urobilina urostyl krzyżówka co to znaczy
UBARWIENIE OCHRONNE co znaczy UKWIAŁY krzyżówka UCZULENIE co to jest UNIPORT słownik URYKOTELICZNE.

Medycyna U

 • Co to jest Urobilina Co znaczy powstającego, dzięki działaniu bakterii jelitowych, z bilirubiny (barwnika żółci); bilirubina jest
 • Co to jest Urostyl Krzyżówka kręgosłupa; powstał z powodu połączenia się kilku kręgów ogonowych (odpowiednik kości ogonowej
 • Co to jest Undulipodium Co to jest przeciwieństwo błony falującej, występującej u wiciowców. Zobacz świdrowce
 • Co to jest Urwistek Słownik glonu; powstaje wewnątrz plechy, a następnie oddziela się od niej; służy do rozmnażania
 • Co to jest Organizmy Ubikwistyczne Czym jest Legionella pneumophila, powodująca tak zwany legionellozę (forma zapalenia płuc), żyje w bardzo
 • Co to jest Utrwalanie Co oznacza zabiciu komórek z możliwie najlepszym zachowaniem ich struktury; na przykład krótkotrwałe
 • Co to jest Koloidalny Układ Tłumaczenie zobacz koloidowy układ
 • Co to jest Serca Przewodzˇcy Układ Przykłady obrębie mięśniówki, regulowania rytmu własnej pracy i odpowiedniej kolejności skurczów
 • Co to jest Biologiczne Utlenianie Definicja stałej temperaturze, prowadzących do rozkładu związków organicznych zawartych w pokarmie. W trakcie
 • Co to jest Izolowany Termodynamiczny Układ Encyklopedia izolowane nie istnieją w przyrodzie, są jednak niezbędnym modelem do opisu przemian energii w
 • Co to jest Uracyl Jak działa syntezy białek i kwasów nukleinowych komplementarna do adeniny. Zobacz pirymidyny
 • Co to jest Ostrzegawcze Ubarwienie Czy jest do skutecznej obrony. Występuje na przykład u os i szerszeni, salamandry plamistej (posiada skórne
 • Co to jest Ultraelementy Pojęcie niewielkich ilościach (poniżej jednej milionowej masy ciała), jednak niezbędne do prawidłowego
 • Co to jest Utlenianie Wyjaśnienie elektronów od danej substancji; 2. w wąskim (tradycyjnym) rozumieniu: przenoszenie elektronów z
 • Co to jest Ubichinon Opis występuje wyłącznie w → mitochondriach (w wewnętrznej błonie) i w → mezosomach u bakterii
 • Co to jest Udomowienie Informacje fizjologicznych i psychicznych właściwości zwierząt w związku z ich hodowlą prowadzoną poprzez
 • Co to jest Kwasy Uronowe Znaczenie alkoholowej CH₂OH do grupy karboksylowej COOH. U roślin wchodzą w skład ścian komórkowych i blaszek
 • Co to jest Układ Co znaczy albo tkanek (u roślin), wyspecjalizowany we wspólnym pełnieniu określonej funkcji. Większość u
 • Co to jest Substancja Utlenowana Krzyżówka związany chemicznie, tzn. nie tworzy z tą substancją wiązań atomowych. Tlen w formie cząsteczkowej
 • Co to jest Ucho Co to jest obecnego u wszystkich kręgowców (→ błędnik), u. środkowego homologicznego z pierwszą szparą
 • Co to jest Zwierzęta Ureoteliczne Słownik z amoniaku w cyklu ornitynowym. U.z. są wybrane ryby morskie (na przykład spodouste), płazy, żółwie
 • Co to jest Ultrastruktura Czym jest zastosowaniu mikroskopu elektronowego i z analizy obrazu ugiętych promieni rentgenowskich
 • Co to jest Otwarty Termodynamiczny Układ Co oznacza Odpowiednikiem są organizmy żywe, zachowujące jednak znaczną odrębność dzięki procesom
 • Co to jest Ureaza Tłumaczenie katalizującą rozpad → mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Występuje u bezkręgowców i u wielu
 • Co to jest Zwierzęta Urykoteliczne Przykłady ten występuje u zwierząt lądowych, u których rozwój zachodzi wewnątrz skorupki jajowej - wydalina
 • Co to jest Uniport Definicja błony komórkowej, z udziałem specyficznego przenośnika wchodzącego w skład błony
 • Co to jest Uczulenie Encyklopedia zobacz alergia
 • Co to jest Ukwiały Jak działa zobacz koralowce
 • Co to jest Ochronne Ubarwienie Czy jest zobacz mimetyzm

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne UBARWIENIE OCHRONNE co znaczy UKWIAŁY krzyżówka UCZULENIE co to jest UNIPORT słownik URYKOTELICZNE ZWIERZĘTA czym jest UREAZA co oznacza UKŁAD TERMODYNAMICZNY. leczenie.

Medycyna UROBILINA co znaczy UROSTYL krzyżówka UNDULIPODIUM co to jest lekarz.