marsupializacja co to znaczy
Co znaczy Marsupializacja. Czym jest na na przecięciu ściany torbieli, usunięciu jej zawartości, i.

Czy pomocne?

Definicja Marsupializacja

Co znaczy MARSUPIALIZACJA: jedna z metod chirurgicznych leczenia torbieli polegająca na na przecięciu ściany torbieli, usunięciu jej zawartości, i wszyciu przeciętych brzegów ściany torbieli w błonę śluzową, by nie dopuścić do jej ponownego zamknięcia i wypełnienia. może być ona wykonywana z cięcia zewnętrznego albo również techniką endoskopową. zabieg marsupializacji torbieli może być stosowany w leczeniu torbieli występujących w różnych okolicach ciała:
torbiel nerki
torbiel wątroby
torbiel trzustki
torbiel gruczołu Bartholina (w ginekologii)
żabka (w otolaryngologii)
zwykle bywa stosowany w razie braku możliwości usunięcia torbieli w całości albo w sytuacjach nieefektywnego drenażu torbieli.
Definicja Migracje:
Co to jest ulegające przemieszczeniu: kły, drugie trzonowce, trzecie trzonowce, częściej przemieszczają się zęby w żuchwie aż do napotkania oporu blaszki zbitej kości,z kolei w szczęce ząb może wyrzynać się do marsupializacja co znaczy.
Definicja Masaż Stawu:
Co to jest mięsni narządu żucia Leczenie mięśni ma na celu poprawę funkcji stawu ssż i ułożenie żuchwy względem szczęki. To jest leczenie ortodontyczne i protetyczne. Stosujemy: - szyny odprężające - eliminacja marsupializacja krzyżówka.
Definicja Mucyna:
Co to jest blokuje adhezyny na powierzchni komórek bakterii marsupializacja co to jest.
Definicja Maska Twarzowa:
Co to jest wyciągu zewnątrzustnego wykorzystywany do pobudzenia szczęki do wzrostu doprzedniego i pionowego, Garmondsa /podpórka na łukach jarzmowych/, Delaire'a /pojedyczna/, Petita /podwójna/, może być marsupializacja słownik.
Definicja Mediotruzja:
Co to jest Mediotruzja - ruch żuchwy w kierunku przyśrodkowym; przybliżenie do linii środkowej ciała w rzucie na płaszczyznę horyzontalną marsupializacja czym jest.

Czym jest Marsupializacja znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: