interwencja minimalna co to znaczy
Co znaczy Minimalna Interwencja. Czym jest mającym na celu działanie jak najmniej destrukcyjne.

Czy pomocne?

Definicja Minimalna Interwencja

Definicja z ang. minimum intervention, z niem. Mindest Intervention.

Co to znaczy: to jest sposób postępowania na poziomie molekularnym,mającym na celu działanie jak najmniej destrukcyjne."prevention of extension".
1.ocena ryzyka wystąpienia próchnicy /caries risk/,
2.właściwa higiena,profilaktyka j. ustnej /preventive dentistry/,
3.kontrola próchnicy,orbudowa miejc,gdzie nie dojdzie do remineralizacji,przy jak najmniej obszernym usuwaniu twardych tkanek /control of caries,restoration/,
zasada 80/20 znaczy dążenia współczesnej stomatologii,gdzie człowiek w wieku 80 lat będzie posiadał 20 własnych zębów.
celem minimalnej interwencji jest zatrzymanie postępowania choroby,a następnie przywrócenie prawidłowej struktury i funkcji.
wczesne wykrywanie próchnicy:
światło i lusterko /mirror and light/,
zdjęcia zgryzowe rtg /bitewing radiographs/,
powiększanie i obrazowanie /magnification and imaging/,
fluorescencja laserowa /laser fluorescence/,
/quantitative light induced fluorescence/,
wykorzystywanie nowej klasyfikacji,
prowadzenie statystyk pacjenta,
pomiar czynników i ocena podatności na próchnicę,
pomiar liczby i rodzaju bakterii,
charakterystyka śliny,ilości i składu,umiejętności buforujących,przepływ,pH,
zwyczaje dietetyczne,preparaty fluoru,
kontrola i leczenie próchnicy początkowej,
Chlorhexidine, Diammine silver fluoride, Ozone application, Triclosan, Fluoride and effective cavity seal aby chemical material adhesion.
Remineralizacja:
woda pH > 6.5,
wapń,fosfor,stront,
nawet przy ubytku sięgającym granicy szkliwno-zębinowej sposobność zatrzymania próchnicy wynosi 50%,
Leczenie:
abrazja powietrzna /air abrasion/,
/laser treatment/,
/sono-abrasion/,
Atraumatic restorative treatment, Preventive resin restoration, Sandwich restorations).uszkodzone wypełnienia,są stosunkowo możliwości uzupełniane,a nie wymieniane.

Czym jest Minimalna Interwencja znaczenie w Słownik na M .