lampy budowa co to znaczy
Co znaczy Budowa Lampy. Czym jest jest olejem pełniącym rolę izolacji termicznej i elektrycznej.

Czy pomocne?

Definicja Budowa Lampy

Definicja z ang. The construction of lamps, z niem. Der Bau von Lampen.

Co to znaczy: obudowa lampy:
jest uziemiona,zbudowana z ołowiu,wypełniona jest olejem pełniącym rolę izolacji termicznej i elektrycznej. przyrost temperatury oleju aktywuje przewody zabezpieczające,które odcinają dopływ energii do lampy zabezpieczając ją przed przeciążeniem,umożliwia wychodzenie promieni jedynie poprzez małe okno eliminując sukces półcienia /promieniowanie pierwotne/,
szklana lampa:
zbudowana z krzemianu boru,zawiera dwie elektrody /anoda+ i katoda-/ umieszczone w próżni. wokół włókna wolframowego katody powstaje chmura elektronowa, której cząstki są przyspieszane i uderzają w wolframową tarczę anody gdzie są wyhamowywane. powstaje 1% promieniowania rtg i 99% energii cieplnej.
katoda(-):
posiada dwa włókna,do mniejszych i większych ekspozycji,zbudowane z drutu wolframowego /mała,cienka spirala/,umieszczonego w zagłębieniu ogniskującym o potencjale ujemnym /nakierowanie na anodę/,przepływający prąd rozżaża drut,który zaczyna uwalniać elektrony /termoemisja/,wokół gromadzi się chmura elektronów /regulowany ładunek przestrzenny między katodą a anodą/,
anoda(+):
stała albo ruchoma tarcza,zbudowana z miedzianego cylindra pokrytego wolframem i renem o skośnie ściętej powierzchni 30*-45*,w ruchomych 7*-17*,
wolfram-wysoka temperatura topnienia 3410*C,spora liczna atomowa 74,

Czym jest Budowa Lampy znaczenie w Słownik na B .