podniebienny co to znaczy
Co znaczy Łuk Podniebienny. Czym jest są w miarę sztywnymi łukami umocowanymi do opasek na.

Czy pomocne?

Definicja Łuk Podniebienny

Definicja z ang. The palatal arch, z niem. Der Palatinalbogens.

Co to znaczy: Łuki Językowe I Podniebienne
Podniebienne i językowe łuki są w miarę sztywnymi łukami umocowanymi do opasek na trzonowcach. Mają one różnorodne wykorzystanie:
utrzymanie przestrzeni,
zakotwiczenie,
kontrolowanie szerokości pomiędzy trzonowcami,
utrzymanie dla przedmiotów pomocniczych,
obroty trzonowców,
wychylenie dolnych siekaczy,
dystalizowanie dolnych trzonowców, najczęściej jednak są służące w celu utrzymania przestrzeni.
Utrzymanie Przestrzeni:
ekstrakcje zębów są częstym postępowaniem w leczeniu ortodontycznym, w celu rozładowania stłoczenia. By zapobiec spontanicznemu przemieszczeniu się
naprzód zębów odcinka bocznego po ekstrakcjach,należy zastosować utrzymywacze
przestrzeni po to by przestrzeń po ekstrakcjach była użyta na uporządkowanie zębów w odcinku przednim . Utrzymywacze przestrzeni służące są także w celu zachowania przestrzeni dla niewyrzniętych albo częściowo wyrzniętych zębów.
Podniebienne i językowe łuki działają jako utrzynywacze przestrzeni.gdyż:
zachowują przednio-tylną długość łuku zębowego
utrzymują szerokość pomiędzy trzonowcami,
zapobiegają dośrodkowenu przechylaniu korony, * zapobiegają obrotom trzonowców,
utrzymanie przednio-tylnej długości łuku zębowego.
Łuki podniebienne i językowe są przymocowane do trzonowców,zatem hamują
ich doprzednie przemieszczenie,..gdyż odcinek przedni łuku podniebiennego pozostaje w kontakcie z błoną śluzową podniebienia,z kolei łuk językowy
z językową kontaktuje powierzchnią dolnych siekaczy. Jeżeli pomimo zastosowanego łuku,
trzonowce przemieszczają się

naprzód,podniebienny łuk może wbić się w błonę śluzową podniebienia w odcinku przednim, albo łuk językowy może powodować wychylenie siekaczy dolnych.
Utrzymanie szerokości pomiędzy trzonowcami:
Każdy łuk zębowy zwęża się w kierunku przedniej części j. ustnej.Dlatego także, jeżeli trzonowiec będzie przemieszczany


naprzód,to w tym samym czasie musi być także przemieszczany w kierunku linii pośrodkowej.Odwrotnie,gdy trzonowce są przemieszczane dc tyłu,muszą być przemieszczane w kierunku policzka.Sztywność łuków podniebiennych i językowych utrzymuje szerokość pomiędzy trzonowcami i w ten sposób zapobiega , albo zmniejsza ich doprzed-nie przemieszczenie.
Zapobieganie przechylaniu koron trzonowców
w
W czasie spontanicznego przemieszczania się trzonowcównaprzód,ich korony przechylają się mezjalnie.Łuki podniebienne i językowe łączą trzonowce razem zatem, gdy przemieszczają się one
naprzód ich korony po obu stronach muszą przechylać się w takim samym stopniu.Takie przechylenie koron ogranicza przemieszczenie doprzednie trzonowców.Dodatkowo,mezjalne przechylenie korony jest ograniczane wskutek możliwości stworzenia kontaktu pcmiedzy przednim odcinkiem łuku i błoną śluzową w razie łuku podniebiennego , albo kontaktu z dolnymi siekaczami w razie łuku językowego. Jednakże, gdy korony trzonowców przechylają
się doprzednio, to przedni odcinek łuku będzie miał skłonność do unoszenia się do góry w górnym łuku i do opuszczania do dołu w dolnym łuku.Będzie to objawiało się wbijaniem się łuku podniebiennego w błonę śluzową podniebienia , albo wychyleniem siekaczy dolnych poprzez łuk językowy.Dodanie akrylowego "guzika" w przednim odcinku łuku podniebiennego okazało się korzystne z tego powodu,iż siły wytworzone poprzez przemieszczane trzonowce rozkładają się na większą powierzchnię i dlatego pomagają zahamować ich doprzednie przemieszczenie.
Zapobieganie obrotom trzonowców:
Gdy trzonowce,szczególnie górne spontanicznie przemieszczają się

naprzód, ulegają one obrotom dośrodkowym.Sztywność łuku podniebiennego obroty te ogranicza.Gdy łuk podniebienny , albo językowy jest wykorzystany w celu utrzymania przestrzeni,powinien być on przylutowany do opasek by utrzymać aparat tak sztywno,jak tj. możliwe. W praktyce wskazania do użycia łuków jako utrzymywaczy przestrzeni są ograniczone wskutek następujących przyczyn: mogą oyć wymagane poprzez długi moment.Powinno się unikać przedłużonego stosowania aparatu z tego powodu,bo może to doprowadzić do uszkodzenia zębów , albo dziąsła.Dodatkowo,współpraca z pacjentem może skończyć się niepowodzeniem,, jeżeli leczenie prowadzone jest poprzez długi moment.
w większości przypadków,gdy ekstrakcje są wykonane w celu rozładowania stłoczenia,szybkie rozpoczęcie aktywnego leczenia,zaraz po wykonaniu tych ekstrakcji, rnoże w Krótkim czasie doprowadzić do wyleczenia wady.Bywa,,iż kontrolowane przemieszczenie zębów w odcinku bocznym jest regularnie pożądane
w czasie leczenia wady zgryzu.
Zakotwiczenie:

Czym jest Łuk Podniebienny znaczenie w Słownik na L .