jelito jamki jˇdro komórkowe co to znaczy
Jelito, Jamki, Jˇdro Komórkowe, Jama Ciała, Jˇdro, Jama Nosowa, Jagoda, Jacobsona Narzˇd.

Medycyna J

 • Co to jest JAD KIEŁBASIANY Definicja zobacz zatrucie jadem kiełbasianym
 • Co to jest JAROWIZACJA Definicja zobacz wernalizacja
 • Co to jest JODYNA Definicja Działa bakteriobójczo (antyseptycznie
 • Co to jest JODOPSYNA Definicja fotopsyny. J. ulega rozpadowi na świetle i resyntezie w ciemności
 • Co to jest JABŁKO Definicja różowatych. Powstaje z zalążni dolnej pięciokomorowej. Soczystą część j. stanowi rozrośnięte dno
 • Co to jest JAMA CIAŁA POZAZARODKOWA Definicja u owodniowców: przestrzeń między owodnią i kosmówką, wyścielona komórkami mezodermy
 • Co to jest JAJNIK Definicja mezodermalnym zbudowanym z nabłonka płciowego i mającym swoje przewody wyprowadzające. J. jest
 • Co to jest JAJO PŁODOWE Definicja pęcherzykiem żółtkowym i pokrywającymi całość błonami płodowymi
 • Co to jest JAJECZKOWANIE Definicja zobacz owulacja
 • Co to jest JAJO Definicja zwierząt j. powstaje zwykle w procesie mejozy, z kolei u roślin z powodu podziałów mitotycznych; 2
 • Co to jest JAJOWÓD Definicja jajnika do → macicy; jego ścianki są umięśnione i wyścielone błoną śluzową, pokrytą urzęsionym
 • Co to jest JAMA PARAGASTRALNA Definicja ciała, zwane ostiami; w jej wnętrzu, w przeciwieństwie od jamy chłonąco?trawiącej u jamochłonów
 • Co to jest JADOWE GRUCZOŁY KRĘGOWCÓW Definicja wielu węży i kilku gatunków jaszczurek) lub specjalnie wykształcone gruczoły skórnej powłoki ciała
 • Co to jest JAJORODNOŚĆ Definicja wydalane poprzez samicę przed albo po zapłodnieniu. W przeciwieństwie od żyworodności i
 • Co to jest JURA Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest JˇDERKO Definicja dostrzegalna w mikroskopie świetlnym w okresie interfazy (→ cykl życiowy komórki). Zawiera
 • Co to jest JELITO GRUBE Definicja odbytnicę i → odbyt. Zachodzi w nim ostateczne formowanie → kału, zwrotne wchłanianie niektórych
 • Co to jest JEDNOPLECHOWOŚĆ Definicja tej samej plesze, powstającej z jednego zarodnika, rozwijają się → gametangia żeńskie (→ lęgnie) i
 • Co to jest JEDNOTARCZOWCE Definicja wymarłą; współcześnie 1 gatunek Neopilina galatheae, żyjący w Oceanie Spokojnym. W budowie
 • Co to jest JEDNODOMOWOŚĆ Definicja zobacz monokseniczność
 • Co to jest JELITO ŚLEPE Definicja grubego. U ryb spodoustych służy do usuwania nadmiaru soli (gruczoł rektalny), u pozostałych
 • Co to jest JELITO CIENKIE Definicja Kluczowe miejsce trawienia i wchłaniania pokarmu. Komórki gruczołowe śluzówki jelita cienkiego
 • Co to jest JUWENILNY HORMON Definicja juwenian) - zobacz hormon juwenilny
 • Co to jest JAMA CHŁONˇCO Definicja zarówno u polipa, jak i meduzy pełni funkcje trawiące (nabłonek ją wyściełający wydziela enzymy
 • Co to jest JAJOŻYWORODNOŚĆ Definicja iż rozwój zarodkowy przebiega wewnątrz organizmu samicy, jednakże, w przeciwieństwie od
 • Co to jest JEŁCZENIE Definicja beztlenowe bakterie, w szczególności wywołujące fermentację masłową (na przykład Butyribacterium
 • Co to jest JADOWE GRUCZOŁY Definicja jednokomórkowe włoski gruczołowe o znaczeniu obronnym, na przykład na liściach u pierwiosnki
 • Co to jest JEDNOPIENNOŚĆ Definicja okazie rośliny. U mszaków i paprotników j. to występowanie rodni i plemni na tym samym gametoficie
 • Co to jest JEDNOKOMÓRKOWCE Definicja prawie wszystkie prokarionty (wyjątki: nitkowate plechy - pośród bakterii → promieniowce, pośród
 • Co to jest JAMOCHŁONY Definicja → tkankowce, dwuwarstwowe (ektoderma, entoderma), o promienistej symetrii ciała, o dużej
 • Co to jest JEDNOLIŚCIENNE ROŚLINY Definicja Kwiaty zwykle trzykrotne, nerwacja liści równoległa, liście najczęściej całobrzegie i bezogonkowe
 • Co to jest JACOBSONA NARZˇD Definicja lądowych - płazów, hatterii, węży, jaszczurek i niektórych ssaków; służy do chemicznej oceny
 • Co to jest JAGODA Definicja łupiny. Występuje w różnych grupach roślin okrytozalążkowych, na przykład u winorośli, borówki
 • Co to jest JAMA NOSOWA Definicja kręgowców płucodysznych jest zarazem górnym odgałęzieniem pierwszego odcinka dróg oddechowych. Ze
 • Co to jest JˇDRO Definicja Zbudowane jest z nabłonka płciowego otaczającego przestrzeń wypełnioną komórkami będącymi w różnych
 • Co to jest JAMA CIAŁA Definicja zarodkowymi, wypełniona płynem; wyróżnia się pierwotną j.c. (→ blastocel) i wtórną j.c. (→ celoma
 • Co to jest JˇDRO KOMÓRKOWE Definicja oddzielony od cytoplazmy porowatą błoną jądrową utworzoną raczej z siateczki śródplazmatycznej
 • Co to jest JAMKI Definicja połączone są protoplasty sąsiednich komórek; j. zakładają się od razu po podziale komórki, są
 • Co to jest JELITO Definicja żołądka (albo przełykiem, gdy żołądek nie występuje) i → kloaką ((albo → odbytem. Kluczowy narząd

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Jelito, Jamki, Jˇdro Komórkowe, Jama Ciała, Jˇdro, Jama Nosowa, Jagoda, Jacobsona Narzˇd, Jednoliścienne Rośliny, Jamochłony, Jednokomórkowce, Jednopienność leczenie.

Medycyna Jelito, Jamki, Jˇdro Komórkowe, Jama Ciała, Jˇdro, Jama lekarz.