lofodontyzm lepkie końce co to znaczy
Lofodontyzm, Lepkie Końce, Łodyga, Leukocyty, Łożysko Żółtkowe, Łańcuch Oddechowy, Łańcuch.

Medycyna L

 • Co to jest LIZYGENICZNE PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE Definicja zobacz przestwory międzykomórkowe
 • Co to jest LIŚĆ ZARODNIONOŚNY Definicja zobacz sporofil
 • Co to jest LĘGNIA Definicja przekształconą komórka plechy; zawiera jedną albo kilka nieruchomych komórek jajowych. Zobacz
 • Co to jest LIGAND Definicja zobacz chelaty
 • Co to jest LIŚCI UŁOŻENIE Definicja zobacz filotaksja
 • Co to jest LIEBIGA PRAWO MINIMUM Definicja poprzez ten czynnik środowiska, który występuje we względnym minimum; sformułowane najpierw na
 • Co to jest LOBOPODIUM Definicja zdobywania pokarmu; wyróżnia się znaczną grubością. L. występują u niektórych pierwotniaków, na
 • Co to jest LOCUS Definicja miejsce genu w chromosomie; również przeciwieństwo genu
 • Co to jest LEUKOPENIA Definicja obniżenie liczby leukocytów w krwi
 • Co to jest LEUKOCYTOZA Definicja procesu zapalnego w organizmie
 • Co to jest LĘGNIOWCE Definicja celulozę i nie zawierających chityny; gamety są nieruchome; zapłodnienie polega na przepływie
 • Co to jest LEUKINY Definicja komórek układu immunologicznego
 • Co to jest LIBIDO Definicja zobacz popęd płciowy
 • Co to jest LIMFA Definicja zobacz chłonka
 • Co to jest LICHENOLOGIA Definicja nauka o porostach
 • Co to jest LH Definicja zobacz luteinizujący hormon, dokrewny układ
 • Co to jest LIGNIFIKACJA Definicja zobacz drewnienie
 • Co to jest LIGNINA Definicja komórkowe u roślin. Jest nierozpuszczalna w wodzie, bardzo odporna mechanicznie i trwała chemicznie
 • Co to jest LEUKON Definicja budowy kanały wpustowe są wielokrotnie rozgałęzione w powłoce ciała, a → choanocyty występują tylko
 • Co to jest LITORAL Definicja w morzach strefa położona pomiędzy granicami przypływu i odpływu. Odznacza się bogactwem flory i
 • Co to jest LIZA Definicja w cytologii: rozpad komórek pod wpływem swoistych enzymów hydrolitycznych albo przeciwciał
 • Co to jest LISTKI Definicja licznych gatunków paproci) lub na wspólnym ogonku (((na przykład u kasztanowca
 • Co to jest LINIENIA HORMONY Definicja zobacz ekdyzon, krustekdyzon
 • Co to jest LINIA CZYSTA Definicja zobacz czysta linia
 • Co to jest LINIA BOCZNA Definicja rozmieszczonych w rynienkowatych zagłębieniach albo kanałach skórnych głowy, tułowia i ogona. L.b
 • Co to jest LIMFATYCZNE SERCA Definicja zobacz chłonne serca
 • Co to jest LIMNOLOGIA Definicja zarówno organizmami żywymi, jak i fizycznymi i chemicznymi właściwościami wód
 • Co to jest LIMFOKINY Definicja rodzaj → leukin produkowanych poprzez limfocyty; czynniki regulujące działanie limfocytów
 • Co to jest LIOFILIZACJA Definicja prowadzone w próżni przez sublimację wody (bezpośrednie przejście wody ze stanu stałego w lotny). W
 • Co to jest LIPIDY Definicja zobacz tłuszcze
 • Co to jest LOSOWY CZYNNIK Definicja obserwowanym zjawiskiem. Występowaniem l.cz. rządzą reguły rachunku prawdopodobieństwa
 • Co to jest LISZKA Definicja potoczna nazwa larwy motyla, a więc gąsienicy
 • Co to jest LIPAZY Definicja rozbijają wiązanie estrowe w cząsteczce tłuszczu - pomiędzy gliceryną i kwasem tłuszczowym
 • Co to jest LINIENIE Definicja bezkręgowców) lub naskórka albo jego wytworów (u kręgowców). U skorupiaków zrzucanie pancerza jest
 • Co to jest ŁAKNIENIE Definicja wydzielania soków trawiennych; jest powiązane z chęcią jedzenia. Ł. mija, gdy pobrany pokarm
 • Co to jest LIGULOZA Definicja zobacz rzemieniec
 • Co to jest LLANOS Definicja zobacz sawanna
 • Co to jest LIZYNA Definicja zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest LEYDIGA KOMÓRKI Definicja odżywcze i hormonalne; u ssaków wydzielają testosteron
 • Co to jest LOTKI Definicja zobacz pióro
 • Co to jest LTH Definicja prolaktyna)- zobacz luteotropowy hormon
 • Co to jest LASOSTEP Definicja lasem i stepem. Enklawy wielogatunkowego lasu liściastego są przedzielone stepem
 • Co to jest LIZOZYM Definicja acetylomuraminowym wchodzącym w skład peptydoglikanów i mukopolisacharydów, dzięki czemu niszczy
 • Co to jest LATARNIA ARYSTOTELESA Definicja zbudowany z wapiennych szczęk i silnych mięśni. Służy do chwytania i rozdrabniania pokarmu
 • Co to jest LATENCJA Definicja utajenia obecności wirusa w zainfekowanym organizmie. W momencie l. wirus pozostaje włączony w
 • Co to jest LETALNY GEN Definicja śmierć osobnika. Najczęściej to jest allel recesywny, ujawniający się jedynie w stanie
 • Co to jest LEUCYNA Definicja zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest LEUKEMIA Definicja zobacz białaczka
 • Co to jest LAKTOZA Definicja wiązaniem b-1-4-glikozydowym; występuje w mleku wszystkich ssaków (6 % w mleku kobiecym
 • Co to jest LABILNA CECHA Definicja środowiska albo genami regularnie mutującymi; l. c. nie utrwala się przez selekcję. na przykład u
 • Co to jest LANCETNIK Definicja zobacz bezczaszkowce
 • Co to jest LEISZMANIE Definicja chorobotwórcze pierwotniaki wywołujące choroby u ludzi. Zobacz pendynka, kala?azar
 • Co to jest LAKTACJA Definicja młodych. L. zależy od hormonów przysadkowych, raczej prolaktyny (→ luteotropowy hormon), a samo
 • Co to jest LASECZKI Definicja Na przykład l. tężca, zgorzeli gazowej i Clostridium botulinum wytwarzająca toksynę botulinową, a
 • Co to jest LEPTOTEN Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest LECYTYNY Definicja zobacz fosfolipidy
 • Co to jest LANGERHANSA WYSEPKI Definicja występuje ok. 1-2 mln L.w.); wytwarzają hormony: → insulinę i → glukagon, regulujące metabolizm
 • Co to jest LEGHEMOGLOBINA Definicja korzeniowych roślin strączkowych
 • Co to jest LEKTYNY Definicja przeciw patogenom, czynnikom klimatycznym i tak dalej). Występują u roślin, na przykład
 • Co to jest LAMINARYNA Definicja glikozydowymi; materiał zapasowy u brunatnic, na przykład → listownicy; substancja hamująca
 • Co to jest LEMOCYT Definicja komórka Schwanna wytwarzająca osłonkę mielinową → aksonu. Zobacz mielinowa osłonka
 • Co to jest LAMELLA Definicja przykład l. kostne, lamellarna struktura granum w chloroplaście, l. skrzelowe u ryb, l. suberynowe
 • Co to jest LUKA LIŚCIOWA Definicja w systemie przewodzącym łodygi, zajęta poprzez miękisz, pozostająca po wiązce przewodzącej
 • Co to jest LUTEALNA FAZA Definicja zobacz cykl płciowy
 • Co to jest LUTEOTROPOWY HORMON Definicja mózgową. Pobudza komórki → ciałka żółtego do wydzielania progesteronu i warunkuje rozwój gruczołu
 • Co to jest LUTEINIZUJˇCY HORMON Definicja wpływem estrogenów. Stymuluje owulację i przemianę pęcherzyka Graafa w ciałko żółte. U mężczyzn LH
 • Co to jest ŁOJOWE GRUCZOŁY Definicja pochewek włosowych, wydzielające łój do mieszków włosowych albo wprost na powierzchnię skóry. Łój
 • Co to jest ŁUK GNYKOWY Definicja zobacz łuki skrzelowe
 • Co to jest LUCYFERYNA Definicja przykład u świetlików), rozkładający się razem z wydzieleniem światła pod wpływem enzymu lucyferazy
 • Co to jest LUKA GAŁĘZIOWA Definicja liściowej przerwa w systemie przewodzącym łodygi, pozostająca po wiązce przewodzącej odchodzącej do
 • Co to jest ŁOŻYSKOWCE Definicja charakteryzują się raczej występowaniem → łożyska omoczniowego, sporą masą noworodków, obecnością
 • Co to jest ŁOŻYSKO Definicja tkankami matki. Zobacz łożysko omoczniowe, łożysko żółtkowe, łożyskowce; 2. u roślin nasiennych
 • Co to jest ŁĘGI Definicja glebach, na terenach objętych corocznymi wylewami rzek i strumieni; występowały w dolinach, wzdłuż
 • Co to jest ŁUK ODRUCHOWY Definicja nerwowych do narządu wykonawczego. Bez względu na rodzaj i stopień komplikacji czynności wyróżnia
 • Co to jest ŁˇKA Definicja korzeni; naturalne ł. występują na brzegach dolin, w wyższych położeniach gór, obniżeniach terenu
 • Co to jest ŁOPATKA Definicja położeniu w pasie barkowym (→ barkowy pas). Bierze udział w budowie stawu barkowego; u płazów i
 • Co to jest ŁUSKI Definicja łuskonośne) i nogi u ptaków i ogon u niektórych ssaków; 2. kostne tarczki występujące w skórze
 • Co to jest ŁUSKI KTENOIDALNE Definicja więcej prostokątny; ich brzegi przednie i tyle są faliste i ząbkowane; występują na przykład u
 • Co to jest ŁZY Definicja żółwi): wydzielina zwilżająca wolną powierzchnię gałki ocznej (rogówki). U zwierząt morskich służą
 • Co to jest ŁUSKI PLAKOIDALNE Definicja wygięty ku tyłowi kolec pokryty emalią. Wewnątrz kolca znajdują się nerwy i naczynia krwionośne. Ł
 • Co to jest ŁUSZCZYNKA Definicja zwykle bardziej spłaszczona, o długości co najwyżej nieznacznie przekraczającej szerokość, na
 • Co to jest ŁUSZCZYNA Definicja krzyżowych (Brassicaceae). Ł. powstaje z górnego słupka, zbudowanego z dwóch owocolistków; komora
 • Co to jest LIANY Definicja światłu swoich organów asymilacyjnych. Mogą owijać się wokół podpór (na przykład fasola, powój
 • Co to jest LATIMERIA Definicja skamieniałość ; żyje w pobliżu archipelagu Komory, przy dnie na głębokości 150-400 m; pierwszy okaz
 • Co to jest ŁUPINA NASIENNA Definicja nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Ł.n. należy do pokolenia macierzystego sporofitu i jest
 • Co to jest LORDOZA Definicja lędźwiowym. Zobacz kifoza
 • Co to jest ŁUSKI CYKLOIDALNE Definicja gładkie. Ta postać łusek wystepuje u większości krajowych gatunków ryb, na przykład u wszystkich
 • Co to jest LARWA Definicja dojrzałej budową, metodą życia, środowiskiem życia, na przykład trochofora u wieloszczetów, czerwie
 • Co to jest LISTOWNICA Definicja łodygi roślin lądowych, żyjąca w przybrzeżnej strefie mórz, między innymi Bałtyku. Wytwarza
 • Co to jest LAMBLIA Definicja człowieka, mogący atakować również wątrobę, trzustkę i przewody żółciowe. Przy mocnym zakażeniu
 • Co to jest ŁUSKI ELASTYCZNE Definicja ł.e. są zanurzone głęboko w skórze właściwej, a tylne zachodzą dachówkowato na kolejne. Ł.e. jest
 • Co to jest ŁˇCZNA TKANKA Definicja substancji międzykomórkowej o różnym charakterze. Ł.t. wchodzi w skład wszystkich narządów
 • Co to jest LIŚCIAKI Definicja przekształcone w asymilujące twory podobne do blaszki liściowej, ale bardziej wytrzymałe
 • Co to jest ŁAGIEWKA PYŁKOWA Definicja w ścianie pyłku. U nagonasiennych ł.p. wyrasta z ziarna pyłku, które poprzez → okienko dostało się
 • Co to jest ŁUKI SKRZELOWE Definicja liczbie kilku (pierwotnie 8) par. Powstały jako tkanki rodzielające szczeliny skrzelowe u
 • Co to jest ŁAŃCUCH POKARMOWY Definicja organizmów, z których każdy jest zjadany poprzez kolejny, a również stadia przepływu materii i
 • Co to jest LEUKOPLAST Definicja wystawionych na bezpośrednie działanie światła i w skórce liści. Każdy l. jest otoczony podwójną
 • Co to jest LILIOWCE Definicja kształcie ciała przypominającym kielich. Zarówno część kluczowa (kielich), jak i nóżki zawierają
 • Co to jest LIAZY Definicja cząsteczki wody. Na podstawie rodzaju rozszczepianych wiązań wyróżnia się: dekarboksylazy
 • Co to jest LIZOSOMY Definicja zawierające enzymy hydrolityczne. Rolą l. jest trawienie pochłoniętych substancji i likwidacja
 • Co to jest LIGAZY Definicja rozpadem wiązania wysokoenergetycznego (na przykład w ATP). ((na przykład syntetaza aminoacylo?tRNA
 • Co to jest LINNEUS CAROLUS Definicja naturae . Dokonał w nim podziału świata roślin i zwierząt na kategorie systematyczne i wprowadził →
 • Co to jest LANUGO Definicja układ owłosienia jest podobny do występującego u dorosłych małp człekokształtnych
 • Co to jest LAMARCKA TEORIA Definicja B. Lamarcka w 1809 r. Kluczowe tezy: prymitywne formy życia ustawicznie powstają z materii
 • Co to jest LIMFOCYTY Definicja komórkowe, niewiele cytoplazmy; rozmiarami przewyższają czerwone ciałka krwi. Są odpowiedzialne za
 • Co to jest ŁUSKI GANOIDALNE Definicja kostołuskich, ramieniopłetwych i przejściowców. Ł.g. ma kształt rombu. Zbudowana jest z kilku
 • Co to jest LAS Definicja są drzewa. Im wilgotniejszy i cieplejszy klimat, tym więcej gatunków drzew. Układ roślinności w l
 • Co to jest ŁOŻYSKO OMOCZNIOWE Definicja z macicą. Ze strony matki ł.o. buduje rozpulchniona i bogato unaczyniona błona śluzowa macicy
 • Co to jest ŁYKO Definicja organiczne zawarte w cytoplazmie. Może dodatkowo pełnić funkcje wzmacniające albo spichrzowe
 • Co to jest LIŚĆ Definicja wzrostu pędu; mogą to być l. zarodkowe (→ liścień), l. łodygowe lub l. dolne (na przykład formujące
 • Co to jest ŁUSKONOŚNE Definicja grupa gadów o ciele pokrytym rogowymi łuskami; obejmuje jaszczurki, węże i → hatterie
 • Co to jest LOT GODOWY Definicja raz w życiu opuszcza gniazdo i w l.g. jest zaplemniana poprzez samce. Plemniki są magazynowane w
 • Co to jest LIPOPROTEINY Definicja fosfolipidy albo kwasy tłuszczowe. Wchodzą w skład otoczek mielinowych włókien nerwowych i błon
 • Co to jest LIŚCIEŃ Definicja zarodkowej); po kiełkowaniu l. są poprzez pewien czas kluczowymi organami asymilacyjnymi siewki
 • Co to jest ŁAŃCUCH DETRYTUSOWY Definicja żywiące się martwą substancją organiczną - szczątkami roślin i zwierząt albo odchodami. Ł.d
 • Co to jest ŁAŃCUCH ODDECHOWY Definicja wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Substratem ł.o. jest wodór w formie NADH₂ i FADH₂. Elektrony
 • Co to jest ŁOŻYSKO ŻÓŁTKOWE Definicja strony zarodka w jego budowie uczestniczy woreczek żółtkowy (u żyworodnych ryb spodoustych) albo
 • Co to jest LEUKOCYTY Definicja przedmioty bezbarwne, jądrzaste, o zmiennym kształcie; gdy unoszone prądem krwi, są kuliste; w
 • Co to jest ŁODYGA Definicja boczne. Termin ł. wykorzystywany jest, w potocznym znaczeniu, zwykle w odniesieniu do pędu o
 • Co to jest LEPKIE KOŃCE Definicja komplementarne końce różnych dwuniciowych fragmentów DNA, powstałe z powodu zadziałania
 • Co to jest LOFODONTYZM Definicja płaskie korony i cienkie, sfałdowane listewki szkliwa umożliwiające rozcinanie liści i łodyg roślin

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Lofodontyzm, Lepkie Końce, Łodyga, Leukocyty, Łożysko Żółtkowe, Łańcuch Oddechowy, Łańcuch Detrytusowy, Liścień, Lipoproteiny, Lot Godowy, Łuskonośne, Liść leczenie.

Medycyna Lofodontyzm, Lepkie Końce, Łodyga, Leukocyty, Łożysko lekarz.