omdlenie co to znaczy
Co znaczy Omdlenie. Czym jest spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu przy zachowanej akcji.

Czy pomocne?

Definicja Omdlenie

Definicja z ang. Swoon, z niem. Synkope.

Co to znaczy: /syncope/ nagła, krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu przy zachowanej akcji serca /wyczuwalne tętno na dużych tętnicach:szyjna,udowa/,
Etiologia
mózg /niedotlenienie/,
serce /migotanie komór,tamponada serca/,
zaburzenia naczynioruchowe /wstrząs oligowolemiczny/,
zaburzenia wazowagalne /naczyniowo-ruchowe/,
zaburzenia ortostatyczne /nagła zmiana pozycji/,
dihydroergotamina,sympatykomimetyki /etylefryna,midodryna,nolefryna/,
nerw omyłkowy /ból,emocje,zabiegi,ucisk zatoki tętnicy szyjnej,gałek ocznych/,
Zwiastuny:
osłabienie,
pocenie się,
słabe tętno 60/min,
spadek ciśnienia 80/40 mmHg,
nudności, wymioty,
rozszerzenie źrenic,
skłonność do omdlenia w pozycji stojącej /zespół niedociśnienia ortostatycznego/,
omdlenie wywołane nadwrażliwością baroreceptorów w ścianie zatoki tętnicy szyjnej /zespół zatoki szyjnej/,
Postępowanie
ułożenie poziome z uniesieniem kończyn górnych i dolnych nad poziom głowy /obniżenie zagłówka/,
ochłodzenie twarzy (zimny okład),
podanie tlenu,
przy przedłużającym się omdleniu, jeżeli pacjent nie choruje na nadciśnienie tętnicze ani zaburzenia rytmu serca można podać efedrynę 0,025g we wstrzyknięciu podskórnym albo domięśniowym,
nie wolno szarpać poszkodowanego, klepać po twarzy, zadawać bólu, cucić dzięki soli trzeźwiących ani innych środków, wlewać napojów ani wpychać jedzenia do ust, podawać jakichkolwiek leków,
w razie nawracających omdleń należy skierować pacjenta to lekarza rodzinnego,
Różnicowanie:
Padaczka
Choroby Serca
Zespół Zatoki Szyjnej
Wstrząs Anafilaktyczny
Przedawkowanie Znieczulenia
Bibliografia
Chirurgia Stomatologiczna - Leszek Kryst

Czym jest Omdlenie znaczenie w Słownik na O .