ortodontyczne leczenie co to znaczy
Co znaczy Leczenie Ortodontyczne. Czym jest zgryzu /wzajemnego położenia szczęki i żuchwy/, korekty.

Czy pomocne?

Definicja Leczenie Ortodontyczne

Definicja z ang. Orthodontic treatment, z niem. KFO-Behandlung.

Co to znaczy: zabiegi ortodontyczne:
korekty położenia zębów,
korekty zgryzu /wzajemnego położenia szczęki i żuchwy/,
korekty układu stomatognatycznego,
Cel Leczenia
poprawa wyglądu uzębienia + rysów twarzy + utrzymanie wyników leczenia
rozładowanie stłoczeń,
poprawa zgryzu krzyżowego,
wyprowadzenie zębów zrotowanych,
wprowadzenie zębów przemieszczonych,
ułożenie łuków,
zachowanie overbite,
pomniejszenie overjet,
utrzymanie wyniku leczenia,
doprowadzenie do harmonijnego wyglądu twarzy,
formowanie łuków zębowych w dziedzinie kształtu i wielkości dokonywane jest przez samą wymianę łuków, z kolei zachowanie stabilnych wyników leczenia wymaga odtworzenia poprawnych kontaktów i triad. Służące łuki powinny być jak w najwyższym stopniu zbliżone wielkością i kształtem do warunków pacjenta. Im większe zmiany są wprowadzane, tym większa jest predyspozycja do nawrotów. W razie braku miejsca dla kłów górnych, można zastosować Hyrax w celu poszerzenia szczęki, jednak doprowadzi to do znacznej dysproporcji między wielkością szczęki i żuchwy, zęby w żuchwie także będzie trzeba poszerzyć co doprowadzi do nietrwałości leczenia.
Trwałość Leczenia
położenie siekaczy,
zaguzkowanie zębów bocznych,
wpływ warg i języka,
tendencję do nawrotów występuje w razie wychylania siekaczy dolnych, dystalizacji kłów poprzez powiększenie odległości międzykłowej,
Sposoby Leczenia
Leczenie Przerywane
Leczenie Wczesne
Leczenie Właściwe
Leczenie Retencyjne
Podobne: Potrzeba Ortodontyczna Zapotrzebowanie Ortodontyczne

Czym jest Leczenie Ortodontyczne znaczenie w Słownik na L .