przykłady helofity herbicydy co to znaczy
CZYM JEST Helofity, Herbicydy, Homocerkiczna Płetwa, Haeckla Prawo, Herpetologia, Homodontyzm.

Medycyna H

 • Co to jest Kraina Holarktyczna Co to jest dzieli się na krainy: → palearktyczną i → nearktyczną, wykazujące duże podobieństwa dzięki dawnemu
 • Co to jest Tropowe Hormony Definicja innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (na przykład gonadotropina pobudzająca rozwój i funkcję
 • Co to jest Hipertermia Co znaczy na przykład z powodu choroby, nadmiernej aktywności, ogrzewania); podwyższenie temperatury krwi
 • Co to jest Kompetycyjne Hamowanie Słownik centrum aktywnym enzymu i w ten sposób rywalizującą z substratem o dostęp do centrum. Prędkość
 • Co to jest Hematofagi Znaczenie płynożercy odżywiający się krwią kręgowców, na przykład komar, pijawka
 • Co to jest Hominidy Czym jest rozumnego (Homo sapiens), w przeszłości reprezentowana poprzez liczne gatunki. Zobacz
 • Co to jest Histologia Co oznacza mikroskopowych. Ściśle związana z anatomią; zwykle odnosi się do tkanek zwierzęcych
 • Co to jest Gruczoł Holokrynowy Krzyżówka przykład gruczoł łojowy. U roślin przykładem h.g. są na przykład komory wydzielnicze w owocni
 • Co to jest Heterochromatyna Najlepszy nieaktywna transkrypcyjnie, regularnie zawierająca liczne sekwencje powtarzalne zasad. Jej funkcja
 • Co to jest Haploid Przykłady organizm o haploidalnej (n) liczbie chromosomów
 • Co to jest Hipotermia Encyklopedia zabiegach operacyjnych nawet do 16-18 sssssC. Pozwala na pomniejszenie zapotrzebowania tkanek na
 • Co to jest Produkt Przez Hamowanie Jak działa sprzężenia zwrotnego: nagromadzanie się końcowego produktu reakcji odwracalnej hamuje reakcję; na
 • Co to jest Segmentacja Heteronomiczna Czy jest zobacz metameria
 • Co to jest Homozygota Pojęcie homologicznych. Homozygotyczność może dotyczyć jednego, dwóch ((albo wielu genów. Do wzrostu
 • Co to jest Heksozy Wyjaśnienie ketozy, na przykład → fruktoza. Zobacz węglowodany
 • Co to jest Kręg Heteroceliczny Opis tzn. powierzchnia przednia jest w widoku z boku wypukła, z kolei z góry wklęsła; powierzchnia tylna
 • Co to jest Heparyna Informacje protrombiny w trombinę (→ krzepnięcie krwi); mukopolisacharyd występujący w tkankach zwierzęcych
 • Co to jest Kanał Haversa Co to jest krwionośne i naczynia limfatyczne. H.k. umożliwiają odżywianie komórek kości i kontrolę mechanizmów
 • Co to jest Hipostaza Definicja działania genu z innego locus (jest to z innej pary alleli), a więc genu epistatycznego; 2. u
 • Co to jest Hemoliza Co znaczy albo → roztworu hipotonicznego; w rezultacie do osocza uwalniana jest hemoglobina
 • Co to jest Higiena Słownik sanitarnych, tak tak aby zapobiegały one rozprzestrzenianiu się chorób; zwyczajowo h. to również
 • Co to jest Hemimetabolia Znaczenie zobacz heterometabolia
 • Co to jest Państwo Holarktyczne Czym jest Himalaje, płd. Chiny, Meksyk i Afrykę Płn. Dzieli się na dwa podpaństwa: Nearktykę obejmującą
 • Co to jest Roztwór Hipotoniczny Co oznacza roztwór, który wykazuje mniejsze stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - większe stężenie
 • Co to jest Roztwór Hipertoniczny Krzyżówka roztwór, który wykazuje większe stężenie substancji rozpuszczonych (inaczej - mniejsze stężenie
 • Co to jest Heterometabolia Najlepszy postaci ostatecznej, od której różnią się wielkością, brakiem skrzydeł i niedojrzałością płciową
 • Co to jest Heterozygota Przykłady danego genu. W zależności od liczby rozpatrywanych genów mówi się o h. pojedynczej (Aa), podwójnej
 • Co to jest Hirudyna Encyklopedia krzepnięcie krwi kręgowców dzięki blokowaniu przekształcania → fibrynogenu w → fibrynę; w ten
 • Co to jest Heterostylia Jak działa zapobiegających samozapyleniu; występowanie w obrębie danego gatunku osobników mających dwa
 • Co to jest Heterobatmia Czy jest kwiatu, zabezpieczające przed samozapyleniem. Zobacz przedprątność, przedsłupność
 • Co to jest Heterogenność Pojęcie niejednorodność: substancji (na przykład strukturalna), populacji (((na przykład morfologiczna
 • Co to jest Płetwa Heterocerkiczna Wyjaśnienie zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest Heterocysta Opis cząsteczkowy. Od innych komórek nici różni się większymi wymiarami i bardziej zaokrąglonym
 • Co to jest Hibernacja Informacje ssaków (((na przykład nietoperzy, susłów, niedźwiedzi, borsuka): zjawisko bardzo silnego obniżenia
 • Co to jest Juwenilny Hormon Co to jest hormonu przepoczwarzenia); wpływa na przedłużenie czasu trwania stadium larwalnego. Przemiany
 • Co to jest Habitat Definicja zobacz siedlisko
 • Co to jest Heliotermy Co znaczy z promieni słonecznych; wybrane gady, w szczególności jaszczurki pustynne. Uważane jest, iż wybrane
 • Co to jest Substancja Hydrofilowa Słownik charakterze decyduje obecność zjonizowanych grup (H+, NH₃+, COO-, HCO₃- i tak dalej
 • Co to jest Zwiˇzki Heterocykliczne Znaczenie lecz również azot, na przykład zasady purynowe i pirymidynowe, auksyna, tryptofan, kwas moczowy itd
 • Co to jest Heterogonia Czym jest występują na przemian pokolenia osobników rozmnażających się obupłciowo i dzieworodnie
 • Co to jest Heterokseniczność Co oznacza prócz żywiciela ostatecznego jest również żywiciel pośredni, na przykład u większości tasiemców i
 • Co to jest Heraklit Krzyżówka filozof grecki; w V w. p.n.e. wypowiedział pogląd, iż świat ulega ustawicznym zmianom
 • Co to jest Haustorium Najlepszy żywiciela do jego drewna, skąd czerpie wodę i sole mineralne; 2. struktury produkowane poprzez
 • Co to jest Hydatody Przykłady rozcieńczonych roztworów różnych substancji (cukry, sole mineralne). Mogą być produktem epidermy
 • Co to jest Hepatocyty Encyklopedia gromadzą glikogen (→ glikogenogeneza) i uwalniają glukozę do krwi (→ glikogenoliza, →
 • Co to jest Hiv Jak działa grupy wirusów RNA; w ludzkim genomie namnaża się dzięki obecności kodowanej poprzez siebie
 • Co to jest Hipsodontyzm Czy jest takie zęby są stopniowo ścierane przy rozdrabnianiu pokarmu. Zobacz również lofodontyzm
 • Co to jest Narzˇdy Homologiczne Pojęcie funkcję i mogące bardzo różnić się budową. Na przykład h.n. są kądziołki przędne pająków i
 • Co to jest Huba Wyjaśnienie długoletnie owocniki rozwijają się na drewnie żywych albo martwych drzew i krzewów
 • Co to jest Czaszka Hyostyliczna Opis z mózgoczaszką: czaszka, gdzie łuk żuchwowy jest podwieszony na chrząstce gnykowo?żuchwowej (albo
 • Co to jest Hydroponika Informacje zawartości w pożywce związków mineralnych dostępnych dla roślin
 • Co to jest Hypokotyl Co to jest korzeń zarodkowy. Jest łodygą zarodka i siewki przed rozwinięciem się międzywęźli; w dorosłej
 • Co to jest Odżywiania Sposób Holozoiczny Definicja grzybów nie mających ściany komórkowej i niektórych zwierząt tkankowych (na przykład gąbek). Polega
 • Co to jest Hesperydyna Co znaczy się kruchością naczyń krwionośnych; występuje w owocach cytrusowych, papryce. Substancja
 • Co to jest Robert Hook Słownik mikroskopu, zaobserwował komórki roślinne
 • Co to jest Hapten Znaczenie immunogenny; właściwości antygenowe ujawnia po przyłączeniu się do innej, na ogół
 • Co to jest Hem Czym jest żelaza dwuwartościowego; jest niebiałkowym składnikiem → hemoglobiny i koenzymem licznych
 • Co to jest Hydroliza Co oznacza skutkuje jego rozkład na związki prostsze
 • Co to jest Hipoteza Krzyżówka naukową, musi być weryfikowalna, tzn. muszą istnieć dostępne sposoby, dzięki których można próbować
 • Co to jest Hialoplazma Najlepszy zobacz cytoplazma podstawowa
 • Co to jest Hematokryt Przykłady objętości krwi; poprawne wartości: u mężczyzn 40-54%, u kobiet 37- 47
 • Co to jest Hiperpasożyt Encyklopedia a więc grzyby z grupy podstawczaków pasożytujące na czerwcach - owadach z rzędu pluskwiaków
 • Co to jest Hemolimfa Jak działa jednocześnie funkcje krwi i limfy
 • Co to jest Zwierzęta Homojotermiczne Czy jest gady. Zobacz stałocieplność
 • Co to jest Cykl Hiperwentylacyjny Pojęcie faz: 1. przy zamkniętym otworze gębowym i otwartych nozdrzach zewnętrznych następuje kilkakrotne
 • Co to jest Heterofilia Wyjaśnienie liści właściwych; szczególnie u roślin ziemnowodnych i wodnych, na przykład u strzałki wodnej
 • Co to jest Heterodontyzm Opis zróżnicowanego w kształcie, rozmiarach albo budowie. U ssaków h. objawia się zróżnicowaniem zębów
 • Co to jest Homeostaza Informacje warunków wewnątrz organizmu, pozwalające na jego w najwyższym stopniu sprawne funkcjonowanie w
 • Co to jest Segmentacja Homonomiczna Co to jest zobacz metameria
 • Co to jest Holoenzym Definicja apoenzymu) i części niebiałkowej (→ koenzymu albo → grupy prostetycznej
 • Co to jest Pokoleń Przemiana Heteromorficzna Co znaczy zobacz przemiana pokoleń u roślin
 • Co to jest Halofity Słownik słonorośla; rośliny zdolne do życia w środowisku zasolonym
 • Co to jest Hla Znaczenie antygenów zawartych w błonach komórek ludzkich, determinowany poprzez geny HLA. Decyduje o
 • Co to jest Kiełkowanie Hypogeiczne Czym jest funkcję spichrzową, pozostają bezzieleniowe, pod ziemią; liście właściwe, osadzone na silnie
 • Co to jest Wylinkowy Hormon Co oznacza zobacz ekdyzon
 • Co to jest Van Ludwig Helmholtz Krzyżówka pozwalającego oglądać siatkówkę oka
 • Co to jest Histony Najlepszy gatunek organizmu to jest 5 frakcji białek; cztery z nich (h.: H₂A, H₂B, H3, H4444) stanowią
 • Co to jest Hybryda Przykłady należące do różnych ras regularnie okazują się bardziej żywotne i płodne niż pokolenie
 • Co to jest Hemicelulozy Encyklopedia ściany pierwotnej; zbudowane z pentoz (cukrów pięciowęglowych), takich jak na przykład D?ksyloza, L
 • Co to jest Heliofity Jak działa światłolubne (h. względne), tzn. narastające najlepiej w pełnym oświetleniu, lecz znoszące
 • Co to jest Tkankowe Hormony Czy jest rozmaitych narządów, nie formujące morfologicznie wyodrębnionych gruczołów. Mają różną naturę
 • Co to jest Hydrofity Pojęcie pływających. Przystosowaniami w budowie do wodnego siedliska są między innymi: słaby albo
 • Co to jest Organizm Heterotroficzny Wyjaśnienie chemosyntezy, wykorzystujący związki organiczne jako jedyne źródło węgla. H.o. są wszystkie grzyby
 • Co to jest Hominoidy Opis zobacz człekokształtne
 • Co to jest Hemofilia Informacje → mutacją punktową jednego z genów kodujących czynniki krzepnięcia krwi; geny te zlokalizowane są
 • Co to jest Hemoglobina Co to jest zabarwienie krwi; występuje w czerwonych krwinkach; zbudowana z dwóch rodzajów (2a i 2b) łańcuchów
 • Co to jest Habituacja Definicja przyzwyczajenie. Polega na stopniowym zmniejszaniu i zaniku reakcji na monotonny i powtarzający się
 • Co to jest Wiˇzów Choroba Holenderska Co znaczy przenoszony jest do tkanek drzewa poprzez owada - ogłodka. Grzybnia penetruje ksylem; strzępki
 • Co to jest Homogenność Słownik albo populacji. Zobacz heterogenność
 • Co to jest Higrofity Znaczenie mające umiejętności przetrwania nawet krótkotrwałej suszy; liczne rośliny cienistych lasów
 • Co to jest Hormony Czym jest komórkami jednego organizmu albo pomiędzy organizmami (→ feromony). Regułą jest skuteczne wpływ na
 • Co to jest Hydrolazy Co oznacza Poszczególne rodzaje h. rozbijają jeden typ wiązań, na przykład a-amylaza rozkłada wielocukry na
 • Co to jest Hipermetamorfoza Krzyżówka opierający na tym, iż kolejno po sobie występuje kilka znacznie różniących się postaci larwalnych
 • Co to jest Helmintologia Najlepszy dział zoologii zajmujący się robakami
 • Co to jest Helisa Przykłady powierzchnię walca. Postać h. mają łańcuchy aminokwasowe wielu białek; podwójną h. jest cząsteczka
 • Co to jest Roślinne Hormony Encyklopedia zobacz fitohormony
 • Co to jest Humus Jak działa zobacz próchnica
 • Co to jest Haplofaza Czy jest chromosomów (n chromosomów), tzn. są haploidalne
 • Co to jest Hybrydyzacja Pojęcie sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA
 • Co to jest Hemocel Wyjaśnienie obrębie h. zachowana jest część przestrzeni pierwotnej jamy ciała
 • Co to jest Substancja Hydrofobowa Opis rozpuszczających tłuszcze. Cecha ta jest uwarunkowana obecnością grup chemicznych nie zjonizowanych
 • Co to jest Hydrochoria Informacje takich roślin mają specjalne przystosowania do przenoszenia poprzez wodę, na przykład miękisz
 • Co to jest Peptydowe Hormony Co to jest gruczoły pochodzenia ektodermalnego bądź entodermalnego. H.p. działają na komórki docelowe nie
 • Co to jest Ego Hardy Definicja
 • Co to jest Sterydowe Hormony Co znaczy pochodzenia mezodermalnego. Wnikają do komórki docelowej przez lipidową część błony komórkowej
 • Co to jest Hermafrodytyzm Słownik narządów płciowych w tym samym organizmie (rzadziej - występowanie gruczołu obojnaczego, na
 • Co to jest Kontaktowe Hamowanie Znaczenie obserwowane w hodowlach komórkowych prowadzonych na podłożach stałych; umożliwia uzyskanie hodowli
 • Co to jest Heterogamia Czym jest strukturą i ruchliwością. → Oogamia i → anizogamia to rodzaje h
 • Co to jest Hydrobiologia Co oznacza dział biologii zajmujący się systematyką i ekologią organizmów wodnych
 • Co to jest Histamina Krzyżówka w różnych innych tkankach w razie ich uszkodzenia; chemicznie: pochodna histydyny; obniża ciśnienie
 • Co to jest Hipokamp Najlepszy odpowiadające tak zwany korze starej, a więc szarej substancji węchomózgowia niższych kręgowców
 • Co to jest Hemolizyny Przykłady bakterie, powodujące hemolizę
 • Co to jest S Hemoglobinopatia Encyklopedia zobacz anemia sierpowata
 • Co to jest Homogenat Jak działa struktury materiału biologicznego, przy zastosowaniu na przykład ultradźwięków albo wirujących noży
 • Co to jest Hemoerytryna Czy jest zawierający żelazo. Występuje u nielicznych przedstawicieli niektórych typów bezkręgowców, na
 • Co to jest Hemocyjanina Pojęcie szczególności u mięczaków i stawonogów. Należy do → chromoproteidów, zawiera miedź. Znajduje się w
 • Co to jest Hatteria Wyjaśnienie występuje na kilku wyspach w pobliżu Nowej Zelandii; przypomina jaszczurkę; długość ciała do 60 cm
 • Co to jest Higroskopijność Opis adsorbowaniu cząsteczek wody z otoczenia, na przykład pary wodnej z powietrza atmosferycznego
 • Co to jest Hemikryptofity Informacje zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest Heterozja Co to jest powstałych ze skrzyżowania różnych genetycznie form, ras, odmian; spowodowana powiększonym stopniem
 • Co to jest William Harvey Definicja doktor angielski; w 1628 opisał układ krwionośny człowieka
 • Co to jest Heterosomy Co znaczy inna nazwa → chromosomów płci
 • Co to jest Holometabolia Słownik dorosłych morfologicznie, budową większości układów (z wyjątkiem nerwowego), trybem życia
 • Co to jest Homodontyzm Znaczenie trzonowce. Występuje u ryb, płazów, gadów a wtórnie u niektórych ssaków, na przykład pancerników i
 • Co to jest Herpetologia Czym jest tych grup, jak i ich anatomię, biologię rozrodu i rozmieszczenie geograficzne
 • Co to jest Prawo Haeckla Co oznacza zobacz biogenetyczne prawo
 • Co to jest Płetwa Homocerkiczna Krzyżówka zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest Herbicydy Najlepszy organiczne z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju, na przykład kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4
 • Co to jest Helofity Przykłady i dolną część pędu, na przykład aldrowanda pęcherzykowata, żurawina, kosaciec. Zimują w formie

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne CZYM JEST Helofity, Herbicydy, Homocerkiczna Płetwa, Haeckla Prawo, Herpetologia, Homodontyzm, Holometabolia, Heterosomy, Harvey William, Heterozja, Hemikryptofity leczenie.

Medycyna Przykłady Helofity, Herbicydy, Homocerkiczna Płetwa, Haeckla Prawo lekarz.