mutacja meduza mięczaki co to znaczy
Mutacja, Meduza, Mięczaki, Merystemy, Maltoza, Mezoglea, Michaelisa Stała, Mutacja Genomowa.

Medycyna M

 • Co to jest MAKROCZˇSTECZKI Definicja ustalenie służące zwykle dla polimerów
 • Co to jest MEROZOIT Definicja stadium rozwojowe zarodźca → malarii, pasożytujące w czerwonych krwinkach
 • Co to jest MIKROORGANIZMY Definicja zobacz drobnoustroje
 • Co to jest MIKROPYLE Definicja zobacz okienko
 • Co to jest MIOCYT Definicja komórka mięśniowa. Zobacz mięśnie
 • Co to jest MINERALIZACJA Definicja nieorganiczne, zachodząca w glebie pod wpływem drobnoustrojów
 • Co to jest MINERALNA SUBSTANCJA Definicja atomy węgla na +4 stopniu utlenienia
 • Co to jest MEZONEPHROS Definicja zobacz pranercze
 • Co to jest MÓZGOCZASZKA Definicja zobacz czaszka
 • Co to jest MURAMIDAZA Definicja zobacz lizozym
 • Co to jest MIKSOCEL Definicja połączenie pozostałości pierwotnej i wtórnej jamy ciała
 • Co to jest MALPIGHIEGO CEWKI Definicja zobacz cewki Malpighiego
 • Co to jest METANEPHROS Definicja nerka ostateczna) - zobacz zanercze
 • Co to jest MEZOZOICZNA ERA Definicja mezozoik) - zobacz ery geologiczne
 • Co to jest MIGRACJE Definicja przepływ genów pomiędzy populacjami 2. ogólnie: wędrówki zwierząt
 • Co to jest MIOSEPTA Definicja segmenty mięśniowe (miomery
 • Co to jest MLECZ Definicja sperma u samców ryb o zapłodnieniu zewnętrznym. Zobacz tarło
 • Co to jest MOTYLINA Definicja cienkiego. Pobudza aktywność ruchową żołądka i jelita cienkiego
 • Co to jest MECKELA CHRZˇSTKA Definicja zrosłogłowych i dwudysznych; powstała ze szkieletu brzusznej części pierwszego łuku skrzelowego
 • Co to jest MONOFAG Definicja jednym gatunkiem rośliny ((albo zwierzęcia. Na przykład kozioróg dębosz (chroniony owad odżywiający
 • Co to jest MONOFILETYZM Definicja w ewolucjonizmie: pochodzenie danej grupy systematycznej od jednego, wspólnego przodka
 • Co to jest MONOKSENICZNOŚĆ Definicja u jednego żywiciela, na przykład u człowieka: → glista ludzka, → owsik
 • Co to jest MAKROSMATYCZNE ZWIERZĘTA Definicja zwierzęta o dobrze rozwiniętym zmyśle węchu, na przykład pies
 • Co to jest MAKROFIL Definicja nad wiązkami przewodzącymi, biegnącymi pomiędzy łodygą i liściem, pozostaje w łodydze luka
 • Co to jest MAKROGAMETOCYT Definicja makrogametę), na przykład w razie rozrodu płciowego typu → anizogamii
 • Co to jest METAGENEZA Definicja zobacz przemiana pokoleń u zwierząt
 • Co to jest MAKROSPOROFIL Definicja makrosporangia; jego przykładem u roślin nasiennych jest → owocolistek
 • Co to jest MAUTHNERA KOMÓRKI Definicja ruchowe komórki nerwowe (motoneurony), odpowiedzialne za przekazywanie szybkich impulsów ruchowych
 • Co to jest METALOPROTEINY Definicja zobacz proteidy
 • Co to jest MAGNEZ Definicja składnik enzymów, w szczególności związanych z przenoszeniem grup fosforanowych; szczególnie
 • Co to jest MAŁOPŁYTKOWOŚĆ Definicja płytek krwi (trombocytów), poniżej 150 tys./mm3; objawia się między innymi zaburzeniami krzepnięcia
 • Co to jest MCHY Definicja splątkiem i dojrzałym gametofitem w formie ulistnionej łodyżki, przytwierdzonej do podłoża
 • Co to jest MATRIX Definicja zobacz mitochondrium
 • Co to jest MAŁŻOWINA USZNA Definicja skórnym; pomaga kierować falę dźwiękową do przewodu słuchowego zewnętrznego
 • Co to jest MALARIA Definicja pasożytującego w czerwonych krwinkach, przenoszona poprzez komara widliszka. Człowiek jest
 • Co to jest MALAKOLOGIA Definicja dział zoologii zajmujący się mięczakami
 • Co to jest MAKROSPOROFILOSTAN Definicja kłosa albo stanowić górną część kłosa zarodnionośnego, na przykład u → widliczki. Przykładem m. u
 • Co to jest MAKROSPORANGIUM Definicja makrospory; przykładem m. u roślin nasiennych jest ośrodek → zalążka
 • Co to jest MANNOZA Definicja różnych roślin, grzybów, w otoczkach komórkowych bakterii i w niektórych immunoglobulinach u
 • Co to jest MANGROWE LASY Definicja zobacz namorzyny
 • Co to jest MAKROSPORA Definicja mejospora), gdzie zdeterminowana jest żeńska płeć → gametofitu; m. powstają w oddzielnych
 • Co to jest MALPIGHI MARCELLO Definicja później naczynia włosowate i pęcherzykowatą budowę płuc
 • Co to jest MOCZOWÓD Definicja oddzielnego otworu na zewnątrz ciała (u większości ryb), do → kloaki (u ryb spodoustych, płazów
 • Co to jest MEJOZA Definicja stworzenia jąder potomnych o liczbie n chromosomów zredukowanej o połowę. Prowadzi zwykle do
 • Co to jest MIKOPLAZMY Definicja komórkowej; rozmiar m. jest porównywalna z wirusami; cudzożywne, żyją w glebie albo ściekach
 • Co to jest MEGAEWOLUCJA Definicja istnienia odrębnych systemów ewolucyjnych. Wg → syntetycznej teorii ewolucji systemy mechanizmów m
 • Co to jest MEGASPORA Definicja z powodu mejotycznego podziału megasporocytu; zwykle 3 megaspory obumierają, a czwarta, położona
 • Co to jest MELANINA Definicja z powodu przemian aminokwasu tyrozyny; odpowiada za zabarwienie skóry, włosów, tęczówki oka, a
 • Co to jest MEGASPOROCYT Definicja komórka diploidalna wchodząca w podział mejotyczny, dająca w ten sposób początek czterem megasporom
 • Co to jest MELANOTROPINA Definicja wytwarzanie melaniny w melanocytach (komórkach barwnikowych między innymi skóry
 • Co to jest MIOFIBRYLA Definicja 1 mm. Biegnące równolegle m. stanowią około 80% masy włókna mięśniowego i powodują jego podłużne
 • Co to jest MEZENCHYMA Definicja strukturę i wypełnia przestrzenie pomiędzy rozwijającymi się narządami; zawiera sporo komórek
 • Co to jest METAFAZA Definicja ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. W m. → mejozy chromosomy homologiczne ustawione są
 • Co to jest MENDLA PRAWA Definicja Grzegorza Mendla pod koniec XIX w. z powodu badań nad dziedziczeniem barwy kwiatów i innych
 • Co to jest METACENTRYCZNY CHROMOSOM Definicja położonym w połowie długości
 • Co to jest METAMORFOZA Definicja występowaniem samodzielnie żyjących form młodocianych, różniących się od form dorosłych budową i
 • Co to jest MIELINOWA OSŁONKA Definicja jest utworzona poprzez wypustki komórek Schwanna wielokrotnie owinięte wokół aksonu. Krótkie
 • Co to jest METABOLIZM PODSTAWOWY Definicja zobacz przemiana podstawowa
 • Co to jest METANOWE BAKTERIE Definicja zobacz bakterie metanowe
 • Co to jest MIMETYZM Definicja środowiska, na przykład patyczak upodabniający się do gałązki, na której przebywa, sezonowa zmiana
 • Co to jest METACERKARIA Definicja cysty przytwierdzonej do rośliny wodnej. Jest ostatnim stadium larwalnym o budowie zbliżonej do
 • Co to jest MIAŻDŻYCA Definicja zobacz arterioskleroza
 • Co to jest MIESZEK Definicja linii zrośnięcia się owocolistka swoimi brzegami. M. jest zwykle wielonasienny; uważany za w
 • Co to jest MIOFILAMENTY Definicja cząsteczki → aktyny i → miozyny
 • Co to jest MIMIKRA Definicja przystosowania obronne, na przykład trujących albo jadowitych (bezbronna mucha gnojka przypomina
 • Co to jest MEZOFIL WIEŃCOWY Definicja przykład u kukurydzy: pochwa cienkościennych komórek otaczająca wiązkę przewodzącą; to są jedyne w
 • Co to jest MOCZÓWKA PROSTA Definicja antydiuretycznego). Objawia się wydalaniem dużej ilości hipotonicznego moczu (zaburzone jest
 • Co to jest MEZOFIL Definicja wiązkami przewodzącymi. Kluczowa tkanką m. jest miękisz zieleniowy (→ chlorenchyma), zbudowany z
 • Co to jest MIAZGA KORKOTWÓRCZA Definicja zobacz fellogen
 • Co to jest MICELLA Definicja 2. submikroskopowej wielkości region o strukturze krystalicznej, występujący w substancji
 • Co to jest MIAZGA Definicja zobacz kambium
 • Co to jest MEZOSOMY Definicja nukleoidem; od kilku do kilkudziesięciu w komórce. Zawierają przenośniki łańcucha oddechowego
 • Co to jest MEZOFITY Definicja budowie anatomicznej i morfologicznej ich organy wykazują kombinację cech typowych dla → kserofitów
 • Co to jest MIĘŚNIE Definicja wykonywania pracy mechanicznej przez kurczenie się. Elementami kurczliwymi są w komórkach
 • Co to jest MONOCYTY Definicja jądro (nie segmentowane) i przeźroczystą cytoplazmę (bez dużych ziarnistości). Pochłaniają obce
 • Co to jest MIĘKISZ PALISADOWY Definicja eksponowanych na mocne oświetlenie; część mezofilu tworząca 2-3 warstwy komórek od strony górnej
 • Co to jest MIĘSIEŃ SERCOWY Definicja podobnie jak mięsień poprzecznie prążkowany, ale włókna są rozgałęzione, a końce rozgałęzień silnie
 • Co to jest MIKOLOGIA Definicja mykologia) - dział biologii zajmujący się grzybami
 • Co to jest MIKROBIOLOGIA Definicja systematyką, znaczeniem w przyrodzie, zastosowaniem, zagrożeniami poprzez nie powodowanymi i ich
 • Co to jest MIGOTKA Definicja przyśrodkowym kącie oka. Występuje u ptaków, większości gadów i niektórych ssaków. M. jest ruchoma
 • Co to jest MIĘŚNIE GŁADKIE Definicja decydują - na przykład żołądka, jelita, moczowodów, naczyń krwionośnych, dróg płciowych. M.g
 • Co to jest MUSZLA Definicja naskórek płaszcza. Zawiera węglan wapnia i różne substancje organiczne, na przykład konchiolinę u
 • Co to jest MIKROSKOP Definicja się obserwować gołym okiem
 • Co to jest MIKROSPOROFIL Definicja mikrosporangia. Przykładem m. jest u roślin nasiennych pylnik (wg niektórych badaczy - pręcik
 • Co to jest MIKROTUBULE Definicja globularnego białka - tubuliny. Są elementem → cytoszkieletu wszystkich rodzajów komórek
 • Co to jest MIKROGAMETOCYT Definicja mikrogametę), na przykład w razie rozrodu płciowego typu → anizogamii
 • Co to jest MIKROFIL Definicja przewodzących (nerwacji); nad wiązkami przewodzącymi biegnącymi pomiędzy łodygą i liściem nie
 • Co to jest MIKROEWOLUCJA Definicja wyższych niż gatunek. Jako zmianę mikroewolucyjną można określić każdą zauważalną zmianę częstości
 • Co to jest MIKROFIBRYLA Definicja Zbudowana z wielu cząsteczek → celulozy i → hemiceluloz; ma grubość około 10-15 nm i różną długość
 • Co to jest MIKROSPOROFILOSTAN Definicja albo na przykład jego dolną część (u widliczki). Jego przykładem u roślin okrytonasiennych jest
 • Co to jest MIKROSOMY Definicja wirowania komórek dzięki ultrawirówki; to są na przykład fragmenty → retikulum endoplazmatycznego
 • Co to jest MIKROSMATYCZNE ZWIERZĘTA Definicja zwierzęta o słabo rozwiniętym zmyśle węchu, na przykład walenie, człowiek, prawie wszystkie ptaki
 • Co to jest MIKROSPORANGIUM Definicja powodu mejozy powstają → mikrospory. M. morfologicznie różni się od → makrosporangium. Przykładem m
 • Co to jest MUSZKA OWOCOWA Definicja badaniach nad mechanizmami dziedziczenia i ekspresji genów. Zaletami m.o. jako obiektu badań
 • Co to jest MOCZNIKOWY CYKL Definicja zobacz cykl ornitynowy
 • Co to jest MIOMERY Definicja pierścienic i bezczaszkowców zachowują się poprzez całe życie
 • Co to jest MIOZYNA Definicja filamentów grubych w miofibrylach, obok aktyny zasadniczy przedmiot kurczliwy prążka anizotropowego
 • Co to jest MIRACIDIUM Definicja zobacz dziwadełko
 • Co to jest MUTANT Definicja różniący się od osobników typu dzikiego
 • Co to jest MITOZA Definicja podziału komórki. Z powodu m. powstają jądra potomne o identycznej zawartości materiału
 • Co to jest MODYFIKACJA Definicja morfologiczna), związana z przystosowaniem się do środowiska, ((na przykład wzrost masy mięśni z
 • Co to jest MIOGLOBINA Definicja takiej samej zasadzie jak ona wiążące tlen. W przeciwieństwie od hemoglobiny, m. zawiera jeden
 • Co to jest MŁOTECZEK Definicja zobacz kostki słuchowe
 • Co to jest mRNA Definicja DNA do miejsc syntezy białka, jest to na rybosomy (→ translacja
 • Co to jest MIÓD Definicja naturalny, słodki wytwór spożywczy produkowany poprzez pszczoły z nektaru kwiatowego i spadzi
 • Co to jest MLECZNE ZĘBY Definicja dwóch albo trzech latach życia. W porównaniu z zębami stałymi brak trzonowców i zębów mądrości. Po
 • Co to jest MONOSOMIK Definicja chromosomów (2n - 1). Zobacz Turnera zespół, mutacja genomowa
 • Co to jest MOST Definicja śródmózgowiem; zbudowany jest raczej z szarych włókien nerwowych, przez które bodźce nerwowe są
 • Co to jest MONOKULAROWE WIDZENIE Definicja równocześnie na tym samym obiekcie. M.w. nie zapewnia trójwymiarowego obrazu ani precyzyjnej oceny
 • Co to jest MÓZGOWIEC Definicja postać żyje w jelicie cienkim psa, lisa albo wilka. Żywicielem pośrednim jest owca; larwa typu
 • Co to jest MORFINA Definicja układzie nerwowym i przewodzie pokarmowym, uśmierzając ból. Jest narkotykiem (skutkuje uzależnienie
 • Co to jest MUTAGEN Definicja temperatura, ultrafiolet) albo substancja chemiczna (formaldehyd, kolchicyna, kwas azotawy i tak
 • Co to jest MONOKULTURA Definicja sporo lat. M. prowadzi do wyczerpania zasobów pokarmowych w glebie, sprzyja chorobom i szkodnikom
 • Co to jest MORULA Definicja stadium → blastuli. Jest bryłką kilkudziesięciu komórek, przypominającą pokrojem owoc morwy
 • Co to jest MOZAIKOWE BRUZDKOWANIE Definicja ściśle zdeterminowane. Na przykład u traszki zniszczenie jednego z blastomerów na kroku
 • Co to jest MOTYLICZKA Definicja następnych żywicieli pośrednich: lądowego ślimaka i mrówkę. Postać ostateczna jest obupłciowa i
 • Co to jest MUREINA Definicja otoczek komórkowych bakterii i sinic. Zobacz bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne
 • Co to jest MUCYNA Definicja śluzowaty charakter, dzięki czemu masa pokarmowa zyskuje spoistość i może być łatwo przesuwana
 • Co to jest MUKOPOLISACHARYDY Definicja kwas uronowy. Tworzą lepkie roztwory wodne; poprzez połączenie mukopolisacharydów z białkami
 • Co to jest MÓŻDŻEK Definicja mózgowymi. Zajmuje położenie grzbietowe względem rdzenia przedłużonego. W rozwoju zarodkowym
 • Co to jest MUTUALIZM Definicja należącymi do dwóch różnych gatunków, przynosząca korzyść obu partnerom. Na przykład pierwotniaki i
 • Co to jest MUCHA TSE Definicja szczególności ssaków kopytnych; występuje na leśnych obszarach Afryki. Przenosi kilka gatunków
 • Co to jest MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRˇŻKOWANE Definicja wybrane zwieracze układu pokarmowego i moczowego. M. wchodzące w skład układu ruchu umożliwiają
 • Co to jest MEROKRYNOWY GRUCZOŁ Definicja gruczoł potowy, przysadka mózgowa; wydzielanie może odbywać się nieprzerwanie; przykładem m.g. są u
 • Co to jest MEZOKARP Definicja słupka. W wielu typach owoców stanowi zasadniczą część soczystej okrywy, na przykład w owocach typu
 • Co to jest MIĘKISZ Definicja silnie zwakuolizowanych, obecna we wszystkich rodzajach organów roślinnych, wypełniająca wolne
 • Co to jest MALTHUSA TEORIA Definicja postępem geometrycznym w tak szybkim tempie, iż dla przeżycia populacji konieczne są wojny, głód
 • Co to jest MACICA PERŁOWA Definicja produkowana poprzez płaszcz. M.p. z muszli niektórych ślimaków jest używana jako surowiec do
 • Co to jest MIKROSKOP ELEKTRONOWY Definicja dzięki zastosowaniu strumieni elektronów o mniejszej niż światło długości fali. Odmiana m.e
 • Co to jest MORFOLOGIA Definicja właściwa, histologia i anatomia. W szerokim znaczeniu m. zajmuje się również badaniami nad rozwojem
 • Co to jest MAKIA Definicja śródziemnomorskich (na przykład Włochy, Francja, Hiszpania); tworzą ją wiecznie zielone krzewy i
 • Co to jest MEGAKARIOCYTY Definicja nawet 64 n. Z powodu fragmentacji cytoplazmy m. (oddzielania się jej peryferycznych części
 • Co to jest MIKROSPORA Definicja jest męska płeć → gametofitu. Różni się morfologicznie od → makrospory, od której jest mniejsza, i
 • Co to jest METAMERIA Definicja wzdłuż głównej osi na szereg odcinków (metamerów) o powtarzającym się planie budowy. M. może być
 • Co to jest METANEFRYDIUM Definicja → pierścienic. Plan budowy m. jest następujący: orzęsiony lejek, otwarty do → celomy, przechodzi
 • Co to jest MIODNIKI Definicja położone w kwiatach. Mogą tworzyć się na organach kwiatu, na przykład płatkach, działkach kielicha
 • Co to jest MARIHUANA Definicja Azji; spora roślina zielna o oleistych nasionach, uprawiana również dla włókien, o różnych
 • Co to jest MITOCHONDRIUM Definicja wszystkich organizmów eukariotycznych, z wyjątkiem niektórych pierwotniaków, na przykład Mixotricha
 • Co to jest MOSTEK Definicja stanowiąca powierzchnię stawową dla obojczyków i kości kruczych, a tym samym oparcie dla obręczy
 • Co to jest MAŁŻE Definicja tułowia; głowy brak. Ciało zwykle pokryte dwuklapową muszlą. Tryb życia przeważnie osiadły. Są →
 • Co to jest METABOLIZM Definicja zjawisk fizycznych (jak na przykład transport poprzez błony, dyfuzja substancji i robota
 • Co to jest MIĘKISZ GˇBCZASTY Definicja zbudowany z cienkościennych, nie wydłużonych komórek; wykształca się w szczególności w liściach
 • Co to jest MEJOCYT Definicja mejotycznego; u roślin tkankowych m. rozwijają się w obrębie tkanki sporogennej (archesporu) we
 • Co to jest MEZOLECYTALNE JAJO Definicja niektórych ryb, skorupiaków i tak dalej Zarodki powstałe z m.j. przechodzą zwykle bruzdkowanie
 • Co to jest MECHANICYZM Definicja biologiczne i psychiczne można wyjaśnić na gruncie praw mechaniki. M. jest silnie związany z →
 • Co to jest MEJOSPORA Definicja roślin naczyniowych i mszaków i wielu glonów i grzybów (u tych ostatnich na przykład w workach albo
 • Co to jest MIKROSFERY Definicja substancji. W doświadczeniach Foxa, mających sprawdzić sposobność spontanicznego powstawania
 • Co to jest MEZODERMA Definicja położona pomiędzy → ektodermą i → entodermą, rozwijająca się w końcowej fazie gastrulacji. Jeśli w
 • Co to jest MACERACJA Definicja albo chemicznych (((na przykład enzymów - → hydrolaz albo słabych kwasów), polegające na
 • Co to jest MAKROEWOLUCJA Definicja wyższych niż gatunek; nie rozstrzygnięto, czy m. zachodzi poprzez kumulowanie się niewielkich zmian
 • Co to jest MIŁORZĘBOWE Definicja Rozpowszechnione w erze paleozoicznej i mezozoicznej, aktualnie jeden gatunek - miłorząb japoński
 • Co to jest MÜLLERA DOŚWIADCZENIE Definicja poddawaniu wyładowaniom elektrycznym mieszaniny gazów, z jakich przypuszczalnie składała się
 • Co to jest MOCZ Definicja zewnątrz drogami moczowymi. Zawiera produkty przemiany materii, w tym produkty przemian białkowych
 • Co to jest MUTACJA PUNKTOWA Definicja razie utraty (delecja) albo włączenia dodatkowej zasady (addycja) zmianie ulega kodowana sekwencja
 • Co to jest MELANIZM PRZEMYSŁOWY Definicja ciemno ubarwione występują częściej niż na terenach wolnych od zanieczyszczeń. W najwyższym
 • Co to jest MOTYLICA WˇTROBOWA Definicja dwudomowym; żywicielem ostatecznym są przeżuwacze, a człowiek jedynie przypadkowo. Z jaja, które
 • Co to jest MLECZNE GRUCZOŁY Definicja gruczołami potowymi. Histologicznie należą do gruczołów złożonych pęcherzykowych. Przewody
 • Co to jest MIKROELEMENTY Definicja ilości niewspółmiernie małej w stosunku do pierwiastków podstawowych (→ makroelementów); jako m
 • Co to jest MSZAKI Definicja gametofitu. Gametofit jest samożywną rośliną, plechowaty albo zróżnicowany na łodyżkę i liście
 • Co to jest MIKORYZA Definicja przerastaniu młodej części korzenia poprzez strzępki grzyba; istnieją dwa zasadnicze rodzaje m.: 1
 • Co to jest MÓZG Definicja zlokalizowane w głowie albo w części ciała jej odpowiadającej (gdy głowa nie występuje). Koordynuje
 • Co to jest MIĘDZYMÓZGOWIE Definicja śródmózgowiem. W rozwoju zarodkowym z m. rozwijają się oczy i nerwy wzrokowe. Poprzez m
 • Co to jest MEANDROWCE Definicja do końca triasu. Najstarsze miały sporo cech rybich, między innymi strunę grzbietową dobrze
 • Co to jest MAPOWANIE CHROMOSOMÓW Definicja crossing-over pomiędzy poszczególnymi genami. Prowadzi się w tym celu krzyżówki testowe. Częstość
 • Co to jest MOCZNIK Definicja ureotelicznych (jest to ssaków, płazów i ryb chrzęstnoszkieletowych). Rozpuszczalny w wodzie
 • Co to jest MAKROELEMENTY Definicja potrzebne w dość dużych ilościach do normalnego funkcjonowania organizmu. Należą do nich węgiel
 • Co to jest METHEMOGLOBINA Definicja na trzecim (a nie na drugim) stopniu utlenienia; powrót do normalnej postaci nie jest możliwy. M
 • Co to jest MACICA Definicja układu rozrodczego, gdzie formująca się komórka jajowa zostaje zaopatrzona w żółtko; 2. u samic
 • Co to jest MLEKO Definicja laktacji; stanowi pożywienie młodych. M. złożona jest w około 85 % z wody, oprócz tego z białek
 • Co to jest MUCHA DOMOWA Definicja larwy i owady dorosłe odżywiają się rozmaitymi szczątkami organicznymi. Jeżeli jaja zostaną złożone
 • Co to jest MAKROFAGI Definicja monocytów. Wychwytują i niszczą zużyte krwinki, pożerają drobnoustroje i inne ciała obce; mają
 • Co to jest MIEDNICOWY PAS Definicja tylnych (u czworonogów). U ryb złożona jest z pary chrząstek albo kości leżących po brzusznej
 • Co to jest MIKROSKOP ŚWIETLNY Definicja poprzez układ optyczny i odbijane albo przenikające poprzez obserwowany element. M.ś. złożona jest
 • Co to jest MUTACJA GENOMOWA Definicja przebiegiem → mejozy albo → mitozy. Zobacz aneuploidalność, poliploidalność, poliploidyzacja
 • Co to jest MICHAELISA STAŁA Definicja przy którym prędkość katalizowanej reakcji jest równa połowie szybkości maksymalnej. Jest
 • Co to jest MEZOGLEA Definicja zajmująca przestrzeń pomiędzy ektodermą i entodermą. Nie jest uważana za homologiczną mezodermie
 • Co to jest MALTOZA Definicja wiązaniem L-1,4-glikozydowym. Pośredni wytwór rozkładu skrobi i glikogenu; obok → laktozy i →
 • Co to jest MERYSTEMY Definicja zdolnych do podziałów. Kluczową funkcją m. jest kontynuacja wzrostu rośliny. M. położone są na
 • Co to jest MIĘCZAKI Definicja ciele, dzielącym się na głowę, wór trzewiowy i nogę; ciało jest miękkie, pokryte płaszczem, którego
 • Co to jest MEDUZA Definicja jest → polip). M. charakteryzuje się skróconą osią ciała, które jest rozciągnięte na boki; otwór
 • Co to jest MUTACJA Definicja jeżeli wystąpi w komórce, z której powstaną gamety. M. może być rezultatem zmiany w genie (m

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Mutacja, Meduza, Mięczaki, Merystemy, Maltoza, Mezoglea, Michaelisa Stała, Mutacja Genomowa, Mikroskop Świetlny, Miednicowy Pas, Makrofagi, Mucha Domowa, Mleko leczenie.

Medycyna Mutacja, Meduza, Mięczaki, Merystemy, Maltoza, Mezoglea lekarz.