homogenność hydrofity co to znaczy
HEPATOCYTY co znaczy HIPERMETAMORFOZA krzyżówka HEMOCEL co to jest HARVEY WILLIAM słownik.

Medycyna H

 • Co to jest Homogenność Co znaczy albo populacji. Zobacz heterogenność
 • Co to jest Hydrofity Krzyżówka pływających. Przystosowaniami w budowie do wodnego siedliska są między innymi: słaby albo
 • Co to jest Holoenzym Co to jest apoenzymu) i części niebiałkowej (→ koenzymu albo → grupy prostetycznej
 • Co to jest Hemoerytryna Słownik zawierający żelazo. Występuje u nielicznych przedstawicieli niektórych typów bezkręgowców, na
 • Co to jest Heraklit Czym jest filozof grecki; w V w. p.n.e. wypowiedział pogląd, iż świat ulega ustawicznym zmianom
 • Co to jest Hydroliza Co oznacza skutkuje jego rozkład na związki prostsze
 • Co to jest Prawo Haeckla Tłumaczenie zobacz biogenetyczne prawo
 • Co to jest Homodontyzm Przykłady trzonowce. Występuje u ryb, płazów, gadów a wtórnie u niektórych ssaków, na przykład pancerników i
 • Co to jest Kanał Haversa Definicja krwionośne i naczynia limfatyczne. H.k. umożliwiają odżywianie komórek kości i kontrolę mechanizmów
 • Co to jest Hemolizyny Encyklopedia bakterie, powodujące hemolizę
 • Co to jest Hemicelulozy Jak działa ściany pierwotnej; zbudowane z pentoz (cukrów pięciowęglowych), takich jak na przykład D?ksyloza, L
 • Co to jest Tkankowe Hormony Czy jest rozmaitych narządów, nie formujące morfologicznie wyodrębnionych gruczołów. Mają różną naturę
 • Co to jest Hipostaza Pojęcie działania genu z innego locus (jest to z innej pary alleli), a więc genu epistatycznego; 2. u
 • Co to jest Haplofaza Wyjaśnienie chromosomów (n chromosomów), tzn. są haploidalne
 • Co to jest Heterocysta Opis cząsteczkowy. Od innych komórek nici różni się większymi wymiarami i bardziej zaokrąglonym
 • Co to jest Hialoplazma Informacje zobacz cytoplazma podstawowa
 • Co to jest Heterozja Znaczenie powstałych ze skrzyżowania różnych genetycznie form, ras, odmian; spowodowana powiększonym stopniem
 • Co to jest Organizm Heterotroficzny Co znaczy chemosyntezy, wykorzystujący związki organiczne jako jedyne źródło węgla. H.o. są wszystkie grzyby
 • Co to jest Substancja Hydrofobowa Krzyżówka rozpuszczających tłuszcze. Cecha ta jest uwarunkowana obecnością grup chemicznych nie zjonizowanych
 • Co to jest Habituacja Co to jest przyzwyczajenie. Polega na stopniowym zmniejszaniu i zaniku reakcji na monotonny i powtarzający się
 • Co to jest Heterokseniczność Słownik prócz żywiciela ostatecznego jest również żywiciel pośredni, na przykład u większości tasiemców i
 • Co to jest Płetwa Homocerkiczna Czym jest zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest Hla Co oznacza antygenów zawartych w błonach komórek ludzkich, determinowany poprzez geny HLA. Decyduje o
 • Co to jest Sterydowe Hormony Tłumaczenie pochodzenia mezodermalnego. Wnikają do komórki docelowej przez lipidową część błony komórkowej
 • Co to jest Hapten Przykłady immunogenny; właściwości antygenowe ujawnia po przyłączeniu się do innej, na ogół
 • Co to jest Homozygota Definicja homologicznych. Homozygotyczność może dotyczyć jednego, dwóch ((albo wielu genów. Do wzrostu
 • Co to jest Hypokotyl Encyklopedia korzeń zarodkowy. Jest łodygą zarodka i siewki przed rozwinięciem się międzywęźli; w dorosłej
 • Co to jest Juwenilny Hormon Jak działa hormonu przepoczwarzenia); wpływa na przedłużenie czasu trwania stadium larwalnego. Przemiany
 • Co to jest Peptydowe Hormony Czy jest gruczoły pochodzenia ektodermalnego bądź entodermalnego. H.p. działają na komórki docelowe nie
 • Co to jest Hemolimfa Pojęcie jednocześnie funkcje krwi i limfy
 • Co to jest Kraina Holarktyczna Wyjaśnienie dzieli się na krainy: → palearktyczną i → nearktyczną, wykazujące duże podobieństwa dzięki dawnemu
 • Co to jest Histologia Opis mikroskopowych. Ściśle związana z anatomią; zwykle odnosi się do tkanek zwierzęcych
 • Co to jest Hemoglobina Informacje zabarwienie krwi; występuje w czerwonych krwinkach; zbudowana z dwóch rodzajów (2a i 2b) łańcuchów
 • Co to jest Heterodontyzm Znaczenie zróżnicowanego w kształcie, rozmiarach albo budowie. U ssaków h. objawia się zróżnicowaniem zębów
 • Co to jest Hem Co znaczy żelaza dwuwartościowego; jest niebiałkowym składnikiem → hemoglobiny i koenzymem licznych
 • Co to jest Kompetycyjne Hamowanie Krzyżówka centrum aktywnym enzymu i w ten sposób rywalizującą z substratem o dostęp do centrum. Prędkość
 • Co to jest Hominoidy Co to jest zobacz człekokształtne
 • Co to jest Heterogenność Słownik niejednorodność: substancji (na przykład strukturalna), populacji (((na przykład morfologiczna
 • Co to jest Segmentacja Heteronomiczna Czym jest zobacz metameria
 • Co to jest Hiperpasożyt Co oznacza a więc grzyby z grupy podstawczaków pasożytujące na czerwcach - owadach z rzędu pluskwiaków
 • Co to jest Hipokamp Tłumaczenie odpowiadające tak zwany korze starej, a więc szarej substancji węchomózgowia niższych kręgowców
 • Co to jest Hirudyna Przykłady krzepnięcie krwi kręgowców dzięki blokowaniu przekształcania → fibrynogenu w → fibrynę; w ten
 • Co to jest Hibernacja Definicja ssaków (((na przykład nietoperzy, susłów, niedźwiedzi, borsuka): zjawisko bardzo silnego obniżenia
 • Co to jest Państwo Holarktyczne Encyklopedia Himalaje, płd. Chiny, Meksyk i Afrykę Płn. Dzieli się na dwa podpaństwa: Nearktykę obejmującą
 • Co to jest Herpetologia Jak działa tych grup, jak i ich anatomię, biologię rozrodu i rozmieszczenie geograficzne
 • Co to jest Habitat Czy jest zobacz siedlisko
 • Co to jest Hormony Pojęcie komórkami jednego organizmu albo pomiędzy organizmami (→ feromony). Regułą jest skuteczne wpływ na
 • Co to jest Pokoleń Przemiana Heteromorficzna Wyjaśnienie zobacz przemiana pokoleń u roślin
 • Co to jest Segmentacja Homonomiczna Opis zobacz metameria
 • Co to jest Hipoteza Informacje naukową, musi być weryfikowalna, tzn. muszą istnieć dostępne sposoby, dzięki których można próbować
 • Co to jest Hipertermia Znaczenie na przykład z powodu choroby, nadmiernej aktywności, ogrzewania); podwyższenie temperatury krwi
 • Co to jest Heterometabolia Co znaczy postaci ostatecznej, od której różnią się wielkością, brakiem skrzydeł i niedojrzałością płciową
 • Co to jest Higrofity Krzyżówka mające umiejętności przetrwania nawet krótkotrwałej suszy; liczne rośliny cienistych lasów
 • Co to jest Haploid Co to jest organizm o haploidalnej (n) liczbie chromosomów
 • Co to jest Robert Hook Słownik mikroskopu, zaobserwował komórki roślinne
 • Co to jest Hipotermia Czym jest zabiegach operacyjnych nawet do 16-18 sssssC. Pozwala na pomniejszenie zapotrzebowania tkanek na
 • Co to jest Heterogonia Co oznacza występują na przemian pokolenia osobników rozmnażających się obupłciowo i dzieworodnie
 • Co to jest Roślinne Hormony Tłumaczenie zobacz fitohormony
 • Co to jest Hydroponika Przykłady zawartości w pożywce związków mineralnych dostępnych dla roślin
 • Co to jest Helofity Definicja i dolną część pędu, na przykład aldrowanda pęcherzykowata, żurawina, kosaciec. Zimują w formie
 • Co to jest Hydatody Encyklopedia rozcieńczonych roztworów różnych substancji (cukry, sole mineralne). Mogą być produktem epidermy
 • Co to jest Ego Hardy Jak działa
 • Co to jest Cykl Hiperwentylacyjny Czy jest faz: 1. przy zamkniętym otworze gębowym i otwartych nozdrzach zewnętrznych następuje kilkakrotne
 • Co to jest Hemocyjanina Pojęcie szczególności u mięczaków i stawonogów. Należy do → chromoproteidów, zawiera miedź. Znajduje się w
 • Co to jest Heterochromatyna Wyjaśnienie nieaktywna transkrypcyjnie, regularnie zawierająca liczne sekwencje powtarzalne zasad. Jej funkcja
 • Co to jest Heterofilia Opis liści właściwych; szczególnie u roślin ziemnowodnych i wodnych, na przykład u strzałki wodnej
 • Co to jest Roztwór Hipertoniczny Informacje roztwór, który wykazuje większe stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - mniejsze stężenie
 • Co to jest Zwiˇzki Heterocykliczne Znaczenie lecz również azot, na przykład zasady purynowe i pirymidynowe, auksyna, tryptofan, kwas moczowy itd
 • Co to jest Odżywiania Sposób Holozoiczny Co znaczy grzybów nie mających ściany komórkowej i niektórych zwierząt tkankowych (na przykład gąbek). Polega
 • Co to jest Higiena Krzyżówka sanitarnych, tak tak aby zapobiegały one rozprzestrzenianiu się chorób; zwyczajowo h. to również
 • Co to jest Kontaktowe Hamowanie Co to jest obserwowane w hodowlach komórkowych prowadzonych na podłożach stałych; umożliwia uzyskanie hodowli
 • Co to jest Hemoliza Słownik albo → roztworu hipotonicznego; w rezultacie do osocza uwalniana jest hemoglobina
 • Co to jest Hesperydyna Czym jest się kruchością naczyń krwionośnych; występuje w owocach cytrusowych, papryce. Substancja
 • Co to jest Homeostaza Co oznacza warunków wewnątrz organizmu, pozwalające na jego w najwyższym stopniu sprawne funkcjonowanie w
 • Co to jest Haustorium Tłumaczenie żywiciela do jego drewna, skąd czerpie wodę i sole mineralne; 2. struktury produkowane poprzez
 • Co to jest Holometabolia Przykłady dorosłych morfologicznie, budową większości układów (z wyjątkiem nerwowego), trybem życia
 • Co to jest Roztwór Hipotoniczny Definicja roztwór, który wykazuje mniejsze stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - większe stężenie
 • Co to jest Halofity Encyklopedia słonorośla; rośliny zdolne do życia w środowisku zasolonym
 • Co to jest Kiełkowanie Hypogeiczne Jak działa funkcję spichrzową, pozostają bezzieleniowe, pod ziemią; liście właściwe, osadzone na silnie
 • Co to jest Heliotermy Czy jest z promieni słonecznych; wybrane gady, w szczególności jaszczurki pustynne. Uważane jest, iż wybrane
 • Co to jest Hemikryptofity Pojęcie zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest Hematokryt Wyjaśnienie objętości krwi; poprawne wartości: u mężczyzn 40-54%, u kobiet 37- 47
 • Co to jest Higroskopijność Opis adsorbowaniu cząsteczek wody z otoczenia, na przykład pary wodnej z powietrza atmosferycznego
 • Co to jest Wylinkowy Hormon Informacje zobacz ekdyzon
 • Co to jest Herbicydy Znaczenie organiczne z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju, na przykład kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4
 • Co to jest Hiv Co znaczy grupy wirusów RNA; w ludzkim genomie namnaża się dzięki obecności kodowanej poprzez siebie
 • Co to jest Hematofagi Krzyżówka płynożercy odżywiający się krwią kręgowców, na przykład komar, pijawka
 • Co to jest Helmintologia Co to jest dział zoologii zajmujący się robakami
 • Co to jest Huba Słownik długoletnie owocniki rozwijają się na drewnie żywych albo martwych drzew i krzewów
 • Co to jest Hermafrodytyzm Czym jest narządów płciowych w tym samym organizmie (rzadziej - występowanie gruczołu obojnaczego, na
 • Co to jest Gruczoł Holokrynowy Co oznacza przykład gruczoł łojowy. U roślin przykładem h.g. są na przykład komory wydzielnicze w owocni
 • Co to jest Hydrochoria Tłumaczenie takich roślin mają specjalne przystosowania do przenoszenia poprzez wodę, na przykład miękisz
 • Co to jest Hemimetabolia Przykłady zobacz heterometabolia
 • Co to jest Narzˇdy Homologiczne Definicja funkcję i mogące bardzo różnić się budową. Na przykład h.n. są kądziołki przędne pająków i
 • Co to jest Płetwa Heterocerkiczna Encyklopedia zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest Substancja Hydrofilowa Jak działa charakterze decyduje obecność zjonizowanych grup (H+, NH₃+, COO-, HCO₃- i tak dalej
 • Co to jest Hybryda Czy jest należące do różnych ras regularnie okazują się bardziej żywotne i płodne niż pokolenie
 • Co to jest Van Ludwig Helmholtz Pojęcie pozwalającego oglądać siatkówkę oka
 • Co to jest Czaszka Hyostyliczna Wyjaśnienie z mózgoczaszką: czaszka, gdzie łuk żuchwowy jest podwieszony na chrząstce gnykowo?żuchwowej (albo
 • Co to jest Heliofity Opis światłolubne (h. względne), tzn. narastające najlepiej w pełnym oświetleniu, lecz znoszące
 • Co to jest Heparyna Informacje protrombiny w trombinę (→ krzepnięcie krwi); mukopolisacharyd występujący w tkankach zwierzęcych
 • Co to jest Hydrobiologia Znaczenie dział biologii zajmujący się systematyką i ekologią organizmów wodnych
 • Co to jest Heterosomy Co znaczy inna nazwa → chromosomów płci
 • Co to jest Hybrydyzacja Krzyżówka sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA
 • Co to jest Hominidy Co to jest rozumnego (Homo sapiens), w przeszłości reprezentowana poprzez liczne gatunki. Zobacz
 • Co to jest Heterobatmia Słownik kwiatu, zabezpieczające przed samozapyleniem. Zobacz przedprątność, przedsłupność
 • Co to jest Heterostylia Czym jest zapobiegających samozapyleniu; występowanie w obrębie danego gatunku osobników mających dwa
 • Co to jest Hipsodontyzm Co oznacza takie zęby są stopniowo ścierane przy rozdrabnianiu pokarmu. Zobacz również lofodontyzm
 • Co to jest Zwierzęta Homojotermiczne Tłumaczenie gady. Zobacz stałocieplność
 • Co to jest S Hemoglobinopatia Przykłady zobacz anemia sierpowata
 • Co to jest Homogenat Definicja struktury materiału biologicznego, przy zastosowaniu na przykład ultradźwięków albo wirujących noży
 • Co to jest Produkt Przez Hamowanie Encyklopedia sprzężenia zwrotnego: nagromadzanie się końcowego produktu reakcji odwracalnej hamuje reakcję; na
 • Co to jest Heksozy Jak działa ketozy, na przykład → fruktoza. Zobacz węglowodany
 • Co to jest Tropowe Hormony Czy jest innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (na przykład gonadotropina pobudzająca rozwój i funkcję
 • Co to jest Hydrolazy Pojęcie Poszczególne rodzaje h. rozbijają jeden typ wiązań, na przykład a-amylaza rozkłada wielocukry na
 • Co to jest Kręg Heteroceliczny Wyjaśnienie tzn. powierzchnia przednia jest w widoku z boku wypukła, z kolei z góry wklęsła; powierzchnia tylna
 • Co to jest Helisa Opis powierzchnię walca. Postać h. mają łańcuchy aminokwasowe wielu białek; podwójną h. jest cząsteczka
 • Co to jest Heterozygota Informacje danego genu. W zależności od liczby rozpatrywanych genów mówi się o h. pojedynczej (Aa), podwójnej
 • Co to jest Histony Znaczenie gatunek organizmu to jest 5 frakcji białek; cztery z nich (h.: H₂A, H₂B, H3, H4444) stanowią
 • Co to jest Histamina Co znaczy w różnych innych tkankach w razie ich uszkodzenia; chemicznie: pochodna histydyny; obniża ciśnienie
 • Co to jest Humus Krzyżówka zobacz próchnica
 • Co to jest Hatteria Co to jest występuje na kilku wyspach w pobliżu Nowej Zelandii; przypomina jaszczurkę; długość ciała do 60 cm
 • Co to jest Hemofilia Słownik → mutacją punktową jednego z genów kodujących czynniki krzepnięcia krwi; geny te zlokalizowane są
 • Co to jest Wiˇzów Choroba Holenderska Czym jest przenoszony jest do tkanek drzewa poprzez owada - ogłodka. Grzybnia penetruje ksylem; strzępki
 • Co to jest Heterogamia Co oznacza strukturą i ruchliwością. → Oogamia i → anizogamia to rodzaje h
 • Co to jest William Harvey Tłumaczenie doktor angielski; w 1628 opisał układ krwionośny człowieka
 • Co to jest Hemocel Przykłady obrębie h. zachowana jest część przestrzeni pierwotnej jamy ciała
 • Co to jest Hipermetamorfoza Definicja opierający na tym, iż kolejno po sobie występuje kilka znacznie różniących się postaci larwalnych
 • Co to jest Hepatocyty Encyklopedia gromadzą glikogen (→ glikogenogeneza) i uwalniają glukozę do krwi (→ glikogenoliza, →

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne HEPATOCYTY co znaczy HIPERMETAMORFOZA krzyżówka HEMOCEL co to jest HARVEY WILLIAM słownik HETEROGAMIA czym jest HOLENDERSKA CHOROBA WIˇZÓW co oznacza HEMOFILIA. leczenie.

Medycyna HOMOGENNOŚĆ co znaczy HYDROFITY krzyżówka HOLOENZYM co to jest lekarz.