ortodoncja książka co to znaczy
Co znaczy Książka Ortodoncja. Czym jest czasie pierwszej wizyty pacjenta jest z czym zgłasza się.

Czy pomocne?

Definicja Książka Ortodoncja

Definicja z ang. Book Orthodontics, z niem. Buch KFO.

Co to znaczy: Wywiad W Ortodoncji Najważniejszą rzeczą do ustalenia w czasie pierwszej wizyty pacjenta jest z czym zgłasza się pacjent (stłoczenia, szpary, rotacje), czego oczekuje od leczenia, czy miał wcześniej konsultacje, czy było przeprowadzone wcześniej leczenie ortodontyczne aparatem ruchomym albo stałych, czy jest uczulony na metal (zadecyduje o rodzaju zamków). Należy pamiętać, iż zarówno za pierwsze jak i powtórne leczenie ortodontyczne odpowiada ostatni doktor. W najwyższym stopniu skuteczne przygotowanie pacjenta do leczenia polega na przeprowadzeniu wywiadu, badania, pożegnanie poprzez lekarza, pobranie wycisków, wykonanie zdjęć twarzy, pantomogramu, cefalogramu, modeli poprzez asystę i umówienie pacjenta na określenie planu leczenia i poinformowaniu o kosztach.
Badanie W Ortodoncji w czasie badania należy uzupełnić kartę ortodontyczną, sporządzić diagram, zalecić leczenie zachowawcze zębów objętych próchnicą, ocenić stan higieny j. ustnej i brak stanu zapalnego dziąseł, określenie klas Angle'a, klas kłów, ustalić zgodność linii pośrodkowej. Jeśli doktor stwierdza, iż zęby wymagają leczenia albo jest obecny stan zapalny dziąseł, konieczne jest przeprowadzenie leczenia zachowawczego, instruktażu higieny, ewentualnego skalingu i piaskowania. Kolejną wizytę ustalenia planu leczenia, należy przeprowadzić po wyleczeniu wszystkich zębów i przywróceniu prawidłowej higieny j. ustnej pozbawionej stanów zapalnych dziąseł. Pacjent potrafi się zmusić do zachowania lepszej higieny j. ustnej poprzez tydzień, jednak doktor musi uzyskać pewność, iż w czasie leczenia ortodontycznego trwającego przeciętnie 2 lata, nawyki higieniczne jest pogorszą się a pacjent jest w stanie dokończyć leczenie zachowując zęby bez objawów demineralizacji albo próchnicy. Zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych: wywiad, badanie, zdjęcia twarzy, pantomogram, cefalogram, modele umożliwia lekarzowi określenie planu leczenia.
określenie Planu Leczenia Wykonywane jest przez analizowanie zebranych informacji z wywiadu, badania, zdjęć twarzy, pantomogramu, cefalogramu, modeli. Najważniejszym zadaniem tego etapu jest
określenie dalszego postępowania przez rozpoznanie problemu (przerost szczęki, niedorozwój żuchwy, wychylenie siekaczy górnych, przechylenie siekaczy dolnych), planowanie drogi (rodzaje aparatów do zastosowania, leczenie ekstrakcyjne, leczenie ekspansyjne, gdzie i które zęby zostaną przesunięte), wyznaczenie celu (estetyka, funkcja, protetyka, implanty), umożliwiającym wyprzedzenie nadchodzących problemów. Pacjent przychodzi ze standardowymi problemami, jednak postępowanie powinno być indywidulne. Konieczne jest
określenie, czy leczenie jest możliwe do przeprowadzenia jedynie dzięki jednego aparatu w szczęce albo żuchwie, jednak ono jest wskazane jedynie przy niewielkich problemach w łuku jak stłoczenia III rzędu. Ponadto leczenie jednym aparatem jest trudniejsze niż dwoma. Leczenie może się zacząć łatwo, lecz nadejdzie pkt. krytyczny. Poprawne
określenie planu leczenia stanowi najlepsze zabezpieczenie i przeciwdziałanie powikłaniom. Pacjenci posiadają podobną wadę, lecz mają inne nasilenie, oczekiwania, wiek, albo mają różne wady. doktor powinien pamiętać, iż pacjent płacąc za leczenie ortodontyczne, płaci nie tylko za materiały, lecz także za czas spędzony na przeprowadzeniu dokładnej analizy, następne szkolenia i zapobieganie recydywie.
badanie modeli,

badanie zdjęć twarzy,


badanie pantomogramu,badanie cefalometryczna,
w czasie kolejnej wizyty pacjenta należy przedstawić ustalony plan leczenia, omówić go z pacjentem nie narzucają równocześnie metod terapeutycznych, uzyskać pisemną zgodę w karcie zatwierdzającą wydatki i przewidywany czas leczenia. Pacjent powinien być świadomy, iż pomimo dołożenia wszelkich starań leczenie ortodontyczne może nie być trwałe na zawsze, czasami po kilku latach konieczne jest ponowne leczenie. Stabilność nie jest gwarantowana w medycynie, pewności nie dają także lekarze onkolodzy po usunięciu nowotworu, iż nawrotów nie będzie. także
w czasie omawiania planu leczenia i jego akceptacji można rozpocząć przygotowanie miejsca dla pierścieni ortodontycznych przez założenie separacji.
Lista treści
1 Leczenie Ortodontyczne
2 Cel Leczenia
3 Trwałość Leczenia
4 Sposoby Leczenia
Leczenie Ortodontyczne zabiegi ortodontyczne:
korekty położenia zębów,
korekty zgryzu /wzajemnego położenia szczęki i żuchwy/,
korekty układu stomatognatycznego,
Cel Leczenia
poprawa wyglądu uzębienia + rysów twarzy + utrzymanie wyników leczenia
rozładowanie stłoczeń,
poprawa zgryzu krzyżowego,
wyprowadzenie zębów zrotowanych,
wprowadzenie zębów przemieszczonych,
ułożenie łuków,
zachowanie overbite,
pomniejszenie overjet,
utrzymanie wyniku leczenia,
doprowadzenie do harmonijnego wyglądu twarzy,
formowanie łuków zębowych w dziedzinie kształtu i wielkości dokonywane jest przez samą wymianę łuków, z kolei zachowanie stabilnych wyników leczenia wymaga odtworzenia poprawnych kontaktów i triad. Służące łuki powinny być jak w najwyższym stopniu zbliżone wielkością i kształtem do warunków pacjenta. Im większe zmiany są wprowadzane, tym większa jest predyspozycja do nawrotów. W razie braku miejsca dla kłów górnych, można zastosować Hyrax w celu poszerzenia szczęki, jednak doprowadzi to do znacznej dysproporcji między wielkością szczęki i żuchwy, zęby w żuchwie także będzie trzeba poszerzyć co doprowadzi do nietrwałości leczenia.
Trwałość Leczenia
położenie siekaczy,
zaguzkowanie zębów bocznych,
wpływ warg i języka,
tendencję do nawrotów występuje w razie wychylania siekaczy dolnych, dystalizacji kłów poprzez powiększenie odległości międzykłowej,
Sposoby Leczenia
Leczenie Przerywane
Leczenie Wczesne
Leczenie Właściwe
Leczenie Retencyjne
Podobne: Potrzeba Ortodontyczna Zapotrzebowanie Ortodontyczne

Czym jest Książka Ortodoncja znaczenie w Słownik na K .