stomatologiczny cement co to znaczy
Co znaczy Cement Stomatologiczny. Czym jest jako podkład do wypełnień albo wypełnienie tymczasowe.

Czy pomocne?

Definicja Cement Stomatologiczny

Definicja z ang. Dental cement, z niem. Zahnzement.

Co to znaczy: Cement stomatologiczny - materiał stosowany w stomatologii jako podkład do wypełnień albo wypełnienie tymczasowe. Wykorzystywany jest w formie proszku i płynu, które należy zmieszać i zarobić, by otrzymać ostateczną postać. Wyróżnia się cementy:
cement cynkowo-fosforanowy (Agathos)
cement cynkowo-polikarboksylowy
glassjonomerowe
na bazie tlenku cynku z eugenolem
na bazie wodorotlenku wapnia: twardniejące (Life) i nietwardniejące (Biopulp)

Czym jest Cement Stomatologiczny znaczenie w Słownik na C .