klamry co to znaczy
Co znaczy Klamry. Czym jest wykorzystujący siłę tarcia i wklinowania podobnie jak zasuwy i korony.

Czy pomocne?

Definicja Klamry

Definicja z ang. buckles, z niem. Schnallen.

Co to znaczy: mechanizm mocowania protez ruchomych do powierzchni zębów wykorzystujący siłę tarcia i wklinowania podobnie jak zasuwy i korony teleskopowe. by ocenić sposobność wykorzystania klamer wykonuje się analizę paralelometryczną pozwalającą na określenie toru wprowadzenia protezy. klamra powinna posiadać półkoliste ramiona o owalnym przekroju obejmujące ząb o stosunku długości do szerokości 8:10.
Klamry Neya /twórca sposoby kontrolowanego projektowania klamer 1923r./:
nr.1 wykorzystywana do ograniczonych siodeł i nie pochylonych zębów,
nr.2 wykorzystywana w brakach skrzydłowych,gdy podcienia zębów oporowych są głębokie i znajdują się blisko szyjek zębów,a powierzchnie retencyjne przylegają do siodła protezy,
kombinowana wykorzystywana gdy w szczęce konieczne jest wykorzystanie klamry nr.1,a w żuchwie nr.2,najczęściej w przechylonych zębów,
jednostronna wykorzystywana w brakach skrzydłowych na ząb sieczny,kieł,przedtrzonowy,
pierścieniowa służące gdy zęby trzonowe szczęki są pochylone w stronę policzka albo zęby trzonowe dolne w stronę językową,
pojedyncza złożona jest z dwóch przeciwległych ramion połączonych w trzonie protezy,
rodzaje klamer:
samodzielna /ramię retencyjne i ramię prowadzące aktywnie/,
zależna /ramię retencyjne albo prowadzące aktywnie+stabilizujące/,/dwa ramiona retencyjne/,
zespołowa /szereg klamer pojedycznych/,
ciągła /przebiegająca po powierzchniach górnokątowych na powierzchniach językowych/,
rodzaje ramion klamer:
stabilizujące /umożliwiające utrzymanie protezy/,
prowadzące /zapewniające zdejmowanie protezy po odpowiednim torze/,
retencyjne /przeciwdziałające siłom ściągającym na największej wypukłości zęba/,

Czym jest Klamry znaczenie w Słownik na K .