glassjonomerowe cementy co to znaczy
Co znaczy Cementy Glassjonomerowe. Czym jest chemicznie tylko ze szkliwem,a z zębiną mechanicznie.

Czy pomocne?

Definicja Cementy Glassjonomerowe

Definicja z ang. cements Glassjonomerowe, z niem. Zemente Glassjonomerowe.

Co to znaczy: /szkło polialkenowe,cementy szklano-jonomerowe/ łączą się chemicznie tylko ze szkliwem,a z zębiną mechanicznie dzięki mikroretencji.
Lista treści
1 Skład
2 Wiązanie
3 Zalety
4 Wady
5 Przykłady
6 Bibliografia
Skład
proszek:kwaśno oddziałujące szkło wapniowo-glinowo-krzemowe Ca-Al-Si z jonami fluoru F,
płyn:wodny roztwór 40%-50% kwasu poliakrylowego (albo kopolimeru kwasu akrylowego z kwasem itakonowym) i 5%-10% kwasu winowego,
szkło fluoro-wapniowo–glinokrzemianowe:
CaF2-35%
SiO2-31% Al2O3-20% AlPO4-10%
NaF-4%
AlF3-3%- 40% wodny roztwór poli (kwasu akrylowego)
Kwas maleinowy, itakonowy, tartarowy
Wiązanie
2-10 min-powstają poliwęglany wapnia (cement jest wrażliwy na wilgoć) /szkodzi woda/,
4-5 min-powstają poliwęglany glinu (cement jest wrażliwy na wysuszenie) /szkodzi powietrze/,
by zapobiec nadmiernej resorpcji wody i wysuszeniu,bezpośrednio po założeniu materiału,pokrywa się go żywicą łączącą (bondem) ((albo lakiem (eterowo-kopalowym),
wypełnienia należy wykańczać najwcześniej po 10 minutach od założenia,a najlepiej na następnej wizycie,przez powtórne założenie bondu wypolerowanie powierzchni wypełnienia gumką z drobnoziarnistą pastą polerującą,
starych wypełnień glassjonomerowych nie można wytrawiać kwasem poliakrylowym stosowanym przy ich pierwotnym zakładaniu, gdyż niszczy on cząsteczki szkła, łączą się chemicznie ze szkliwem i zębiną:
adhezja jonowa: grupy karboksylowe łańcuchów polianionowych wypierają grupy fosforowe z substancji nieorganicznej (hydroksyapatytów),
interakcja dipolowa: połączenie z grupami COOH kolagenu,
w głębokich ubytkach stosuje się podkład z twardniejącego wodorotlenku wapnia.
rzadka konsystencja: do osadzania mostów,koron,wkładów,licówek,cementowania sztyftów kanałowo-koronowych /luting cement/,jednak musi mieć grubość większą niż 0,5mm.
gęsta konsystencja: podkład pod wszystkie wypełnienia,
przy stosowaniu glassjonomeru jako podkładu pod wypełnienie kompozytowe należy odczekać 10 min. od założeniu go przed wytrawieniem jego powierzchni.
Zalety
spora szczelność brzeżna,
nie przewodzą bodźców termicznych,chemicznych,galwanicznych,
najlepiej ze wszystkich materiałów łączą się ze szkliwem i zębiną i bardzo dobrze z materiałami złożonymi i amalgamatami chemicznie,bez wytrawiania,
gdyż mają kolor zębiny i niezłą adhezję do materiałów złożonych,można je stosować jako podkład pod wypełnienia kompozytowe,
działają kariostatycznie uwalniając fluor nawet do 2 lat od założenia, jednak wybrane badania twierdzą iż uwalnianie fluoru nie zapobiega próchnicy wtórnej,[1]
służące bez wytrawiania konkurują z lalkierami fluorkowymi i lakami szczelinowymi do uszczelniania bruzd, skuteczne jest również założenia glassjonomeru do szczeliny z próchnicą początkową,
nie działają szkodliwie na tkanki zęba i przyzębia,
mają niewielką ekspansję termiczną,


spora wytrzymałość,
niewielka rozpuszczalność,
kontrast na zdjęciu rtg,
Wady
ubytek objętości wypełnienia o 10% po 3 latach w efekcie wypłukiwania materiału,
brak możliwości dobrania idealnego koloru,zmiana zabarwienia,
wrażliwość na wilgoć poprzez 10 min.,utrzymująca się poprzez 24 godziny od założenia,
po założeniu pH=2,33 ; po 24h ph=5,67
wykorzystując bardziej płynną konsystencję /mniejsza zawartość proszku/,materiał lepiej zapływa do trudno dostępnych miejsc lecz ma słabsze właściwości fizyczne.do odtworzenia zębiny należy używać materiału o jak największej zawartości proszku.
zakładanie materiału:
usuwanie warstwy mazistej 10% roztworem kwasu poliakrylowego poprzez 10sekund,
wypłukanie i delikatne wysuszenie,
wprowadzenie strzykawką glassjonomeru,
związanie po 4minutach od rozpoczęcia mieszania kapsułki,
wyrównanie powierzchni kątnicą na niskich obrotach,
wygładzenie powierzchni turbiną,
• Wszystkie składniki szkła są topione w temperaturze 1000 – 1300 oC, następnie oziębiane i proszkowane i poddawane działaniu silnych kwasów tak,

by stały się reaktywne.
WIĄZANIE
• Reakcja zobojętniania typu kwas – zasada
• z powodu której tworzą się sole - poliakrylany wapnia i glinu
STRUKTURA CEMENTU ZAWIERA
– nieprzereagowane cząstki szkła
– hydrożel krzemianowy otaczający cząstki rdzeni szklanych
– matrycę zbudowaną z poliakrylanów wapnia i glinu
– wodę związaną silnie i luźno
WŁAŚCIWOŚCI CEMENTÓW GLASJONOMEROWYCH
Zalety
– adhezja do szkliwa, zębiny i metali – w najwyższym stopniu szczelne ze wszystkich materiałów
– uwalnianie fluoru do otaczających tkanek– sukces przeciwpróchnicowy i likwidacja nadwrażliwości szkliwa i zębiny
– neutralizacja kwasów
– biokompatybilność
– odporność na zgniatanie do 220 MPa
– dobre właściwości estetyczne – z czasem stają się bardziej transparentne, po 6 miesiącach upodabniają się do tkanek zęba
Wady
– słaba polerowalność
– kruchość
– wrażliwe na wodę i wysuszenie w ciągu pierwszych 24 h
POSTĘPOWANIE Z CEMENTAMI GLASJONOMEROWYMI
1. Opracowanie ubytku ogranicza się do usunięcia próchnicy i nie podpartego szkliwa
– nie jest wymagane wykonanie podcięć retencyjnych ani poprawki Black’a 2. Po opracowaniu ubytku –

usuwanie warstwy mazistej (kondycjonowanie) dzięki 10 % roztworu kwasu poliakrylowego poprzez 10 s
– następnie wypłukanie wodą poprzez 5 s – i osuszenie ( lecz nie przesuszenie)
3. W razie próchnicy głębokiej pokrycie dna ubytku – cementem twardniejącym na bazie wodorotlenku wapnia – (((albo tlenkiem cynku z eugenolem ZOE
4. Zarobienie dokładnie odmierzonych porcji proszku i płynu wg wskazań producenta
– ręcznie – ((((albo mechanicznie ( w razie cementów kapsułkowanych)
5. Wypełnienie ubytku
• jedną porcją materiałuusuwanie nadmiaru cementu dzięki – ostrych narzędzi ręcznych (skalpel, ekskawator, narzędzia do usuwania kamienia) – (((((albo wierteł na wiertarkę wolnoobrotową bez chłodzenia wodą
6. Pokrycie wypełnienia lakierem – (varnish) – ((((((albo płynną żywicą światłoutwardzalną (LC varnish) • w celu odizolowania materiału od dostępu śliny poprzez 24 h
7. polecenie pacjentowi


by • nie płukał j. ustnej • nie pił • i nie jadł poprzez 2 h
8. ostateczne opracowanie wypełnienia i wypolerowanie pastą i gumką może nastąpić po upływie min 24 h, materiał należy ponownie pokryć lakierem
Przykłady
Ketac Fill (3M - ESPE)
Ketac Molar (3M - ESPE)
Cromoglass (LASCOD)
Chemflex (DE TREY)
Kavitan (SPOFA DENTAL)
Fuji IX GP (GC International)
Chemadent (CHEMA-Rzeszów)
Bibliografia
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 -77 - 8387717150

Czym jest Cementy Glassjonomerowe znaczenie w Słownik na C .