dziąsłowa kieszonka co to znaczy
Co znaczy Kieszonka Dziąsłowa. Czym jest twardymi tkankami zęba. jeżeli kieszonka dziąsłowa ma.

Czy pomocne?

Definicja Kieszonka Dziąsłowa

Definicja z ang. gingival pocket, z niem. Zahnfleischtasche.

Co to znaczy: szczelinowate zagłębienie między dziąsłem brzeżnym a twardymi tkankami zęba.
jeżeli kieszonka dziąsłowa ma głębokość <7mm,nie ma istotnej różnicy między skutecznością leczenia chirurgicznego i niechirurgicznego. leczenie niechirurgiczne w przednim odcinku uzębienia może być więc wysoce skuteczne.
Fizjologiczna
w zdrowym przyzębiu ma głębokość 0-2mm,
Patologiczna
w chorobach przyzębia ma głębokość >2mm,

Czym jest Kieszonka Dziąsłowa znaczenie w Słownik na K .