przodozgryz co to znaczy
Co znaczy Przodozgryz. Czym jest Przodozgryz Całkowity 4 Przodozgryz Rzekomy 5 Przodozgryz.

Czy pomocne?

Definicja Przodozgryz

Definicja z ang. undershot, z niem. unterschritten.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Przodozgryz Częściowy
3 Przodozgryz Całkowity
4 Przodozgryz Rzekomy
5 Przodozgryz Czynnościowy
6 Przodozgryz Morfologiczny
7 Wygląd Pacjenta
8 Cechy Kompensacji
9 Leczenie
9.1 Aparaty
9.2 Wyciągi
Wprowadzenie
/Przodozgryzy,Wady Doprzednie,Wady Klasy III,mesiooclusio/
dotyczą 1-5% populacji /Polska 1%,najwięcej osób rasy żółtej ma kl.III/
Przodozgryz Częściowy
/mesiocclusio partialis/ dotyczy zębów przednich dolnych. I klasa Angle'a i III klasa kłowa. jest wywołany najczęściej nadmiernym wzrostem żuchwy na długość. siekacze dolne nagryzają przed górnymi, warga dolna jest wysunięta, bruzda wargowo-bródkowa jest wygładzona.
Przodozgryz Całkowity
/mesiocclusio totalis/ wysunięcie całego łuku dolnego w stosunku do górnego. III klasa Angle'a i III klasa kłowa. warga dolna jest wysunięta, bruzda wargowo-bródkowa jest wygładzona.
Przodozgryz Rzekomy
/pseudomesiocclusio/ jest wywołany zahamowaniem doprzedniego wzrostu szczęki albo przechyleniem siekaczy górnych przy prawidłowej budowie żuchwy. I albo III klasa Angle'a i III klasa kłowa. zapadniecie się wargi górnej.
Przodozgryz Czynnościowy
żuchwa jest zbudowana poprawnie, z kolei znajduje się w nieprawidłowym doprzednim położeniu. test czynnościowy jest nieujemny. III klasa Angle'a i III klasa kłowa. wysunięcie wargi dolnej i bródki.
Przodozgryz Morfologiczny
/progenia/ to jest wada kostna/gnatyczna, gdzie występuje nadmierny rozwój żuchwy na długość. bródka jest mocno wyróżniona. między siekaczami górnymi i dolnymi występuje szpara pozioma. test czynnościowy jest niekorzystny. Wygląd Pacjenta
III klasa Angle'a,
III klasa kłowa,
odwrotny nagryz siekaczy /zgryz krzyżowy przedni/ albo zgryz prosty /tet-a-tet/,
wysunięcie wargi dolnej i bródki,
wygładzenie rowka wargowo-bródkowego,
cofnięcie wargi górnej i zapadnięcie się okolicy podnosowej /przy niedorozwoju szczęki/,
kąt SNA bez zmian,
zwiększony kąt SNB,zwiększony kąt ANB / niekorzystny/,
Witts / niekorzystny /-/,
III Klasa Kostna:
pełna prognacja żuchwy,
przerost żuchwy /wydłużona twarz/,
pseudo prognacja żuchwy,
poziomy niedorozwój szczęki /twarz pośrednia/,
pionowy niedorozwój szczęki /twarz krótka/,
Cechy Kompensacji
wychylenie siekaczy górnych,
przechylenie siekaczy dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych razem z wyrostkiem,
Leczenie
przechylenie zębów górnych /regularnie również bocznych/,
wychylenie zębów dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych,
Sposoby:
szyny nagryzowe i wyciągi klasy III,
aparaty ruchome,
aparaty czynnościowe,
proca bródkowa,
maska twarzowa,
Pseudoprzodozgryzy:
zespół Bindera,zespół Cruzone,rozszczep wargi i podniebienia,achondroplazja,dysplazja obojczykowo-czaszkowa,
Aparaty
maska twarzowa,
proca bródkowa,
szyna nagryzowa,
aparat zdejmowany,
Wyciągi
między górną i dolną,

Czym jest Przodozgryz znaczenie w Słownik na P .