nazębna płytka co to znaczy
Co znaczy Płytka Nazębna. Czym jest powierzchni zęba,którego nie można usunąć wodą nawet pod.

Czy pomocne?

Definicja Płytka Nazębna

Definicja z ang. plaque, z niem. Plakette.

Co to znaczy: /dental plaque/ to miękki osad silnie przytwierdzony do powierzchni zęba,którego nie można usunąć wodą nawet pod znacznym ciśnieniem a jedynie przez szczotkowanie. posiada zorganizowaną budowę - 80% stanowią bakterie zatopione w bezpostaciowej substancji organicznej /matryca,matrix/ złożonej ze złuszczonych komórek nabłonka,leukocytów,Ca,P,glikoprotein śliny,glukanów,fruktanów,
gromadzi się w zagłębieniach anatomicznych zębów i uzupełnień protetycznych za wyjątkiem guzków i brzegów siecznych.
powstaje z błonki nabytej.
Teorie Patogenności:
hipoteza niespecyficznej płytki nazębnej /działanie wywiera spora masa płytki/,
hipoteza specyficzna /działanie wywierają wybrane gatunki pojawiające się w dojrzałej płytce/,
Model Płytki Nazębnej:
szkliwo,
pellicle,
kanały dyfuzyjne,
matrix,
bakterie,
prędkość odkładania zależy od:
diety,
składu śliny,
higieny j. ustnej,
warunków anatomicznych,
szybkości przepływu śliny,
ruchomości języka i policzków,
kilka min. po szczotkowaniu zębów - do powierzchni szkliwa przylegają pochodzące ze śliny białka bogate w prolinę,tyrozynę,histydynę,mucynę /PHTM/ mające powinowactwo do hydroksyapatytów szkliwa.
czynniki ułatwiające osiedlanie się bakterii:
fimbrie - wypustki bakteryjne /zwykłe i rozrodcze/,
glikokaliks - osłonka węglowodanowo-białkowa produkowana poprzez transferazy /polimer zewnątrzkomórkowy/,
wpływ elektrodynamiczne,
siły van der Waalsa,
produkcja kwasów tłuszczowych,analogów wit.K,wodoru dla innych gatunków /Fusobacterium nucleatum/,
czynniki utrudniające osiedlanie się bakterii:
ciągłość błony śluzowej,
złuszczanie nabłonka,
produkcja śliny /przepływ,IgA,lizozym,laktoferyna/,
obrona humoralna i komórkowa,
po spożyciu pokarmów pH obniża się i potrzebuje 30-60 min. aby powrócić do pH 6,5
w najwyższym stopniu szkodliwa jest sacharoza, a najmniej skrobia,
sacharoza->transferaza glikozylowa->glukany,
sacharoza->transferaza fruktozylowa->lewany,
1-2dni:bakterie G+,ziarniniaki,pałeczki,
3-5dni:bakterie G+,G-,ziarniniaki,pałeczki,
7-9dni:bakterie G-,nitkowate,krętki,wrzecionowce,
5 min. - Streptococcus mutans,mitis,salivarius,
24 godziny - płytka nazębna,
G+ tlenowce Neisseria /ziarniniaki->pałeczki->bakterie nitkowate (kolby kukurydzy - corn cobs,wokół bakterii nitkowatej+ gromadzą się ziarniniaki -)/,
G- beztlenowce Vibrios,Veillonella /znaczne nasilenie patogenności/,
9dni - zrównoważona flora bakteryjna tworząca biofilm,
2-3 tygodnie zapalenie przyzębia,
Naddziąsłowa:
50% bakterii,
przewaga bakterii tlenowych,
brak bakterii poruszających się,
metabolizm węglowodanowy,
mało gatunków bakterii,
Poddziąsłowa:
90% bakterii,
przewaga bakterii beztlenowych,
obecne bakterie poruszające się,
metabolizm białkowy,
sporo gatunków bakterii,
zakwaszanie środowiska j. ustnej:
rozkład sacharozy z glukanu i fruktanu do kwasu mlekowego,
dezaminacja aminokwasów do amoniaku,
hydroliza mocznika poprzez ureazę do amoniaku,


w najwyższym stopniu patogenne dla przyzębia:
Porphyromonas gingivalis,Bacteroides forsythus,Treponema denticola,
Actinobacillus actinomycetemcomitans,Eikenella corrodens,Campylobacter rectus,Prevotella intermedia,Fusobacterium nucleatum,
Tannarella forsythensis,Porphyromonas gingivalis,Treponema denticola powodują uszkodzenie tkanek podporowych /ozębna/,
Prevotella intermedia,Porphyromonas gingivalis,Actinobacillus actinomycetemcomitans,Eikenella corrodons,Tannarella forsythensis sąw najwyższym stopniu patogenne w chorobie przyzębia,

Czym jest Płytka Nazębna znaczenie w Słownik na P .