoza a
 • Co to jest Acetylocholinesteraza Definicja nerwowych i w ich zakończeniach; skutkuje pomniejszenie stężenia acetylocholiny w szczelinie
 • Co to jest Acetabularia Definicja nad regeneracją A., wykonane poprzez Hammerlinga, wykazały, iż jądro jest niezbędne do regeneracji
 • Co to jest Kwas Abscysynowy Definicja przyhamowanie funkcji organów wegetatywnych); inhibitor wzrostu i rozwoju, antagonistyczny wobec
 • Co to jest Antocyjany Definicja występujące w soku komórkowym. Nadają barwę płatkom kwiatów, a również liściom, gdzie maskują
 • Co to jest Antropogeneza Definicja współczesnego człowieka. Aktualnie uważane jest, iż człowiek i małpy człekokształtne są
 • Co to jest Adenozynodifosforan Definicja ryboza) i połączonych z nią dwóch grup ortofosforanowych. ADP jest wytworem hydrolizy ATP (reakcji
 • Co to jest Addycja Definicja zasady w DNA; najczęściej wywołuje duże zmiany w strukturze i właściwościach kodowanego białka
 • Co to jest Agranulocyty Definicja dających się obserwować po wybarwieniu. Są kuliste albo owalne, większe od czerwonych ciałek krwi
 • Co to jest Adenina Definicja nukleinowych zarówno → DNA, jak i → RNA
 • Co to jest Adenozynodwufosforan Definicja ADP) - zobacz adenozynodifosforan
 • Co to jest Adaptacja Definicja zobacz przystosowanie
 • Co to jest Adenozyna Definicja związek złożony z → adeniny i → rybozy. Zobacz nukleozyd
 • Co to jest Analny Definicja u zwierząt: odbytowy, położony w pobliżu odbytu
 • Co to jest Allosomy Definicja zobacz chromosomy płci
 • Co to jest Abiogeneza Definicja zobacz samorództwo
 • Co to jest Aldosteron Definicja gospodarkę jonami sodu i potasu przez wpływ na ich wydalanie albo zatrzymywanie w organizmie
 • Co to jest Jajo Alecytalne Definicja bruzdkują zwykle kompletnie, równomiernie. Występują powszechnie u form żyworodnych, na przykład u
 • Co to jest Cykliczny Adenozynomonofosforan Definicja komórce pod wpływem kontaktu receptora błonowego z odpowiednim hormonem niesterydowym
 • Co to jest Adenozynomonofosforan Definicja ortofosforowego. Wchodzi w skład kwasów rybonukleinowych (→ RNA); powstaje jako wytwór hydrolizy
 • Co to jest Energia Aktywacji Definicja zobacz energia aktywacji
 • Co to jest Alergia Definicja substancji w środowisku, objawiający się jako katar sienny, wysypka, astma, zaburzenia trawienia
 • Co to jest Anterydium Definicja zobacz plemnia
 • Co to jest Autosom Definicja → chromosom nie będący chromosomem płci (ani X, ani Y
 • Co to jest Antropologia Definicja rozwoju osobniczego, zmienności osobniczej i rasowej, jak i pochodzeniem człowieka i jego związkami
 • Co to jest Antagonizm Definicja mięśniowy opierający na działaniu mięśni prostowników i zginaczy, albo działanie współczulnej i
 • Co to jest Organizmy Antarktyczne Definicja panujących na Antarktydzie; 16 gatunków ptaków (na przykład pingwiny, mewy, rybitwy), kilka
 • Co to jest Komórka Apikalna Definicja znajdująca się na szczycie pędu albo korzenia (u paprotników) lub plechy, różniąca się
 • Co to jest Aplanospory Definicja u glonów: ustalenie nieruchomych zarodników powstających drogą podziałów mitotycznych
 • Co to jest Apodema Definicja zewnętrznego. A. są miejscem przyczepu mięśni umożliwiających ruchy w stawach
 • Co to jest Apoenzym Definicja białkowa część enzymu. Wymaga obecności specyficznego koenzymu, by stać się funkcjonalnym enzymem
 • Co to jest Aromorfoza Definicja uniwersalnym znaczeniu przystosowawczym. A. prowadzić mają do wyodrębniania dużych grup
 • Co to jest Artefakt Definicja procesie przygotowania preparatu, najczęściej w czasie utrwalania albo odwadniania
 • Co to jest Arterie Definicja zobacz tętnice
 • Co to jest Aerenchyma Definicja charakterystyczna dla roślin wodnych i błotnych; zawiera ciągły mechanizm wielkich przestworów
 • Co to jest Organizmy Aerobowe Definicja aeroby) - zobacz tlenowce
 • Co to jest Specjacja Allopatryczna Definicja populacja zostanie odizolowana geograficznie od reszty populacji danego gatunku, a następnie
 • Co to jest Angiotensyny Definicja pod działaniem enzymu reniny
 • Co to jest Allopoliploid Definicja albo więcej) zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych
 • Co to jest Miejsce Allosteryczne Definicja substancji innej niż naturalny substrat, z powodu czego następuje zmiana kształtu cząsteczki i jej
 • Co to jest Efekt Allosteryczny Definicja przestrzennego) łańcucha białka enzymatycznego w obrębie centrum aktywnego. Zmiana ta spowodowana
 • Co to jest Enzym Allosteryczny Definicja i podjednostki regulatorowej, mającej własne centrum allosteryczne. O aktywności tej pierwszej
 • Co to jest Państwo Antarktyczne Definicja lesiste krańce Ameryki Płd. i bezleśne wyspy antarktyczne. Wilgotne, górskie lasy liściaste z
 • Co to jest Pyłkowa Analiza Definicja biogeograficznych okresu, gdzie te pokłady powstawały, na podstawie składu gatunkowego
 • Co to jest Acth Definicja kortykotropina) - zobacz adrenokortykotropowy hormon
 • Co to jest Narzˇdy Analogiczne Definicja pochodzeniem i metodą rozwoju, na przykład skrzydło owada i skrzydło ptaka, kostne łuski ryb i
 • Co to jest Czynniki Abiotyczne Definicja klimatyczne albo → edaficzne czynniki
 • Co to jest Aldozy Definicja odwodornienie jednej z grup alkoholowych do grupy aldehydowej. Szereg a. da się wyprowadzić z
 • Co to jest Adh Definicja hormon antydiuretyczny) - zobacz wazopresyna
 • Co to jest Adermina Definicja dekarboksylacji, syntezie białek i metabolizmie tłuszczów
 • Co to jest Adiuwant Definicja antygenem, nieswoiście modyfikuje (zwykle wzmacnia) odpowiedź immunologiczną
 • Co to jest Adhezja Definicja sił przyciągania pomiędzy tymi substancjami. W biologii: również przyleganie komórek do powierzchni
 • Co to jest Adolescencja Definicja wystąpienia pierwszych fizycznych objawów dojrzewania płciowego do pełnej dorosłości
 • Co to jest Adoleskaria Definicja zobacz metacerkaria
 • Co to jest Adypocyt Definicja kroplę lipidową a cytoplazma jest zepchnięta na obwód komórki
 • Co to jest Akarologia Definicja rzędu stawonogów należących do gromady pajęczaków
 • Co to jest Akceptor Definicja zdolny do przyłączenia innej substancji, cząsteczki, związku chemicznego albo cząstki (na przykład
 • Co to jest Aksoplazma Definicja cytoplazma komórek nerwowych (neuronów
 • Co to jest Aferentny Definicja narządu; na przykład aferentne włókno nerwowe, przewodzące bodźce od receptora do ośrodka nerwowego
 • Co to jest Aglutynacja Definicja na przykład a. komórki jajowej i plemnika jako wstęp do zapłodnienia, a. płytek krwi jako pierwszy
 • Co to jest Agenezja Definicja nierozwinięcie się narządu z jego zawiązka. Zob atrofia
 • Co to jest Agrocenoza Definicja gatunkowego i, w konsekwencji, słabo wykształconymi mechanizmami samoregulacji
 • Co to jest Aglutynogen Definicja zobacz aglutyniny
 • Co to jest Akson Definicja metrów) wypustka komórki nerwowej (→ neuron), wyprowadzająca bodźce z ciała komórki i przez synapsy
 • Co to jest Wielokrotne Allele Definicja allele wyznaczające grupy krwi mechanizmu ABO. Występowanie a. w. jest regułą w naturalnych
 • Co to jest Afazja Definicja mózgowej (u osób praworęcznych) albo półkuli prawej (u leworęcznych). A. czuciowa - niemożność
 • Co to jest Agonista Definicja aktywator) - cząsteczka, która pobudza czynność receptora przez podłączenie się do niego
 • Co to jest Agrobiologia Definicja się zastosowaniem teoretycznych osiągnięć biologii w rozwiązywaniu konkretnych zadań praktycznych
 • Co to jest Albuminoidy Definicja zobacz skleroproteidy
 • Co to jest Akrodontyzm Definicja płazów i niektórych gadów
 • Co to jest Anastomozy Definicja tworami podobnej natury, na przykład pomiędzy wiązkami przewodzącymi w liściu, pomiędzy tętnicami i
 • Co to jest D Aktynomycyna Definicja substancją cytostatyczną (→ cytostatyczna substancja) i immunosupresyjną (→ immunosupresyjna
 • Co to jest Rozwój Akropetalny Definicja osi i wzrostem wierzchołkowym. Polega na tym, iż przedmioty najmłodsze znajdują się w pobliżu
 • Co to jest Aldehydy Definicja mogące powstawać na przykład z powodu utleniania alkoholi albo redukcji kwasów organicznych. A. są
 • Co to jest Transport Aktywny Definicja kosztem energii uwalnianej w drodze hydrolizy (na przykład wiązania wysokoenergetycznego w ATP
 • Co to jest Octan Aktywny Definicja zobacz acetylo?CoA
 • Co to jest Albinizm Definicja zobacz bielactwo
 • Co to jest Alanina Definicja zobacz aminokwasy
 • Co to jest Albinos Definicja przeświecaniem naczyń krwionośnych przez tęczówkę. A. mają regularnie upośledzony zmysł wzroku albo
 • Co to jest Substancja Alkaliczna Definicja wyższe niż 7; ustalenie to stosuje się również do opisu pH panującego w danym wieloskładnikowym
 • Co to jest Geologiczny Aktualizm Definicja aktualnie takie same jak w przeszłości. Znaczy to, iż zmiany geologiczne były wywoływane procesami
 • Co to jest Akromegalia Definicja somatotropiny) poprzez gruczołową część przysadki mózgowej u osób dojrzałych płciowo. Objawia się
 • Co to jest Miejsce Aktywne Definicja większej liczby substratów i katalizowania reakcji chemicznej
 • Co to jest Allantochorion Definicja część omoczni i zrośniętą z nią kosmówkę. Homologiczna do łożyska ssaków; ułatwia wymianę gazową
 • Co to jest Allelozwiˇzki Definicja zachowanie się osobników innego gatunku. Mogą to być substancje odstraszające - repelenty (na
 • Co to jest Alloantygen Definicja antygen różny od własnego, pochodzący od innego osobnika tego samego gatunku
 • Co to jest Algi Definicja tradycyjna nazwa → glonów
 • Co to jest ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY (PGAL) Definicja wytwór pośredni w ciemnej fazie fotosyntezy i w beztlenowej fazie oddychania komórkowego
 • Co to jest Ziarna Aleuronowe Definicja przykład w zewnętrznej warstwie bielma ziarniaków zbóż i w komórkach miękiszowych bulwy ziemniaka
 • Co to jest Allelopatia Definicja rozwoju za pośrednictwem rozmaitych substancji chemicznych wydzielanych poprzez te rośliny albo
 • Co to jest Allele Definicja chromosomach homologicznych, a wywołujące odmienne wykształcenie tej samej cechy
 • Co to jest Alkohole Definicja czynną grupę hydroksylową OH. Z powodu utleniania alkoholi mogą powstawać aldehydy albo ketony. W
 • Co to jest Algologia Definicja nauka o → glonach
 • Co to jest Amitoza Definicja chromosomów nie jest precyzyjny. A. jest przeważnie symptomem starzenia się i nie prowadzi do
 • Co to jest Aminoacylo Definicja transportującym RNA. Zobacz aktywacja aminokwasu, translacja
 • Co to jest Kręg Amficeliczny Definicja kręg dwuwklęsły, a więc mający trzon dwuwklęsły; występuje u ryb i niektórych gadów. Zobacz kręgi
 • Co to jest Aminotransferaza Definicja enzym przenoszący grupę aminową NH₂ (na przykład w przemianach aminokwasów
 • Co to jest Ruch Ameboidalny Definicja zawartości, powodowany zmianami w układzie włókien cytoszkieletu. Wypustka, do której przelewana
 • Co to jest Amfipatyczność Definicja hydrofobowych, na przykład fosfolipidy
 • Co to jest Aluwium Definicja dawna nazwa obecnej ery geologicznej, a więc holocenu. Zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Amniocenteza Definicja uzyskania informacji o prawidłowości rozwoju płodu i o ewentualnych wadach genetycznych
 • Co to jest Alweolarny Definicja przykład wypełnionej drobnymi wakuolami), tkanki (((na przykład typu parenchymy) albo narządu
 • Co to jest Amebocyty Definicja rozprowadzaniu substancji pokarmowych; 2. u zwierząt trójwarstwowych ogólne ustalenie ameboidalnych
 • Co to jest Ambra Definicja Powstaje prawdopodobnie w procesie chorobowym. Po dłuższym przechowywaniu uzyskuje zapach jaśminu
 • Co to jest Układ Ambulakralny Definicja zobacz szkarłupnie
 • Co to jest Czaszka Amfistyliczna Definicja szczęka, nie jest zrośnięta z mózgoczaszką, ale połączona z nią ruchomo przez więzadła. A.cz
 • Co to jest Aminokwas Definicja COOH). Ogólny wzór aminokwasu to: RCHNH₂COOH, gdzie R znaczy łańcuch węglowy albo wodór. W naturze
 • Co to jest Anafilaksja Definicja która już uprzednio wywołała uczulenie organizmu
 • Co to jest Amyloza Definicja a. jest zbudowana z 250-300 cząsteczek glukozy, ma strukturę śrubowato skręconego, nie
 • Co to jest Amyloplast Definicja różnymi) skrobi; w organach spichrzowych i przetrwalnych (na przykład w bulwie ziemniaka) i w
 • Co to jest Amoniak Definicja dezaminacji aminokwasów albo rozpadu zasad azotowych. Jest substancją bardzo toksyczną, dlatego nie
 • Co to jest Jakościowa Analiza Definicja obecności albo braku danego elementu bez oznaczania jego ilości, na przykład sprawdzanie obecności
 • Co to jest Ilościowa Analiza Definicja ilości danego elementu - na przykład sanitarne badanie próbek wody pod kątem ilości bakterii
 • Co to jest Amorficzny Definicja ustalenie odnoszące się do substancji nie mającej określonego kształtu ani struktury
 • Co to jest Anafaza Definicja stadium tym chromosomy wędrują do przeciwnych biegunów komórki
 • Co to jest Amonity Definicja podzielonych na komory. Żyły od dewonu do końca kredy. Sporo z nich to → skamieniałości przewodnie
 • Co to jest Anaeroby Definicja w środowisku pozbawionym tlenu cząsteczkowego (a. bezwzględne) albo zarówno w środowisku tlenowym
 • Co to jest Amylopektyna Definicja około 1000 reszt glukozowych; ma strukturę rozgałęzioną
 • Co to jest Cecha Ancestralna Definicja odziedziczona po przodkach, nawet jeżeli byli to przodkowie bardzo odlegli
 • Co to jest Anemia Definicja niedokrwistość) - stan spowodowany niedoborem hemoglobiny albo czerwonych krwinek
 • Co to jest Anizogamia Definicja mieć umiejętność ruchu), lecz różnią się wielkością. Występuje u niektórych glonów, pierwotniaków i
 • Co to jest Anemochoria Definicja zobacz wiatrosiewność
 • Co to jest Anion Definicja jon o ładunku ujemnym, na przykład Cl - , HCO₃- , SO44442 - , PO44443 - . Zobacz kation
 • Co to jest Aneuploidalność Definicja braku albo nadmiarze niektórych chromosomów (a nie całego zestawu). Zobacz mutacja
 • Co to jest Anemofilia Definicja anemogamia) - zobacz wiatropylność
 • Co to jest Anestetyki Definicja świadomości, a więc stan anestezji. Dzięki stosowaniu a. możliwe jest prowadzenie skomplikowanych
 • Co to jest Jajo Anizolecytalne Definicja zapłodnieniu bruzdkowanie będzie nierównomierne (częstsze podziały w okolicy mniejszej zawartości
 • Co to jest Aneuryna Definicja procesach utleniania biologicznego, wpływa na przemiany węglowodanów i tłuszczów, warunkuje
 • Co to jest Złośliwa Anemia Definicja produkcji czerwonych ciałek krwi przy zachowanej produkcji → hemoglobiny. Powodem choroby jest
 • Co to jest Zwierzęta Anosmatyczne Definicja zwierzęta pozbawione węchu, na przykład walenie zębowe, większość ptaków
 • Co to jest Ancylostomatoza Definicja zobacz tęgoryjec dwunastniczy
 • Co to jest Antyfertylizyna Definicja rozpoznanie się plemnika z komórką jajową
 • Co to jest Antropopresja Definicja ustalenie całokształtu ludzkiej działalności wywołującej zmiany w przyrodzie danego terenu
 • Co to jest Jajowy Aparat Definicja sąsiadujące z nią → synergidy, komórki prawdopodobnie homologiczne ścianie → rodni
 • Co to jest Antykodon Definicja z komplementarnymi do niej trzema nukleotydami → kodonu w matrycowym RNA (mRNA), dzięki czemu
 • Co to jest Antygenowość Definicja umiejętność związku chemicznego do wiązania się ze specyficznym przeciwciałem
 • Co to jest Golgiego Aparat Definicja zobacz Golgiego aparat
 • Co to jest Antybioza Definicja zahamowanie mechanizmów życiowych jednych mikroorganizmów poprzez inne, produkujące → antybiotyki
 • Co to jest Szparkowy Aparat Definicja zobacz szparkowy aparat
 • Co to jest Antytubuliny Definicja przykład winkrystyna, cytochalazyna, → kolchicyna
 • Co to jest Antyseptyczny Definicja drobnoustrojów chorobotwórczych
 • Co to jest Hormon Antydiuretyczny Definicja regulujący tempo zwrotnego wchłaniania wody w nerce i liczba produkowanego moczu
 • Co to jest Wrotny Aparat Definicja rzęsek napędzającego ruch wody
 • Co to jest Antropogeniczny Definicja przedmiotów, na przykład zbiorników zaporowych na rzekach i innych sztucznych form ukształtowania
 • Co to jest Antropomorfizm Definicja zjawiskom przyrodniczym cech analogicznych do ludzkich, na przykład ocenianie oddziaływań drapieżca
 • Co to jest Antytoksyna Definicja uwolnionej poprzez bakterię. A. przeciw niektórym chorobom, na przykład tężcowi pozostają poprzez
 • Co to jest Antroposfera Definicja region bytowania człowieka jako gatunku biologicznego
 • Co to jest Aorta Definicja kręgowców; tętnice odchodzące od a. rozprowadzają krew do wszystkich części ciała
 • Co to jest Apomiksja Definicja rozmnażanie roślin w drodze wytwarzania nasion, ale z ominięciem aktu zapłodnienia
 • Co to jest Archenteron Definicja zobacz prajelito
 • Co to jest Archalaksja Definicja zobacz filembriogenezy teoria
 • Co to jest Era Archaiczna Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Atropina Definicja jagodzie. Na długi czas blokuje przewodzenie bodźców na synapsach przywspółczulnej części
 • Co to jest Archeopterysy Definicja terenie Europy i Ameryki Pn. Budową drewna (jamkowane cewki) i typem → przyrostu wtórnego
 • Co to jest Roślinność Arktyczna Definicja zobacz tundra
 • Co to jest Thaliana Arabidopsis Definicja z łaciny:) - zobacz rzodkiewnik pospolity
 • Co to jest Archespor Definicja zbudowana z komórek wchodzących w podział mejotyczny prowadzący bezpośrednio do wytworzenia
 • Co to jest Arginina Definicja zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Archeocyty Definicja się w każdy typ komórki w organizmie. Z a. powstają komórki jajowe i plemniki
 • Co to jest Apozycja Definicja powierzchni warstw już istniejących. Na zasadzie a. rosną u zwierząt na przykład rybie łuski
 • Co to jest Archegonium Definicja zobacz rodnia
 • Co to jest Apoptoza Definicja nim udział, najlepiej poznano w procesie powstawania cewek i naczyń → ksylemu u roślin: bierze w
 • Co to jest Atp Definicja zobacz adenozynotrifosforan
 • Co to jest Asymilaty Definicja związki chemiczne będące produktami procesu → asymilacji
 • Co to jest Kwas Asparaginowy Definicja zobacz aminokwasy, aminokwasy endogenne
 • Co to jest Astygmatyzm Definicja wada wzroku wywołana nieregularną krzywizną rogówki albo soczewki
 • Co to jest Atrofia Definicja substancji odżywczych. U człowieka - na przykład a. nerek albo mięśni szkieletowych
 • Co to jest Atp Definicja funkcję w procesach wymagających energii rozpadu ATP - na przykład pompy jonowe, ruch cytoplazmy
 • Co to jest Otwór Atrialny Definicja złączający środowisko zewnętrzne z jamą okołoskrzelową
 • Co to jest Arystoteles Definicja systematyki zwierząt. Zajmował się również opisywaniem gatunków roślin, jednak prace te nie
 • Co to jest Warunki Aseptyczne Definicja warunki, gdzie nie występują drobnoustroje chorobotwórcze
 • Co to jest Asymilacja Definicja z zewnątrz organizmu w struktury wewnątrzkomórkowe. W wąskim znaczeniu: wbudowywanie dwutlenku
 • Co to jest Atlas Definicja kręg szczytowy) - pierwszy kręg szyjny u gadów, ptaków i ssaków
 • Co to jest Tkanka Asymilacyjna Definicja zobacz miękisz, chlorenchyma, miękisz gąbczasty, miękisz palisadowy
 • Co to jest Arylus Definicja zobacz osnówka
 • Co to jest Organizmy Autochtoniczne Definicja w ekologii i biogeografii: miejscowe organizmy, które nie przybyły z innego terenu
 • Co to jest Atraktanty Definicja zwierzęta, w szczególności na owady. Na przykład barwne korony i kielichy kwiatów, substancje
 • Co to jest Asparagina Definicja zobacz aminokwas, aminokwasy endogenne
 • Co to jest Autotomia Definicja pod wpływem niebezpieczeństwa albo skaleczenia, na przykład odrzucanie ogona poprzez jaszczurki
 • Co to jest Autotrofizm Definicja zobacz samożywność
 • Co to jest Awifauna Definicja zespół gatunków ptaków zamieszkujących dany region
 • Co to jest Autopoliploid Definicja 3n - triploid, 4n - tetraploid, i tak dalej), nie mniej jednak wszystkie chromosomy pochodzą od
 • Co to jest Awitaminozy Definicja pokarmie albo nieprawidłowym wchłanianiem witamin
 • Co to jest Australopiteki Definicja terenie Afryki i Azji. A. żyły stadnie w sawannie; polowały na duże zwierzęta dzięki prymitywnych
 • Co to jest Autekologia Definicja dział → ekologii badający zależności pomiędzy organizmem albo gatunkiem a środowiskiem
 • Co to jest Czaszka Autostyliczna Definicja mózgoczaszką: czaszka, gdzie chrząstka podniebienno?kwadratowa, funkcjonująca jako górna szczęka
 • Co to jest Autokataliza Definicja trypsyna powstająca z powodu uaktywnienia trypsynogenu sama przyśpiesza (katalizuje) mechanizm
 • Co to jest Autogamia Definicja jednego osobnika, na przykład u okrzemek, otwornic, a również u orzęsków (jako zjawisko zastępujące
 • Co to jest Choroba Autoimmunizacyjna Definicja komórkom albo tkankom, na przykład wybrane postacie gośćca
 • Co to jest Bilans Azotowy Definicja pomiędzy ilością azotu pobieranego w pożywieniu i traconego razem z moczem i kałem. U zdrowego
 • Co to jest Ścięgno Achillesa Definicja bardzo mocne → ścięgno łączące mięsień trójgłowy podudzia z guzkiem piętowym
 • Co to jest Organizm Acidofilny Definicja na przykład węgorek octowy; rośliny - na przykład żurawina, wrzos; grzyby - na przykład maślak
 • Co to jest Biegun Aboralny Definicja biegun ciała (grzbietowy) u szkarłupni
 • Co to jest Sferyczna Aberracja Definicja jednym punkcie, spowodowane na przykład niepoprawną krzywizną układu soczewek albo wadami materiału
 • Co to jest Gruczoł Apokrynowy Definicja własnych komórek (na przykład gruczoł mlekowy). Komórki wydzielnicze ulegają następnie procesowi
 • Co to jest Androgeny Definicja organizmowi cechy płci męskiej; na przykład testosteron i inne męskie hormony płciowe. Produkowane
 • Co to jest Antropometria Definicja wymiarami poszczególnych części ciała ludzkiego. Przedmiotem badań a. może być żywy człowiek albo
 • Co to jest Ryby Anadromiczne Definicja szerszym znaczeniu - również ryby słodkowodne odbywające wędrówki tarłowe w górę rzek
 • Co to jest Agar Definicja wodzie pęcznieje i przechodzi w żel. Stosowany jako czynnik zestalający pożywki w mikrobiologii i
 • Co to jest Agnostycyzm Definicja ograniczone; w sensie światopoglądowym a. zakłada niemożność odpowiedzi na pytanie o istnienie albo
 • Co to jest Egzogenne Aminokwasy Definicja organizmowi wraz pożywieniem. U człowieka to są: metionina, treonina, lizyna, leucyna, izoleucyna
 • Co to jest Adsorpcja Definicja gazowej (adsorbatu) na powierzchni ciała stałego albo cieczy (adsorbentu). Na zasadzie a. może
 • Co to jest Antyport Definicja kierunkach, na przykład odkomórkowy transport jonów sodu i dokomórkowy potasu przy udziale ATP?azy
 • Co to jest Czaszka Anapsydalna Definicja będących miejscem przyczepu mięśni poruszających żuchwę, na przykład u najstarszych gadów wymarłych
 • Co to jest Amylazy Definicja prostego - glukozy. Występują w ślinie, soku trzustkowym i w wydzielinach komórek śluzówki jelita
 • Co to jest Obieg Azotu Definicja światem materii nieożywionej. Azot cząsteczkowy, stanowiący około 80 % objętości atmosfery
 • Co to jest Alkoholizm Definicja nerwowego do etanolu, pojawiający się u osób pijących stale i wiele. Towarzyszą mu między innymi
 • Co to jest Atol Definicja wielokilometrowego pierścienia otaczającego fragment morza (lagunę). A. powstaje poprzez narastanie
 • Co to jest Chromatyczna Aberracja Definicja wywołane poprzez niejednakowe współczynniki załamania dla barw składowych. Obraz białego świecącego
 • Co to jest Hormon Adrenokortykotropowy Definicja Pobudza korę nadnerczy do syntezy i wydzielania glikokortykoidów. Ponadto hamuje przyrost, obniża
 • Co to jest Wzrost Allometryczny Definicja momencie rozwoju, na przykład głowa człowieka rośnie w rozwoju zarodkowym szybciej, a po urodzeniu
 • Co to jest Atawizm Definicja kolei właściwością odległych ewolucyjnie przodków. U człowieka na przykład obecność zewnętrznego
 • Co to jest Państwo Australijskie Definicja Tasmanię; obejmuje raczej zbiorowiska stepowe i pustynie. Na pn. i wsch. wzdłuż wybrzeża - wilgotne
 • Co to jest Apoplast Definicja międzykomórkowych, a również świateł martwych komórek. Przez a. zachodzi transport gazów i wody
 • Co to jest Środki Antykoncepcyjne Definicja pozwalające równocześnie na współżycie płciowe. To są przede wszystkim: prezerwatywa (kondom
 • Co to jest Antygen Definicja białko albo spora cząsteczka węglowodanowa obca dla organizmu. Działanie a. polega na tym, iż
 • Co to jest Alkaptonuria Definicja jednogenowo, recesywnie; polega na braku enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy do kwasu
 • Co to jest Akineta Definicja przekształcającej się w a. stopniowo zanikają barwniki asymilacyjne, pojawiają się substancje
 • Co to jest ANTAGONISTYCZNE ODDZIAŁYWANIA W BIOCENOZIE Definicja walki (konkurencji) o przestrzeń życiową albo, ogólniej, o miejsce w biocenozie, będące elementem
 • Co to jest Tumaefaciens Agrobacterium Definicja guzowatość łodyg i korzeni wielu roślin dwuliściennych. Wykorzystuje przy tym plazmid Ti, który
 • Co to jest Genu Amplifikacja Definicja podwojenia liczby nici chromatynowych. Umożliwia to syntetyzowanie wielkich ilości produktów tego
 • Co to jest Auksotrofy Definicja obecności jednego albo kilku specyficznych związków, których nie umieją syntetyzować, na przykład
 • Co to jest Anabolizm Definicja łączą się w związki o skomplikowanych strukturach, wykorzystywane do magazynowania energii
 • Co to jest Albuminy Definicja cząsteczkowy i przewagę aminokwasów kwaśnych; występują w tkankach i płynach ustrojowych, na
 • Co to jest Serca Automatyzm Definicja skurczów, niezależnych od bodźców nerwowych i hormonalnych. U dorosłych organizmów serce zachowuje
 • Co to jest Biegun Animalny Definicja cytoplazmy a niewiele żółtka; po zapłodnieniu jest strefą częstych podziałów. Zwykle wyznacza
 • Co to jest Anatomia Definicja Badania anatomiczne mogą być prowadzone z użyciem mikroskopu (a. mikroskopowa) albo bez jego
 • Co to jest Akrosom Definicja komórkowego. Ułatwia przytwierdzanie się plemnika do komórki jajowej i umożliwia wniknięcie
 • Co to jest Osobniczy Areał Definicja codziennym zdobywaniem pokarmu, kryjówką, rozrodem i tak dalej A. może zmieniać się z kolejnymi
 • Co to jest Antypody Definicja zalążka; u niektórych gatunków zanikają po zapłodnieniu komórki jajowej i jąder centralnych, u
 • Co to jest Roślinność Alpejska Definicja raczej w Tatrach, lecz również w Beskidach (Babia Góra) i Sudetach (szczytowe partie Karkonoszy
 • Co to jest Aksolotl Definicja skrzelami zewnętrznymi, zamieszkuje wody stojące i wolno płynące. W naturze rozmnaża się w stadium
 • Co to jest Alkaloidy Definicja zawierające azot. Ich znaczenie dla roślin nie jest jasne; niektórzy uważają je za końcowe produkty
 • Co to jest Askospory Definicja płciowego u grzybów zwanych workowcami (Ascomycetes), znajdujące się w grupach zwykle po osiem w
 • Co to jest Zwierzęta Arktyczne Definicja powiązane z morzem: ryby - na przykład dorszowate, ptaki - mewy, rybitwy, alki; ssaki - wieloryby
 • Co to jest Komórkowej Ściany Adkrustacja Definicja substancji wytwarzanej poprzez te komórkę. Substancja inkrustująca może być tłuszczowcem (suberyna
 • Co to jest Archebakterie Definicja ich otoczka komórkowa nie zawiera mureiny; w lipidach błony komórkowej obecne są wiązania eterowe
 • Co to jest Autoradiografia Definicja cząsteczek związków chemicznych w organizmie poprzez oznakowanie ich radioaktywnym izotopem
 • Co to jest Choroba Alzheimera Definicja pamięć i kontakt z otoczeniem. A. ch. częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Uważane jest, iż
 • Co to jest Węglanowa Anhydraza Definicja węglowego na jon wodorowęglanowy HCO₃- i proton (CO2 + H₂O ⇒ H+ + + HCO₃- ). Występuje w błonie
 • Co to jest Zwierzęta Amonioteliczne Definicja wydalające nadmiar azotu pochodzącego z przemian białkowych w formie amoniaku (a właściwie jonu
 • Co to jest Reguła Allometryczna Definicja proporcją powierzchni i objętości. Razem z wzrostem liniowych wymiarów (przy nie zmienionym
 • Co to jest Acetylo Definicja wysokoenergetycznym; w tej postaci reszta dwuwęglowa wchodzi w zasadniczy faza przemian
 • Co to jest Autoliza Definicja zwierząt może być wynikiem mechanizmów pośmiertnych lub symptomem chorobowym (na przykład w
 • Co to jest Oka Akomodacja Definicja by w każdym przypadku na siatkówce tworzył się ostry obraz. U gadów (prócz węży), ptaków i ssaków
 • Co to jest Numeryczna Apertura Definicja obudowie obiektywu. A.n. zależy od maksymalnego kąta (2a) rozwarcia promieni świetlnych
 • Co to jest Neuron Adrenergiczny Definicja są prawie wszystkie neurony zazwojowe współczulnej części → autonomicznego układu nerwowego
 • Co to jest Astma Definicja dróg oddechowych; zwykle o podłożu alergicznym
 • Co to jest Atrezja Definicja się wewnątrz oocytem, zachodząca zamiast owulacji (regularnie z nieznanych przyczyn
 • Co to jest Aktyna Definicja filamentów cienkich w miofibrylach, zasadniczy przedmiot kurczliwy prążka izotropowego w →
 • Co to jest Aktomiozyna Definicja różnych typach komórek, również roślinnych. Ma właściwości enzymatyczne, ATP?azowe, tzn. rozkłada
 • Co to jest Aklimatyzacja Definicja między innymi klimatycznych. Mechanizm ten zależny jest od umiejętności adaptacyjnych danego
 • Co to jest Askon Definicja nie są rozgałęzione a → choanocyty występują tylko w nierozgałęzionej, centralnej jamie
 • Co to jest Anabolia Definicja którym większość zjawisk zachodzących w rozwoju zarodkowym stanowi powtórzenie (rekapitualację
 • Co to jest Apokarpia Definicja kwiecie wielu słupków, nie mniej jednak każdy powstał z owocolistka poprzez zrośnięcie się jego
 • Co to jest Alergen Definicja alergiczną. A. są najczęściej antygenami; ich natura jest białkowa bądź inna. A. może dostać się do
 • Co to jest Sierpowata Anemia Definicja niepełnej dominacji. Przejawia się krystalizacją hemoglobiny, powodującą zniekształcenie i rozpad
 • Co to jest Wiˇzanie Czˇsteczkowego Azotu Definicja bakterie azotowe) i wodne (sinice). Zachodzi dzięki obecności kompleksu enzymatycznego
 • Co to jest Antybiotyk Definicja w rozcieńczonych roztworach ma umiejętność hamowania wzrostu albo zabijania bakterii i innych
 • Co to jest Amensalizm Definicja jedna z populacji wyraźnie ogranicza rozwój drugiej, sama jednak nie odnosi zauważalnych korzyści
 • Co to jest Amonifikacja Definicja bakterie i grzyby saprofityczne) białek i mocznika pochodzących z martwych organizmów i z wydalin
 • Co to jest Anabioza Definicja umożliwiający przetrwanie trudnych warunków zewnętrznych bytowania. U zwierząt i grzybów, a w
 • Co to jest Aids Definicja immunologicznego - choroba spowodowana poprzez wirus HIV, przenoszona przez płyny ustrojowe, raczej
 • Co to jest Endogenne Aminokwasy Definicja wystarczającej ilości (nie muszą być dostarczone z pokarmem). U człowieka to są: glutamina, kwas
 • Co to jest Akseroftol Definicja przedmiot czerwieni wzrokowej w pręcikach siatkówki. Uczestniczy w licznych procesach
 • Co to jest Substancja Anizotropowa Definicja co świadczy o strukturze krystalicznej. A.s. w organizmie - to na przykład prążek ciemny w
 • Co to jest Redukujˇca Atmosfera Definicja Ziemi i w początkowej fazie jego rozwoju: brak było tlenu cząsteczkowego, występowały z kolei para
 • Co to jest Gębowy Aparat Definicja metody pokarmu. W skład a.g. wchodzą przekształcone odnóża tworzące żuwaczki i szczęki I i II pary
 • Co to jest Kraina Australijska Definicja wyjątkiem sprowadzonych poprzez człowieka, na przykład szczurów, psa dingo, nietoperzy). Sporo
 • Co to jest Aminokwasu Aktywacja Definicja aminokwasu do tRNA; zachodzi w cytoplazmie. Dlatego w następnym etapie aminokwas może być dołączony
 • Co to jest Ameba Definicja brakiem stałego kształtu. Komórka otoczona jest jedynie błoną; brak wici i ściany bądź pellikuli
 • Co to jest Analgetyki Definicja odróżnieniu do → anestetyków, nie powodują halucynacji ani zaburzeń świadomości, na przykład opium
 • Co to jest Acetylocholina Definicja zakończenia aksonów komórek nerwowych na synapsach chemicznych. Występuje w układzie nerwowym
 • Co to jest Adenozynotrifosforan Definicja ortofosforanowych. Powstaje w procesach → fosforylacji oksydacyjnej, → fosforylacji
 • Co to jest Auksyny Definicja rozwoju roślin. Najlepiej poznaną a. jest kwas indolilooctowy. Ogólnie, gdy obecność a. w niskim
 • Co to jest Arboretum Definicja tematyczną kolekcję drzew, na przykład danej grupy systematycznej lub grupy roślin użytkowych A. są
 • Co to jest Chromosom Akrocentryczny Definicja wyniku czego jedno ramię chromosomu jest długie a drugie krótkie
 • Co to jest Nerwowy Układ Autonomiczny Definicja funkcjonowanie mięśni gładkich, serca i gruczołów, a tym samym przyczyniająca się do utrzymania
 • Co to jest Agresja Definicja tego samego albo innego gatunku), zwykle w celu zdobycia albo obrony terytorium, samicy albo
 • Co to jest Archeopteryks Definicja około 150 mln lat temu), o niektórych cechach typowych dla gadów, jak na przykład uzębione szczęki
 • Co to jest Reguła Allena Definicja wystające części ciała (uszy, kończyny, ogon, dziób) są w miarę krótsze niż u przedstawicieli tego
 • Co to jest Ametabolia Definicja podobne do → imago, a różnią się od niego przede wszystkim wielkością; dorastają do wielkości
 • Co to jest Aglutyniny Definicja odpowiednich antygenów (aglutynogenów), na przykład aglutyniny anty?A, zawarte w surowicy krwi
 • Co to jest Zwiˇzki Amfoteryczne Definicja mogące dysocjować z odszczepieniem protonu (dysocjacja kwasowa) i tworzyć sole z zasadami albo
 • Co to jest Adrenalina Definicja wydzielany na zakończeniach włókien zazwojowych układu współczulnego; uczestniczy w regulacji
 • Co to jest Arterioskleroza Definicja tłuszczowych i wapniowych na wewnętrznych ścianach tętnic. Zmiany te zlokalizowane są najczęściej w

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Arterioskleroza, Adrenalina, Amfoteryczne Zwiˇzki, Aglutyniny, Ametabolia, Allena Reguła, Archeopteryks, Agresja, Autonomiczny Układ Nerwowy, Akrocentryczny leczenie.

Medycyna Arterioskleroza, Adrenalina, Amfoteryczne Zwiˇzki lekarz.