naczyniak co to znaczy
Co znaczy Naczyniak. Czym jest rozrost naczyń, guz pojawiający się w momencie urodzenia albo.

Czy pomocne?

Definicja Naczyniak

Definicja z ang. angioma, z niem. Angioma.

Co to znaczy: /haemangioma, hamartoma/ niepoprawne połączenie albo rozrost naczyń, guz pojawiający się w momencie urodzenia albo wkrótce po nim, należą do najczęstszych zmian wrodzonych /0,54 przypadki na 1000 urodzeń/. szybko narastają a następnie w wieku 5-6 lat ulegają regresji, dlatego leczenie przeprowadza się jedynie w sytuacjach zmian powodujących zespół Kasabacha i Merritta albo gdy uciskają na drogi oddechowe, nieleczona zmiana zanika bez śladu u 90% dzieci,z kolei leczona chirurgicznie u 65%. naczyniaki mają postać podskórnych, niebiesko czerwonych mas przypominając powierzchnię truskawki,
w jamie ustnej naczyniaki zanikają dłużej i w znacznie mniejszym stopniu,
w badaniu usg widocznych jest >5 naczyń krwionośnych/1cm2,
naczyniaki w jamie ustnej nie ulegają złośliwieniu, w momencie badania palpacyjnego wyczuwane jest tętnienie krwi, stanowią niebezpieczeństwo znacznego krwawienia nawet przy niewielkich zabiegach, stany zapalne mogą powodować obliterację poszerzonych naczyń krwionośnych,
Lista treści
1 Podział
1.1 Krew
1.2 Budowa
2 Różnicowanie
3 Leczenie
Podział
Krew
żylne,
tętnicze,
tętniczo-żylne,
Budowa
kapilarny /haemangioma capillare/ pojawia się u noworodków i zwiększa się razem z jego wzrostem, może obejmować połowę twarzy,
jamisty /haemangioma cavernosum/ ma nierówną powierzchnię, występuje zwykle na wardze i błonie śluzowej policzka, języka i dziąseł. głębokie naczyniaki języka powodują makroglosję,
groniasty /haemangioma racemosum/ guz wrodzony pojawiający się na policzku i skroni,
limfatyczny /lymphangioma/ częściej obejmuje skórę i tkankę podskórną szyi,
zwykły /simplex/,
jamisty /carvenosum/,
torbielowaty /cysticum/,
Różnicowanie
ziarniniak /granuloma teleangiectaticum/,
przetokowatość tętniczo-żylna /fistula arteriovenosa/,
Leczenie
nie stosuje się koagulacji ani wstrzykiwania środków obkurczających naczynia, wykorzystuje się ,z kolei zamrażanie podtlenkiem azotu,

Czym jest Naczyniak znaczenie w Słownik na N .