miazgi obnażenie co to znaczy
Co znaczy Obnażenie Miazgi. Czym jest próchnicowe obnażenie miazgi/ ognisko próchnicowe dotarło do.

Czy pomocne?

Definicja Obnażenie Miazgi

Definicja z ang. Pulp exposure, z niem. Pulpaexposition.

Co to znaczy: /denudatio pulpae/
cariosa
/denudatio pulpae cariosa, próchnicowe obnażenie miazgi/ ognisko próchnicowe dotarło do miazgi lecz nie występują jeszcze kliniczne symptomy zapalenia jak ból samoistny,
accidentalis
/denudatio pulpae accidentali, przypadkowe obnażenie miazgi/ tylko w razie przypadkowego obnażenia miazgi, gdy nie jest ona zakażona bakteriami istnieje sposobność przejścia narzędziem kanałowym poza otwór wierzchołkowy,
powikłanie leczenia próchnicy głębokiej,polegające na nie zamierzonym otworzeniu komory zęba,
dalsze leczenie zachowawcze przeprowadza się,jeżeli spełnione zostały wcześniej warunki:
zębina próchnicowa została kompletnie usunięta,
opracowywanie odbywało się bez dostępu śliny,
stosowane wiertło było jałowe,
miazga zęba jest zdrowa,
można wówczas podjąć próbę zachowania żywej miazgi przez wykorzystanie preparatów odontotropowych na bazie wodorotlenku wapnia,które pobudzając miazgę tworzą most zębinowy.szczególnie dobrze regeneruje się miazga ludzi młodych i zdrowych.
najczęstsze powody obnażenia miazgi:
nieznajomość topografii jam zęba i położenia rogów miazgi,
niewłaściwe dobranie wielkości używanego wierła,
Leczenie
ozon,
leczenie biologiczne,
leczenie kanałowe,

Czym jest Obnażenie Miazgi znaczenie w Słownik na O .