osteoporoza co to znaczy
Co znaczy Osteoporoza. Czym jest Rodzaje 5 Leczenie 5.1 Kalcytonina 5.2 Bisfosfoniany 6 Asystent.

Czy pomocne?

Definicja Osteoporoza

Definicja z ang. Osteoporosis, z niem. Osteoporose.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
2 Powody
3 Obraz Histologiczny
4 Rodzaje
5 Leczenie
5.1 Kalcytonina
5.2 Bisfosfoniany
6 Asystent Wywiadu
Pojęcie
osteoporosis (zrzeszotnienie kości) polega na zmniejszeniu ilości soli mineralnych i zaniku macierzy (pomniejszenie ilości poprawnych beleczek kostnych).struktura kostna ulega rozrzedzeniu i dochodzi do samoistnych złamań.zawartość Ca,P,Fz (fosfotaza zasadowa) we krwi może być poprawna.
Powody
niedobór androgenów i estrogenów /po menopauzie aktywność resorpcyjna osteoklastów nie jest hamowana a twórcza osteoblastów pobudzana/,
nadczynność tarczycy,
niepoprawna dieta,
ultradźwięki,
zatrucia,
długookresowe unieruchomienie,
Obraz Histologiczny
pomniejszona liczba beleczek kostnych,
((pomniejszenie ich grubości,
zanik beleczek poprzecznych,
brak rąbka tkanki kostnawej,
powiększone przestrzenie pomiędzy beleczkami wypełnione tkanką tłuszczową zamiast szpiku,
zwiększona liczba jamek kostnych zawierających sole mineralne,
największa masa istoty gąbczastej 25-30 rok życia,
największa masa istoty gąbczastej 30-35 rok życia,
roczny ubytek masy kostnej 1% (po menopauzie 3-8%),
Rodzaje
ograniczona - towarzyszy rzs,rozpoczyna się w przystawkowych odcinkach kości,
ogólna - kręgi,żebra,kości miednicy i kończyn,
pierwotna /Denta-Friedmana,pomenopauzalna,starcza/,
wtórna /zaburzenie wchłaniania jelitowego,choroby dróg żółciowych,wątroby,niewydolność nerek,zaburzenia endokrynologiczne,nowotwory,toksyny,unieruchomienie,dieta,leki/,
w stanach poprawnych pomiar integratorem Zeissa wskazuje na powierzchnię beleczek kostnych równą około21%,
pobranie trepanem Brodiera cylindra kostnego długości 6mm z talerza kości biodrowej w rejonie kolca górnego przedniego,
rozrzedzenie struktury kostnej jest widoczne dopiero przy utracie 30-60% kości,
ok. 18 roku życia szczytowa masa kostna osiąga 90% ostatecznej wartości,
badania diagnostyczne:
densynometria,mikrotomografia,ultrasonografia,oznaczanie markerów przebudowy kości w badaniach biochemicznych,
szkliwo osób chorych na osteoporozę różni się znacząco od ludzi zdrowych /powierzchnie policzkowe pozbawione są szkliwa,korona posiada liczne pęknięcia i szczeliny,


powiększone przestrzenie międzypryzmatyczne,rozproszenie kryształów hydroksyapatytów w pryzmatach szkliwa/,
zębina zawiera o 39,2% mniej jonów wapnia i o 35,5% mniej jonów fosforu przy zwiększonej ilości jonów magnezu.
Osteoporoza
Osteomalacja
+ Ca,P,Fz
Ca-,P+/-,Fz+
- beleczek kostnych
+ beleczek kostnych
uwapnione beleczki
odwapnione beleczki
Leczenie
hormonalna leczenie zastępcza:
estrogen / estrogen+progestagen,
bisulfoniany,
kalcytonina,
wit. D3,
preparaty wapnia,
Kalcytonina
jest produkowana poprzez komórki okołopęcherzykowe C tarczycy,pod wpływem jonów wapnia,działa antagonistycznie do PTH,jest inhibitorem osteoklastów,wywołuje obniżenie stężenia wapnia we krwi,jest wykorzystywana w chorobie Pageta,osteoporozie,hiperkalcemii,ostrym zapaleniu trzustki,
Bisfosfoniany
są inhibitorami osteoklastów,hamują resorpcję kości,są służące w chorobie Pageta,osteoporozie,hiperkalcemii,są lekami bezpiecznymi,
Asystent Wywiadu
zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforanowej prowadzi do przyspieszonej resorpcji kości wyrostków zębodołowych, należy zachować ostrożność w czasie usuwania zębów, by nie doprowadzić do złamania,

Czym jest Osteoporoza znaczenie w Słownik na O .