analiza meta co to znaczy
Co znaczy Meta-Analiza. Czym jest ocenianie i wykorzystywanie współczesnych badań, skuteczność.

Czy pomocne?

Definicja Meta-Analiza

Definicja z ang. Meta-Analysis, z niem. Meta-Analyse.

Co to znaczy: ortodoncja oparta na dowodach
systematyczne wyszukiwanie,ocenianie i wykorzystywanie współczesnych badań,
skuteczność sposoby leczenia oparta jest na wynikach badań
różnice w stosowanych metodach leczenia wynikają z oparciu o badania przeprowadzone w innych warunkach,na innej grupie pacjentów,
meta-badanie jest badaniem o najwyższym poziomie dowodów naukowych,gdyż wnioski są wyciągane z różnych rodzajów badań dostarczających mocnych dowodów.
to jest procedura statystyczna integrująca wyniki niezależnych badań uzwanych za spójne i można pomiędzy nimi wymieniać dane.znacznie powiększa dlatego liczebność badanej grupy.meta-analizy to badania nad badaniami.
w meta-analizie można zwiększyć dokładność przewidywania skutków leczenia.
istotne jest przygotowanie protokołu działań redukującego sprzeczności,zawierającego:
definicję zmiennych zależnych /odnalezienie danych umożliwiających połączenie/,
opis metod poszukiwania poszczególnych wyników badań /przedział czasowy,tematy prac,wyszukiwanie wszystkich prac na dany temat/,
sposoby wykorzystane do wykrycia sprzeczności,kryteria doboru populacji,ocenę jakości pracy
problemy:
stronniczość,
różnice w badanej populacji
kontrola jakości
meta--badanie /meta-analysis/
przeglądy systematyczne /systematic review/
losowe badania kontrolne /randomized controlled clinical trial/
prospektywne badania kliniczne /prospective controlled clinical trial/
najmniejszą wartość mają:
badania retrospektywne,
opisy przypadków,
opinia specjalisty,
najważniejsze bibliograficzne bazy danych:
PubMed http:///www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Cochrane reviews http://www.thecochranelibrary.com
Google Scholar http://www.scholar.google.com
Web of Science http://scientific.thomson.com/products/wos/
Evidance-Based Medicine http://ebm.bmjjournals.com
Scopus www.scopus.com
EMBASE www.embase.com
Ovid database www.gateway.ut.ovid.com
Windows Live Academic www.academic.live.com
Bandolier www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier
LILACS database http://bases.bvs.br
PAHO http://bases.bvs.br
Extenza www.extenza-eps.com
African Journals Online www.ajol.info
Chinainfo www.wanfangdata.com.cn
wyniki badań publikowane:
-w języku angielskim,
-indeksowane w Medline,
-cytowane poprzez innych,
są najczęściej powielane,z kolei pomija się wyniki mniej ważne statystycznie,których wyniki są niekorzystne.
trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie:
-czy włączać publikacje napisane w innych językach,
prace niepublikowane,
nie recenzowane /prezentacje kongresowe,rozprawy na stopień/
-nie należy włączać prac sponsorowanych ani patentowanych
by zilustrować związek wyników leczenia z rozmiarem badania wykorzystuje się wykres lejka prezentuje rozrzut wyników na osi x i rozmiarów badania na osi y.wykres wykorzystując prawo wielkich liczb ukazuje iż większy wielkość badanej populacji z większym prawdopodobieństwem przedstawia średnią wartość w populacji.wyniki pochodzące z małych badań są szerzej rozrzucone na podstawie wykresu,a rozrzut minimalizuje się w większych badaniach.

Czym jest Meta-Analiza znaczenie w Słownik na M .