układ utlenianie biologiczne co to znaczy
Układ, Utlenianie Biologiczne, Układ Przewodzˇcy Serca, Ubikwistyczne Organizmy, Uniport, Uronowe.

Medycyna U

 • Co to jest UCZULENIE Definicja zobacz alergia
 • Co to jest UBARWIENIE OCHRONNE Definicja zobacz mimetyzm
 • Co to jest UKŁAD KOLOIDALNY Definicja zobacz koloidowy układ
 • Co to jest UKWIAŁY Definicja zobacz koralowce
 • Co to jest URACYL Definicja syntezy białek i kwasów nukleinowych komplementarna do adeniny. Zobacz pirymidyny
 • Co to jest UREOTELICZNE ZWIERZĘTA Definicja z amoniaku w cyklu ornitynowym. U.z. są wybrane ryby morskie (na przykład spodouste), płazy, żółwie
 • Co to jest UTLENOWANA SUBSTANCJA Definicja związany chemicznie, tzn. nie tworzy z tą substancją wiązań atomowych. Tlen w formie cząsteczkowej
 • Co to jest UROBILINA Definicja powstającego, dzięki działaniu bakterii jelitowych, z bilirubiny (barwnika żółci); bilirubina jest
 • Co to jest UBICHINON Definicja występuje wyłącznie w → mitochondriach (w wewnętrznej błonie) i w → mezosomach u bakterii
 • Co to jest ULTRASTRUKTURA Definicja zastosowaniu mikroskopu elektronowego i z analizy obrazu ugiętych promieni rentgenowskich
 • Co to jest UCHO Definicja obecnego u wszystkich kręgowców (→ błędnik), u. środkowego homologicznego z pierwszą szparą
 • Co to jest UREAZA Definicja katalizującą rozpad → mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Występuje u bezkręgowców i u wielu
 • Co to jest UNDULIPODIUM Definicja przeciwieństwo błony falującej, występującej u wiciowców. Zobacz świdrowce
 • Co to jest ULTRAELEMENTY Definicja niewielkich ilościach (poniżej jednej milionowej masy ciała), jednak niezbędne do prawidłowego
 • Co to jest UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE Definicja do skutecznej obrony. Występuje na przykład u os i szerszeni, salamandry plamistej (posiada skórne
 • Co to jest UTLENIANIE Definicja elektronów od danej substancji; 2. w wąskim (tradycyjnym) rozumieniu: przenoszenie elektronów z
 • Co to jest URYKOTELICZNE ZWIERZĘTA Definicja ten występuje u zwierząt lądowych, u których rozwój zachodzi wewnątrz skorupki jajowej - wydalina
 • Co to jest UROSTYL Definicja kręgosłupa; powstał z powodu połączenia się kilku kręgów ogonowych (odpowiednik kości ogonowej
 • Co to jest URWISTEK Definicja glonu; powstaje wewnątrz plechy, a następnie oddziela się od niej; służy do rozmnażania
 • Co to jest UKŁAD TERMODYNAMICZNY IZOLOWANY Definicja izolowane nie istnieją w przyrodzie, są jednak niezbędnym modelem do opisu przemian energii w
 • Co to jest UKŁAD TERMODYNAMICZNY OTWARTY Definicja Odpowiednikiem są organizmy żywe, zachowujące jednak znaczną odrębność dzięki procesom
 • Co to jest UDOMOWIENIE Definicja fizjologicznych i psychicznych właściwości zwierząt w związku z ich hodowlą prowadzoną poprzez
 • Co to jest UTRWALANIE Definicja zabiciu komórek z możliwie najlepszym zachowaniem ich struktury; na przykład krótkotrwałe
 • Co to jest URONOWE KWASY Definicja alkoholowej CH₂OH do grupy karboksylowej COOH. U roślin wchodzą w skład ścian komórkowych i blaszek
 • Co to jest UNIPORT Definicja błony komórkowej, z udziałem specyficznego przenośnika wchodzącego w skład błony
 • Co to jest UBIKWISTYCZNE ORGANIZMY Definicja Legionella pneumophila, powodująca tak zwany legionellozę (forma zapalenia płuc), żyje w bardzo
 • Co to jest UKŁAD PRZEWODZˇCY SERCA Definicja obrębie mięśniówki, regulowania rytmu własnej pracy i odpowiedniej kolejności skurczów
 • Co to jest UTLENIANIE BIOLOGICZNE Definicja stałej temperaturze, prowadzących do rozkładu związków organicznych zawartych w pokarmie. W trakcie
 • Co to jest UKŁAD Definicja albo tkanek (u roślin), wyspecjalizowany we wspólnym pełnieniu określonej funkcji. Większość u

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Układ, Utlenianie Biologiczne, Układ Przewodzˇcy Serca, Ubikwistyczne Organizmy, Uniport, Uronowe Kwasy, Utrwalanie, Udomowienie, Układ Termodynamiczny Otwarty leczenie.

Medycyna Układ, Utlenianie Biologiczne, Układ Przewodzˇcy Serca lekarz.