przyzębia regeneracja co to znaczy
Co znaczy Regeneracja Przyzębia. Czym jest przyzębia /cement, ozębna, kość/, dlatego leczenie.

Czy pomocne?

Definicja Regeneracja Przyzębia

Definicja z ang. Periodontal regeneration, z niem. parodontale Regeneration.

Co to znaczy: Regeneracja przyzębie znaczy odtworzenie wszystkich tkanek przyzębia /cement, ozębna, kość/, dlatego leczenie recezji dziąseł nie może polegać jedynie na profesjonalnym oczyszczeniu powierzchni zębów, lecz wykorzystaniu preparatów pobudzających tkanki do odbudowy. Takimi preparatami są białka matrycy szkliwa /emdogain/, z kolei w razie wykorzystania jedynie materiałów kościozastępczych /BioOss/ i błony zaporowej, dochodzi do naprawy przyzębia polegającej na braku ozębnej, braku przyczepu łącznotkankowego, nawracaniu recesji a czasem również zrostu zęba z kością /ankyloza/ podobnie jak w razie implantu. Niewielką regenerację uzyskuje się poprzez skaling poddziąsłowy, kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty /operacja płatowa/. Wykonuje się ją przy kieszonkach o głębokości <5mm, jednak w najlepszym przypadku regeneracji ulegnie 1mm przyczepu łącznotkankowego. Przystąpienie do regeneracji przyzębia wymaga wykonania pomiaru głębokości kieszonki dziąsłowej periodontometrem, diagnostyki radiologicznej służącej do oceny rozległości ubytku kostnego /pamiętając iż zdjęcie przedstawia jedynie dwa nakładające się wymiary/, dokonania oceny biotypu, przedstawienia planu leczenia i uzyskania zgody pacjenta.
krwiak - uwolnienie mediatorów zapalenia, gromadzenie się komórek mezenchymalnych, 2 dni,
rewaskularyzacja - ziarninowanie, powstawanie nowych odgałęzień naczyń krwionośnych, 7 dni,
różnicowanie - tworzenie nowej kości, 1 rok,
pełna regeneracja tkanek przyzębia /SRT/ umożliwia odtworzenie wszystkich tkanek /cementu korzeniowego,ozębnej i kości wyrostka zębodołowego/.regeneracji ulega 1,6-3,5mm przyczepu łącznotkankowego.
celem SRT jest wytworzenie nowego przyczepu łącznotkankowego po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni korzenia.
nowy przyczep łącznotkankowy - ozębna została zniszczona,powstaje nowy cement w zaczepionymi włóknami kolagenowymi,
powtórny przyczep łącznotkankowy - ozębna nie została całkiem zniszczona /reimplantacja zęba/,nie powstaje nowy cement,

Czym jest Regeneracja Przyzębia znaczenie w Słownik na R .