ślina co to znaczy
Co znaczy Ślina. Czym jest ilości osadu,ilości śliny wydzielanej bez stymulowania ślinianek i ze.

Czy pomocne?

Definicja Ślina

Definicja z ang. Saliva, z niem. Speichel.

Co to znaczy: rozkładanie i usunięcie węglowodanów z j. ustnej /zależy od ilości osadu,ilości śliny wydzielanej bez stymulowania ślinianek i ze stymulowaniem/,
liczba wydzielanej śliny w ciągu doby wynosi 0,5-1,0 litra
odruch bezwarunkowy
Ślina zwilża masy pokarmowe, umożliwia ich uformowanie w porcje zdatne do przełknięcia, oczyszcza jamę ustną i zęby. Dzięki zawartości mucyny na­daje porcjom pokarmowym gładką i śliską osłonę, warunkującą przedostanie się ich do przełyku i dalej do żołądka.
W ślinie znajduje się także szereg enzymów, z których najważniejszą rolę odgrywa amylaza ślinowa (określana również mianem ptialiny), rozkładająca
Lear w roku 1965 stwierdził,iż wydzielanie śliny w nocy spada niemal do 0, dlatego rekomendowane jest wykorzystywanie płynów do płukania j. ustnej przed snem.
Lista treści
1 Diagnostyka
2 Funkcje
3 Bufory
4 Enzymy
5 Laktoferyna
6 Peroksydaza
7 Lipaza
8 Fosfotaza
9 Glikozydazy
10 Składniki
11 Substancje Organiczne
12 Substancje Nieorganiczne
13 Enzymy
14 Testy Ślinowe
Diagnostyka
test Snydera-kolorymetryczny zbyt trudny do wykonania,
test Graingera-opiera się na założeniach Snydera i polega na pobraniu wymazu z powierzchni zęba dzięki sterylnego wacika i przeniesieniu go do fiolki zawierającej pożywkę wraz ze parametrem pH na 24h.niskie pH świadczy o dużej aktywności czynników próchnicotwórczych,a wysokie ,iż zęby nie są podatne na próchnicę,
test Kiesela-amoniakalny sprawdza
liczba amoniaku w ślinie.spora
liczba świadczy o odporności na próchnicę,
test Hardwicka i Manleya-pokrywa się powierzchnie zębów 0,1% roztworem czerwieni metylowej,zabarwienie na żółty kolor świadczy o pH wyższy niż 6,3 a czerwony 4,2.przepłukanie j. ustnej 1%roztworem glukozy i ponowne wybarwienie wskazuje próchnicę początkową.
zawiera amoniak (powstający z dezaminacji aminokwasów matrix płytki nazębnej),który hamuje mechanizm glikolizy i neutralizuje kwaśne środowisko.
zmniejszczenie wydzielania śliny w momencie gorączki albo kserostomii,uszkodzenie gruczołów z powodu radioterapii albo całkowite usuwanie ślinianek powiększa zapadalność na próchnicę.
u osób odpornych na próchnicę
liczba organicznych i nieorganicznych fosforanów w ślinie jest znacznie większa.mikroflora bakteryjna odżywia się również tlenem zawartym w ślinie,a nie
liczba białka,kwasu adenozynotrójfosforowego i dwufosfopirydynonukleotydowego jest znacznie większa,w tym amylazy,która skraca czas hydrolizy węglowodanów i enzymów a tym samym ich przebywanie w jamie ustnej /oral sugar clearance time/ nawet 3x.
większa
liczba jonów wapnia i magnezu.
lizozym
IgA (fagocytoza,nie dopuszcza do nadmiernego rozwoju bakterii),IgM,IgD,IgE,
Funkcje
ochronna,
odżywcza,
oczyszczająca,
smakowa,
trawienna,
wchłaniająca,
umożliwienie mowy, Stopień aktywności próchnicy jest odwrotnie proporcjonalny do tempa wydzielania śliny. W osób z szybkością wydzielania całkowitej ilości śliny niestymulowanej poniżej 0,16ml/min, szybszy postęp demineralizacji.
/nawilżanie błony śluzowej,mucyna pokrywająca kęs pokarmowy,bariera mechaniczna,składniki śliny stanowią barierę dla bakterii/,
/słodki,słony,kwaśny,gorzki/,
/amylaza rozkłada łańcuchy glikozydowe polisacharydów/,
Bufory
substancje biorące udział w utrzymaniu równowagi jonowej śliny /neutralizacja pH/:
węglowodanowy /stężenie wzrasta wraz ze zwiększeniem wydzielania śliny/,
fosforowy,
Enzymy
/fermenta salivaria/
alfa amylaza/ptialina - rozkłada wielocukry /skrobia,glikogen->maltoza/ wiązania alfa-1,4-glikozydowe,
Lizozym, laktoferyna i laktoperoksydaza działają bakteriobójczo i bakteriostatycznie.
Lizozym /muramidaza/ - ze ślinianek, z płynu kieszonek dziąsłowych i leukocytów śliny. hamuje namnażanie bakterii albo je niszczy. Skutkuje lizę komórek bakteryjnych, prze trawienie głównego składnika ściany kom.
Laktoferyna
wiąże żelazo uniemożliwiając rozwój bakterii wymagających żelaza do przemian metabolicznych,
Peroksydaza
ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego,przeciwwirusowego i przeciwgrzybicznego /hamuje przyrost i metabolizm/ i przeciwutleniającego /zapobiegaja gromadzeniu się nadtlenku wodoru uwalnianemu poprzez paciorkowce/,
wraz z tiocyjankami i nadtlenkiem wodowu stanowi mechanizm peroksydazy ślinowej,
fluor jest inhibitorem peroksydazy,
Lipaza
jest uwalniana poprzez gruczoły językowe Ebnera,mikroorganizmy i leukocyty,katalizuje rozkład estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych,
Fosfotaza
zasadowa /optimum powyżej 8/,kwaśna /optimum poniżej 6/,hydrolizują estry kwasu tłuszczowego /fosforany cukrów,nukleotydy/ dostarczając jonów fosforanowych,wykazują największą aktywność w ślinie mieszanej,
Glikozydazy
Immunoglobuliny mają działanie przeciwbakteryjne. W ślinie są Iga, IgG i IgM. Kontrolują naturalne środowisko j. ustnej, zwiększając odporność na zakażenia. Umiejętność aglutynowania paciorkowców pod wpływem IgG i Iga co zapobiega kolonizacji za zębach.
Mucyna- walka z wirusami. Ochrona poprzez opryszczką zwykłą.
W ślinie są również przeciwciała przeciwko A,B, C wirusowego zapalenia wątroby.
Mucyna i peptydy bogate w histydynę mają działanie przeciwdrożdżakowate.
Ślina ma także hamujący wpływ na rozwój HIV!
Pomniejszenie ilości wydzielanej śliny jest w sytuacjach wystąpienia chorób
ogóboustrojowych, które zaburzają czynności ogólnoustrojowe, które zaburzają czynności
gruczołów i chemioterapia: próchnica na granicy zęba i dziąsła, miejsca atypowe(
pow. językowe, brzegi sieczne, guzki zębów). W tych sytuacjach występują również
zakażenia krzywicze, kserostomia, zaburzenia smaku i przełykania,

pomniejszenie retencji protez zębowych w tych sytuacjach możemy podawać substytuty śliny, pasty z enzymami, płukaniu o właściwościach nawilżających/
Składniki
99% woda,
Substancje Organiczne
białka,glikoproteiny,mucyny,stateryna,białka bogate w prolinę,cystatyny,węglowodany,lipazy,lipidy,
Substancje Nieorganiczne
kationy:wapń,magnez,sód,potas,żelazo,miedź,
aniony:fosforanowe,węglowodanów,fluoru,chloru,jodu,siarki,rodanków,
Enzymy
oksydoreduktazy,transferazy,liazy,ligazy,hydrolazy,izomerazy,
-bakterie,
-nabłonki,
-komórki krwi,
Składniki Śliny Mieszanej /1 litr/:
woda 994ml
substancje organiczne 6-7g
-białko 3000mg
-mucyna 2000mg
-mocznik 100mg
-kwas moczowy 20mg
-cholesterol 70mg
substancje nieorganiczne 3g
-sód 600mg
-potas 400mg
-wapń 60mg
-magnez 20mg
-chlor 600mg
-fosfor 200mg
Wydzielanie zachodzi stale i jest następstwem pobudzenia autonomicznego układu nerwowego.
Ślina Stymulowana:
-obronna:wodnista,obfita,z sporą ilością śluzu,stymulowana pokarmem,w stanach zapalnych,podrażnieniach,
-trawienna:zawiera ptialinę,
mięso-..spora zawartość śluzu,
mleko-obfita,bogata w śluz,
kwaśne pokarmy,obfita,wodnista,
płyny-niewiele,gęsta,
The role of saliva is critical in controlling caries. 0.5-1.0 litres per day of saliva is produced aby major and minor salivary glands.
Caries in older people is often associated with a dry mouth.
Can you list all the functions of saliva? - Digestive
- Lubricant
- Solvent
- Defense
- Buffers
- Excretion (eg. Drugs including F-) |-Marking Script - 6 mark Score yourself: 0 1 2 3 4 5 6 -| The Composition and Buffering capacity of Saliva is affected aby flow rate:-
Increased flow – gives increased concentrations of protein, Na+, Ca2+ , Cl-, HCO3- but decreased Mg2+ and PO42- It is also affected aby the time period of stimulation:-
In the first 15 mins after stimulation – concentration of Ca2+ and protein increase dramatically
The flow rate is affected aby circadian rhythm:-
There is a greatly decreased flow at night. (How would this affect diet and OH advice you give to a patient?)
The pH of Saliva is dependent on secreted acids and bases, particularly H2CO3 / HCO3- (Carbonic acid / bicarbonate ) There is an increased HCO3- concentration with increased flow.
Buffering activity
A buffer solution (like saliva) is one which resists changes in pH upon the addition of small amounts of an acid (e.g. from plaque) or base. A buffer is made up of a acid-base pair such as H2CO3 / HCO3- (Carbonic acid / bicarbonate ) Buffers work because the (carbonic) acid neutralises the OH- ions while the (bicarbonate) base neutralises the H+ ions. The buffering capacity is the amount of acid or base the buffer can neutralize before the pH begins to change noticeably. This depends on the amount of acid or base in the buffer. High buffering capacities come from solutions with high concentrations of the acid and the base and where these concentrations are similar in value. Stimulated saliva meets these requirements.
[ HCO3- ] in unstimulated saliva – 1mM
[ HCO3- ] in stimulated (high flow rate) saliva – 60mM
Saliva's inbuilt buffering capacity means that hydrogen ions produced aby plaque can get "mopped up", keeping the pH high enough to prevent damage to the teeth.
Ingestion of Sugar fall in pH due to acid production aby bacteria
increase in pH over next 60 minutes due to diffusion of sugar and acid out of plaque and HCO3- (from saliva) into plaque
At critical pH of 5.5 Ca2+, PO4- liberated from enamel hydroxyapatite crystals and diffuse into plaque. Decay can occur.
As pH increases to neutral levels plaque is supersaturated with Ca2+, PO4- so excess ions become redeposited on enamel surface. Repair can occur.
Saliva Check kit
Understanding your patients oral environment better with Saliva Check kit
Saliva Check Buffer kit
As a step towards Minimum Intervention (MI) dentistry, GC Asia Dental Pte Ltd is launching a diagnostic tool called Saliva Check kit. The kit aids the clinician in having a better understanding of the patient’s oral environment and enables them to plan an appropriate treatment and prevention program. GC’s Saliva Check kit is divided into 5 different steps with the first 3 steps involving unstimulated saliva while the last 2 steps involve the stimulated saliva. As the functions and characteristics of these two forms of saliva are different, aby evaluating both, the test results will become very useful diagnostic and powerful communication tools to the patients. Each GC Saliva Check kit consists of 20 tests. A test mat is included with the kit to guide the patient throughout the test. A results pad will also be provided to record diagnostic results for patient record files.
An excellent and comprehensive GC Saliva Book, “Saliva Testing. Good Practice, Good Sense” fully explains the concept and procedures in detail. The book and the GC Saliva Check Kit is now available from the local GC authorised dealers.
Testy Ślinowe
Dentobuff - umiejętność buforowa śliny,
Dentocult -
liczba bakterii w ślinie /LB-Lactobacillus acidophilus,SM-Streptococcus mutans/,

Czym jest Ślina znaczenie w Słownik na S .