cementowanie co to znaczy
Co znaczy Cementowanie. Czym jest cienka warstwa o małej lepkości, długi czas wiązania poza.

Czy pomocne?

Definicja Cementowanie

Definicja z ang. Cementing, z niem. Zementierung.

Co to znaczy: Właściwości Idealnego Cementu Do Osadzania Protez Stałych:
cienka warstwa o małej lepkości,
długi czas wiązania poza środowiskiem,krótki w jamie ustnej,
odporność na środowisko jamu ustnej,
wytrzymałość na ściskanie,rozciąganie,odkształcanie,
dobra przyczepność do tkanek i uzupełnień,
działanie kariostatyczne,
biokompatybilność,
przezierność,
kontrast na zdjęciach rtg,
przestrzeń między uzupełnieniem a zębem może wynosić 100um,
ból pojawiający się w momencie osadzania protezy może być wywołany sporą zawartością kwasu ortofosforowego i ciśnieniem osmotycznym płynu przemieszczającego się poprzez kanaliki zębinowe.w celu ochrony miazgi i zębiny stosuje się preparaty ochronne /cavity varnish/ zawierające żywice i szybko parujące rozpuszczalniki /chloroform/.
dłuższy czas wiązania skutkuje:
niższa temperatura otoczenia,
wolne wprowadzanie proszku,
większa liczba płynu,
długi czas mieszania,
jest nieprzezierny,30x bardziej rozpuszcza się w kwasach organicznych,
Właściwości:
Cement Fosforanowy
Cement Krzemowo-Fosforanowy
Cement Tlenkowo-Cynkowo-Eugenolowy
Cement Karboksylowy
Cement Glassjonomerowy
odporność na ściskanie
84-140 MPa
140-175 MPa
1-105 MPa
63-84 MPa
140-175 MPa
rozpuszczalność
0,3%
0,4%
0,01-0,08%
0,05%
0,4-0,9%
grubość
40-40 um
40-60 um
36-74 um
16-48 um
20-24 um

Czym jest Cementowanie znaczenie w Słownik na C .