ubytku opracowania etapy co to znaczy
Co znaczy Etapy Opracowania Ubytku. Czym jest Zarysu 4 Usuwanie Zębiny Próchnicowej 5 Kształt.

Czy pomocne?

Definicja Etapy Opracowania Ubytku

Definicja z ang. Stages Studies Loss, z niem. Stages Studien Verlust.

Co to znaczy: Lista treści
1 Przygotowanie
2 Otwarcie Ubytku
3 Nadanie Zarysu
4 Usuwanie Zębiny Próchnicowej
5 Kształt Oporowy
6 Wygładzenie Brzegów Szkliwa
7 Nadanie Kształtu Retencyjnego
8 Wybór Podkładu
9 Przygotowanie Materiału
10 Założenie Wypełnienia
11 Wygładzenie Powierzchni
12 Odświerzanie Kompozytu
13 Bibliografia
Przygotowanie
Usuwanie Złogów Nazębnych:
skaling nad i poddziąsłowy,instruktaż higieny,
Wybór Materiału:
estetyka-zęby przednie,
wytrzymałość-zęby boczne,
jest oczywiście wstępnym wyborem i podlega weryfikacji po całkowitym usunięciu zębiny próchnicowej,
Dobór Koloru:
dopóki ząb jest wilgotny i posiada naturalne zabarwienie,
Izolacja Od Śliny:
założenie ślinociągu i koferdamu albo wałków ligniny,
Zabezpieczenie Zębów Sąsiednich:
separacje,kliny,paski metalowe,celuloidowe,
Otwarcie Ubytku
dojście do ogniska próchnicy,zapewnienie dobrej widoczności,możliwości wprowadzenia narzędzi,chłodzenia wodnego,
a)poszerzenie wzdłuż granicy szkliwno-zębinowej (ubytek na powierzchni żującej)
b)przewiercenie warstwy zdrowego szkliwa (ubytek na powierzchni stycznej)
c)
usuwanie nawisów szkliwa
Nadanie Zarysu
linia zamknięta,łagodnie przechodząca w poszczególne odcinki stanowi linię łączącą tkanki z materiałem,jej zasięg zależy od wielkości ubytku (bez *ex4p)
a)caries superficialis:)
usuwanie zębiny->nadanie zarysu (wydrążaczem /ekskawator/ jednym,zdecydowanym ruchem albo kątnicą z różyczką)
b)caries media et profunda:nadanie zarysu->:)
usuwanie zębiny->zniesienie nawisów szkliwa (turbiną z różyczką) dotyczy tylko materiałów nieadhezyjnych
w materiałach adhezyjnych można pozostawić niepodparte pryzmaty szkliwa
;:)
usuwanie Zębiny Próchnicowej
ściana przydziąsłowa->ściany boczne->ściana dokomorowa
przy głębokim ubytku:brak dostępu śliny,duże wiertła,małe obroty,częsta zmiana wierteł na jałowe,
Kształt Oporowy
ma za zadanie rozłożenie sił powstających w czasie żucia,by wypełnienie nie uległo pęknięciu z powodu zgniecenia.dotyczy szczególnie ubytków klasy I,II,IV.materiały niesprężyste (amalgamat):rozległość ubytku~głębokości.
;:)
usuwanie wszystkich ostrych kątów (różyczka albo gruszka).wysokość ściany~grubość.
amalgamat:
kąt powierzchniowo-ubytkowy /cavo-surface angle/ CSA powinien wynosić <110*,
a więc
kąt powierzchniowo-amalgamatowy /amalgam-margin angle/ AMA powinien wynosić >70*,
powiększenie kąta CSA może doprowadzić do osłabienia brzeżnej części wypełnienia,


powiększenie kąta AMA może doprowadzić do odkruszenia niepodpartych pryzmatów szkliwa,
Wygładzenie Brzegów Szkliwa
wykonuje się tylko dla kompozytów
kątnica do 3.000obr/min:
diament,krążki,paski drobnoziarniste,najlepsze są białe kamyki arkansasowe
zgłębnik powinien przesuwać się po szkliwie jak po szkle.
przyrost temperatury zębiny zależy od:
rodzaju wiertła,rozmiaru,szybkości obrotów,chłodzenia,wywieranego nacisku,
zukośnienie zewnętrzne /external bevel/,
skośne ścięcie szkliwa połomykiem pod kątem 45* na głębokość 0,5-1,0mm skutkuje:
poprawę efektu kosmetycznego,
.
;:)
usuwanie szkliwa bezpryzmatycznego,

.
;:)
usuwanie szkliwa bogatego we fluoroapatyty,
powiększenie skuteczności wytrawiania /dostęp kwasu do odsłoniętych pryzmatów/,
ścięcie brzegów szkliwa w ubytkach klasy I budzi najwięcej kontrowersji /odpryśnięcie/,
jeżeli ścianę dodziąsłową stanowi cement korzeniowy, powinna ona być prostopadła do długiej osi zęba i zawierać rowek retencyjny.to jest jedyny sytuacja sytuacja wykonywania rowka retencyjnego przy wykorzystaniu materiałów adhezyjnych.[1]
nie należy wykonywać ścięcia ani szkliwa ani cementu na ścianie dodziąsłowej /wyjątek klasa V/.

jeżeli istnieje niepodparte szkliwo, można w tym miejscu wykonać zukośnienie wewnętrzne /internal bevel/,
[2]
Nadanie Kształtu Retencyjnego
ma za zadanie rozłożenie sił powstających w czasie żucia,,,by wypełnienie nie zostało wyważone wzdłuż linii wprowadzenia.
dotyczy tylko materiałów nieadhezyjnych
dno płaskie (wklęsłość wyrównuje się podkładem za wyjątkiem miejsc w pobliżu ścian bocznych)
powierzchnia ubytku powinna być większa od powierzchni ograniczonej linią zarysu
nadanie retencji uzyskuje się przez:
ściany zbieżne (w płytkich ubytkach) albo ściany równoległe - rowki przy dnie (w ubytkach głębokich) gdyż poszerzanie dna ubytku osłabiłoby ściany boczne i mogłoby zranić rogi miazgi.
rowków nie pokrywa się podkładem,znajdują się powyżej niego. do ich wykonania stosuje się różyczkę,stożek albo gwiazdkę nr 0, powinny przebiegać od ściany dodziąsłowej w kierunku dokoronowej stopniowo ulegając spłyceniu i poszerzeniu,
nieopracowane mechanicznie tkanki twarde należy oczyścić dzięki gumki i pumeksu albo pasty nie zawierającej fluoru na przykład profilaktycznej pasty NUPRO. Spłukać dokładnie wodnym sprayem i osuszyć.
nie należy stosować abrazji do schropowacenia powierzchni, gdyż sprzyja ona zamykaniu pęcherzy powietrza na brzegach wypełnienia prowadząc do zaburzenia polimeryzacji i powstawania przebarwień brzeżnych,
---
Koniec Opracowywania Ubytku
---
Wybór Podkładu
zależy od ilości zdrowej tkanki oddzielającej dno ubytku od miazgi.
caries media:tlenek cynku z eugenolem,glassjonomer,cement karboksylowy,Dycal,
caries profunda:
-jednowarstwowy:wodorotlenek wapnia twardniejący albo inny obojętny,
-dwuwarstwowy:wodorotlenek wapnia nietwardniejący (Biopulp) albo szybkotwardniejący. Biopulp lepiej uwalnia OH-,lecz nie można na niego zakładać cementu fosforanowego, gdyż w okresie wiązania pH 1,6-3,6 neutralizuje odczyn zasadowy Ca(OH)2.
Przygotowanie Materiału
przygotowanie narzędzi:nakładacz,upychacz,kształtka,kuleczki waty (kilkakrotna tamponada),wałki ligniny,
odizolowanie leczonego łuku zębowego przed dostępem śliny,założenie wałków ligniny przy ujściach ślinianki przyusznej,na dnie j. ustnej,symetrycznie po obu stronach wędzidełka wargi,
gdy ubytek znajduje się bardzo blisko dziąsła,należy założyć nić retrakcyjną do kieszonki dziąsłowej w celu obniżenia linii dziąsła i powstrzymania wysięku (sulcus gingivalis)
w razie wystąpienia krwawienia należy zastosować Alustin albo Recestyptine,
nie stosuje się:
-środków antyseptycznych w głębokich ubytkach,, gdyż powodują denaturację białek wypustek odontoblastów,a w bardzo głębokich ich komórek macierzystych,
-sprężonego powietrza ,, gdyż wywołuje wysuszenie i odwodnienie odontoblastów i ich wessanie do wnętrza kanalików zębinowych,
Założenie Wypełnienia
ubytki klasy II (metalowy pierścień),III (pasek celuloidowy),IV (korona celuloidowa) zakłada się z kształtką,
kompozyt nakłada się cienkimi warstwami nachodzącymi siebie na kształt choinki, osobno od strony przedsionkowej osobno od językowej, w celu podparcia guzków i wyeliminowania naprężeń pomiędzy nimi /cusp reinforcement/,
Wygładzenie Powierzchni
polerowanie ma na celu pomniejszenie stopnia odkładania się płytki nazębnej i korozji powierzchni.
pasty polerujące: Proxyt, CCS Prophylaxpaste (RDA 40), Prisma-Gloss, Prisma-Gloss Extrafine,
dwa sąsiednie ubytki mające zostać wypełnione amalgamatem,jeden wypełnia się kompletnie a drugi tymczasowo,,,,,by uniknąć połączenia się dwóch materiałów.
na zakończenie amalgamat wygładza się upychaczem i kuleczką suchej waty,z kolei poleruje się na następnej wizycie po utwardzeniu materiału:
krążki gruboziarniste,
krążki drobnoziarniste,
wąskie paski ścierne+pumeks+gliceryna,
pasta do polerowania+szczoteczka w kształcie kubka,
tlenek cynku+alkohol+szczoteczka w kształcie kubka,
szczoteczka gumowa w kształcie kubka,
Ubytku nie wolno wypełniać


jeżeli został zraniony brzeg dziąsłowy albo brodawka dziąsłowa, ,, gdyż założenie kształtki wznowi krwawienie i uniemożliwi założenie wypełnienia w suchym otoczeniu.
materiały nieadhezyjne (łączące się tylko fizycznie)-cement krzemowy,amalgamat.
materiały adhezyjne (łączące się fizycznie i chemicznie)-kompozyty.
metody wzmocnienia mechanicznego połączenia amalgamatu:
dental pins,1. Grooves. dovetails
2.Slots/boxes.
3.Utilising/enhancing existing undercuts.
należy pamiętać o odtworzeniu punktów stycznych:
w zębach przednich 1mm poniżej brzegu siecznego,1mm szerokości,1mm wysokości,
w zębach tylnich 1mm poniżej brzegu siecznego,2-3mm szerokości,1mm wysokości,
wykorzystanie półpłynnego kompozytu w głębokich ubytkach kompensuje w pewnym stopniu skurcz polimeryzacyjny następnych warstw.pierwsze warstwy powinny być jak najcieńsze.
ubytek klasy V:
ukośne ścięcie brzegów szkliwa,
wykonanie zaczepów retencyjnych /dołek w stronę korzenia,rowek w stronę korony/
założenie trzech warstw kompozytu /I-skośne pokrywając rowek koronowy,II-skośnie pokrywając dołek korzeniowy,III-wyrównując pokrywając ścięty brzeg szkliwa/
ubytek klasy V:
ukośne ścięcie brzegów szkliwa w kształcie łuku,
ukośne ścięcie brzegów szkliwa powiększa powierzchnię przylegania wypełnienia do tkanek zęba, usuwa powierzchowną warstwę szkliwa bezpryzmatycznego, usuwa powierzchowną warstwę szkliwa bogatego we fluoroapatyty, stwarza korzystny kierunek działania kwasu w stosunku do ułożenia pryzmatów,
Odświerzanie Kompozytu
tlenek glinu Al2O3
Bibliografia
[3]
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 - 194 - 8387717150
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 - 192 - 8387717150
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 - 179 - 8387717150

Czym jest Etapy Opracowania Ubytku znaczenie w Słownik na E .