kanały jonowe komórki sitowe co to znaczy
Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U Roślin Okrytozalˇżkowych, Kretynizm, Kora.

Medycyna K

 • Co to jest KATALIZATOR UJEMNY Definicja zobacz inhibicja
 • Co to jest KINETOSOM Definicja zobacz wić
 • Co to jest KOLANKO Definicja u traw: zgrubiały węzeł łodygi
 • Co to jest KOWADEŁKO Definicja zobacz kostki słuchowe
 • Co to jest KOTYLOZAURY Definicja zobacz gady
 • Co to jest KRZEW Definicja zobacz rośliny drzewiaste
 • Co to jest KUBKI SMAKOWE Definicja zobacz smak
 • Co to jest KSIĘGI Definicja zobacz żołądek przeżuwaczy
 • Co to jest KONCHA Definicja zobacz muszla
 • Co to jest KRYPTOFITY Definicja zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest KRZEWINKA Definicja zobacz rośliny drzewiaste
 • Co to jest KWIATOWE ROŚLINY Definicja zobacz rośliny kwiatowe
 • Co to jest KAMBR Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest KARPOGONIUM Definicja zobacz krasnorosty
 • Co to jest KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ Definicja zobacz Michaelisa stała
 • Co to jest KNIDOBLASTY Definicja knidocysty) - zobacz parzydełka
 • Co to jest KOLCZATKA AUSTRALIJSKA Definicja zobacz stekowce
 • Co to jest KOSTNA TKANKA Definicja zobacz kość
 • Co to jest KREDA Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest KREBSA CYKL Definicja cykl kwasu cytrynowego) - zobacz cykl Krebsa
 • Co to jest KWIAT OKOŁOZALˇŻNIOWY Definicja zobacz słupek
 • Co to jest KUMULATYWNE GENY Definicja zobacz poligeny, cechy ilościowe
 • Co to jest KATAROBIONTY Definicja tlenu, na przykład kiełż zdrojowy, pstrąg potokowy, głowacze
 • Co to jest KATASTROFIZM Definicja zobacz kataklizmów teoria
 • Co to jest KATION Definicja jon nieujemny; na przykład K+, Ca2+, Fe3+. Zobacz anion
 • Co to jest KOMÓRKI SOMATYCZNE Definicja biorących bezpośredniego udziału w rozmnażaniu, w odróżnieniu do komórek generatywnych
 • Co to jest KLEJODAJNE WŁÓKNA Definicja podstawowe włókna tkanki łącznej; zbudowane z → kolagenu
 • Co to jest KARIOLOGIA Definicja dział → cytologii zajmujący się budową i funkcjonowaniem jądra komórkowego
 • Co to jest KARPOSPOROFIT Definicja zobacz krasnorosty
 • Co to jest KONFORMACJA Definicja przestrzenne ukształtowanie cząsteczki chemicznej
 • Co to jest KALCYFILNE ROŚLINY Definicja a nie znoszące gleb kwaśnych, na przykład obuwik, wilcza jagoda
 • Co to jest KAROTENOIDY Definicja grupa pochodnych izoprenu obejmująca → karoteny i → ksantofile
 • Co to jest KIFOZA Definicja i krzyżowym; takie wygięcie w innych odcinkach kręgosłupa jest zjawiskiem patologiczym
 • Co to jest KOLATERALNY Definicja biegną równolegle obok siebie, nie przenikając się ani nie otaczając. Zobacz wiązka przewodząca
 • Co to jest KATALIZATOR Definicja reakcji. Sam nie ulega w takich reakcjach żadnym przemianom i może być użyty ponownie. W potocznym
 • Co to jest KAMBIUM Definicja korzenia. Buduje wtórne ciało rośliny poprzez odkładanie łyka wtórnego na zewnątrz i drewna
 • Co to jest KALORIA Definicja potrzebna do podniesienia temperatury 1 grama wody o 1sssssC. W badaniach metabolicznych stosowana
 • Co to jest KARBAMYLOFOSFORAN Definicja syntezie zasad purynowych i pirymidynowych
 • Co to jest KARAPAKS Definicja 1. u żółwi: grzbietowa część pancerza; 2. u skorupiaków: pancerz okrywający głowotułów
 • Co to jest KANALIKI KRĘTE Definicja kanaliki nerkowe) - zobacz nefron, zanercze
 • Co to jest KANGURY Definicja zobacz torbacze
 • Co to jest KENOZOICZNA ERA Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest KAPACYTACJA Definicja zapłodnienia. Zespół zmian, jakie zachodzą w plemniku pod wpływem substancji obecnych w drogach
 • Co to jest KAPILARNOŚĆ Definicja zobacz włoskowatość
 • Co to jest KALCYTONINA Definicja przytarczyczne. Tylko u ssaków k. jest produkowana poprzez tak zwany komórki C tarczycy. Skutkuje
 • Co to jest KERATYNA Definicja bogate w cysteinę, trwałe chemicznie. Występuje w nabłonkach, w szczególności w naskórku, włosach
 • Co to jest KANCEROGENNY CZYNNIK Definicja karcynogen) - zobacz czynnik rakotwórczy
 • Co to jest KANIBALIZM Definicja w szczególności bezkręgowców. Może być interpretowane jako jeden z czynników regulujących
 • Co to jest KALUS Definicja merystematyczny (twórczy) i intensywnie się dzielą tworząc k. Tworzy się również na powierzchni
 • Co to jest KALIPTRA Definicja
 • Co to jest KAŁ Definicja odżywczych w przewodzie pokarmowym, przeznaczone do usunięcia z organizmu. Barwa k. zależy od
 • Co to jest KARIOKINEZA SOMATYCZNA Definicja zobacz mitoza
 • Co to jest KARBON Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest KARIOLIMFA Definicja substancja koloidowa wypełniająca wolne przestrzenie pomiędzy nićmi chromatynowymi. Zawiera sporo
 • Co to jest KATADROMICZNE RYBY Definicja spędzające większość życia w wodach słodkich. W Polsce k.r. jest węgorz - wędruje na tarło do Morza
 • Co to jest KARIOTYP Definicja to w okresie maksymalnej kondensacji chromatyny; obejmuje liczbę chromosomów i ich morfologię
 • Co to jest KARŁOWATOŚĆ Definicja gatunku. K. może być spowodowana czynnikami dziedzicznymi (karłowate odmiany roślin ozdobnych
 • Co to jest KARPOLOGIA Definicja dział botaniki zajmujący się badaniem budowy i rozwoju nasion i owoców
 • Co to jest KARIOKINEZA REDUKCYJNA Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest KARIOGAMIA Definicja zapłodnienia. Zobacz również plazmogamia
 • Co to jest KARCYNOGEN Definicja zobacz czynnik rakotwórczy
 • Co to jest KATALIZA Definicja nie ulegającej w tej reakcji przemianom. Działanie enzymów jest odpowiednikiem k. zachodzącej
 • Co to jest KAWIOR Definicja potocznie → ikra jesiotra (k. czarny) albo łososia lub troci (k. czerwony
 • Co to jest KATALAZA Definicja cząsteczkowego z nadtlenku wodoru. Występuje powszechnie u organizmów tlenowych, w tym u bakterii
 • Co to jest KAROTENY Definicja węglowodorami (tzn. nie zawierają tlenu), występują u roślin i sinic; u roślin występują w
 • Co to jest KINAZY Definicja związku chemicznego na inny. Część k. jest aktywowana poprzez cAMP albo wapń
 • Co to jest KINETYNA Definicja mogąca powstać z przemian DNA
 • Co to jest KININY Definicja zobacz cytokininy
 • Co to jest KIMOGRAF Definicja taki sposób, iż zmiany długości mięśnia (skurcze) mogą być zapisane w formie krzywej na powierzchni
 • Co to jest KLONOWANIE Definicja udziału procesu płciowego. K. służy uzyskiwaniu osobników o ściśle określonych cechach, korzystnych
 • Co to jest KLATKA PIERSIOWA Definicja również płuca; osłonięta poprzez żebra. U ssaków oddzielona od jamy brzusznej poprzez przeponę
 • Co to jest KIEŁEK Definicja utworzone uprzednio w nasieniu: → radykula, → hypokotyl i → liścienie
 • Co to jest KINETOCHOR Definicja do chromosomu przyczepione jest wrzeciono kariokinetyczne
 • Co to jest KLESZCZE Definicja końcowe człony → nogogłaszczek u pajęczaków; 3. (Ixodida) zewnętrzne pasożyty kręgowców należące
 • Co to jest KLINEFELTERA ZESPÓŁ Definicja aneuploidalność o → kariotypie XXY albo XXXY). Niepłodność, zaburzenia charakterologiczne
 • Co to jest KLIMAKTERIUM Definicja rozrodczego w rozwoju osobniczym; moment stopniowego zaniku funkcji jajników, aż do wystąpienia
 • Co to jest KETOZY Definicja dwuhydroksyacetonu (cukru trzywęglowego) poprzez następne przedłużanie łańcucha o jeden atom węgla
 • Co to jest KLOAKA Definicja ptaków i stekowców. Do k. uchodzą przewody płciowe (nasieniowody albo jajowody) i moczowody
 • Co to jest KLEJNOTKI Definicja zobacz eugleniny
 • Co to jest KIELICH Definicja zielonych, liściopodobnych organów. Stanowi okrywę rozwijającego się pąka
 • Co to jest KŁYKIEĆ POTYLICZNY Definicja połączenia pomiędzy czaszką i kręgosłupem. U płazów i ssaków występują dwa k.p., u gadów i ptaków
 • Co to jest KOENZYM Definicja enzymatycznym. Większość enzymów wykazuje umiejętność katalizowania reakcji chemicznych dopiero w
 • Co to jest KOAGULACJA Definicja w roztworach koloidowych: wytrącanie etapy rozproszonej, a więc przechodzenie zolu w żel
 • Co to jest KŁODZINA Definicja grubości, bez odgałęzień, z pióropuszem liści na szczycie
 • Co to jest KOLEOPTYL Definicja wierzchołkowy z zawiązkami liści. Po kiełkowaniu ziarniaka k. rośnie poprzez jakiś czas razem z
 • Co to jest KODON Definicja zakończenia → translacji (kodony nonsensowne ), każdy k. jest komplementarny do odpowiedniej trójki
 • Co to jest KOLCHICYNA Definicja mikrotubul, a tym samym dezorganizację wrzeciona kariokinetycznego w metafazie; nie oddziałuje na
 • Co to jest KODON NONSENSOWNY Definicja kodon stop ) - zobacz kod genetyczny
 • Co to jest KŁOS Definicja dojrzewającymi najpierw w dolnej, a później w górnej części kwiatostanu. W przeciwieństwie od grona
 • Co to jest KOCHA PRˇTKI Definicja bakterie powodujące gruźlicę u człowieka. Zobacz pałeczki
 • Co to jest KŁĘBUSZEK NERKOWY Definicja tłoczona jest krew przez tętnicę nerkową i tętniczki. Przesącz krwi przenikający z naczyń k.n. do
 • Co to jest KOLONIZACJA Definicja zajmowanych. O k. mówi się, gdy w nowym miejscu nastąpiło osiedlenie i rozwój do wieku rozrodczego
 • Co to jest KOKOIDALNA KOMÓRKA Definicja u bakterii, sinic i jednokomórkowych glonów: komórka o kształcie kulistym albo elipsoidalnym
 • Co to jest KOENZYM Q Definicja zobacz ubichinon
 • Co to jest KOMENSALIZM Definicja przynoszącego korzyść jednemu z nich bez szkody (ani także korzyści) dla drugiego, na przykład żuk
 • Co to jest KOLUMIENKA SŁUCHOWA Definicja u płazów, gadów i ptaków: jedyna kostka słuchowa; jest homologiczna strzemiączku ssaków
 • Co to jest KOFEINA Definicja przyrost stężenia cAMP
 • Co to jest KOLAGEN Definicja skleroproteidów. Jest bardzo wytrzymały mechanicznie (odporność na rozciąganie zbliżona do stali
 • Co to jest KOŁNIERZYKOWE KOMÓRKI Definicja zobacz choanocyty
 • Co to jest KOMÓRKI PRZEDROŚLOWE Definicja skład ziarna pyłku u → roślin nagozalążkowych
 • Co to jest KOMORA PYŁKOWA Definicja tkankę sporogenną (archespor), gdzie zachodzą podziały mejotyczne i powstają mikrospory, a z nich
 • Co to jest KOMÓRKI PŁOMYKOWE Definicja zobacz protonefrydium
 • Co to jest KOFAKTOR Definicja danym procesie, na przykład jedna z substancji biorących udział w reakcji enzymatycznej (lecz
 • Co to jest KOKAINA Definicja skutkuje mocne pobudzenie części współczulnej autonomicznego układu nerwowego i ośrodkowego układu
 • Co to jest KOJARZENIE WSOBNE Definicja losowo wybrani przedstawiciele danej populacji. K.w. prowadzi do pomniejszenia zmienności populacji
 • Co to jest KOJARZENIE LOSOWE Definicja skojarzenia z dowolnym osobnikiem płci przeciwnej
 • Co to jest KOMÓRKI PARZYDEŁKOWE Definicja zobacz parzydełka
 • Co to jest KOMÓRKI BIAŁKOWE Definicja przewodzące asymilatów, ale wspomagające komórki sitowe przez dostarczanie im substancji odżywczych
 • Co to jest KOMÓRKA WEGETATYWNA Definicja po zapyleniu wyrastająca w łagiewkę pyłkową; 2. ustalenie dowolnej komórki ciała, nie biorącej
 • Co to jest KOMÓRKI SERTOLIEGO Definicja zobacz jądro
 • Co to jest KOMÓRKA CENTRALNA Definicja woreczka zalążkowego) - zobacz woreczek zaląż-kowy
 • Co to jest KOMÓRKI PRZYRURKOWE Definicja rurek sitowych, jest to powstające z powodu podziału tych samych co one komórek merystematycznych
 • Co to jest KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA Definicja oddzielony od cytoplazmy systemem błon. W skład k.e. wchodzi zawsze siateczka śródplazmatyczna
 • Co to jest KOMÓRKI LEYDIGA Definicja zobacz jądro
 • Co to jest KOMÓRKA MACIERZYSTA Definicja sporogennej pylnika (k.m. mikrospor), wchodząca w podział mejotyczny. Zobacz archespor
 • Co to jest KOMÓRKI OKŁADZINOWE Definicja zagłębieniach błony śluzowej (dołkach żołądkowych). Wydzielają ogromne ilości kwasu solnego, przy
 • Co to jest KOMÓRKI OLBRZYMIE Definicja stronach jelita, zbierające wydaliny z jamy ciała (pseudocelomy) i uchodzące wspólnym kanałem na
 • Co to jest KOMÓRCZAK Definicja komórkowego bez podziałów cytoplazmy; na przykład orzęski, a również liczne inne pierwotniaki i
 • Co to jest KOMÓRKA SZLAKU PŁCIOWEGO Definicja wiadomo, iż z powodu ich podziałów albo podziałów któregoś z potomnych pokoleń komórki powstaną
 • Co to jest KOMPARTMENTY Definicja wystepujące w środowisku wewnątrzkomórkowym dzięki obecności siateczki śródplazmatycznej i innych
 • Co to jest KOMÓRKOWA TEORIA Definicja 1840, głosząca, iż wszystkie organizmy roślinne i zwierzęce zbudowane są z komórek, które
 • Co to jest KOMÓRKI SOLNE Definicja udział w osmoregulacji; w wodzie słodkiej aktywnie pobierają jony ze środowiska, w wodzie morskiej
 • Co to jest KONIDIA Definicja mitotycznych, egzogennie (zewnętrznie), regularnie na końcach szczególnych strzępek, zwanych
 • Co to jest KOMPLEMENTACJA GENÓW Definicja organizmie występują odpowiednie niealleliczne geny dominujące, których produkty uzupełniają się
 • Co to jest KOMPASOWE ROŚLINY Definicja chronić je przed przegrzaniem; na przykład sałata kompasowa, której liście ustawione są w jednej
 • Co to jest KONCHIOLINA Definicja małży; jest substancją bardzo odporną chemicznie i sprężystą; przy rozkurczu mięśni zamykających
 • Co to jest KORA WTÓRNA Definicja wtórną. Nazwą k.w. określa się wszystkie komórki leżące na zewnątrz od → kambium, a zatem perydermę
 • Co to jest KONSERWANTY Definicja przed atakiem ze strony bakterii, drożdży, pleśni i tak dalej, na przykład benzoesan sodu, ocet
 • Co to jest KOPROFILNY ORGANIZM Definicja grzyb trawiący celulozę zawartą w odchodach zwierząt roślinożernych
 • Co to jest KONWERGENCJA Definicja podobieństwa warunków środowiskowych (na przykład pokrój ciała ryb, ichtiozaurów i waleni); 2
 • Co to jest KONWEKCJA Definicja Cieplejsza część płynu (gazu) ochładza się i opada, a chłodniejsza ogrzewa się i unosi
 • Co to jest KOPROFAGI Definicja trawożernych, na przykład żuk gnojowy
 • Co to jest KONSUMENCI Definicja odżywiające się innymi organizmami - producentami (na przykład roślinami) albo innymi konsumentami
 • Co to jest KOŃCZYNY Definicja kręgowców wodnych) albo odnóża palczaste (u czworonogów). K. tych ostatnich wywodzą się z płetw
 • Co to jest KORACIDIUM Definicja biernie dostaje się do żywiciela pośredniego
 • Co to jest KOPULACJA Definicja osobników hermafrodytycznych) w akcie płciowym, umożliwiające zapłodnienie komórki jajowej prze
 • Co to jest KOPROLITY Definicja dostarczają informacji o budowie układu pokarmowego i pożywieniu wymarłych zwierząt
 • Co to jest KORKOWACENIE Definicja suberynę. Zachodzi w komórkach korka, śródskórni, w niektórych strukturach wydzielniczych i w
 • Co to jest KORTYKOTROPINA Definicja ACTH) - zobacz adrenokortykotropowy hormon
 • Co to jest KORZEŃ BOCZNY Definicja korzeń rozwijający się z → perycyklu (okolnicy) korzenia głównego
 • Co to jest KOŚĆ ZBITA Definicja nasad, a również wszystkie powierzchnie kości płaskich. Blaszki kostne nie tworzą beleczek, ale →
 • Co to jest KOREK Definicja roślinnych, przyrastających na grubość; stanowi zewnętrzny, najgrubszy pokład → perydermy
 • Co to jest KORZENIONÓŻKI Definicja obejmująca formy wytwarzające → nibynóżki; odpowiada mniej więcej typowi zarodziowych
 • Co to jest KOSMKI JELITOWE Definicja cienkiego u ptaków i ssaków. Wnętrze kosmka zawiera tkankę łączną, naczynia krwionośne i
 • Co to jest KORKOWICA Definicja zobacz peryderma, korek, fellogen, korkowacenie
 • Co to jest KOSARZE Definicja cienkie nogi, z kolei odwłok połączony bardzo szeroką nasadą z głowotułowiem (całe ciało sprawia
 • Co to jest KORONA Definicja wolnych, jak na przykład u jabłoni, zrosłych w nasadzie, jak na przykład u przetacznika, albo
 • Co to jest KORTYKOIDY Definicja grupie tej wyróżnia się mineralokortykoidy, glikokortykoidy i androgeny
 • Co to jest KORELACJA Definicja występowanie skrzydeł ptaków jest skorelowane z wzmocnieniem kości i mięśni klatki piersiowej
 • Co to jest KOŚĆ KULSZOWA Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest KOŚĆ KRUCZA Definicja tworzy powierzchnię stawową łączącą kręgosłup z płetwą piersiową (u ryb) albo mostek z kością
 • Co to jest KOŚĆ ZĘBOWA Definicja czworonogów. Jest pozostałością po dolnym ramieniu tak zwany 0 łuku skrzelowego (łuku
 • Co to jest KOŚĆ SKOBLOWA Definicja u meandrowców i kotylozaurów
 • Co to jest KOŚĆ KWADRATOWA Definicja ssaków przekształcona w kowadełko (→ kostki słuchowe). Homologiczna z górnym ramieniem I łuku
 • Co to jest KOŚĆ SZCZĘKOWA Definicja Jest pozostałością po górnym ramieniu tak zwany 0 łuku skrzelowego (łuku premandibularnego). U
 • Co to jest KOŚĆ OGONOWA Definicja Występuje u płazów ogonowych, ptaków, małp człekokształtnych i człowieka
 • Co to jest KOŚĆ ŁONOWA Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest KOŚĆ BIODROWA Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest KREACJONIZM Definicja i wymarłe, zostały stworzone poprzez Boga drogą jednorazowego aktu i nie ulegały przemianom
 • Co to jest KOŚĆ Definicja substancji międzykomórkowej poprzez sole mineralne, w szczególności wapnia i magnezu. Zawiera trzy
 • Co to jest KRAJOBRAZ ZDEWASTOWANY Definicja zaburzonymi zależnościami pomiędzy elementami środowiska nieożywionego i biocenozami. W razie
 • Co to jest KOSZ SKRZELOWY Definicja szparami skrzelowymi; pełni równocześnie funkcje pokarmowe i oddechowe. Na powierzchni silnie
 • Co to jest KRESOMÓZGOWIE Definicja półkulom mózgowym. Z k. powstaje między innymi → kora mózgowa i podkorowe skupiska neuronów: ciało
 • Co to jest KRIOBIONTY Definicja słoneczne i mroźne; wybrane wrotki, nicienie, skoczogonki, muchówki i liczne gatunki glonów
 • Co to jest KRĘTKI Definicja dzięki specyficznych, wewnętrznych rzęsek; wolno żyjące w wodach słodkich i słonych lub symbionty
 • Co to jest KROKODYLE Definicja wodnym. Serce czterojamiste. Klatka piersiowa i jama brzuszna rozdzielone błoną przypominającą
 • Co to jest KRTAŃ Definicja z → tchawicą, zbudowany z chrząstek i mięśni; mieści w sobie struny głosowe; od tyłu przechodzi w
 • Co to jest KRĘGI Definicja Typowy k. jest zbudowany z trzonu i łuku rdzeniowego otaczających otwór kręgowy i z wyrostków
 • Co to jest KRUSTEKDYZON Definicja gruczole przedtułowiowym (protorakalnym
 • Co to jest KRZYŻÓWKA WSTECZNA Definicja pokolenia mieszańców z jedną z form rodzicielskich. Zobacz heterozygota
 • Co to jest KREW Definicja krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca pomiędzy naczyniami, sercem i
 • Co to jest KRÓLESTWO Definicja organizmy dzielono na dwa k.: rośliny i zwierzęta. W nowych systemach wyróżnia się większą liczbę
 • Co to jest KWAŚNE DESZCZE Definicja atmosfery tlenków siarki (w szczególności SO₂) i azotu. Dwutlenek siarki powstaje z powodu spalania
 • Co to jest KRWIOTWÓRCZE NARZˇDY Definicja czerwone krwinki i granulocyty), → śledziona i węzły chłonne (→ chłonne węzły), gdzie powstają
 • Co to jest KRWIONOŚNY UKŁAD Definicja u bezkręgowców). Jako wolne przestrzenie (światła naczyń i zatok) funkcjonują pozostałości
 • Co to jest KRZEMIONKA Definicja skórce łodygi skrzypów i w skórce liści traw. Poza organizmami k. jest kluczowym składnikiem
 • Co to jest KRˇŻENIE WROTNE Definicja żyłę, która znów rozpada się na sieć naczyń włosowatych; również te naczynia zbierają się w żyłę
 • Co to jest KRZYWA GAUSSA Definicja przybliżeniem zmienności natężenia danej cechy w naturalnej populacji
 • Co to jest KRˇŻENIE MATERII Definicja jak i organizmu tkankowego albo ekosystemu. We wszystkich sytuacjach pomiędzy organizmami i
 • Co to jest KSANTOFILE Definicja ketonowej -C = = O. Występują powszechnie w roślinach, w szczególności w → chromoplastach
 • Co to jest KSANTOPROTEINOWA REAKCJA Definicja przebarwieniu białka pod wpływem stężonego kwasu azotowego. Zabarwienie spowodowane jest reakcją
 • Co to jest KRZYWICA Definicja życia). Polega na zaburzeniach w mineralizacji kości, w szczególności na niedostatecznym odkładaniu
 • Co to jest KRˇŻKOPŁAWY Definicja meduza. Jama chłonąco?trawiąca polipa ma 4 przegrody; stadium polipa nie zawsze występuje. Meduza
 • Co to jest KURZA ŚLEPOTA Definicja → rodopsyny (czerwieni wzrokowej) w pręcikach siatkówki. K.ś. jest związana z niedoborem witaminy
 • Co to jest KWASY NUKLEINOWE Definicja zobacz DNA, RNA
 • Co to jest KWAS PANTOTENOWY Definicja składnik → koenzymu A; niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej i skóry. Symptomy
 • Co to jest KWAS FOLIOWY Definicja wytwarzaniu krwi i w biosyntezie aminokwasów, zasad azotowych i choliny. Symptomy niedoboru: anemia
 • Co to jest KUTYNA Definicja roślin; ponadto w różnym stopniu przesyca (inkrustuje) zewnętrzne ściany komórkowe skórki
 • Co to jest KUPROWY GRUCZOŁ Definicja rozprowadza na pióra; dlatego pióra nie są zwilżane poprzez wodę i mogą pełnić między innymi
 • Co to jest KWAS NIKOTYNOWY Definicja procesach oddychania komórkowego. Symptomy niedoboru: pelagra (zapalenie skóry, biegunka, otępienie
 • Co to jest KWAS MOCZOWY Definicja powstaje z powodu katabolizmu → puryn. Jest substancją nierozpuszczalną w wodzie, wydalaną w formie
 • Co to jest KUPKA Definicja regularnie osłonięte błoniastą, łuskowatą zawijką. Położenie k. i kształt k. i zawijek to istotne
 • Co to jest KWITNIENIA HORMON Definicja zobacz florigen
 • Co to jest KWIATOSTAN Definicja rozgałęzienia pędu i rozmieszczenia kwiatów wyróżnia się typy k. Kwiaty mogą być rozmieszczone na
 • Co to jest KOKON Definicja być zbudowany z nici jedwabnych (na przykład u pająków i u poczwarek motyli) albo mieć postać
 • Co to jest KOSTNOSZKIELETOWE Definicja pokryte łuskami elastycznymi, szkielet silnie skostniały, kręgi dwuwklęsłe. Płetwa ogonowa
 • Co to jest KŁY Definicja przedtrzonowcami. U drapieżnych służą do zabijania ofiary. Zobacz zębowy wzór
 • Co to jest KANAŁ HAVERSA Definicja zobacz Haversa kanał
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN NAGOZALˇŻKOWYCH Definicja wykształcony jako szyszka kwiatowa. Oś kwiatu jest wydłużona, a na niej spiralnie ułożone pręciki
 • Co to jest KAUCZUK NATURALNY Definicja pozyskiwana na skalę przemysłową drogą uprawy drzew. Chemicznie to jest mieszanina substancji
 • Co to jest KLIMAKS Definicja zwierząt na danym terenie; utrzymuje się stale, dopóki nie zmieni się klimat. Biocenozy klimaksowe
 • Co to jest KODOMINACJA Definicja dwa różne allele (albo więcej) wykazują dominację nad innym allelem. Jeżeli jednak obydwa allele
 • Co to jest KRAJOBRAZ PIERWOTNY Definicja skład k.p. mają pełną umiejętność do samoregulacji. Nie jest pewne, czy na lądach Ziemi występują
 • Co to jest KRÓTKOPĘD Definicja rozgałęziony. U wielu drzew i krzewów liście występują na k. osadzonych z boku na normalnym pędzie
 • Co to jest KOŚĆ STAWOWA Definicja ssaków przekształcona w młoteczek. Homologiczna z dolnym ramieniem I łuku skrzelowego ryb
 • Co to jest KSEROFITY Definicja rośliny nasienne przystosowane do bytowania w warunkach małej dostępności wody. Przejawiają
 • Co to jest KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA Definicja zawiera kompartmentów; brak wyodrębnionego jądra komórkowego; kolista cząsteczka DNA zwana →
 • Co to jest KOLBA Definicja Występuje u niektórych jednoliściennych, na przykład u kukurydzy (jednopłciowy) i pałki wodnej
 • Co to jest KOSTKI SŁUCHOWE Definicja skrzelowych. Przekazują drgania błony bębenkowej na słuchową część błędnika; dzięki ich ruchowi
 • Co to jest KOŚĆ GˇBCZASTA Definicja Zawiera liczne wolne przestrzenie (jamki), gdzie znajduje się szpik kostny czerwony. Buduje k
 • Co to jest KORDAITY Definicja miały typowy wzrost na grubość. Na łodygach występowały spiralnie ułożone, nie podzielone liście o
 • Co to jest KAULOIDY Definicja morza: fragmenty mocnej, skórzastej plechy przypominające łodygi roślin lądowych. Wykazują znaczne
 • Co to jest KRZYŻOWANIE Definicja powstają mieszańce (hybrydy). K. służące jest w hodowli roślin i zwierząt do otrzymywania
 • Co to jest KOMÓRKA GENERATYWNA Definicja powstała z powodu podziału mikrospory na komórkę wegetatywną i mniejszą od niej k. g. K.g. dzieli
 • Co to jest KOSMÓWKA Definicja łożyskowców k. jest odpowiedzialna za transport substancji pomiędzy płodem a organizmem matki
 • Co to jest KALA Definicja donovani, przenoszona poprzez muchówki odżywiające się krwią. Rozpowszechniona w Indiach i na
 • Co to jest KOHEZJA Definicja Waalsa). K. jest najsilniejsza w ciałach stałych, najmniejsza w gazach. Dzięki k. nie następuje
 • Co to jest KIŁA Definicja Treponema pallidum). Przenoszona drogą płciową, przez uszkodzenia nabłonka; pierwszy symptom to
 • Co to jest KLON Definicja podziałów komórek, pączkowania lub poprzez podział albo fragmentację jednego organizmu
 • Co to jest KOLONIA Definicja glonów, połączonych morfologicznie w jedną całość, stanowiącą normalną formę życiową tego gatunku
 • Co to jest KRWIONOŚNY UKŁAD KRĘGOWCÓW Definicja kręgowców oddychających skrzelami występuje serce o jednym przedsionku i jednej komorze; krew
 • Co to jest KIJANKA Definicja pokrój i sporo rybich cech budowy: skrzela i szczeliny skrzelowe, ogon, brak przednich kończyn
 • Co to jest KOMPLEKS SYNAPTEMALNY Definicja obszarze koniugujących chromosomów homologicznych; uważane jest, iż k.s. jest odpowiedzialny za
 • Co to jest KUTYKULA Definicja od zewnątrz nabłonek powierzchni ciała; stanowi izolację przed czynnikami chemicznymi i fizycznymi
 • Co to jest KARBOKSYLACJA Definicja dwutlenku węgla do związków organicznych z wykorzystaniem energii ATP, katalizowany poprzez enzymy
 • Co to jest KANAŁY PÓŁKOLISTE Definicja przemieszczający się w zależności od ruchów głowy. Ruch płynu odbierany jest poprzez włoski
 • Co to jest KRWIONOŚNE NACZYNIA Definicja Wyróżnia się → tętnice (prowadzące krew z serca do → naczyń włosowatych narządów), → żyły (którymi
 • Co to jest KORALOWCE Definicja formie polipa. Do k. należą korale - organizmy kolonijne, mające wapienny albo rogowy szkielet
 • Co to jest KOLCE Definicja wzmacniającą. W przeciwieństwie od → cierni powstają z płytko położonych tkanek i nie są połączone
 • Co to jest KRAJOBRAZ NATURALNY Definicja funkcjonują; zachowane są właściwe dla danego terenu formy ukształtowania poziomego i pionowego i
 • Co to jest KRĘGOUSTE Definicja bezżuchwowców. Ciało wydłużone, cylindryczne, nagie. Narząd ruchu - płetwy nieparzyste (brak
 • Co to jest KOENZYM A Definicja wit. B5) i grupę tiolową -SH. Aktywuje kwasy organiczne tworząc z nimi związki wysokoenergetyczne
 • Co to jest KOMÓRKI PRZEPUSTOWE Definicja swoich ścianach jakichkolwiek substancji blokujących przepływ wody, co różni je od innych komórek
 • Co to jest KRĘGOWCE Definicja współcześnie reprezentowane poprzez → kręgouste) i → ryby, → płazy, → gady, → ptaki i → ssaki
 • Co to jest KALAMITY Definicja permu; miały pokrój drzewiasty, wysokość do 30 m, a dzięki silnemu przyrostowi wtórnemu ich łodyga
 • Co to jest KORZEŃ Definicja roślinę do podłoża i pobiera wodę razem z rozpuszczonymi w niej substancjami mineralnymi
 • Co to jest KALCYFEROL Definicja wapniowych i fosforanowych z jelita i biorąca udział w procesie kostnienia (wspólnie z →
 • Co to jest KWAS ASKORBINOWY Definicja wchodząca w skład różnych → oksydoreduktaz. A.k. jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
 • Co to jest KWASY TŁUSZCZOWE Definicja występują w formie nierozgałęzionych łańcuchów o parzystej liczbie atomów węgla. K.t. o
 • Co to jest KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW Definicja gatunek, rodzaj, rodzina, rząd, klasa, gromada, typ) wedle zasadami systematyki. Najczęściej
 • Co to jest KAPSYD Definicja trakcie infekcji k. może wnikać do organizmu gospodarza wraz z kwasem nukleinowym wirusa (większość
 • Co to jest KOACERWATY Definicja samorzutnie w odpowiednich roztworach koloidowych. Na powierzchni k. samorzutnie wykształca się
 • Co to jest KAULIFLORIA Definicja gałęziach; u niektórych drzew tropikalnych, na przykład kakaowca. W Polsce zjawisko kauliflorii
 • Co to jest KARTAGENERA ZESPÓŁ Definicja ruchu rzęsek w drogach oddechowych zalega śluz, co prowadzi do rozmaitych infekcji. U mężczyzn K.z
 • Co to jest KOMÓRKA Definicja strukturalną każdego organizmu. K. jest otoczona błoną komórkową stanowiącą jednocześnie barierę i
 • Co to jest KOSODRZEWINA Definicja około 1800 m n.p.m. w Tatrach, albo około 1600 m na Babiej Górze. Dominującą rośliną tego
 • Co to jest KOSTOŁUSKIE Definicja chrzęstnym szkielecie, dobrze zachowanej strunie grzbietowej, beztrzonowych kręgach i
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN NASIENNYCH Definicja płciowego homologiczne → sporangiom - zalążki osadzone na owocolistkach (a więc makrosporofilach) i
 • Co to jest KOMPLEMENTARNOŚĆ Definicja między dwoma łańcuchami DNA albo między DNA i → RNA, lub między fragmentami jednego łańcucha RNA
 • Co to jest KˇDZIOŁKI Definicja odwłoku; są przekształconymi odnóżami; ich wydzielina (pajęczyna) jest substancją białkową tężejącą
 • Co to jest KOTKA Definicja Na przykład u wierzb, topól, brzóz. Większość roślin wytwarzających ten typ kwiatostanu to
 • Co to jest KORA NADNERCZY Definicja hormon adrenokortykotropowy przysadki mózgowej. Wytwarza hormony sterydowe, na przykład aldosteron
 • Co to jest KAZEINA Definicja rozpuszczalnej soli wapniowej. Wytrąca się w czystej postaci z powodu zakwaszenia, dlatego jest
 • Co to jest KARBHEMOGLOBINA Definicja węgla poprzez atom żelaza w pierścieniu hemowym. K. jest niezdolna do przyłączenia tlenu i nie może
 • Co to jest KRZEPNIĘCIE KRWI Definicja krwi z uszkodzonego naczynia. U kręgowców k.k. polega na powstawaniu skrzepu z białka → fibrynogenu
 • Co to jest KUTNER Definicja srebrzysty połysk (na przykład u oliwnika, klonu srebrzystego, niektórych pięciorników); kluczową
 • Co to jest KALORYCZNA WARTOŚĆ POKARMU Definicja jaka zostałaby uzyskana z powodu całkowitego spalenia tej substancji albo całkowitego utlenienia w
 • Co to jest KONIUGACJA Definicja wymieniają się haploidalnymi jądrami komórkowymi; nie prowadzi do powiększenia liczby osobników, a
 • Co to jest KOSTNOPROMIENISTE Definicja częściowo skostniały szkielet i wolne części płetw rozpięte na kostnych promieniach skórnego
 • Co to jest KOPYTA Definicja racice na III i IV palcu u świniowatych i jeleniowatych) i nieparzystokopytnych (na III palcu
 • Co to jest KOBALAMINA Definicja erytropoezy. Symptomy niedoboru: anemia złośliwa, uszkodzenie układu nerwowego. Występuje w mleku
 • Co to jest KRĘGOSŁUP Definicja zestawionych kręgów, przebiegająca od czaszki wzdłuż grzbietowej części ciała i kończąca się ogonem
 • Co to jest KWAS PANGAMOWY Definicja ważnego enzymu w cyklu Krebsa. Uczestniczy w biosyntezie kreatyny i w procesach metylacji związków
 • Co to jest KIEŁKOWANIE Definicja przejściu zarodka zawartego w nasieniu z etapy spoczynku (→ anabiozy) w fazę aktywności
 • Co to jest KOSZYCZEK Definicja kwiatostanowe. Kwiaty są bezszypułkowe, gęsto osadzone. Najstarsze są kwiaty brzeżne. W k. mogą
 • Co to jest KORA PIERWOTNA Definicja okolnicą (→ perycyklem); najgłębiej położoną warstwą k.p. jest → śródskórnia (endoderma). Większość
 • Co to jest KAMIENNE KOMÓRKI Definicja sklerenchymy), równowymiarowe albo podłużne, lecz nie o postaci włókien. Mają grube, silnie
 • Co to jest KRWIONOŚNY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW Definicja również u niesporczaków, kielichowatych, szczecioszczękich i innych grup drobnych zwierząt. Może
 • Co to jest KOMÓRKI PLAZMATYCZNE Definicja po serii podziałów z limfocytu B powstaje klon komórek przekształcających się w k.p. wydzielające
 • Co to jest KOLOIDOWY UKŁAD Definicja pośrednim pomiędzy prawdziwym roztworem i zawiesiną; średnica cząstek substancji rozproszonej
 • Co to jest KONKURENCJA Definicja polegające na walce o zasoby środowiska, których liczba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb
 • Co to jest KAPILARY Definicja stanowiące miejsce wymiany substancji pomiędzy krwią ( albo limfą) i tkankami. Ściany k. nie
 • Co to jest KATAKLIZMÓW TEORIA Definicja oddzielone katastrofami o globalnym charakterze, niszczącymi między innymi organizmy żywe
 • Co to jest KOEWOLUCJA Definicja zrozumiałe dopiero w kontekście relacji z innym gatunkiem. Odpowiednikiem są powiązania pomiędzy
 • Co to jest KORNIK DRUKARZ Definicja barwa ciemnobrunatna, długość ciała około 5 mm
 • Co to jest KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI Definicja część kuli ziemskiej. W większości są eurybiontami (→ eurytopowe organizmy), na przykład wróbel
 • Co to jest KONFLIKT SEROLOGICZNY Definicja systemem grupowym → Rh. Może wystąpić tylko wówczas, gdy matka ma krew grupy Rh-, z kolei płód - Rh
 • Co to jest KESONOWA CHOROBA Definicja szybkiej zmiany ciśnienia z wysokiego na normalne (azot, uprzednio rozpuszczony we krwi, zostaje
 • Co to jest KRASNOROSTY Definicja prawie zawsze wielokomórkowe, o różnie ukształtowanych plechach. U większości skomplikowany cykl
 • Co to jest KARBAMINOHEMOGLOBINA Definicja pierścienia hemowego hemoglobiny nie jest przyłączony tlen, z kolei do jej łańcuchów białkowych
 • Co to jest KRˇŻENIA UKŁAD Definicja limfatycznych i organów (serc) umożliwiających krążenie płynów ustrojowych (krwi i limfy). Zapewnia
 • Co to jest KŁˇCZE Definicja gdy funkcjonuje jako organ przetrwalny (na przykład u paproci, u zawilca i tak dalej), albo
 • Co to jest KATABOLIZM Definicja skomplikowanych związków chemicznych do prostszych z wydzieleniem energii, która jest częściowo
 • Co to jest KALOZA Definicja celuloza), zdolny do silnego pęcznienia. Pod koniec sezonu wegetacyjnego pojawia się w → rurkach
 • Co to jest KRZYŻÓWKA TESTOWA Definicja homozygotą → recesywną mające na celu stwierdzenie, czy dany osobnik o dominujących cechach
 • Co to jest KSYLEM Definicja transport wody i rozpuszczonych w niej substancji mineralnych z korzeni do innych organów rośliny
 • Co to jest KOMORY MÓZGOWE Definicja mózgowo?rdzeniowym. K. I i II (k. boczne) znajdują się w kresomózgowiu, k. III - w międzymózgowiu
 • Co to jest KIESZONKI SKRZELOWE Definicja położonych po obu stronach gardzieli. U ssaków z pierwszej kieszonki powstaje jama bębenkowa i
 • Co to jest KORZEŃ PRZYBYSZOWY Definicja zarodkowego (→ radykuli) ani → korzeniem bocznym. Mechanizm korzeniowy złożony z k.p. występuje
 • Co to jest KASTRACJA Definicja młodocianych uniemożliwia wykształcenie się cech płciowych. Jeżeli k. nastąpi po osiągnięciu
 • Co to jest KORA MÓZGOWA Definicja U ssaków silnie pofałdowana; u człowieka jest siedliskiem świadomości. Skupia również nadrzędne
 • Co to jest KRETYNIZM Definicja zaburzenia rozwojowe spowodowane niedoczynnością tarczycy (niedobór → tyroksyny). Preparaty
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN OKRYTOZALˇŻKOWYCH Definicja okwiatu (→ kielich i → korona), jeden albo dwa okółki pręcików i jeden okółek słupkowia. W
 • Co to jest KOD GENETYCZNY Definicja tłumaczenia z sekwencji nukleotydów RNA na sekwencję aminokwasów w łańcuchu białkowym w procesie →
 • Co to jest KOMÓRKI SITOWE Definicja wykorzystywane do transportu asymilatów. Mają cienkie ściany o licznych jamkach i gęstą cytoplazmę
 • Co to jest KANAŁY JONOWE Definicja przewodzenia jonów. Z uwagi na różną rozmiar otoczki hydratacyjnej poszczególne rodzaje jonów

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U Roślin Okrytozalˇżkowych, Kretynizm, Kora Mózgowa, Kastracja, Korzeń Przybyszowy, Kieszonki Skrzelowe leczenie.

Medycyna Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U lekarz.