zaplemnienie żywica krzyżówka co to znaczy
ZAPŁODNIENIE co znaczy ZĘBOWY WZÓR krzyżówka ŻACHWY co to jest ŻELAZO słownik ZALˇŻNIA czym jest.

Medycyna Z

 • Co to jest Zaplemnienie Co znaczy zapłodnienie wewnętrzne) albo zbliżenie się plemnika do komórki jajowej w wodnym środowisku
 • Co to jest Żywica Krzyżówka wydzielina produkowana w przewodach żywicznych w drewnie i łyku łodygi i w miękiszu liści; jest
 • Co to jest Żywotność Co to jest odniesieniu do form przetrwalnych - na przykład zarodników i nasion
 • Co to jest Zamózgowie Słownik mózgu, w najwyższym stopniu wysunięty do tyłu. Daje początek → rdzeniowi przedłużonemu
 • Co to jest Żˇdło Czym jest błonkówek), współdziałający z gruczołami jadowymi; przekształcone → pokładełko
 • Co to jest Żywiciel Co oznacza organizm, którego kosztem żyje młodociane albo niedojrzałe stadium pasożyta, nie osiągające
 • Co to jest Malarii Zarodziec Tłumaczenie zobacz malaria
 • Co to jest Zginacz Przykłady mięsień szkieletowy, który kurcząc się zbliża dwie kości do siebie. Zobacz antagonizm mięśniowy
 • Co to jest Woreczek Żółtkowy Definicja silnie rozwinięty u zarodków ryb; u pozostałych kręgowców traci na znaczeniu. Zobacz błony płodowe
 • Co to jest Zatyczka Encyklopedia zobacz torus
 • Co to jest Zwieracz Jak działa skutkuje zamknięcie otworu. Może być mięśniem gładkim, na przykład z. odźwiernika tworzący ujście
 • Co to jest Zagnieżdżanie Czy jest zobacz implantacja
 • Co to jest Zęby Pojęcie mrówkojadów) i wielu bezkręgowców: twarde narządy leżące w początkowym odcinku przewodu pokarmowego
 • Co to jest Woreczek Żółciowy Wyjaśnienie żółci wytwarzanej w wątrobie. U ssaków przewody wyprowadzające z woreczka i wątroby łączą się we
 • Co to jest Nerwowy Zwój Opis n. określa się skupiska położone poza → ośrodkowym układem nerwowym (zatem należące do obwodowego
 • Co to jest Żółwie Informacje zobacz gady
 • Co to jest Wrotna Żyła Znaczenie zobacz krążenie wrotne
 • Co to jest Żywik Co znaczy nieczłonowany tułów, członowany odwłok, oczy złożone, 7 par odnóży
 • Co to jest Żółtnik Krzyżówka żółtko dołączane następnie do oddzielnie powstających → oocytów
 • Co to jest Serca Zawał Co to jest niedotlenieniem. Powodem z.s. jest niewydolność naczyń wieńcowych, będąca zwykle wynikiem miażdżycy
 • Co to jest Żuwaczki Słownik zobacz aparat gębowy
 • Co to jest ZAMKA I KLUCZA HIPOTEZA Czym jest dzięki wzajemnemu, przestrzennemu dopasowaniu w centrum aktywnym enzymu; w świetle nowszych badań
 • Co to jest Zygospora Co oznacza Powstaje z powodu połączenia podobnych do siebie strzępek, należących do dwóch fizjologicznie
 • Co to jest Wody Zakwit Tłumaczenie spowodowane nadmierną zawartością pierwiastków biogennych. Powodem z.w. jest na przykład
 • Co to jest Zoonozy Przykłady się na człowieka, na przykład wąglik (choroba bydła), borelioza, wścieklizna, nosacizna
 • Co to jest Zooksantelle Definicja gąbek i ukwiałów. Z powodu fotosyntezy z. dostarczają gospodarzowi pożywienia
 • Co to jest Turnera Zespół Encyklopedia zobacz Turnera zespół
 • Co to jest Żylna Zatoka Jak działa krew z żył przed wtłoczeniem jej do przedsionka; występuje u bezżuchwowców, ryb, płazów
 • Co to jest Krew Żylna Czy jest gdyż na przykład u ssaków k. odtlenowana jest transportowana do płuc poprzez tętnicę płucną, a u
 • Co to jest Zygota Pojęcie więc połączenia dwóch gamet i ich jąder komórkowych
 • Co to jest Barwniki Żółciowe Wyjaśnienie gromadzone w wątrobie, i wydzielane do żółci - w szczególności biliwerdyna (zielonkawa) i
 • Co to jest Żołędziogłowce Opis zróżnicowanym na ryjek, kołnierz i tułów; otwór gębowy prowadzi do gardzieli poprzebijanej licznymi
 • Co to jest Kiełbasianym Jadem Zatrucie Informacje wydzielaną poprzez laseczkę Clostridium botulinum, żyjącą poza ludzkim organizmem (na przykład w
 • Co to jest Jesienny Zimowit Znaczenie przypominająca krokusy; zawiera duże ilości substancji cytostatycznej - kolchicyny, hamującej
 • Co to jest Zagniazdowniki Co znaczy widzą, mają ciało pokryte puchem; wcześnie opuszczają gniazdo i podejmują samodzielne zdobywanie
 • Co to jest Sok Żołˇdkowy Krzyżówka → podpuszczkę - enzymy biorące udział w trawieniu białek - i wodę; odczyn soku decyduje o
 • Co to jest Zwierzęta Zmiennocieplne Co to jest temperatura zmienia się w zależności od temperatury środowiska, promieniowania słonecznego
 • Co to jest Zalˇżek Słownik więc makrosporangium), gdzie rozwijają się makrospory, gametofit żeński a następnie gameta żeńska
 • Co to jest Zakażenie Czym jest przełamania naturalnych barier ochronnych (uszkodzenie kutykuli u roślin, śluzówki albo skóry u
 • Co to jest Żebra Co oznacza kręgosłupem. Występują przeważnie tylko w tułowiowym fragmencie ciała, jedynie u węży i jaszczurek
 • Co to jest Żyworodność Tłumaczenie przebiega wewnątrz ciała matki, z którego zarodek czerpie substancje odżywcze (w przeciwieństwie od
 • Co to jest Podwójne Zapłodnienie Przykłady zobacz podwójne zapłodnienie
 • Co to jest Płucna Żyła Definicja do lewego przedsionka serca
 • Co to jest Pochodzenie Życia Encyklopedia zobacz biogeneza
 • Co to jest Zwarcica Jak działa funkcję wzmacniającą; występuje pod skórką w pędach i ogonkach liściowych; komórki z. są żywe, o
 • Co to jest Zarodziowe Czy jest zobacz pierwotniaki
 • Co to jest Żółtko Pojęcie powstająca w komórce jajowej w trakcie jej formowania, w procesie witellogenezy. Zużywane poprzez
 • Co to jest Ziarniak Wyjaśnienie nasienna jest zrośnięta z owocnią. Zarodek niewielki, położony tuż pod łupiną nasienną; wnętrze
 • Co to jest Rozwój Zarodkowy Opis rozwoju osobniczego rozpoczynający się → zapłodnieniem (albo → partenogenezą) a kończący podjęciem
 • Co to jest Zarodnia Informacje powstają zarodniki. U glonów z. jest zwykle jednokomórkowa, u mszaków i organowców - wielokomórkowa
 • Co to jest Darwina Zięby Znaczenie łącznie 14 gatunków różniących się trybem życia i metodą odżywiania, co wynika z odmiennych
 • Co to jest Zanercze Co znaczy wydalniczy (→ nerki), funkcjonujący u wszystkich dorosłych owodniowców. Ma budowę nieczłonowaną i
 • Co to jest Zygzakowata Żmija Krzyżówka gada. Występuje w 3 odmianach barwnych - popielatej, brązowej i czarnej. Ukąszenie na ogół nie jest
 • Co to jest Azotowe Zasady Co to jest zobacz puryny, pirymidyny
 • Co to jest Przeżuwaczy Żołˇdek Słownik żołądek o wyjątkowo złożonej budowie, składający się z 4 komór; to są kolejno: żwacz - pełniący
 • Co to jest Zoea Czym jest zobacz żywik
 • Co to jest Zol Co oznacza przykład płyny ustrojowe. W razie niektórych koloidów z. może przechodzić w żel ( na przykład
 • Co to jest Naturalnego Środowiska Zanieczyszczenie Tłumaczenie pogarszających fizyczne, chemiczne albo biologiczne właściwości tych środowisk. Zanieczyszczenie
 • Co to jest Znamię Przykłady zobacz słupek
 • Co to jest Mięśniowy Żołˇdek Definicja regularnie zawierająca połknięte kamienie (gastrolity); służy do rozdrabniania twardego pokarmu
 • Co to jest Żarłacze Encyklopedia ż. są: słabo zachowana struna grzbietowa, zapłodnienie wewnętrzne, obecność fałdu spiralnego w
 • Co to jest Żwacz Jak działa zobacz żołądek przeżuwaczy
 • Co to jest Klinefeltera Zespół Czy jest zobacz Klinefeltera zespół
 • Co to jest Zoosporangium Pojęcie u glonów i grzybów wodnych: zarodnia, gdzie powstają zarodniki w formie → pływek
 • Co to jest Zlepianie Wyjaśnienie zobacz aglutynacja
 • Co to jest Żelatyna Opis → kolagenu. Z wodą tworzy układ koloidowy. W przemyśle spożywczym - kluczowy składnik galaretek
 • Co to jest Zielenice Informacje istnieją również gatunki morskie i lądowe. Zarówno jednokomórkowe, jak kolonijne lub
 • Co to jest Kamienie Żółciowe Znaczenie żółciowym (→ żółciowy woreczek) w różnych stanach chorobowych. Ryzyko stworzenia ż.k. rośnie, gdy
 • Co to jest Zgorzel Co znaczy albo brakiem dopływu krwi. Powodem może być na przykład zaczopowanie naczyń poprzez zakrzep
 • Co to jest Wewnętrzne Zapłodnienie Krzyżówka samicy; plemniki są tam najczęściej wprowadzane wraz ze → spermą poprzez samca - w ten sposób
 • Co to jest Zasięg Co to jest do jednego stanowiska, z kolei u form kosmopolitycznych (→ kosmopolityczne gatunki) - obejmować
 • Co to jest Żuchwa Słownik U ryb spodoustych i dwudysznych zbudowana z jednej chrząstki (chrząstka Meckela), z kolei u
 • Co to jest Żółć Czym jest wydzielany do dwunastnicy; ma charakter detergentu zmniejszającego napięcie powierzchniowe na
 • Co to jest Osobnicza Zmienność Co oznacza Zmienność może dotyczyć różnego rodzaju cech, może być bardzo wyraźna albo niemal niedostrzegalna
 • Co to jest Żebropławy Tłumaczenie skład planktonu. Symetria ciała dwupłaszczyznowa. Aparat ruchu stanowią rzęski rozmieszczone w
 • Co to jest Zarodnik Przykłady oddzielony od organizmu macierzystego i rozwijający się w organizm potomny bez zapłodnienia. Jako z
 • Co to jest Zoospora Definicja zobacz pływka
 • Co to jest Zoogeografia Encyklopedia Wyróżnia się zespoły fauny występujące w poszczególnych rejonach Ziemi; najwyższą jednostką jest
 • Co to jest Zewnętrzne Zapłodnienie Jak działa zewnętrznym. Z.z. występuje u jajorodnych zwierząt rozmnażających się w środowisku wodnym; spośród
 • Co to jest Serca Zastawki Czy jest przedsionkowo-komorowe zbudowane są ze ścięgnistych płatków złączonych ze sobą podstawą
 • Co to jest Zapylenie Pojęcie żeńską, poprzedzające zapłodnienie. U roślin okrytozalążkowych zapylane jest znamię słupka, u
 • Co to jest Życie Wyjaśnienie określić jego istoty. Znane na Ziemi formy ż. łączy ich chemiczna natura (współobecność białek i
 • Co to jest Żyła Opis krew z ciała do serca. Ż. zawiera zastawki zapobiegające cofaniu się krwi i umożliwiające pokonanie
 • Co to jest Gruczoł Zielony Informacje gruczołów szczękowych (→ szczękowe gruczoły) u skorupiaków i gruczołów biodrowych u pajęczaków
 • Co to jest Zlodowacenia Znaczenie klimatu, spowodowane zmianami aktywności Słońca i procesami górotwórczymi, sprzyjającymi
 • Co to jest Zawijka Co znaczy zarodni. Kształt z. jest istotną właściwością rozpoznawczą gatunków paproci
 • Co to jest Zastawki Krzyżówka zwykle łącznotkankowe, zapewniające jednokierunkowy przepływ w sercu, naczyniach krwionośnych i
 • Co to jest Założyciela Zasada Co to jest zobacz sukces założyciela
 • Co to jest Downa Zespół Słownik zobacz Downa zespół
 • Co to jest Zootechnika Czym jest nauka o racjonalnej hodowli zwierząt dla celów gospodarczych
 • Co to jest Zarodek Co oznacza samodzielnego życia. Powstaje najczęściej z powodu połączenia się męskiej i żeńskiej komórki
 • Co to jest Biologiczne Zegary Tłumaczenie organizmów mają charakter cykliczny, co stanowi przystosowanie do okresowych zmian środowiska
 • Co to jest Zaleszczotki Przykłady wyposażonych w gruczoły jadowe; niegroźne dla człowieka; żyją między innymi w starych archiwach i
 • Co to jest Zwierzęta Definicja organizmy heterotroficzne zbudowane z komórek nie posiadających ścian komórkowych. Są diploidalne
 • Co to jest Długość Życia Encyklopedia jest bardzo zróżnicowana i nie da się ściśle powiązać z przynależnością systematyczną
 • Co to jest Zboża Jak działa ziarna) i białka (((około 10%). Do z. należą: jęczmień, pszenica, owies, żyto, kukurydza, proso
 • Co to jest Zoologia Czy jest współcześnie żyjące zwierzęta, zajmuje się również poznawaniem ewolucji zwierząt, ich anatomii
 • Co to jest Żołˇdek Pojęcie pomiędzy przełykiem i dwunastnicą; wypełniony kwaśną treścią; służy do magazynowania pokarmu i
 • Co to jest Żuchwowce Wyjaśnienie przekształcenia dwóch pierwszych łuków skrzelowych: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Pojawienie się
 • Co to jest Zatoki Opis łożyskowców - z. szczękowa (występująca również u torbaczy, krokodyli i ptaków) i z. klinowa i z
 • Co to jest Wˇtrobowa Żyła Informacje żyła powstała poprzez połączenie naczyń włosowatych wątroby, wyprowadzająca krew z tego narządu
 • Co to jest Rośliny Zimozielone Znaczenie kolejnego sezonu albo poprzez cały kolejny sezon wegetacyjny, lub na kilka kolejnych sezonów i mają
 • Co to jest Zygoten Co znaczy zobacz mejoza
 • Co to jest Zooplankton Krzyżówka meduzy, larwy owadów i szkarłupni, larwy ryb
 • Co to jest Szczelinowe Złˇcza Co to jest komórek, zawierające liczne pory; pozwalają na przenikanie jonów i niektórych substancji
 • Co to jest Żołˇd Słownik odcinek → prącia, przykryty napletkiem (fałdem skórnym); stanowi miejsce ujścia cewki moczowej
 • Co to jest Skamieniałość Żywa Czym jest organizm współczesny jest bardzo podobny do swoich przodków żyjących w bardzo odległych epokach
 • Co to jest Żel Co oznacza rozpuszczający ma ciekłą konsystencję. Warunkami stworzenia ż. są: powinowactwo koloidu do wody i
 • Co to jest Organizm Żywy Tłumaczenie zobacz życie
 • Co to jest Żyłkowanie Przykłady liściach roślin; 2. rozmieszczenie żyłek wzmacniających skrzydło u wielu owadów, na przykład
 • Co to jest Zalˇżnia Definicja w kwiecie u roślin okrytonasiennych: dolna część → słupka, przekształcająca się w → owocnię
 • Co to jest Żelazo Encyklopedia wszystkich grup organizmów wchodzi w skład enzymów oksydoredukcyjnych (→ oksydoreduktazy
 • Co to jest Żachwy Jak działa zaopatrzone w strunę grzbietową, w dalszym rozwoju zanikającą; formy dorosłe osiadłe
 • Co to jest Wzór Zębowy Czy jest zębów stałych: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Dla danego gatunku liczba zębów jest
 • Co to jest Zapłodnienie Pojęcie dochodzi do stworzenia jednej komórki o podwojonym garniturze chromosomów (zygoty), z powodu

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne ZAPŁODNIENIE co znaczy ZĘBOWY WZÓR krzyżówka ŻACHWY co to jest ŻELAZO słownik ZALˇŻNIA czym jest ŻYŁKOWANIE co oznacza ŻYWY ORGANIZM tłumaczenie ŻEL przykłady. leczenie.

Medycyna ZAPLEMNIENIE co znaczy ŻYWICA krzyżówka ŻYWOTNOŚĆ co to jest lekarz.