onlay co to znaczy
Co znaczy Onlay. Czym jest cala pow. żująca i szczyty guzków są pokryte metalem OVERLAY cala pow.

Czy pomocne?

Definicja Onlay

Definicja z ang. onlay, z niem. Onlays.

Co to znaczy: INLAY pow. żująca nie jest kompletnie pokryta metalem
OLANY cala pow. żująca i szczyty guzków są pokryte metalem OVERLAY cala pow. zujaca jest pokryta metalem, guzki są pokryte (policzkowo i językowo zaopatrzone-schodkiem okluzyjnym (chamfer albo schoulder))
Służące są jako pośrednie sposoby ostatecznego wypełniania dużych ubytków próchnicowych
To są jednoczłonowe protezy stałe (na stałe osadzane w ustach pacjenta) wykorzystywane do rehabilitacji protetycznej - podwyższania zgryzu
Dzieli się je na samodzielnie odbudowujące pojedynczego zęba albo jako łączniki filaru z przęsłem mostu, czy podparcie dla protezy
Modelowanie ich dzieje się sposobem bezpośrednia-w ustach pacjenta albo pośrednią-w laboratorium protetycznym
Materiały z których są wykonywane to stopy srebro-palladowe, chromo-niklowe, złoto , tytan, porcelana - All Ceramics Vita-In-Ceram, bloczki tleneku cyrkonu i krzemionka, tlenek glinu, Vitablocs for Celey or Cerec, Mechanizm KaVo Everest, Procera kompozyty – Filtek 3M ESPE Tetric Ceram Ivoclar Vivadent
1 Opracowywanie ubytków dla wkładów samodzielnych
• DNO NIE MORZE BYĆ SZERSZE NIŻ WLOT O MOŻLIWIE DUŻEJ POW. (ROZKLAD SIŁ)
• Jedna oś kluczowa ubytku zgodna z osią długą zęba – tor wprowadzenia
• Osie boczne równoległe do osi głównej albo nieznacznie rozbieżne- do 10°
Klasa I pow. żująca NAJCZEŚCIEJ MODLOWANIE BEZPOŚREDNIE
• Otwarcie ubytku wzdłuż bruzdy centralnej i poszerzenie bruzd językowej i policzkowej. (głębokośc około 1,5mm)
• Przy listewkach brzeżnych „jaskółcze ogony” w kształcie „sztangi” dla lepszej retencji.
• Przewężenie (isthimus) na 1mm szeroki
• Płaskie dno i rozbierzne ściany.
• Skośne opr. krawędzi okluzyjnych (15-20° na 0,5 mm) i wygładzenie.
Klasa II pow styczne przedtrzonowców i trzonowców
DLA DOKŁADNOŚCI MODELOWANIE POŚREDNIE
MO (mezjalno-okluzyjan) albo DO (dystalno-okluzyjna)
• Ubytek centralny - na pow. okluzyjnej „jaskółcze ogony” w kształcie „L” dodziąsłowo (1,5mm głęboki)
• Zagłębienia styczne-dno naddziąsłowo, poszerzenie ścian rozbierznie w kier. doprzedsionkowym i dojęzykowym ) i ich wygładzenie
• Płaskie dno ubytku centralnego i zagłębienia stycznego
• Dno zagłębienia stycznego od strony wewn. ubytku-rowek kształtu „V”-kanał Minesota-nożykiem
• Skośne opracowanie ścian pionowych zagłębienia stycznego (jednakowo zebrac od wewnątrz i zewnatrz ubytku)
• Skośne opracowanie krawędzi dodziąsłowej zagłębienia stycznego (15-20°)
• Skośne opracowanie krawędzi ubytku centralnego na całym obwodzie
• Wygładzenie opracowanych pow.
Klasa III pow styczne zębów przednich z wyłączeniem brzegu siecznego
NAJCZEŚCIEJ DYSTALNE POW STYCZNE KŁA
• Zaczep na pow podniebiennej „jaskółczy ogon” w kształcie „L” dodziąsłowo (1,5mm głęboki)
• Ubytek styczny-prostopadłościenny opracowywany od strony podniebienia-dno stanowi ścianę przedsionkową i dochodzi do punkt stycznego ) i dwie ściany przydziąsłowa i przysieczn
• Opracowanie skośne ścian ubytku stycznego i „jaskółczych ogonów” ) i wygładzenie. Klasa V przyszyjkowe ubytki BEZ PRÓCHNICY OKRĘŻNEJ
• Głębokośc ubytku około 1mm z wyrażnym stopniem na obwodzie
• Ściana dodziąsłowa nad brzegiem dziąsła w miare możliwości, ściana dookluzyjna-nie morze przekracza najw wypukłości pow. przedsionkowej zęba (naśladowa kształt owalny) (przedtzonowce zaokrąglony trójkąt z wierzchołkiem dodziąsłowym)
• Kanały retencyjne w rejonie mezjalnej i dystalnej (skrajnie dla lepszej retencji) o średnicy do 0,6mm i głębokości 2 mm (pręciki plastikowe)
• Skośne opracowanie brzegów ubytku i wyrównanie z wygładzeniem 45°
ONLAY MOD (mezjalno okluzjalno dystalny) pow zująca i dwie styczne NAKŁAD
Siły okluzyjne wywierają ucisk i wkład działa jak klin który skutkuje oddzielenie i niebezpieczeństwo odłamania guzków policzkowego albo językowego.
Onlay MOD jest raczej uzupełnieniem brakujących tkanek i nie powinien być stosowany jako przedmiot mocujący.
Stosowany raczej gdy szerokośc ubytku jest większa niż ½ odległości od guzków
• Szlifowanie pow okluzyjnych z zachowaniem ukł płaszczyzn tworzących bruzdy i guzki-rowki orientacyjne na krawędziach trójkątnych guzka
Guzki funkcjonalne(zwarciowe) gł 1,5mm
Guzki niefunkcjonalne gł 1mm
• Skośne szlifowanie guzków funkcjonalnych na zewn pow stożka(do bruzdy centralnej)
• Sprawdzenie wyłączenia pow okluzyjnej ze zgryzu (zniwelowanie przedwczesnych kontaktów i jednakowej głębokości preparacji ) • Opracownie schodka okluzyjnego na zew pow stożka guzka funkcjonalnego (1mm szerokości do bruzdy centralnej)
Schodek typ chamfer (zaokrąglony) albo
Schodek typu shoulder (z naciętą skośnie krawędzią)
Najlepszy KĄT SCHODKA TO 30-35°
• Kształtowanie płytkiego i nie szerokiego przewężenia (Isthimus)o rozbieżnych ścianach
• Opracowanie zagłębienia stycznego typu „box”
Ściana mezjalna –zasięg w obrębie kontaktów stycznych
Ściana dystalna-zasięg nie tak istotny dla kosmetyki
Brzeg dodziąsłowy o szerokości 1mm
Ściany boczne przedsionkowa i dojęzykowa rozbierzne
Ściany wewnętrzne skierowane do pow okluzyjnjej lekko zbierznie ku sobie
• Wyrównanie i wygładzenie wszystkich powierzchni poziomych
• Skośne opracowanie krawędzi zagłębienia stycznego typu box ” ) i skosy w ubytku okluzyjnym na pow przedsionkowej i jeżykowej z wygładzeniem powierzchni przejscia jednego ubtku w drugi (szer około 0,5mm)
2 Opracowanie ubytków dla przedmiotów retencyjnych mostów
PODSTAWOWA ZASADA- kluczowa OŚ UBYTKU RÓWNOLEGŁA DO OSI DRUGIEGO ZĘBA FILAROWEGO, A NIE OSI ZĘBA OPRACOWYWANEGO (umożliwia to wprowadzenie mostu na miejsce nawet przy nie równoległości zębów filarowych)

Czym jest Onlay znaczenie w Słownik na O .