anatomiczne struktury co to znaczy
Co znaczy Struktury Anatomiczne. Czym jest szew pośrodkowy /między siekaczami przyśrodkowymi/, kość.

Czy pomocne?

Definicja Struktury Anatomiczne

Definicja z ang. Anatomical structures, z niem. Anatomische Strukturen.

Co to znaczy: struktury widoczne na zdjęciu:
szpara ozębnej /ciągłość/,
szew pośrodkowy /między siekaczami przyśrodkowymi/,
kość gąbczasta/zbita,ubeleczkowanie,
dół nadkłowy,
dno zatoki szczękowej /odwrócona litera Y/,
otwór przysieczny /w kształcie serca/,
łuk jarzmowy /litera U/,
otwór bródkowy,
kanał żuchwowy,
jama nosowa,
przejaśnienie przyszyjkowe,
kamień nazębny /jak nawisy i zanik wyrostka kostnego/,
wysepki kości zbitej /insula compacta/,
dół podżuchwowy,
zagłębienia językowe /lingual depressions/,
należy pamiętać o:
przemieszczaniu się zębów,
obniżaniu zatoki,
nakładaniu się i uśrednianiu obrazu,
zatoka i jej grzebienia jak dno jamy nosowej,
jednostronny /na przykładprzedsionkowy/ zanik kości,
sukces optyczny Macha,

Czym jest Struktury Anatomiczne znaczenie w Słownik na S .