encyklopedia destruenci co to znaczy
CZYM JEST Destruenci, Detergenty, Dziki Typ, Dinofity, Depolaryzacja, Dominacja, Daltonizm.

Medycyna D

 • Co to jest Naturalny Dobór Co to jest działa bezpośrednio na fenotypy, a pośrednio na genotypy. Osobniki o cechach bardziej korzystnych w
 • Co to jest Dyfuzja Definicja to od stężenia większego do mniejszego). Prędkość d. jest wprost proporcjonalna do temperatury
 • Co to jest Dwupłciowość Co znaczy zobacz hermafrodytyzm
 • Co to jest Dendryty Słownik komórki. Zakończenie dendrytu jest wrażliwe na odpowiednie → neurohormony wydzielane poprzez
 • Co to jest Kontynentów Dryf Znaczenie ona, iż kontynenty nie zajmowały stale tego samego położenia na kuli ziemskiej, ale w przeszłości
 • Co to jest Przewodzˇca Wiˇzka Dwuobokleżna Czym jest zawierająca dwa (a nie jeden) pokłady floemu. Podobnie jak w zwykłej wiązce obokleżnej
 • Co to jest Degranulacja Co oznacza na przykład d. komórki tucznej (→ tuczne komórki) po przyłączeniu się alergenu do dwóch cząsteczek
 • Co to jest Dwuwarstwowce Krzyżówka zwierzęta, u których nie występuje mezoderma, a tym samym jedyną jamą ciała jest blastocel; d
 • Co to jest Układ Dokrewny Najlepszy wydzielających do krwi → hormony. D.u. tworzy czynnościową całość, której poszczególne przedmioty
 • Co to jest Kierunkowy Naturalny Dobór Przykłady dla danej populacji (w jednym z kierunków). W wyniku tego w kolejnych pokoleniach nastąpi
 • Co to jest Drożdże Encyklopedia do workowców. To są organizmy jednokomórkowe, kształtu owalnego do kulistego, rozmnażające się
 • Co to jest Ryby Dwudyszne Jak działa trzy rodzaje: płazak (w Ameryce Płd.), prapłetwiec (w Afryce) i rogoząb (w Australii). D.r
 • Co to jest Dewon Czy jest zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Dem Pojęcie kolei kojarzenie się z osobnikami sąsiednich d. jest mniejsze
 • Co to jest Diaspory Wyjaśnienie powiązane zarówno z rozrodem płciowym, jak i bezpłciowym - nasiona, owoce, przetrwalniki, bulwy
 • Co to jest Kwiatowe Dno Opis przedmioty budujące kwiat. Środkowy obszar d.k. zajmuje słupek (albo sporo słupków). W kwiatach
 • Co to jest Krewniaczy Dobór Informacje spokrewnionych, tzn. mających maksymalnie podobny zbiór alleli
 • Co to jest Wierzchołkowa Dominacja Co to jest wierzchołek pędu głównego, uwarunkowane działaniem wysokich stężeń → auksyny wytwarzanej poprzez
 • Co to jest Dysjunkcja Definicja siostrzanych w anafazie podziału jądra komórkowego; 2. w biogeografii: nieciągłość zasięgu
 • Co to jest Dziobak Co znaczy Tasmanii; posiada szeroki, spłaszczony dziób. Temperatura ciała bardziej zmienna niż u łożyskowców
 • Co to jest Czaszka Diapsydalna Słownik skroniowe, stanowiące miejsca przyczepu mięśni poruszających żuchwę; u hatterii, krokodyli, a w
 • Co to jest Brzuszny Dur Znaczenie typhi. Choroba jest przenoszona poprzez środki spożywcze i wodę
 • Co to jest Diastema Czym jest szczególności u gryzoni i przeżuwaczy w związku z uwstecznieniem kłów; również ogólne ustalenie
 • Co to jest Dehydratacja Co oznacza substancją. Jeżeli woda była związana fizycznie, d. zachodzi pod działaniem podwyższonej
 • Co to jest Dziesięciornice Krzyżówka gatunki osiągają ogromne wymiary (długość głowy z tułowiem może wynosić nawet kilkanaście, a
 • Co to jest Położenie Dystalne Najlepszy przykład ustalenie górnej części zawiązka liściowego lub fragmentu chromosomu odległego od
 • Co to jest Disacharyd Przykłady połączonych wiązaniem glikozydowym. D. może mieć właściwości redukujące, jeżeli co najmniej jedna z
 • Co to jest Dendrologia Encyklopedia dział botaniki ogólnej i stosowanej, którego przedmiotem są → rośliny drzewiaste
 • Co to jest Dyskoblastula Jak działa telolecytalnego u gadów i ptaków. Jednowarstwowa d. zajmuje niewielką przestrzeń pozbawioną żółtka
 • Co to jest Dwoinki Czy jest komórkach grupujących się po dwie, na przykład gonokok, a więc dwoinka rzeżączki
 • Co to jest Jezioro Dystroficzne Pojęcie jest gromadzenie się znacznych ilości kwasów humusowych i brak dopływu soli mineralnych. Wskutek
 • Co to jest Dikariofaza Wyjaśnienie następująca po kopulacji gametangiów (u workowców) albo różnoimiennych strzępek (u podstawczaków
 • Co to jest Fenotypowa Płci Determinacja Opis wewnętrznego; na przykład u szczetnicy (Bonellia) wolno żyjące larwy nie są zróżnicowane płciowo
 • Co to jest Delaminacja Informacje tkance, gdy płaszczyzny podziałów komórek przebiegają stycznie do powierzchni tkanki (bez migracji
 • Co to jest Naukowe Doświadczenie Co to jest kontrolowanych warunkach, przewidywań wysnutych na podstawie tej hipotezy
 • Co to jest Nabytych Cech Dziedziczenie Definicja wpływem oddziaływania czynników środowiskowych. Wysunął ją Lamarck; również Darwin dopuszczał taką
 • Co to jest Dezynfekcja Co znaczy promieniowanie UV) albo chemicznymi (etanol, spirytus salicylowy, jodyna i tym podobne
 • Co to jest Dekarboksylacja Słownik mechanizm odłączania dwutlenku węgla od cząsteczki substratu
 • Co to jest Cytoplazmatyczne Dziedziczenie Znaczenie zobacz dziedziczenie pozachromosomowe
 • Co to jest Detoksykacja Czym jest odpowiedzialnym za d. jest wątroba. Na poziomie komórkowym kluczowy udział w procesach d. ma →
 • Co to jest Płeć Digametyczna Co oznacza albo samicę dwóch rodzajów gamet warunkujących płeć. U ssaków i muszki owocowej digametyczny jest
 • Co to jest Dermatogen Krzyżówka wierzchołku wzrostu korzenia albo pędu dająca początek skórce (epidermie). Zobacz peryblem, plerom
 • Co to jest Domestykacja Najlepszy zobacz udomowienie
 • Co to jest Płciowych Komórek Dojrzewanie Przykłady zobacz oogeneza, spermatogeneza
 • Co to jest Deplazmoliza Encyklopedia komórka, uprzednio splazmolizowana, zostanie umieszczona w roztworze hipotonicznym. Dzięki
 • Co to jest Chromosomu Despiralizacja Jak działa prowadzące do powiększenia długości chromosomu i pomniejszenia jego grubości; despiralizacja
 • Co to jest Plamisty Dur Czy jest Choroba jest przenoszona poprzez wszy; zakażenie następuje poprzez wtarcie kału zakażonej wszy w
 • Co to jest Pozachromosomowe Dziedziczenie Pojęcie zlokalizowanych poza chromosomami; zachodzi szczególnie u mikroorganizmów - przez plazmidy, lecz
 • Co to jest Dzieworództwo Wyjaśnienie zobacz partenogeneza
 • Co to jest Diapauza Opis zjawiska niewielkiego sezonowego obniżenia metabolizmu u zwierząt (sen zimowy albo letni), lub
 • Co to jest Teoria Darwina Informacje powstawania nowych gatunków i przebieg ewolucji, ogłoszona poprzez Karola Darwina w 1859 r
 • Co to jest Deforestracja Co to jest zobacz wylesianie
 • Co to jest Defoliacja Definicja albo wywołane poprzez człowieka, na przykład środkami chemicznymi (defoliantami
 • Co to jest Dziób Co znaczy żółwie) i niektórych stekowców (dziobak); służy do obrony, pobierania i odcedzania pokarmu, budowy
 • Co to jest Defekacja Słownik nie biorących udziału w metabolizmie. W sensie biochemicznym d. nie jest wydalaniem ani
 • Co to jest Dekstryny Znaczenie rozkładu polisacharydów, zarówno pod działaniem enzymów, jak i in vitro, z powodu kwaśnej hydrolizy
 • Co to jest Prawo Dolla Czym jest iż organizmy zmienione z powodu ewolucji nie mogą wrócić do stanu wyjściowego, nawet gdyby żyły w
 • Co to jest Dwunastnica Co oznacza część jelita cienkiego, do której uchodzą przewody trzustkowe i wątrobowe (żółciowe); treść
 • Co to jest Stabilizujˇcy Naturalny Dobór Krzyżówka a eliminujący wszelakie wartości skrajne; działa w populacjach, które w długo nie zmieniających
 • Co to jest Dziesięcionogi Najlepszy Głowa i tułów osłonięte są sztywną skorupą; od tułowia odchodzi dziesięć par odnóży krocznych i
 • Co to jest Zespół Downa Przykłady chromosomu 21 pary. Objawia się między innymi upośledzeniem umysłowym, niskim wzrostem
 • Co to jest Wigacz D Encyklopedia zobacz atlas
 • Co to jest Długopęd Jak działa wyraźnie wyróżnionych węzłach i wydłużonych międzywęźlach
 • Co to jest Genetyczny Dryf Czy jest populacji: zmiany częstości alleli nie są rezultatem działania doboru naturalnego, ale konsekwencją
 • Co to jest Dekstran Pojęcie sacharozy prowadzonych poprzez wybrane drobnoustroje, uzyskiwany również syntetycznie. Używany jest
 • Co to jest Tlenowy Deficyt Wyjaśnienie tkankach, na przykład w atmosferze w wysokich górach, w glebie o słabej porowatości albo zalanej
 • Co to jest Dziedziczenie Opis dziedziczną jest → DNA. Odcinki DNA niosące informację o cechach organizmu (a więc geny) są
 • Co to jest Dżdżownice Informacje odżywiają się grudkami ziemi i trawią zawartą w niej materię organiczną. Ciało dż. pokryte jest
 • Co to jest Doczesna Co to jest jest silnie zrośnięta z kosmówką
 • Co to jest Dedyferencjacja Definicja fizjologicznie do stanu przypominającego stan embrionalny (u roślin - do stanu merystematycznego
 • Co to jest Kręg Dwuwklęsły Co znaczy przedniej i tylnej. Występuje u ryb i niektórych gadów. Zobacz kręgi
 • Co to jest Dezoksyryboza Słownik różni się brakiem tlenu przy drugim atomie węgla (H zamiast grupy OH
 • Co to jest Genealogiczne Drzewo Znaczenie systematyczne grupowane są na zasadzie pokrewieństwa, wywnioskowanego na podstawie porównania
 • Co to jest Diplonty Czym jest przemiana pokoleń; bezpośrednio z powodu mejozy powstają gamety, które są jedynymi komórkami
 • Co to jest Drewno Co oznacza u drzew i krzewów, formującego zwartą twardą tkankę wypełniającą niemal całe wnętrze (pod korą
 • Co to jest Detrytusofagi Krzyżówka ślimaki, larwy wielu owadów, nicienie, liczne grzyby
 • Co to jest Dwupeptyd Najlepszy wiązaniem peptydowym (→ peptydowe wiązanie
 • Co to jest Dorsalny Przykłady organów u roślin (na przykład liści) strona d. to strona odosiowa (fizjologicznie to jest
 • Co to jest Dawca Encyklopedia więc ulegająca utlenieniu (reduktor w danym środowisku chemicznym); 2. w biologii i medycynie
 • Co to jest Diploidalny Jak działa genomy); w komórce d. każdemu chromosomowi odpowiada chromosom homologiczny
 • Co to jest Dewiacja Czy jest zobacz filembriogenezy teoria
 • Co to jest Sygnalizacyjny Układ Drugi Pojęcie informacji występujący tylko u człowieka, opierający na posługiwaniu się mową i pismem. definicja d
 • Co to jest Deratyzacja Wyjaśnienie przedsięwzięcia sanitarne mające na celu usuwanie gryzoni, w szczególności szczurów
 • Co to jest Dojrzewanie Opis poprzez organizm dojrzałości płciowej; 2. zmiany zachodzące w owocach i nasionach w ostatnich
 • Co to jest Ułatwiona Dyfuzja Informacje zachodzące w kierunku zgodnym z gradientem stężeń, ale przyspieszone dzięki obecności specyficznych
 • Co to jest Dziwadełko Co to jest samodzielnego życia w wodzie poprzez krótki czas (na przykład kilkanaście godz.); po aktywnym
 • Co to jest Drapieżnictwo Definicja innych zwierząt. Do d. nie zalicza się pasożytnictwa. W sensie potocznym do drapieżników zwykle nie
 • Co to jest Dezintegracja Co znaczy funkcjonalnych powiązań pomiędzy elementami większej całości; może być procesem normalnym, na
 • Co to jest Różnicujˇcy Naturalny Dobór Słownik średniej dla danej populacji, a eliminujący wartości pośrednie; ten typ doboru działa w populacji
 • Co to jest Diplofaza Znaczenie w komórkach jąder o diploidalnej liczbie chromosomów; d. zaczyna się od stworzenia zygoty, kończy
 • Co to jest Kielicha Działki Czym jest zobacz kielich
 • Co to jest Płetwa Dificerkiczna Co oznacza zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest Rośliny Dwuliścienne Krzyżówka nazwa. Różne formy życiowe - od jednorocznych roślin zielnych po drzewa. Liście przeważnie
 • Co to jest Sztuczny Dobór Najlepszy polega na krzyżowaniu osobników mających pożądane poprzez hodowcę cechy morfologiczne albo
 • Co to jest Dwuparce Przykłady segmencie korpusu występują po dwie pary odnóży krocznych. Zobacz pareczniki
 • Co to jest Dżul Encyklopedia siłę 1 newtona na drodze 1 m, w kierunku działania tej siły. Dżul ( albo kilodżul, a więc 1000
 • Co to jest Diafragma Jak działa zobacz przepona
 • Co to jest Diktiosom Czy jest kilku albo kilkunastu spłaszczonych cystern otoczonych małymi pęcherzykami wydzielniczymi. D
 • Co to jest Dyfteryt Pojęcie zobacz błonica
 • Co to jest Niemendlowskie Dziedziczenie Wyjaśnienie zobacz dziedziczenie pozachromosomowe
 • Co to jest Ryby Dwuśrodowiskowe Opis słodkich. Zobacz katadromiczne ryby, anadromiczne ryby
 • Co to jest Druzy Informacje zlepione w jedną nieregularną bryłę wypełniającą znaczną część wakuoli; d. stanowią
 • Co to jest Dopamina Co to jest kluczowym miejscem produkcji d. jest śródmózgowie. Z niedoborem d. związana jest między innymi
 • Co to jest Dinozaury Definicja dwóch luźno spokrewnionych grup: Saurischia (gadziomiednicowych) i Ornitischia (ptasiomiednicowych
 • Co to jest Dysymilanty Co znaczy zgromadziły organizmy autotroficzne
 • Co to jest Tlenowy Dług Słownik wysiłku. W tym czasie ATP, niezbędny do skurczu mięśni, jest produkowany dzięki rozpadowi →
 • Co to jest Dentyna Znaczenie zobacz zęby, łuski gano-idalne
 • Co to jest Diastaza Czym jest enzym rozkładający skrobię na dwucukier maltozę
 • Co to jest Drobnoustroje Co oznacza pochodzenia i o różnych cechach biochemicznych; obserwacje d. wymagają użycia mikroskopów
 • Co to jest Delecja Krzyżówka się: deficjencję (d. terminalna), polegającą na utracie końcowego fragmentu chromosomu, i d
 • Co to jest Desmosomy Najlepszy mocno spajające sąsiadujące ze sobą komórki
 • Co to jest Deficjencja Przykłady zobacz delecja
 • Co to jest Kwas Dezoksyrybonukleinowy Encyklopedia zobacz DNA
 • Co to jest Dutka Jak działa mięśniami mogącymi zmieniać kąt ułożenia pióra względem osi ciała ptaka
 • Co to jest Kontrolne Doświadczenie Czy jest różniące się od niego tylko jednym wskaźnikiem. Dzięki d.k. możliwa jest ocena wpływu pojedynczego
 • Co to jest Detrytus Pojęcie organizmów, tworząca osad na dnie zbiorników wodnych albo w powierzchniowej części gleby
 • Co to jest Dezaminacja Wyjaśnienie transferaz. Mechanizmy d. aminokwasów, zachodzące raczej w wątrobie i nerkach, pozwalają
 • Co to jest Diakineza Opis zobacz mejoza
 • Co to jest Denaturacja Informacje trzeciorzędowej) białek, kwasów nukleinowych i innych makromolekuł pod wpływem wysokiej temperatury
 • Co to jest Dżungla Co to jest podrównikowej; Afryka, Ameryka Płd., Azja (od Cejlonu po Indochiny), Indonezja, Archipelag Malajski
 • Co to jest Dezynsekcja Definicja wykorzystywane do d. to insektycydy
 • Co to jest Drzewnik Co znaczy zobacz lignina
 • Co to jest Węgla Dwutlenek Słownik powstający również w procesie abiotycznego rozkładu albo płomieniowego spalania substancji
 • Co to jest Degeneracja Znaczenie organizmu jako całości; 2. zanik struktury i funkcji całego narządu albo jego części w procesie
 • Co to jest Dipleurula Czym jest się w larwę właściwą dla danej gromady
 • Co to jest Dziˇsło Co oznacza kości szczęk. Zawiera nerwy i naczynia krwionośne
 • Co to jest Diploten Krzyżówka zobacz mejoza
 • Co to jest Determinizm Najlepszy przyrodzie mają charakter przyczynowo?skutkowy i są ściśle podporządkowane nieuchronnym
 • Co to jest Pirogronianowa Dehydrogenaza Przykłady w procesie oddychania tlenowego; hamowany poprzez ATP
 • Co to jest Drozofila Encyklopedia zobacz muszka owocowa
 • Co to jest Częściowa Dominacja Jak działa częściowo maskuje działanie allelu ustępującego. Na przykład u niektórych odmian groszku pachnącego
 • Co to jest Dywergencja Czy jest homologicznych do pełnienia odmiennych funkcji, na przykład różnicowanie budowy kończyn u różnych
 • Co to jest Genotypowa Płci Determinacja Pojęcie uwarunkowanie płci organizmu poprzez obecność określonych genów związanych z → chromosomami płci
 • Co to jest Dna Wyjaśnienie nukleotydów, występujący w formie → helisy utworzonej z dwóch łańcuchów spiralnie okręconych wokół
 • Co to jest Płciowy Dymorfizm Opis samicą. D.p. jest szczególnie silnie wyróżniony u ssaków, ptaków i owadów
 • Co to jest Duplikacja Informacje jeden z systemów powstawania nowych genów
 • Co to jest Dikarion Co to jest występujących w tej samej komórce, a pochodzących z dwóch różnych organizmów rodzicielskich. Zobacz
 • Co to jest Drewnienie Definicja komórkowych → ligniną. Zachodzi w komórkach, które skończyły swój przyrost i wiąże się z
 • Co to jest Dwucukry Co znaczy cukrów prostych albo działania enzymów rozbijających łańcuchy wielocukrowcowe (polisacharydowe), na
 • Co to jest Dwupienność Słownik okazach roślin. D. mszaków i d. paprotników (→ przedrośle) polega na występowaniu
 • Co to jest Dehydrogenazy Znaczenie odłączeniu atomów wodoru od cząsteczek substratu; d. mogące wykorzystywać tlen jako akceptor
 • Co to jest Dżuma Czym jest z gryzoni (na przykład szczurów) na człowieka poprzez pchły. Objawia się bardzo wysoką gorączką i
 • Co to jest Dyferencjacja Co oznacza zobacz różnicowanie
 • Co to jest Dysymilacja Krzyżówka zobacz katabolizm
 • Co to jest Płciowa Dojrzałość Najlepszy gamety. Samice są zdolne do składania jaj albo zajścia w ciążę. D.p. towarzyszy pełne rozwinięcie
 • Co to jest Dehydrataza Przykłady substancji, na przykład d. jabłczanowa, przekształcająca jabłczan w szczawiooctan. Zobacz cykl
 • Co to jest Geologiczne Datowanie Encyklopedia opierały się na pomiarach grubości następnych warstw i na założeniu, iż dzisiejszy przebieg
 • Co to jest Dializa Jak działa wielkością cząsteczek, wykorzystująca błony selektywnie przepuszczalne, pozwalające na dyfuzję
 • Co to jest Dekarboksylazy Czy jest COOH bez udziału cząsteczek wody. Na przykład d. pirogronianowa u drożdży, katalizująca w warunkach
 • Co to jest Dendrochronologia Pojęcie między innymi wnioskować o wieku drzew (na podstawie liczby pierścieni) i o zmianach klimatycznych
 • Co to jest Daltonizm Wyjaśnienie rozróżniania barw czerwonej i zielonej w wyniku nieprawidłowego składu barwników w → czopkach
 • Co to jest Dominacja Opis jednego osobnika w stadzie nad pozostałymi; występuje u gromadnie żyjących stawonogów i kręgowców
 • Co to jest Depolaryzacja Informacje został niekorzystny potencjał jej wewnętrznej strony (→ potencjał spoczynkowy); w warunkach
 • Co to jest Dinofity Co to jest Komórka okryta jest celulozową ścianą komórkową o postaci pancerzyka, gdzie występują dwie bruzdy
 • Co to jest Typ Dziki Definicja w naturalnej populacji; na przykład u muszki owocowej d.t. w odniesieniu do barwy oczu to osobnik o
 • Co to jest Detergenty Co znaczy możliwe jest rozproszenie (emulgacja) nierozpuszczalnych biopolimerów w środowisku wodnym. W
 • Co to jest Destruenci Słownik zobacz reducenci

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne CZYM JEST Destruenci, Detergenty, Dziki Typ, Dinofity, Depolaryzacja, Dominacja, Daltonizm, Dendrochronologia, Dekarboksylazy, Dializa, Datowanie Geologiczne leczenie.

Medycyna Encyklopedia Destruenci, Detergenty, Dziki Typ, Dinofity, Depolaryzacja lekarz.