zasięg żołˇdkowy zmienność co to znaczy
Zasięg, Żołˇdkowy Sok, Zmienność Osobnicza, Zmiennocieplne Zwierzęta, Żywiciel, Zakwit Wody.

Medycyna Z

 • Co to jest ŻUCHWA Definicja U ryb spodoustych i dwudysznych zbudowana z jednej chrząstki (chrząstka Meckela), z kolei u
 • Co to jest ZIMOWIT JESIENNY Definicja przypominająca krokusy; zawiera duże ilości substancji cytostatycznej - kolchicyny, hamującej
 • Co to jest ZŁˇCZA SZCZELINOWE Definicja komórek, zawierające liczne pory; pozwalają na przenikanie jonów i niektórych substancji
 • Co to jest ZIELONY GRUCZOŁ Definicja gruczołów szczękowych (→ szczękowe gruczoły) u skorupiaków i gruczołów biodrowych u pajęczaków
 • Co to jest ZĘBY Definicja mrówkojadów) i wielu bezkręgowców: twarde narządy leżące w początkowym odcinku przewodu pokarmowego
 • Co to jest ZGINACZ Definicja mięsień szkieletowy, który kurcząc się zbliża dwie kości do siebie. Zobacz antagonizm mięśniowy
 • Co to jest ZĘBOWY WZÓR Definicja zębów stałych: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Dla danego gatunku liczba zębów jest
 • Co to jest ZOOPLANKTON Definicja meduzy, larwy owadów i szkarłupni, larwy ryb
 • Co to jest ZGORZEL Definicja albo brakiem dopływu krwi. Powodem może być na przykład zaczopowanie naczyń poprzez zakrzep
 • Co to jest ZOONOZY Definicja się na człowieka, na przykład wąglik (choroba bydła), borelioza, wścieklizna, nosacizna
 • Co to jest ZESPÓŁ TURNERA Definicja zobacz Turnera zespół
 • Co to jest ŻYCIA POCHODZENIE Definicja zobacz biogeneza
 • Co to jest ŻYŁA WROTNA Definicja zobacz krążenie wrotne
 • Co to jest ZARODZIEC MALARII Definicja zobacz malaria
 • Co to jest ZNAMIĘ Definicja zobacz słupek
 • Co to jest ŻÓŁĆ Definicja wydzielany do dwunastnicy; ma charakter detergentu zmniejszającego napięcie powierzchniowe na
 • Co to jest ŻARŁACZE Definicja ż. są: słabo zachowana struna grzbietowa, zapłodnienie wewnętrzne, obecność fałdu spiralnego w
 • Co to jest ŻˇDŁO Definicja błonkówek), współdziałający z gruczołami jadowymi; przekształcone → pokładełko
 • Co to jest ŻÓŁWIE Definicja zobacz gady
 • Co to jest ZAGNIEŻDŻANIE Definicja zobacz implantacja
 • Co to jest ZLEPIANIE Definicja zobacz aglutynacja
 • Co to jest ZOEA Definicja zobacz żywik
 • Co to jest ZOOSPORA Definicja zobacz pływka
 • Co to jest ZOOSPORANGIUM Definicja u glonów i grzybów wodnych: zarodnia, gdzie powstają zarodniki w formie → pływek
 • Co to jest ZAPŁODNIENIE PODWÓJNE Definicja zobacz podwójne zapłodnienie
 • Co to jest ZARODZIOWE Definicja zobacz pierwotniaki
 • Co to jest ZATYCZKA Definicja zobacz torus
 • Co to jest ŻUWACZKI Definicja zobacz aparat gębowy
 • Co to jest ZOOTECHNIKA Definicja nauka o racjonalnej hodowli zwierząt dla celów gospodarczych
 • Co to jest ZOOKSANTELLE Definicja gąbek i ukwiałów. Z powodu fotosyntezy z. dostarczają gospodarzowi pożywienia
 • Co to jest ŻÓŁTNIK Definicja żółtko dołączane następnie do oddzielnie powstających → oocytów
 • Co to jest ZAWIJKA Definicja zarodni. Kształt z. jest istotną właściwością rozpoznawczą gatunków paproci
 • Co to jest ZAGNIAZDOWNIKI Definicja widzą, mają ciało pokryte puchem; wcześnie opuszczają gniazdo i podejmują samodzielne zdobywanie
 • Co to jest ZAMÓZGOWIE Definicja mózgu, w najwyższym stopniu wysunięty do tyłu. Daje początek → rdzeniowi przedłużonemu
 • Co to jest ZANERCZE Definicja wydalniczy (→ nerki), funkcjonujący u wszystkich dorosłych owodniowców. Ma budowę nieczłonowaną i
 • Co to jest ZOOLOGIA Definicja współcześnie żyjące zwierzęta, zajmuje się również poznawaniem ewolucji zwierząt, ich anatomii
 • Co to jest ŻUCHWOWCE Definicja przekształcenia dwóch pierwszych łuków skrzelowych: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Pojawienie się
 • Co to jest ZALˇŻNIA Definicja w kwiecie u roślin okrytonasiennych: dolna część → słupka, przekształcająca się w → owocnię
 • Co to jest ZALˇŻEK Definicja więc makrosporangium), gdzie rozwijają się makrospory, gametofit żeński a następnie gameta żeńska
 • Co to jest ZAPŁODNIENIE Definicja dochodzi do stworzenia jednej komórki o podwojonym garniturze chromosomów (zygoty), z powodu
 • Co to jest ZALESZCZOTKI Definicja wyposażonych w gruczoły jadowe; niegroźne dla człowieka; żyją między innymi w starych archiwach i
 • Co to jest ZAPLEMNIENIE Definicja zapłodnienie wewnętrzne) albo zbliżenie się plemnika do komórki jajowej w wodnym środowisku
 • Co to jest ZAKAŻENIE Definicja przełamania naturalnych barier ochronnych (uszkodzenie kutykuli u roślin, śluzówki albo skóry u
 • Co to jest ZESPÓŁ DOWNA Definicja zobacz Downa zespół
 • Co to jest ZEGARY BIOLOGICZNE Definicja organizmów mają charakter cykliczny, co stanowi przystosowanie do okresowych zmian środowiska
 • Co to jest ZATOKA ŻYLNA Definicja krew z żył przed wtłoczeniem jej do przedsionka; występuje u bezżuchwowców, ryb, płazów
 • Co to jest ZASADA ZAŁOŻYCIELA Definicja zobacz sukces założyciela
 • Co to jest ZARODEK Definicja samodzielnego życia. Powstaje najczęściej z powodu połączenia się męskiej i żeńskiej komórki
 • Co to jest ZESPÓŁ KLINEFELTERA Definicja zobacz Klinefeltera zespół
 • Co to jest ZASTAWKI Definicja zwykle łącznotkankowe, zapewniające jednokierunkowy przepływ w sercu, naczyniach krwionośnych i
 • Co to jest ZAWAŁ SERCA Definicja niedotlenieniem. Powodem z.s. jest niewydolność naczyń wieńcowych, będąca zwykle wynikiem miażdżycy
 • Co to jest ZARODNIK Definicja oddzielony od organizmu macierzystego i rozwijający się w organizm potomny bez zapłodnienia. Jako z
 • Co to jest ZASADY AZOTOWE Definicja zobacz puryny, pirymidyny
 • Co to jest ZATOKI Definicja łożyskowców - z. szczękowa (występująca również u torbaczy, krokodyli i ptaków) i z. klinowa i z
 • Co to jest ZYGOTEN Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest ZYGOTA Definicja więc połączenia dwóch gamet i ich jąder komórkowych
 • Co to jest ŻACHWY Definicja zaopatrzone w strunę grzbietową, w dalszym rozwoju zanikającą; formy dorosłe osiadłe
 • Co to jest ŻOŁĘDZIOGŁOWCE Definicja zróżnicowanym na ryjek, kołnierz i tułów; otwór gębowy prowadzi do gardzieli poprzebijanej licznymi
 • Co to jest ŻELATYNA Definicja → kolagenu. Z wodą tworzy układ koloidowy. W przemyśle spożywczym - kluczowy składnik galaretek
 • Co to jest ZOOGEOGRAFIA Definicja Wyróżnia się zespoły fauny występujące w poszczególnych rejonach Ziemi; najwyższą jednostką jest
 • Co to jest ŻEL Definicja rozpuszczający ma ciekłą konsystencję. Warunkami stworzenia ż. są: powinowactwo koloidu do wody i
 • Co to jest ZOL Definicja przykład płyny ustrojowe. W razie niektórych koloidów z. może przechodzić w żel ( na przykład
 • Co to jest ZWIERZĘTA Definicja organizmy heterotroficzne zbudowane z komórek nie posiadających ścian komórkowych. Są diploidalne
 • Co to jest ŻWACZ Definicja zobacz żołądek przeżuwaczy
 • Co to jest ŻÓŁCIOWE KAMIENIE Definicja żółciowym (→ żółciowy woreczek) w różnych stanach chorobowych. Ryzyko stworzenia ż.k. rośnie, gdy
 • Co to jest ŻOŁˇDEK Definicja pomiędzy przełykiem i dwunastnicą; wypełniony kwaśną treścią; służy do magazynowania pokarmu i
 • Co to jest ŻOŁˇDEK PRZEŻUWACZY Definicja żołądek o wyjątkowo złożonej budowie, składający się z 4 komór; to są kolejno: żwacz - pełniący
 • Co to jest ŻOŁˇD¬ Definicja odcinek → prącia, przykryty napletkiem (fałdem skórnym); stanowi miejsce ujścia cewki moczowej
 • Co to jest ŻOŁˇDEK MIĘŚNIOWY Definicja regularnie zawierająca połknięte kamienie (gastrolity); służy do rozdrabniania twardego pokarmu
 • Co to jest ŻÓŁTKOWY WORECZEK Definicja silnie rozwinięty u zarodków ryb; u pozostałych kręgowców traci na znaczeniu. Zobacz błony płodowe
 • Co to jest ŻYŁA PŁUCNA Definicja do lewego przedsionka serca
 • Co to jest ŻYLNA KREW Definicja gdyż na przykład u ssaków k. odtlenowana jest transportowana do płuc poprzez tętnicę płucną, a u
 • Co to jest ŻYWOTNOŚĆ Definicja odniesieniu do form przetrwalnych - na przykład zarodników i nasion
 • Co to jest ŻYWA SKAMIENIAŁOŚĆ Definicja organizm współczesny jest bardzo podobny do swoich przodków żyjących w bardzo odległych epokach
 • Co to jest ŻYWICA Definicja wydzielina produkowana w przewodach żywicznych w drewnie i łyku łodygi i w miękiszu liści; jest
 • Co to jest ŻYWIK Definicja nieczłonowany tułów, członowany odwłok, oczy złożone, 7 par odnóży
 • Co to jest ŻYŁA WˇTROBOWA Definicja żyła powstała poprzez połączenie naczyń włosowatych wątroby, wyprowadzająca krew z tego narządu
 • Co to jest ŻYŁKOWANIE Definicja liściach roślin; 2. rozmieszczenie żyłek wzmacniających skrzydło u wielu owadów, na przykład
 • Co to jest ŻYWORODNOŚĆ Definicja przebiega wewnątrz ciała matki, z którego zarodek czerpie substancje odżywcze (w przeciwieństwie od
 • Co to jest ŻYWY ORGANIZM Definicja zobacz życie
 • Co to jest ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM Definicja wydzielaną poprzez laseczkę Clostridium botulinum, żyjącą poza ludzkim organizmem (na przykład w
 • Co to jest ŻMIJA ZYGZAKOWATA Definicja gada. Występuje w 3 odmianach barwnych - popielatej, brązowej i czarnej. Ukąszenie na ogół nie jest
 • Co to jest ŻEBRA Definicja kręgosłupem. Występują przeważnie tylko w tułowiowym fragmencie ciała, jedynie u węży i jaszczurek
 • Co to jest ŻYŁA Definicja krew z ciała do serca. Ż. zawiera zastawki zapobiegające cofaniu się krwi i umożliwiające pokonanie
 • Co to jest ZYGOSPORA Definicja Powstaje z powodu połączenia podobnych do siebie strzępek, należących do dwóch fizjologicznie
 • Co to jest ZIARNIAK Definicja nasienna jest zrośnięta z owocnią. Zarodek niewielki, położony tuż pod łupiną nasienną; wnętrze
 • Co to jest ZASTAWKI SERCA Definicja przedsionkowo-komorowe zbudowane są ze ścięgnistych płatków złączonych ze sobą podstawą
 • Co to jest ZAPŁODNIENIE WEWNĘTRZNE Definicja samicy; plemniki są tam najczęściej wprowadzane wraz ze → spermą poprzez samca - w ten sposób
 • Co to jest ŻÓŁCIOWE BARWNIKI Definicja gromadzone w wątrobie, i wydzielane do żółci - w szczególności biliwerdyna (zielonkawa) i
 • Co to jest ZAPŁODNIENIE ZEWNĘTRZNE Definicja zewnętrznym. Z.z. występuje u jajorodnych zwierząt rozmnażających się w środowisku wodnym; spośród
 • Co to jest ŻYCIE Definicja określić jego istoty. Znane na Ziemi formy ż. łączy ich chemiczna natura (współobecność białek i
 • Co to jest ZAMKA I KLUCZA HIPOTEZA Definicja dzięki wzajemnemu, przestrzennemu dopasowaniu w centrum aktywnym enzymu; w świetle nowszych badań
 • Co to jest ZIELENICE Definicja istnieją również gatunki morskie i lądowe. Zarówno jednokomórkowe, jak kolonijne lub
 • Co to jest ZWARCICA Definicja funkcję wzmacniającą; występuje pod skórką w pędach i ogonkach liściowych; komórki z. są żywe, o
 • Co to jest ŻÓŁTKO Definicja powstająca w komórce jajowej w trakcie jej formowania, w procesie witellogenezy. Zużywane poprzez
 • Co to jest ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO Definicja pogarszających fizyczne, chemiczne albo biologiczne właściwości tych środowisk. Zanieczyszczenie
 • Co to jest ZLODOWACENIA Definicja klimatu, spowodowane zmianami aktywności Słońca i procesami górotwórczymi, sprzyjającymi
 • Co to jest ZARODKOWY ROZWÓJ Definicja rozwoju osobniczego rozpoczynający się → zapłodnieniem (albo → partenogenezą) a kończący podjęciem
 • Co to jest ZIĘBY DARWINA Definicja łącznie 14 gatunków różniących się trybem życia i metodą odżywiania, co wynika z odmiennych
 • Co to jest ŻEBROPŁAWY Definicja skład planktonu. Symetria ciała dwupłaszczyznowa. Aparat ruchu stanowią rzęski rozmieszczone w
 • Co to jest ZWIERACZ Definicja skutkuje zamknięcie otworu. Może być mięśniem gładkim, na przykład z. odźwiernika tworzący ujście
 • Co to jest ŻELAZO Definicja wszystkich grup organizmów wchodzi w skład enzymów oksydoredukcyjnych (→ oksydoreduktazy
 • Co to jest ŻÓŁCIOWY WORECZEK Definicja żółci wytwarzanej w wątrobie. U ssaków przewody wyprowadzające z woreczka i wątroby łączą się we
 • Co to jest ZAPYLENIE Definicja żeńską, poprzedzające zapłodnienie. U roślin okrytozalążkowych zapylane jest znamię słupka, u
 • Co to jest ŻYCIA DŁUGOŚĆ Definicja jest bardzo zróżnicowana i nie da się ściśle powiązać z przynależnością systematyczną
 • Co to jest ZWÓJ NERWOWY Definicja n. określa się skupiska położone poza → ośrodkowym układem nerwowym (zatem należące do obwodowego
 • Co to jest ZIMOZIELONE ROŚLINY Definicja kolejnego sezonu albo poprzez cały kolejny sezon wegetacyjny, lub na kilka kolejnych sezonów i mają
 • Co to jest ZBOŻA Definicja ziarna) i białka (((około 10%). Do z. należą: jęczmień, pszenica, owies, żyto, kukurydza, proso
 • Co to jest ZARODNIA Definicja powstają zarodniki. U glonów z. jest zwykle jednokomórkowa, u mszaków i organowców - wielokomórkowa
 • Co to jest ZAKWIT WODY Definicja spowodowane nadmierną zawartością pierwiastków biogennych. Powodem z.w. jest na przykład
 • Co to jest ŻYWICIEL Definicja organizm, którego kosztem żyje młodociane albo niedojrzałe stadium pasożyta, nie osiągające
 • Co to jest ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA Definicja temperatura zmienia się w zależności od temperatury środowiska, promieniowania słonecznego
 • Co to jest ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA Definicja Zmienność może dotyczyć różnego rodzaju cech, może być bardzo wyraźna albo niemal niedostrzegalna
 • Co to jest ŻOŁˇDKOWY SOK Definicja → podpuszczkę - enzymy biorące udział w trawieniu białek - i wodę; odczyn soku decyduje o
 • Co to jest ZASIĘG Definicja do jednego stanowiska, z kolei u form kosmopolitycznych (→ kosmopolityczne gatunki) - obejmować

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Zasięg, Żołˇdkowy Sok, Zmienność Osobnicza, Zmiennocieplne Zwierzęta, Żywiciel, Zakwit Wody, Zarodnia, Zboża, Zimozielone Rośliny, Zwój Nerwowy, Życia Długość leczenie.

Medycyna Zasięg, Żołˇdkowy Sok, Zmienność Osobnicza, Zmiennocieplne lekarz.