paralelometr co to znaczy
Co znaczy Paralelometr. Czym jest analizy paralelometrycznej /oceny rodzaju istniejących.

Czy pomocne?

Definicja Paralelometr

Definicja z ang. parallel-meter, z niem. Parallel-Meter.

Co to znaczy: /klamrograf, równoległościomierz/ urządzenie używane do analizy paralelometrycznej /oceny rodzaju istniejących powierzchni klamrowych i stwierdzenia czy warunki do umocowania protezy są odpowiednie/.jeżeli warunki są nieodpowiednie,należy pokryć zęby oporowe koronami albo zmienić ich kształt materiałem kompozytowym.
kontakt analizatora paralelometru ze ścianą zęba może być:
punktowy:..jeżeli wierzchołek kąta zwrócony jest w kierunku powierzchni żującej,ściana nazywa się dolnokątową,
liniowy::...jeżeli wierzchołek kąta zwrócony jest w kierunku szyjki zęba,ściana nazywa się górnokątową,
prp - pionowe ramię paralelometru, na końcu którego znajduje się analizator,
pierwszym etapem analizy paralelometrycznej jest poszukiwanie podcieni.
z powodu analizy paralelometrycznej uzyskiwany jest tor wprowadzenia przyszłej protezy /droga przesuwania protezy w czasie jej zakładania od momentu pierwszego kontaktu/
wzajemny stosunek ścian bocznych zębów oporowych jest stały /stosunek bezwzlęgny/.
stosunek ścian bocznych zębów do analizatora jest zmienny /stosunek względny/.
ustawiając schemat roboczy w różnych płaszczyznach w stosunku do prp można zobaczyć wszystkie funkcje jakie może spełniać wybrana powierzchnia zębów.
odnalezienie podcieni nie znaczy jeszcze iż mogą one stanowić powierzchnie retencyjne.
po wyszukaniu wszystkich podcieni należy odnaleźć powierzchnie prowadzące klasyczne na tych samych zębach i powierzchnie prowadzące aktywne na pozostałych.

Czym jest Paralelometr znaczenie w Słownik na P .