kompozyty co to znaczy
Co znaczy Kompozyty. Czym jest mikrofilowe 2.3 nanofilowe 2.4 hybrydowe 2.5 płynne 3 Metody.

Czy pomocne?

Definicja Kompozyty

Definicja z ang. Composites, z niem. Composites.

Co to znaczy: Lista treści
1 Budowa
2 Podział
2.1 makrofilowe
2.2 mikrofilowe
2.3 nanofilowe
2.4 hybrydowe
2.5 płynne
3 Metody Wiązania
4 Rodzaj Połączenia
5 Wskazania
6 Przeciwskazania
7 Skurcz Polimeryzacyjny
7.1 Wytrawianie /Etching/
8 Rebonding/Postbonding
Budowa
zbudowane są podobnie jak tkanki zęba,zawierając substancję organiczną (żywica) i substancję nieorganiczną (wypełniacze) połączone substancją wiążącą (silan winylu),zakładane są sposobem warstwową.
zalety: wysoka odporność na zgniatanie (50-60% po 15min,90-95% po 60min),najlepsza ze wszystkich materiałów adhezja do szkliwa,sposobność dobrania koloru,,,sposobność szybkiej rekonstrukcji zębów,działanie kariostatyczne /Tetric/,kontrast na zdjęciach rtg,
wady: skurcz polimeryzacyjny->powstawanie przebarwień,mikroprzecieków i próchnicy wtórnej,2-6x większa kurczliwość materiału pod wpływem temperatury niż tkanek zęba,spora ścieralność okluzyjna (1um/ms->12-50um/rok),nadwrażliwość przy odsłoniętych kanalikach zębinowych,12% wypełnień trzeba wymienić przed upływem 5 lat od założenia,
Substancja Organiczna /żywica Bis-GMA,UDMA (dimetakrylan uretanowy)/:
-polimery linearne i krzyżowe złożone z monomerów wielocząsteczkowych /sukces skurczu zależy od odległości między podwójnymi wiącaniami węgla w polimerze C=C/,
-regulatory polimeryzacji /aktywatory,inhibitory/,
-substancje dodatkowe /barwniki,pochłaniacze promieni UV/,
Substancja Nieorganiczna /wypełniacze/:
dwutlenek krzemu,szkło,kwarc,sole glinowo-krzemowo-sodowe,borowe,litowe,tlenki metali ciężkich,
mają one za zadanie wzmocnić materiał,zmniejszyć jego kurczliwość,nieprzepuszczać promieni rtg (bar,stront,lantan,bizmut),zmniejszyć współczynnik rozszerzalności cieplnej,
a)makrowypełniacze - cząsteczki 1-30um (zwykle <10um),kształt nieregularny,kwarc,szkło,ceramika sylikonowa,tworzą chropowatą powierzchnię,nie dającą się wygładzić,po pewnym czasie wypadają i powierzchnia ulega przebarwieniu,
b)mikrowypełniacze - <1um (zwykle 0,007-0,03um),kształt kulisty,czterotlenek krzemu,
rozszerzalność cieplna wypełniaczy zbliżona jest do rozszerzalności twardych tkanek zęba,
w najwyższym stopniu przezroczyste są cząsteczki mniejsze niż 0,2um i większe niż 10um,przy tym samym wskaźniku refrakcji wypełniacza i polimeru,
Substancja Wiążąca /silan winylu/:
ma właściwości bipolarne w powinowactwie do obu substancji.
większość kompozytów zawiera cząsteczki wypełniacza i żywice o wskaźnikach refrakcji zbliżonych do zębiny (1,56) w granicach 1,45-1,55
Podział
Microhybrid Composites
Microhybrid composites evolved from traditional hybrid composites. As the name suggests, hybrid and microhybrid composite resins contain a heterogeneous aggregate of filler particles. While the APS in a traditional hybrid composite is approximately 1 µm, the APS of a microhybrid composite resin is about half of that. Aby incorporating smaller particles (reducing the APS), microhybrid composites polish and handle better than their hybrid counterparts. Micro-hybrid composites are stronger than most microfilled composites and can be used in both anterior and posterior teeth. Therefore, microhybrid composites can be used as universal or all-purpose composite resins. Examples of microhybrid composites include Venus,a 4-Seasons,d Vit-l-escence,e Point 4,f and Gradia Directg.
Nanofill and Nanohybrid Composites
Nanofill and nanohybrid composites were recently introduced. Nanohybrid composite resins have an APS lower than that of microfilled composites, and yet are very strong. This combination of a reduced APS and increased strength could only be achieved aby careful arrangement of the filler particles within the matrix, and aby taking advantage of nanotechnology in the manufacturing process. These composites are highly polishable, have good esthetic and mechanical properties, and present good handling. Nanofill composites have the potential to become the first truly universal composite resin materials, provided that their clinical use corroborates the positive results obtained in laboratory studies and initial clinical studies. Examples of nanofill and nanohybrid composite resins include Filtek Supremeh, Similei, Esthet-X Improvedj, and TPH3j. makrofilowe
z makrowypełniaczem: 1-10um,nieorganiczne makrowypełniacze 54%.
zalety: twarde (wysoka odporność na zgniatanie),mała kurczliwość,średni współczynnik rozszerzalności termicznej,
wady: chropowata,łatwo ulegająca przebarwieniom powierzchnia,
przykłady: Evicrol,Adaptic,Concise,
mikrofilowe
z mikrowypełniaczem.
-jednorodne 0,1-0,04um,35-55% mikrowypełniacza,
-niejednorodne prepolimeryzowane-granulowane (1-200um),sferoidalne (20-30um),aglomeraty (1-25um),25% mikrowypełniacza,
zalety: elastyczne,gładka powierzchnia wypełnienia,trwałe,szczelne,

w najwyższym stopniu estetyczne,
wady: najsłabsze (niska odporność na zgniatanie),największy współczynnik rozszerzalności termicznej,
przykłady: Heliomolar,Helioprogress,Isosit,Silux,Visio-Dispers,Durafil,Pekalux,
nanofilowe
z nanowypełniaczem.
Premise-KerrHave,Grandio-VoCo,Filtek Supreme-3M ESPE,Tetric EvoCeram-Vivadent
łączą cechy estetyki kompozytów mikrocząsteczkowych i wytrzymałości kompozytów hybrydowych,
hybrydowe
mieszane: 0,04-5,0um,64-87% wypełniaczy,
zalety: najtwardsze (wysoka odporność na zgniatanie),najmniejszy współczynnik rozszerzalności termicznej,
wady:niska elastyczność,
przykłady: Herculite XR,Charisma,Tetric,Pertac,Brillant,Prisma APH,
płynne
flow,
zalety:zawierają sporą liczba żywicy,dzięki czemu bardzo dobrze równoważą naprężenia,dlatego nadają się jako pierwsza warstwa wypełnienia,
wady:nie dają się tak dobrze wypolerować jak mikrofilowe,zawierają najmniej wypełniacza poprzez co są najmniej trwałe,
przykłady:
Metody Wiązania
a)chemoutwardzalne,
b)światłoutwardzalne,
c)termoutwardzalne,
d)ciśnienie /poza jamą ustną na przykładEOS-Estra Oral Mechanizm/,
e)dwukrotnie utwardzane:chemoutwardzalne i światłoutwardzalne,
)dwukrotnie utwardzalne:chemoutwardzalne i światłoutwardzalne - Calibra (Dentsply-Caulk),Choice (Bisco),Insure (Cosmedent),Lute-it! (Jeneric/Pentron),Nexus (Kerr),Variolink II (Ivoclar-Vivadent).szybciej tracą kolor,istnieje ,,,,sposobność wprowadzenia pęcherzyków powietrza,mają przewagę nad światłoutwardzalnymi przy uzupełnieniach głębszych niż 3mm.ich idealne właściwości:
-chemiczna konwersja (C=C na C-C) cementu światłoutwardzalnego na brzegach wypełnienia powinna być taka sama jak konwersja chemiczna cementu
)dwukrotnie utwardzalnego,
-konwersja cementu
)dwukrotnie utwardzalnego powinna być taka sama albo lepsza na głębokości 3mm od cementu światłoutwardzalnego,
-konwersja cementu chemoutwardzalnego powinna być taka sama jak cementu
)dwukrotnie utwardzalnego na głębokości 3mm,
-
)dwukrotnie utwardzalny materiał poddany działaniu światła powinien mieć podobną konwersję do tego samego cementu zastosowanego na głębokościach,do których światło nie może dotrzeć,
Rodzaj Połączenia
chemiczne-tworzenie wiązań z twardymi tkankami zęba,200kg/cm2,
fizyczne-mikromechaniczne zablokowanie,
Wskazania
-wypełnienia estetyczne zębów przednich (III,IV,V),
-poszerzenie zapobiegawcze w zębach pocznych (I),
-powierzchowne wypełnienia zębów bocznych (II),
Przeciwskazania
-bruksizm,
-trudne warunki zgryzowe,
-duże zniszczenie zęba,
-konieczność odbudowy guzków,
Skurcz Polimeryzacyjny
/Polymerization Contraction/ to jest zjawisko dotyczące materiałów kompozytowych,gdzie w efekcie zachodzących skomplikowanych reakcji chemicznych dochodzi do zmniejszania się ich objętości,pękania wiązań adhezyjnych,co w konsekwencji prowadzi do powstawania szczeliny brzeżnej między materiałem kompozytowym a twardymi tkankami zęba. Rozmiar skurczu zależy od zastosowanych wypełniaczy,aktywatorów,inhibitorów,substancji bazowej i płynności przed fazą utwardzenia światłem.skurcz polimeryzacyjny nieodłącznie towarzyszy procesowi twardnienia każdego polimeru z racji na 2-6x wyższy współczynnik rozszerzalności termicznej niż twarde tkanki zęba.Wszystkie kompozyty chemo i światłoutwardzalne zmniejszają własną objętość o 0,2%-2% (skurcz liniowy) i o 1,7%-7% (skurcz objętościowy).Jest on powodem większości niepowodzeń w leczeniu stomatologicznym.w czasie reakcji polimeryzacji dochodzi do stworzenia napięcia skurczowego o wielkości 2-6 MPa,powodującego powstawanie mikropęknięć pogarszających znacznie właściwości fizyczne materiału.Następstwem skurczu polimeryzacyjnego jest szczelina brzeżna,którą natychmiast wypełniają płyny pochodzące z j. ustnej i kanalików zębinowych, poprzez co zasiedlona zostaje , poprzez kolonie bakteryjne niemożliwe do usunięcia.W konsekwencji stopniowo dochodzi do wystąpienia przebarwienia zębów,próchnicy wtórnej,stanów zapalnych miazgi.
Wytrawianie /Etching/
Rebonding/Postbonding
gdyż polimeryzacja materiału trwa nawet przed 14dni,po 2 tygodniach należy ponownie założyć mechanizm wiążący wokół zarysów wypełnienia zmniejszając tym samym szczelinę brzeżną z 10um do 1um.
kompozyty służące do wypełniania ubytków w zębach bocznych powinny posiadać cząsteczki <1um i objętość wypełniacza >65%
kompozyty hybrydowe powinny stanowić I warstwę-zębina /wytrzymałość/,a mikrofilne II warstwę-szkliwo /polerowanie/,
kompozyty hybrydowe - powierzchnia językowa/podniebienna
kompozyty mikrofilne - powierzchnia wargowa
można nakładać dowolną liczba warstw,jeżeli tylko zewnętrzna spolimeryzowana powierzchnia posiada warstwę inhibicji tlenowej,
na granicy preparacji powinny zostać wykonane skośne stopnie,
primer-usuwa warstwę mazistą,
adhesive-umożliwia połączenie żywicy z kanalikami zębiny po odparowaniu rozpuszczalnika /20sekund/,

Czym jest Kompozyty znaczenie w Słownik na K .