cieszyńskiego izometrii co to znaczy
Co znaczy Technika Izometrii Cieszyńskiego. Czym jest Bibliografia Metoda / metoda dwusiecznej.

Czy pomocne?

Definicja Technika Izometrii Cieszyńskiego

Definicja z ang. The technique of isometrics Cieszyn, z niem. Die Technik der Isometrie Cieszyn.

Co to znaczy: Lista treści
1 Metoda
2 Ustawienie
3 Zalety
4 Wady
5 Bibliografia
Metoda
/
metoda dwusiecznej kąta/ promień centralny skierowany jest pod kątem prostym do płaszczyzny dwusiecznej kąta między osią długą zęba a płaszczyzną filmu. wedle geometryczną zasadą trójkątów podobnych, przy prawidłowym wykonaniu zdjęcia, prawdziwa długość zęba jest równa długości zęba na zdjęciu,
Ustawienie
video ustawiany jest jak najbliżej powierzchni językowej/podniebiennej zębów poprzez oparcie o podniebienie albo dno j. ustnej,
oś długa zęba i płaszczyzna filmu tworzą kąt, którego wierzchołek wypada w punkcie ich zetknięcia się,
promień centralny wiązki powinien padać na wyobrażoną dwusieczną tego kąta,
przy wykorzystaniu tej sposoby prosi się pacjenta o przytrzymanie filmu palcem wskazującym albo kciukiem od strony językowej,
przy wykonywaniu zdjęć szczęki płaszczyzna pozioma powinna przebiegać poprzez otwór słuchowy zewnętrzny i skrzydełka nosa,
przy wykonywaniu zdjęć żuchwy płaszczyzna pozioma powinna przebiegać poprzez otwór słuchowy zewnętrzny i kąciki ust,

video powinien wystawać 2mm nad powierzchnie sieczne/zgryzowe,


video ustawia się kropką w kierunku koron zębów, białą powierzchnią w kierunku lampy,
zbyt duże nachylenie lampy w pionie /mały kąt dwusiecznej/ - obraz skrócony,
zbyt krótkie nachylenie lampy w pionie /spory kąt dwusiecznej/ - obraz wydłużony,
Szczęka:
siekacze +45*,
kły +50*,
przedtrzonowce +40*,
trzonowce +30*,
Żuchwa:
siekacze -25*,
kły -20*,
przedtrzonowce -15*,
trzonowce -5*,
Zalety
nie jest konieczna sterylizacja uchwytów gdyż nie są stosowane, więc wydatki są niższe,
przy prawidłowym ustawieniu kątów, długość zęba na zdjęciu będzie odpowiadała rzeczywistej długości zęba,
Wady
sporo zmiennych występujących w tej technice ma wpływ na zniekształcenie obrazu,
wynikiem nieprawidłowego nachylenia w pionie jest skrócenie albo wydłużenie obrazu,
przy nieprawidłowym odchyleniu w poziomie dochodzi do nakładania się koron i korzeni,
szczyt przegrody międzyzębowej jest słabo widoczny,
cień kości jarzmowej regularnie przykrywa korzenie górnych zębów trzonowych,
kąty muszą być dobierane indywidualnie dla pacjenta i musi to robić osoba o sporym doświadczeniu,
częste zniekształcenie obrazu koron, co uniemożliwia wykrycie próchnicy na powierzeniach stycznych zębów,
korzenie policzkowe górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych są skrócone,
zdjęcia nie są powtarzalne,
Bibliografia
Podstawy Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej - Eric Whaites - 0443053499

Czym jest Technika Izometrii znaczenie w Słownik na T .