znieczulające leki co to znaczy
Co znaczy Leki Znieczulające. Czym jest Wykorzystanie 1.3 Budowa Chemiczna 2 Dawkowanie 3 System.

Czy pomocne?

Definicja Leki Znieczulające

Definicja z ang. Anesthetic drugs, z niem. Anästhetika.

Co to znaczy: Lista treści
1 Podział
1.1 Przenikanie Poprzez Błony
1.2 Wykorzystanie
1.3 Budowa Chemiczna
2 Dawkowanie
3 System Działania
4 Działania Niepożądane
5 Związki
5.1 Lignokaina
5.2 Prokaina
5.3 Mepiwakaina
5.4 Artykaina
Podział
Przenikanie Poprzez Błony
mała lipofilność - prokaina,
średnia lipofilność - lignokaina,bupiwakaina,
spora lipofilność - benzokaina,
Wykorzystanie
nasiękowe i przewodowe - prokaina,lignokaina,chlorprokaina,
powierzchniowe - kokaina,lignokaina,tetrakaina,
Budowa Chemiczna
grupa aminowa-grupa aromatyczna-łańcuch węglowy+grupa:
amidowa:lignokaina,bupiwakaina,
estrowa:prokaina,tetrakaina,
naturalne - kokaina,
syntetyczne - prokaina,chlorprokaina /estry kwasu paraaminobenzoesowego/,butakaina,tetrakaina /pochodne kwasu paraaminobenzoesowego i aminobenzoesowego/,piperokaina,oksybuprokaina /pochodne kwasu acetylosalicylowego i hydroksybenzoesowego/,amidy /lignokaina,mepiwakaina/
Dawkowanie
nasiękowe 0,25-1% lignokainy,
śródwięzadłowe 2% lignokainy,
przewodowe 0,5-1,5% lignokainy,
zewnątrzoponowe 1-2% lignokainy,
podpajęczynówkowe 5% lignokainy,
System Działania
hamują przewodzenie impulsów we włóknach nerwowych czuciowych w miejscach,gdzie zostały podane.
nie działają nasennie i nie powodują utraty przytomności.blokują napięciozależne kanały sodowe w błonie komórkowej powodując zahamowanie przewodnictwa impulsów wzdłuż włókien nerwowych. to jest kontrolowane i odwracalne upośledzenie przewodnictwa nerwów czuciowych. powodują również hamowanie impulsów w pozazwojowych włóknach układu autonomicznego doprowadzając do rozszerzenia naczyń. skraca to czas działania znieczulenia,powiększa jego wchłanianie i działania toksyczne. łatwo przenikają barierę krew-mózg. w środowisku kwaśnym środek znieczulający znajduje się w formie zjonizowanej,która nie przenika do wnętrza komórek poprzez co działa słabiej /stany zapalne/. by ograniczyć konsekwencje uboczne dodaje się noradrenalinę w stężeniu 1:25.000-1:100.000
najszybciej znieczulenie działa na włókna bezmielinowe o małej średnicy.
włókna C /ból rozlany,długookresowy/,włókna bezmielinowe o średnicy 1um,
włókna B /ciepło,zimno,dotyk/,włókna cienkomielinowe o średnicy 1-3um,
włókna A /ból ostry,krótkotrwały/,włókna grubomielinowe o średnicy >20um,
czas działania zależy od rodzaju środka znieczulającego,szybkości wchłaniania,metabolizowania,dawki i drogi podania.
Działania Niepożądane
wstrząs anafilaktyczny,
napad dychawicy oskrzelowej /astmy/,
spadek ciśnienia tętniczego /rozszerzenie naczyń/,
odczyny zapalne skóry,
działanie inotropowe ujemne,
depresja oun,
drgawki,niepokój,
Związki
Lignokaina
jest najczęściej stosowanym środkiem znieczulającym miejscowo stosowanym w stomatologii,należy do związków o budowie amidowej. ma właściwości antyarytmiczne.
Prokaina
należy do związków o budowie estrowej,
Mepiwakaina
Artykaina

Czym jest Leki Znieczulające znaczenie w Słownik na L .