stripping co to znaczy
Co znaczy Stripping. Czym jest zębów mlecznych klinujących się /grinding,disking,opiłowywanie.

Czy pomocne?

Definicja Stripping

Co znaczy STRIPPING: lecznicze szlifowanie szkliwa na powierzchniach stycznych zębów mlecznych klinujących się /grinding,disking,opiłowywanie/,wykonywane jest w leczeniu ortodontycznym w celu niewielkiego powiększenia miejsca dla zębów stałych i usunięcia niewielkich ognisk próchnicy. obecność niestartych guzków w zębach mlecznych w wieku 5 lat świadczy o słabej czynności żucia i spożywaniu poprzez dziecko miękkich pokarmów. ponadto skroniowy/pionowy typ żucia uniemożliwia poprawne starcie. zeszlifowanie guzków bez obniżania płaszczyzny zgryzu umożliwi wykonywanie ruchów żucia i drugie fizjologiczne wysunięcie żuchwy i ustawienie się pierwszych zębów trzonowych w I klasie Angle'a.
zabiegu dokonuje się kamieniami karborundowymi albo diamentami,wygładza, a następnie stosuje preparaty do remineralizacji szkliwa, wytrawienie szkliwa przed zabiegiem powiększa efektywność szlifowania i poprawia gładkość.
przodozgryzy - skrócenie guzków kłów dolnych, tylnich stoków brzegów siecznych kłów dolnych i przednich stoków kłów górnych, brzegi sieczne siekaczy górnych od wewnątrz i siekaczy dolnych od zewnątrz,bez zmniejszania długości koron /gdy nie są rozchwiane wskutek resorpcji/,
tyłozgryzy - gdy szerzej ustawione kły dolne zaklinowują się za kłami górnymi w czasie wysuwania żuchwy,
zgryzy krzyżowe boczne - zeszlifowanie skośnie w dół policzkowych guzków zębów trzonowych dolnych i skośnie w górę podniebiennych guzków zębów trzonowych górnych, guzki przedwczesnych kontaktów po obu stronach, które uniemożliwiają ustawienie żuchwy w linii pośrodkowej,
zgryzy przewieszone - poziomo, równolegle do powierzchni żucia, guzki policzkowe zębów trzonowych dolnych i podniebienne zębów trzonowych górnych,
górne zęby trzonowe mleczne są szersze od stałych o 1,0mm,
dolne zęby trzonowe mleczne są szersze od stałych o 1,5mm,
grubość warstwy usuniętego szkliwa:
siekacze 0,2mm /jedna powierzchnia/x2 /ściany/ x4 /zęby/=1,6mm
kły 0,3mm /jedna powierzchnia/x2 /ściany/ x2 /zęby/=1,2mm
trzonowce 0,5mm /jedna powierzchnia/x2 /ściany/ x6 /zębów/=6mm
wygładzenie nierówności na powierzchniach stycznych /poszerzenie przestrzeni międzyzębowej ukośnie w stronę j. ustnej z pozostawieniem punktu stycznego/,
leczenie niewielkich ubytków kl.II /płaskie poszerzenie powierzchni stycznej bez pozostawiania punktu stycznego/,
usuwanie stłoczenia przy nieznacznym braku miejsca /zniesienie powierzchni mezjalnych kłów i trzonowców/,
stipping można wykonać również w zębach stałych w leczeniu stłoczeń późnych 17-20 rok życia /siekacze dolne/,prowadzi on do zaniku czarnych trójkątów /prześwitów w przestrzeniach międzyzębowych,nie wypełnionych brodawką dziąsłową/ i wytworzenia płaszczyzny stycznej,
Definicja Szerokość Podniebienia:
Co to jest Spillane i McNamara: odległość mierzona między punktami kontaktu bruzdy środkowej I trzonowca z podniebieniem po obu stronach, dorośli 36-38mm dzieci /uzębienie mieszane/ 34-35mm średni wzrost stripping co znaczy.
Definicja Szycie:
Co to jest szew powinien jedynie zbliżać do siebie brzegi rany, a nie być zaciskany, gdyż może wywołać wystąpienie martwicy, obrzęk albo pozostawienie drabinki na skórze. szwy założone na błonę śluzową usuwa stripping krzyżówka.
Definicja Strefy Osłabienia Kostnego:
Co to jest na różnej wysokości belki oporowe Ombredanna i słupy Sichera w miejscach ich największych wygięć.zostały opisane poprzez francuskiego lekarza wojskowego Rene Le Forta w 1901r.,który badał linie stripping co to jest.
Definicja Szczoteczka:
Co to jest początkowo dochodzi do łamania się i odginania pojedynczych włókien,a następnie całych pęczków.szczoteczka nie tylko jest wtedy bezużyteczka,lecz także działa szkodliwie na dziąsła. w razie choroby stripping słownik.
Definicja SBI:
Co to jest Parametr stripping czym jest.

Czym jest Stripping znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: