heterozja holarktyczna kraina co to znaczy
Heterozja, Holarktyczna Kraina, Hypokotyl, Homogenat, Hyostyliczna Czaszka, Heterofilia, Hiv.

Medycyna H

 • Co to jest HEMIKRYPTOFITY Definicja zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest HOMINOIDY Definicja zobacz człekokształtne
 • Co to jest HUMUS Definicja zobacz próchnica
 • Co to jest HELMINTOLOGIA Definicja dział zoologii zajmujący się robakami
 • Co to jest HYDROBIOLOGIA Definicja dział biologii zajmujący się systematyką i ekologią organizmów wodnych
 • Co to jest HERPETOLOGIA Definicja tych grup, jak i ich anatomię, biologię rozrodu i rozmieszczenie geograficzne
 • Co to jest HESPERYDYNA Definicja się kruchością naczyń krwionośnych; występuje w owocach cytrusowych, papryce. Substancja
 • Co to jest HETEROBATMIA Definicja kwiatu, zabezpieczające przed samozapyleniem. Zobacz przedprątność, przedsłupność
 • Co to jest HLA Definicja antygenów zawartych w błonach komórek ludzkich, determinowany poprzez geny HLA. Decyduje o
 • Co to jest HETEROGENNOŚĆ Definicja niejednorodność: substancji (na przykład strukturalna), populacji (((na przykład morfologiczna
 • Co to jest HEMOLIMFA Definicja jednocześnie funkcje krwi i limfy
 • Co to jest HAECKLA PRAWO Definicja zobacz biogenetyczne prawo
 • Co to jest HEMOLIZYNY Definicja bakterie, powodujące hemolizę
 • Co to jest HETEROSOMY Definicja inna nazwa → chromosomów płci
 • Co to jest HEM Definicja żelaza dwuwartościowego; jest niebiałkowym składnikiem → hemoglobiny i koenzymem licznych
 • Co to jest HARDY´EGO Definicja
 • Co to jest HAMOWANIE KOMPETYCYJNE Definicja centrum aktywnym enzymu i w ten sposób rywalizującą z substratem o dostęp do centrum. Prędkość
 • Co to jest HALOFITY Definicja słonorośla; rośliny zdolne do życia w środowisku zasolonym
 • Co to jest HELIOFITY Definicja światłolubne (h. względne), tzn. narastające najlepiej w pełnym oświetleniu, lecz znoszące
 • Co to jest HABITAT Definicja zobacz siedlisko
 • Co to jest HELISA Definicja powierzchnię walca. Postać h. mają łańcuchy aminokwasowe wielu białek; podwójną h. jest cząsteczka
 • Co to jest HEMOERYTRYNA Definicja zawierający żelazo. Występuje u nielicznych przedstawicieli niektórych typów bezkręgowców, na
 • Co to jest HELMHOLTZ LUDWIG VAN Definicja pozwalającego oglądać siatkówkę oka
 • Co to jest HAPLOID Definicja organizm o haploidalnej (n) liczbie chromosomów
 • Co to jest HEKSOZY Definicja ketozy, na przykład → fruktoza. Zobacz węglowodany
 • Co to jest HEMOLIZA Definicja albo → roztworu hipotonicznego; w rezultacie do osocza uwalniana jest hemoglobina
 • Co to jest HEMATOKRYT Definicja objętości krwi; poprawne wartości: u mężczyzn 40-54%, u kobiet 37- 47
 • Co to jest HEMOCEL Definicja obrębie h. zachowana jest część przestrzeni pierwotnej jamy ciała
 • Co to jest HEMOGLOBINOPATIA S Definicja zobacz anemia sierpowata
 • Co to jest HAPLOFAZA Definicja chromosomów (n chromosomów), tzn. są haploidalne
 • Co to jest HERAKLIT Definicja filozof grecki; w V w. p.n.e. wypowiedział pogląd, iż świat ulega ustawicznym zmianom
 • Co to jest HEPARYNA Definicja protrombiny w trombinę (→ krzepnięcie krwi); mukopolisacharyd występujący w tkankach zwierzęcych
 • Co to jest HEMATOFAGI Definicja płynożercy odżywiający się krwią kręgowców, na przykład komar, pijawka
 • Co to jest HEMOFILIA Definicja → mutacją punktową jednego z genów kodujących czynniki krzepnięcia krwi; geny te zlokalizowane są
 • Co to jest HEMOCYJANINA Definicja szczególności u mięczaków i stawonogów. Należy do → chromoproteidów, zawiera miedź. Znajduje się w
 • Co to jest HAPTEN Definicja immunogenny; właściwości antygenowe ujawnia po przyłączeniu się do innej, na ogół
 • Co to jest HEPATOCYTY Definicja gromadzą glikogen (→ glikogenogeneza) i uwalniają glukozę do krwi (→ glikogenoliza, →
 • Co to jest HARVEY WILLIAM Definicja doktor angielski; w 1628 opisał układ krwionośny człowieka
 • Co to jest HEMIMETABOLIA Definicja zobacz heterometabolia
 • Co to jest HETEROZYGOTA Definicja danego genu. W zależności od liczby rozpatrywanych genów mówi się o h. pojedynczej (Aa), podwójnej
 • Co to jest HIALOPLAZMA Definicja zobacz cytoplazma podstawowa
 • Co to jest HETERODONTYZM Definicja zróżnicowanego w kształcie, rozmiarach albo budowie. U ssaków h. objawia się zróżnicowaniem zębów
 • Co to jest HIGIENA Definicja sanitarnych, tak tak aby zapobiegały one rozprzestrzenianiu się chorób; zwyczajowo h. to również
 • Co to jest HETEROCELICZNY KRĘG Definicja tzn. powierzchnia przednia jest w widoku z boku wypukła, z kolei z góry wklęsła; powierzchnia tylna
 • Co to jest HETEROMORFICZNA PRZEMIANA POKOLEŃ Definicja zobacz przemiana pokoleń u roślin
 • Co to jest HETERONOMICZNA SEGMENTACJA Definicja zobacz metameria
 • Co to jest HIBERNACJA Definicja ssaków (((na przykład nietoperzy, susłów, niedźwiedzi, borsuka): zjawisko bardzo silnego obniżenia
 • Co to jest HETEROCYSTA Definicja cząsteczkowy. Od innych komórek nici różni się większymi wymiarami i bardziej zaokrąglonym
 • Co to jest HETEROGAMIA Definicja strukturą i ruchliwością. → Oogamia i → anizogamia to rodzaje h
 • Co to jest HETEROCYKLICZNE ZWIˇZKI Definicja lecz również azot, na przykład zasady purynowe i pirymidynowe, auksyna, tryptofan, kwas moczowy itd
 • Co to jest HETEROCERKICZNA PŁETWA Definicja zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest HISTOLOGIA Definicja mikroskopowych. Ściśle związana z anatomią; zwykle odnosi się do tkanek zwierzęcych
 • Co to jest HISTAMINA Definicja w różnych innych tkankach w razie ich uszkodzenia; chemicznie: pochodna histydyny; obniża ciśnienie
 • Co to jest HIRUDYNA Definicja krzepnięcie krwi kręgowców dzięki blokowaniu przekształcania → fibrynogenu w → fibrynę; w ten
 • Co to jest HIPOSTAZA Definicja działania genu z innego locus (jest to z innej pary alleli), a więc genu epistatycznego; 2. u
 • Co to jest HIPSODONTYZM Definicja takie zęby są stopniowo ścierane przy rozdrabnianiu pokarmu. Zobacz również lofodontyzm
 • Co to jest HIPERMETAMORFOZA Definicja opierający na tym, iż kolejno po sobie występuje kilka znacznie różniących się postaci larwalnych
 • Co to jest HIPERPASOŻYT Definicja a więc grzyby z grupy podstawczaków pasożytujące na czerwcach - owadach z rzędu pluskwiaków
 • Co to jest HIPERTONICZNY ROZTWÓR Definicja roztwór, który wykazuje większe stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - mniejsze stężenie
 • Co to jest HIPOKAMP Definicja odpowiadające tak zwany korze starej, a więc szarej substancji węchomózgowia niższych kręgowców
 • Co to jest HIPOTEZA Definicja naukową, musi być weryfikowalna, tzn. muszą istnieć dostępne sposoby, dzięki których można próbować
 • Co to jest HIGROSKOPIJNOŚĆ Definicja adsorbowaniu cząsteczek wody z otoczenia, na przykład pary wodnej z powietrza atmosferycznego
 • Co to jest HOMEOSTAZA Definicja warunków wewnątrz organizmu, pozwalające na jego w najwyższym stopniu sprawne funkcjonowanie w
 • Co to jest HOMODONTYZM Definicja trzonowce. Występuje u ryb, płazów, gadów a wtórnie u niektórych ssaków, na przykład pancerników i
 • Co to jest HOLOENZYM Definicja apoenzymu) i części niebiałkowej (→ koenzymu albo → grupy prostetycznej
 • Co to jest HOMOCERKICZNA PŁETWA Definicja zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest HOLENDERSKA CHOROBA WIˇZÓW Definicja przenoszony jest do tkanek drzewa poprzez owada - ogłodka. Grzybnia penetruje ksylem; strzępki
 • Co to jest HOMINIDY Definicja rozumnego (Homo sapiens), w przeszłości reprezentowana poprzez liczne gatunki. Zobacz
 • Co to jest HOMONOMICZNA SEGMENTACJA Definicja zobacz metameria
 • Co to jest HOLOMETABOLIA Definicja dorosłych morfologicznie, budową większości układów (z wyjątkiem nerwowego), trybem życia
 • Co to jest HOMOJOTERMICZNE ZWIERZĘTA Definicja gady. Zobacz stałocieplność
 • Co to jest HOOK ROBERT Definicja mikroskopu, zaobserwował komórki roślinne
 • Co to jest HOMOGENNOŚĆ Definicja albo populacji. Zobacz heterogenność
 • Co to jest HORMON JUWENILNY Definicja hormonu przepoczwarzenia); wpływa na przedłużenie czasu trwania stadium larwalnego. Przemiany
 • Co to jest HORMON WYLINKOWY Definicja zobacz ekdyzon
 • Co to jest HOLOKRYNOWY GRUCZOŁ Definicja przykład gruczoł łojowy. U roślin przykładem h.g. są na przykład komory wydzielnicze w owocni
 • Co to jest HYBRYDYZACJA Definicja sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA
 • Co to jest HYDROFILOWA SUBSTANCJA Definicja charakterze decyduje obecność zjonizowanych grup (H+, NH₃+, COO-, HCO₃- i tak dalej
 • Co to jest HYDROCHORIA Definicja takich roślin mają specjalne przystosowania do przenoszenia poprzez wodę, na przykład miękisz
 • Co to jest HORMONY ROŚLINNE Definicja zobacz fitohormony
 • Co to jest HYDROLIZA Definicja skutkuje jego rozkład na związki prostsze
 • Co to jest HYBRYDA Definicja należące do różnych ras regularnie okazują się bardziej żywotne i płodne niż pokolenie
 • Co to jest HYDROFOBOWA SUBSTANCJA Definicja rozpuszczających tłuszcze. Cecha ta jest uwarunkowana obecnością grup chemicznych nie zjonizowanych
 • Co to jest HYDATODY Definicja rozcieńczonych roztworów różnych substancji (cukry, sole mineralne). Mogą być produktem epidermy
 • Co to jest HYDROLAZY Definicja Poszczególne rodzaje h. rozbijają jeden typ wiązań, na przykład a-amylaza rozkłada wielocukry na
 • Co to jest HUBA Definicja długoletnie owocniki rozwijają się na drewnie żywych albo martwych drzew i krzewów
 • Co to jest HABITUACJA Definicja przyzwyczajenie. Polega na stopniowym zmniejszaniu i zaniku reakcji na monotonny i powtarzający się
 • Co to jest HIPOTONICZNY ROZTWÓR Definicja roztwór, który wykazuje mniejsze stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - większe stężenie
 • Co to jest HAMOWANIE PRZEZ PRODUKT Definicja sprzężenia zwrotnego: nagromadzanie się końcowego produktu reakcji odwracalnej hamuje reakcję; na
 • Co to jest HATTERIA Definicja występuje na kilku wyspach w pobliżu Nowej Zelandii; przypomina jaszczurkę; długość ciała do 60 cm
 • Co to jest HIPERWENTYLACYJNY CYKL Definicja faz: 1. przy zamkniętym otworze gębowym i otwartych nozdrzach zewnętrznych następuje kilkakrotne
 • Co to jest HYDROPONIKA Definicja zawartości w pożywce związków mineralnych dostępnych dla roślin
 • Co to jest HORMONY Definicja komórkami jednego organizmu albo pomiędzy organizmami (→ feromony). Regułą jest skuteczne wpływ na
 • Co to jest HETEROKSENICZNOŚĆ Definicja prócz żywiciela ostatecznego jest również żywiciel pośredni, na przykład u większości tasiemców i
 • Co to jest HORMONY STERYDOWE Definicja pochodzenia mezodermalnego. Wnikają do komórki docelowej przez lipidową część błony komórkowej
 • Co to jest HOLOZOICZNY SPOSÓB ODŻYWIANIA Definicja grzybów nie mających ściany komórkowej i niektórych zwierząt tkankowych (na przykład gąbek). Polega
 • Co to jest HERBICYDY Definicja organiczne z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju, na przykład kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4
 • Co to jest HYDROFITY Definicja pływających. Przystosowaniami w budowie do wodnego siedliska są między innymi: słaby albo
 • Co to jest HOMOZYGOTA Definicja homologicznych. Homozygotyczność może dotyczyć jednego, dwóch ((albo wielu genów. Do wzrostu
 • Co to jest HELOFITY Definicja i dolną część pędu, na przykład aldrowanda pęcherzykowata, żurawina, kosaciec. Zimują w formie
 • Co to jest HAMOWANIE KONTAKTOWE Definicja obserwowane w hodowlach komórkowych prowadzonych na podłożach stałych; umożliwia uzyskanie hodowli
 • Co to jest HAVERSA KANAŁ Definicja krwionośne i naczynia limfatyczne. H.k. umożliwiają odżywianie komórek kości i kontrolę mechanizmów
 • Co to jest HOLARKTYCZNE PAŃSTWO Definicja Himalaje, płd. Chiny, Meksyk i Afrykę Płn. Dzieli się na dwa podpaństwa: Nearktykę obejmującą
 • Co to jest HIPERTERMIA Definicja na przykład z powodu choroby, nadmiernej aktywności, ogrzewania); podwyższenie temperatury krwi
 • Co to jest HIGROFITY Definicja mające umiejętności przetrwania nawet krótkotrwałej suszy; liczne rośliny cienistych lasów
 • Co to jest HAUSTORIUM Definicja żywiciela do jego drewna, skąd czerpie wodę i sole mineralne; 2. struktury produkowane poprzez
 • Co to jest HETEROTROFICZNY ORGANIZM Definicja chemosyntezy, wykorzystujący związki organiczne jako jedyne źródło węgla. H.o. są wszystkie grzyby
 • Co to jest HETEROMETABOLIA Definicja postaci ostatecznej, od której różnią się wielkością, brakiem skrzydeł i niedojrzałością płciową
 • Co to jest HERMAFRODYTYZM Definicja narządów płciowych w tym samym organizmie (rzadziej - występowanie gruczołu obojnaczego, na
 • Co to jest HETEROSTYLIA Definicja zapobiegających samozapyleniu; występowanie w obrębie danego gatunku osobników mających dwa
 • Co to jest HOMOLOGICZNE NARZˇDY Definicja funkcję i mogące bardzo różnić się budową. Na przykład h.n. są kądziołki przędne pająków i
 • Co to jest HETEROCHROMATYNA Definicja nieaktywna transkrypcyjnie, regularnie zawierająca liczne sekwencje powtarzalne zasad. Jej funkcja
 • Co to jest HORMONY TKANKOWE Definicja rozmaitych narządów, nie formujące morfologicznie wyodrębnionych gruczołów. Mają różną naturę
 • Co to jest HISTONY Definicja gatunek organizmu to jest 5 frakcji białek; cztery z nich (h.: H₂A, H₂B, H3, H4444) stanowią
 • Co to jest HORMONY TROPOWE Definicja innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (na przykład gonadotropina pobudzająca rozwój i funkcję
 • Co to jest HELIOTERMY Definicja z promieni słonecznych; wybrane gady, w szczególności jaszczurki pustynne. Uważane jest, iż wybrane
 • Co to jest HORMONY PEPTYDOWE Definicja gruczoły pochodzenia ektodermalnego bądź entodermalnego. H.p. działają na komórki docelowe nie
 • Co to jest HEMOGLOBINA Definicja zabarwienie krwi; występuje w czerwonych krwinkach; zbudowana z dwóch rodzajów (2a i 2b) łańcuchów
 • Co to jest HETEROGONIA Definicja występują na przemian pokolenia osobników rozmnażających się obupłciowo i dzieworodnie
 • Co to jest HIPOTERMIA Definicja zabiegach operacyjnych nawet do 16-18 sssssC. Pozwala na pomniejszenie zapotrzebowania tkanek na
 • Co to jest HEMICELULOZY Definicja ściany pierwotnej; zbudowane z pentoz (cukrów pięciowęglowych), takich jak na przykład D?ksyloza, L
 • Co to jest HYPOGEICZNE KIEŁKOWANIE Definicja funkcję spichrzową, pozostają bezzieleniowe, pod ziemią; liście właściwe, osadzone na silnie
 • Co to jest HIV Definicja grupy wirusów RNA; w ludzkim genomie namnaża się dzięki obecności kodowanej poprzez siebie
 • Co to jest HETEROFILIA Definicja liści właściwych; szczególnie u roślin ziemnowodnych i wodnych, na przykład u strzałki wodnej
 • Co to jest HYOSTYLICZNA CZASZKA Definicja z mózgoczaszką: czaszka, gdzie łuk żuchwowy jest podwieszony na chrząstce gnykowo?żuchwowej (albo
 • Co to jest HOMOGENAT Definicja struktury materiału biologicznego, przy zastosowaniu na przykład ultradźwięków albo wirujących noży
 • Co to jest HYPOKOTYL Definicja korzeń zarodkowy. Jest łodygą zarodka i siewki przed rozwinięciem się międzywęźli; w dorosłej
 • Co to jest HOLARKTYCZNA KRAINA Definicja dzieli się na krainy: → palearktyczną i → nearktyczną, wykazujące duże podobieństwa dzięki dawnemu
 • Co to jest HETEROZJA Definicja powstałych ze skrzyżowania różnych genetycznie form, ras, odmian; spowodowana powiększonym stopniem

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Heterozja, Holarktyczna Kraina, Hypokotyl, Homogenat, Hyostyliczna Czaszka, Heterofilia, Hiv, Hypogeiczne Kiełkowanie, Hemicelulozy, Hipotermia, Heterogonia leczenie.

Medycyna Heterozja, Holarktyczna Kraina, Hypokotyl, Homogenat lekarz.