twarzy rysów analiza co to znaczy
Co znaczy Analiza Rysów Twarzy. Czym jest płaszczyzna strzałkowa /glabella,nasion,subnasale.

Czy pomocne?

Definicja Analiza Rysów Twarzy

Definicja z ang. Analysis of facial features, z niem. Die Analyse der Gesichtszüge.

Co to znaczy: ortodoncja to ocena profilu /klasy Angle'a,cefalometria/
płaszczyzna strzałkowa /glabella,nasion,subnasale,pogodnion/ dzieli głowę na część lewą i prawą,
płaszczyzna frankfurcka /orbitale,tragion/ dzieli głowę na część górną i dolną,
płaszczyzna oczodołowa Simona /orbitale,oś długa kła górnego,tylny brzeg kła dolnego/ dzieli głowę na część przednią i tylną,
Płaszczyzna Czołowa Kantorowicza
linia pionowa biegnąca poprzez pkt. glabella,równolegle do płaszczyzny oczodołowej Simona,
Lista treści
1 Pole Biometryczne Izarda
2 Kąt Nosowo-Wargowy
3 Linia Estetyczna E Rickettsa
4 Linia Estetyczna S Steinera
5 Linia Pośrodkowa
Pole Biometryczne Izarda
zawarte między płaszczyzną czołową Kantorowicza a płaszczyzną oczodołową Simona,
w nim powinien znajdować się dolny profil twarzy,
Kąt Nosowo-Wargowy
Linia Estetyczna E Rickettsa
Linia Estetyczna S Steinera
Linia Pośrodkowa
Przechodzi poprzez wszystkie punkty pośrodkowe i dzieli głowę i twarz na dwie części prawą i lewą

Czym jest Analiza Rysów Twarzy znaczenie w Słownik na A .