cefalometryczna analiza co to znaczy
Co znaczy Analiza Cefalometryczna. Czym jest położenia zębów, Lista treści 1 Simon 1.1 Sposób.

Czy pomocne?

Definicja Analiza Cefalometryczna

Definicja z ang. Cephalometric Analysis, z niem. Cephalometric Analyse.

Co to znaczy: ocena tkanek kostnych,
ocena tkanek miękkich,
ocena położenia zębów,
Lista treści
1 Simon
1.1 Sposób Fotostatyki
1.2 Sposób Gnatostatyki
2 Segner i Hasund
3 Licher
Simon
/Klasyfikacja Simona/ wyznaczenie trzech płaszczyzn:
strzałkowa,
frankfurcka,
oczodołowa /prostopadła do poprzednich,przechodząca poprzez punkty orbitale/,
Sposób Fotostatyki
zaznaczenie dermografem punktów tragion,orbitale,gnathion,
wykonanie fotografii w profilu i en face /ustawienie głowy wg krzyża płaszczyzn strzałkowej i frankfurckiej umieszczonego na obiektywie aparatu/,
oznaczenie na zdjęciu płaszczyzny frankfurckiej,oczodołowej:
położenie poprawne - kącik ust i pkt. gnathion leżą na płaszczyźnie oczodołowej,
żuchwa wysunięta - kącik ust i pkt. gnathion leżą naprzód od płaszczyzny oczodołowej,
żuchwa cofnięta - kącik ust i pkt. gnathion leżą do tyłu od płaszczyzny oczodołowej,

Sposób Gnatostatyki
pobranie wycisków z wykorzystaniem gnatostatu,
Segner i Hasund
Licher
uzupełnił klasyfikację Angle'a nadając poszczególnym klasom nazwy:
I - neutroclusio /zgryz neutralny/,
II - distooclusio /tyłozgryz/,
III - mesioclusio /przodozgryz/,
dodał określenia dotyczące pozycji zębów względem siebie:
buccoclusio - zęby znajdują się policzkowo w stosunku do zębów przeciwstawnych,
linguoclusio - zęby znajdują się językowo w stosunku do zębów przeciwstawnych,
supraclusio - nadmierne zachodzenie zębów /nadzgryz/,
infranclusio - niedochodzenie zębów /zgryz otwarty/,
Antropometria
Linie Konstrukcyjne

Czym jest Analiza Cefalometryczna znaczenie w Słownik na A .