łuski lizyna krzyżówka co to znaczy
LOT GODOWY co znaczy LIEBIGA PRAWO MINIMUM krzyżówka LECYTYNY co to jest LAMINARYNA słownik.

Medycyna L

 • Co to jest Łuski Co znaczy łuskonośne) i nogi u ptaków i ogon u niektórych ssaków; 2. kostne tarczki występujące w skórze
 • Co to jest Lizyna Krzyżówka zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Lichenologia Co to jest nauka o porostach
 • Co to jest Cecha Labilna Słownik środowiska albo genami regularnie mutującymi; l. c. nie utrwala się przez selekcję. na przykład u
 • Co to jest Leiszmanie Czym jest chorobotwórcze pierwotniaki wywołujące choroby u ludzi. Zobacz pendynka, kala?azar
 • Co to jest Lęgniowce Co oznacza celulozę i nie zawierających chityny; gamety są nieruchome; zapłodnienie polega na przepływie
 • Co to jest Pyłkowa Łagiewka Tłumaczenie w ścianie pyłku. U nagonasiennych ł.p. wyrasta z ziarna pyłku, które poprzez → okienko dostało się
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Lizygeniczne Przykłady zobacz przestwory międzykomórkowe
 • Co to jest Łuszczynka Definicja zwykle bardziej spłaszczona, o długości co najwyżej nieznacznie przekraczającej szerokość, na
 • Co to jest Carolus Linneus Encyklopedia naturae . Dokonał w nim podziału świata roślin i zwierząt na kategorie systematyczne i wprowadził →
 • Co to jest Liściaki Jak działa przekształcone w asymilujące twory podobne do blaszki liściowej, ale bardziej wytrzymałe
 • Co to jest Detrytusowy Łańcuch Czy jest żywiące się martwą substancją organiczną - szczątkami roślin i zwierząt albo odchodami. Ł.d
 • Co to jest Lh Pojęcie zobacz luteinizujący hormon, dokrewny układ
 • Co to jest Łaknienie Wyjaśnienie wydzielania soków trawiennych; jest powiązane z chęcią jedzenia. Ł. mija, gdy pobrany pokarm
 • Co to jest Elastyczne Łuski Opis ł.e. są zanurzone głęboko w skórze właściwej, a tylne zachodzą dachówkowato na kolejne. Ł.e. jest
 • Co to jest Odruchowy Łuk Informacje nerwowych do narządu wykonawczego. Bez względu na rodzaj i stopień komplikacji czynności wyróżnia
 • Co to jest Lizozym Znaczenie acetylomuraminowym wchodzącym w skład peptydoglikanów i mukopolisacharydów, dzięki czemu niszczy
 • Co to jest Faza Lutealna Co znaczy zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Latencja Krzyżówka utajenia obecności wirusa w zainfekowanym organizmie. W momencie l. wirus pozostaje włączony w
 • Co to jest Latimeria Co to jest skamieniałość ; żyje w pobliżu archipelagu Komory, przy dnie na głębokości 150-400 m; pierwszy okaz
 • Co to jest Leucyna Słownik zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Cykloidalne Łuski Czym jest gładkie. Ta postać łusek wystepuje u większości krajowych gatunków ryb, na przykład u wszystkich
 • Co to jest Linienie Co oznacza bezkręgowców) lub naskórka albo jego wytworów (u kręgowców). U skorupiaków zrzucanie pancerza jest
 • Co to jest Ligazy Tłumaczenie rozpadem wiązania wysokoenergetycznego (na przykład w ATP). ((na przykład syntetaza aminoacylo?tRNA
 • Co to jest Lth Przykłady prolaktyna)- zobacz luteotropowy hormon
 • Co to jest Łzy Definicja żółwi): wydzielina zwilżająca wolną powierzchnię gałki ocznej (rogówki). U zwierząt morskich służą
 • Co to jest Llanos Encyklopedia zobacz sawanna
 • Co to jest Końce Lepkie Jak działa komplementarne końce różnych dwuniciowych fragmentów DNA, powstałe z powodu zadziałania
 • Co to jest Liza Czy jest w cytologii: rozpad komórek pod wpływem swoistych enzymów hydrolitycznych albo przeciwciał
 • Co to jest Lęgnia Pojęcie przekształconą komórka plechy; zawiera jedną albo kilka nieruchomych komórek jajowych. Zobacz
 • Co to jest Gnykowy Łuk Wyjaśnienie zobacz łuki skrzelowe
 • Co to jest Łyko Opis organiczne zawarte w cytoplazmie. Może dodatkowo pełnić funkcje wzmacniające albo spichrzowe
 • Co to jest Ligand Informacje zobacz chelaty
 • Co to jest Laseczki Znaczenie Na przykład l. tężca, zgorzeli gazowej i Clostridium botulinum wytwarzająca toksynę botulinową, a
 • Co to jest Lucyferyna Co znaczy przykład u świetlików), rozkładający się razem z wydzieleniem światła pod wpływem enzymu lucyferazy
 • Co to jest Łożyskowce Krzyżówka charakteryzują się raczej występowaniem → łożyska omoczniowego, sporą masą noworodków, obecnością
 • Co to jest Lipidy Co to jest zobacz tłuszcze
 • Co to jest Liściowa Luka Słownik w systemie przewodzącym łodygi, zajęta poprzez miękisz, pozostająca po wiązce przewodzącej
 • Co to jest Pokarmowy Łańcuch Czym jest organizmów, z których każdy jest zjadany poprzez kolejny, a również stadia przepływu materii i
 • Co to jest Limfocyty Co oznacza komórkowe, niewiele cytoplazmy; rozmiarami przewyższają czerwone ciałka krwi. Są odpowiedzialne za
 • Co to jest Łęgi Tłumaczenie glebach, na terenach objętych corocznymi wylewami rzek i strumieni; występowały w dolinach, wzdłuż
 • Co to jest Lordoza Przykłady lędźwiowym. Zobacz kifoza
 • Co to jest Lamblia Definicja człowieka, mogący atakować również wątrobę, trzustkę i przewody żółciowe. Przy mocnym zakażeniu
 • Co to jest Lancetnik Encyklopedia zobacz bezczaszkowce
 • Co to jest Lamella Jak działa przykład l. kostne, lamellarna struktura granum w chloroplaście, l. skrzelowe u ryb, l. suberynowe
 • Co to jest Ktenoidalne Łuski Czy jest więcej prostokątny; ich brzegi przednie i tyle są faliste i ząbkowane; występują na przykład u
 • Co to jest Gruczoły Łojowe Pojęcie pochewek włosowych, wydzielające łój do mieszków włosowych albo wprost na powierzchnię skóry. Łój
 • Co to jest Oddechowy Łańcuch Wyjaśnienie wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Substratem ł.o. jest wodór w formie NADH₂ i FADH₂. Elektrony
 • Co to jest Lotki Opis zobacz pióro
 • Co to jest Łodyga Informacje boczne. Termin ł. wykorzystywany jest, w potocznym znaczeniu, zwykle w odniesieniu do pędu o
 • Co to jest Liliowce Znaczenie kształcie ciała przypominającym kielich. Zarówno część kluczowa (kielich), jak i nóżki zawierają
 • Co to jest Liguloza Co znaczy zobacz rzemieniec
 • Co to jest Las Krzyżówka są drzewa. Im wilgotniejszy i cieplejszy klimat, tym więcej gatunków drzew. Układ roślinności w l
 • Co to jest Łopatka Co to jest położeniu w pasie barkowym (→ barkowy pas). Bierze udział w budowie stawu barkowego; u płazów i
 • Co to jest Teoria Lamarcka Słownik B. Lamarcka w 1809 r. Kluczowe tezy: prymitywne formy życia ustawicznie powstają z materii
 • Co to jest Liszka Czym jest potoczna nazwa larwy motyla, a więc gąsienicy
 • Co to jest Lipazy Co oznacza rozbijają wiązanie estrowe w cząsteczce tłuszczu - pomiędzy gliceryną i kwasem tłuszczowym
 • Co to jest Leukopenia Tłumaczenie obniżenie liczby leukocytów w krwi
 • Co to jest Nasienna Łupina Przykłady nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Ł.n. należy do pokolenia macierzystego sporofitu i jest
 • Co to jest Plakoidalne Łuski Definicja wygięty ku tyłowi kolec pokryty emalią. Wewnątrz kolca znajdują się nerwy i naczynia krwionośne. Ł
 • Co to jest Locus Encyklopedia miejsce genu w chromosomie; również przeciwieństwo genu
 • Co to jest Łuskonośne Jak działa grupa gadów o ciele pokrytym rogowymi łuskami; obejmuje jaszczurki, węże i → hatterie
 • Co to jest Żółtkowe Łożysko Czy jest strony zarodka w jego budowie uczestniczy woreczek żółtkowy (u żyworodnych ryb spodoustych) albo
 • Co to jest Liofilizacja Pojęcie prowadzone w próżni przez sublimację wody (bezpośrednie przejście wody ze stanu stałego w lotny). W
 • Co to jest Lobopodium Wyjaśnienie zdobywania pokarmu; wyróżnia się znaczną grubością. L. występują u niektórych pierwotniaków, na
 • Co to jest Lipoproteiny Opis fosfolipidy albo kwasy tłuszczowe. Wchodzą w skład otoczek mielinowych włókien nerwowych i błon
 • Co to jest Leghemoglobina Informacje korzeniowych roślin strączkowych
 • Co to jest Zarodnionośny Liść Znaczenie zobacz sporofil
 • Co to jest Leukemia Co znaczy zobacz białaczka
 • Co to jest Hormon Luteinizujˇcy Krzyżówka wpływem estrogenów. Stymuluje owulację i przemianę pęcherzyka Graafa w ciałko żółte. U mężczyzn LH
 • Co to jest Arystotelesa Latarnia Co to jest zbudowany z wapiennych szczęk i silnych mięśni. Służy do chwytania i rozdrabniania pokarmu
 • Co to jest Laktoza Słownik wiązaniem b-1-4-glikozydowym; występuje w mleku wszystkich ssaków (6 % w mleku kobiecym
 • Co to jest Skrzelowe Łuki Czym jest liczbie kilku (pierwotnie 8) par. Powstały jako tkanki rodzielające szczeliny skrzelowe u
 • Co to jest Limfokiny Co oznacza rodzaj → leukin produkowanych poprzez limfocyty; czynniki regulujące działanie limfocytów
 • Co to jest Laktacja Tłumaczenie młodych. L. zależy od hormonów przysadkowych, raczej prolaktyny (→ luteotropowy hormon), a samo
 • Co to jest Libido Przykłady zobacz popęd płciowy
 • Co to jest Boczna Linia Definicja rozmieszczonych w rynienkowatych zagłębieniach albo kanałach skórnych głowy, tułowia i ogona. L.b
 • Co to jest Listownica Encyklopedia łodygi roślin lądowych, żyjąca w przybrzeżnej strefie mórz, między innymi Bałtyku. Wytwarza
 • Co to jest Komórki Leydiga Jak działa odżywcze i hormonalne; u ssaków wydzielają testosteron
 • Co to jest Łożysko Czy jest tkankami matki. Zobacz łożysko omoczniowe, łożysko żółtkowe, łożyskowce; 2. u roślin nasiennych
 • Co to jest Lizosomy Pojęcie zawierające enzymy hydrolityczne. Rolą l. jest trawienie pochłoniętych substancji i likwidacja
 • Co to jest Gałęziowa Luka Wyjaśnienie liściowej przerwa w systemie przewodzącym łodygi, pozostająca po wiązce przewodzącej odchodzącej do
 • Co to jest Lignifikacja Opis zobacz drewnienie
 • Co to jest Wysepki Langerhansa Informacje występuje ok. 1-2 mln L.w.); wytwarzają hormony: → insulinę i → glukagon, regulujące metabolizm
 • Co to jest Leukocyty Znaczenie przedmioty bezbarwne, jądrzaste, o zmiennym kształcie; gdy unoszone prądem krwi, są kuliste; w
 • Co to jest Lemocyt Co znaczy komórka Schwanna wytwarzająca osłonkę mielinową → aksonu. Zobacz mielinowa osłonka
 • Co to jest Lignina Krzyżówka komórkowe u roślin. Jest nierozpuszczalna w wodzie, bardzo odporna mechanicznie i trwała chemicznie
 • Co to jest Leukiny Co to jest komórek układu immunologicznego
 • Co to jest Serca Limfatyczne Słownik zobacz chłonne serca
 • Co to jest Gen Letalny Czym jest śmierć osobnika. Najczęściej to jest allel recesywny, ujawniający się jedynie w stanie
 • Co to jest Litoral Co oznacza w morzach strefa położona pomiędzy granicami przypływu i odpływu. Odznacza się bogactwem flory i
 • Co to jest Leukoplast Tłumaczenie wystawionych na bezpośrednie działanie światła i w skórce liści. Każdy l. jest otoczony podwójną
 • Co to jest Limfa Przykłady zobacz chłonka
 • Co to jest Listki Definicja licznych gatunków paproci) lub na wspólnym ogonku (((na przykład u kasztanowca
 • Co to jest Larwa Encyklopedia dojrzałej budową, metodą życia, środowiskiem życia, na przykład trochofora u wieloszczetów, czerwie
 • Co to jest Lofodontyzm Jak działa płaskie korony i cienkie, sfałdowane listewki szkliwa umożliwiające rozcinanie liści i łodyg roślin
 • Co to jest Liść Czy jest wzrostu pędu; mogą to być l. zarodkowe (→ liścień), l. łodygowe lub l. dolne (na przykład formujące
 • Co to jest Liazy Pojęcie cząsteczki wody. Na podstawie rodzaju rozszczepianych wiązań wyróżnia się: dekarboksylazy
 • Co to jest Leptoten Wyjaśnienie zobacz mejoza
 • Co to jest Lektyny Opis przeciw patogenom, czynnikom klimatycznym i tak dalej). Występują u roślin, na przykład
 • Co to jest Lasostep Informacje lasem i stepem. Enklawy wielogatunkowego lasu liściastego są przedzielone stepem
 • Co to jest Leukon Znaczenie budowy kanały wpustowe są wielokrotnie rozgałęzione w powłoce ciała, a → choanocyty występują tylko
 • Co to jest Ułożenie Liści Co znaczy zobacz filotaksja
 • Co to jest Liany Krzyżówka światłu swoich organów asymilacyjnych. Mogą owijać się wokół podpór (na przykład fasola, powój
 • Co to jest Limnologia Co to jest zarówno organizmami żywymi, jak i fizycznymi i chemicznymi właściwościami wód
 • Co to jest Łˇka Słownik korzeni; naturalne ł. występują na brzegach dolin, w wyższych położeniach gór, obniżeniach terenu
 • Co to jest Hormon Luteotropowy Czym jest mózgową. Pobudza komórki → ciałka żółtego do wydzielania progesteronu i warunkuje rozwój gruczołu
 • Co to jest Tkanka Łˇczna Co oznacza substancji międzykomórkowej o różnym charakterze. Ł.t. wchodzi w skład wszystkich narządów
 • Co to jest Omoczniowe Łożysko Tłumaczenie z macicą. Ze strony matki ł.o. buduje rozpulchniona i bogato unaczyniona błona śluzowa macicy
 • Co to jest Czysta Linia Przykłady zobacz czysta linia
 • Co to jest Liścień Definicja zarodkowej); po kiełkowaniu l. są poprzez pewien czas kluczowymi organami asymilacyjnymi siewki
 • Co to jest Czynnik Losowy Encyklopedia obserwowanym zjawiskiem. Występowaniem l.cz. rządzą reguły rachunku prawdopodobieństwa
 • Co to jest Ganoidalne Łuski Jak działa kostołuskich, ramieniopłetwych i przejściowców. Ł.g. ma kształt rombu. Zbudowana jest z kilku
 • Co to jest Leukocytoza Czy jest procesu zapalnego w organizmie
 • Co to jest Lanugo Pojęcie układ owłosienia jest podobny do występującego u dorosłych małp człekokształtnych
 • Co to jest Hormony Linienia Wyjaśnienie zobacz ekdyzon, krustekdyzon
 • Co to jest Łuszczyna Opis krzyżowych (Brassicaceae). Ł. powstaje z górnego słupka, zbudowanego z dwóch owocolistków; komora
 • Co to jest Laminaryna Informacje glikozydowymi; materiał zapasowy u brunatnic, na przykład → listownicy; substancja hamująca
 • Co to jest Lecytyny Znaczenie zobacz fosfolipidy
 • Co to jest Minimum Prawo Liebiga Co znaczy poprzez ten czynnik środowiska, który występuje we względnym minimum; sformułowane najpierw na
 • Co to jest Godowy Lot Krzyżówka raz w życiu opuszcza gniazdo i w l.g. jest zaplemniana poprzez samce. Plemniki są magazynowane w

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne LOT GODOWY co znaczy LIEBIGA PRAWO MINIMUM krzyżówka LECYTYNY co to jest LAMINARYNA słownik ŁUSZCZYNA czym jest LINIENIA HORMONY co oznacza LANUGO tłumaczenie. leczenie.

Medycyna ŁUSKI co znaczy LIZYNA krzyżówka LICHENOLOGIA co to jest LABILNA lekarz.