okluzji odtwarzania teorie co to znaczy
Co znaczy Teorie Odtwarzania Okluzji. Czym jest razie wykonywania protez całkowitych W maksymalnym.

Czy pomocne?

Definicja Teorie Odtwarzania Okluzji

Definicja z ang. Theories of Play Occlusion, z niem. Theories of Play Occlusion.

Co to znaczy: Obustronnie zbalansowana
Najczęściej wybierana koncepcja w razie wykonywania protez całkowitych
W maksymalnym zaguzkowaniu kontakt w obrębie zębów bocznych, zęby przednie w polu okluzyjnym
W ruchach ekscentrycznych równocześnie kontaktują zęby po stronie pracującej i balansującej Okluzja ochronna
Charakterystyczna dla uzębienia naturalnego
W maksymalnym zaguzkowaniu mocny kontakt zębów bocznych i nieznacznie słabszy przednich
W ruchu protruzyjnym prowadzą zęby sieczne
W ruchu bocznym po stronie laterotruzji kontaktują kieł górny z kłem dolnym (+ pierwszy przedtrzonowiec dolny)
Okluzja prowadzona grupowo
W maksymalnym zaguzkowaniu tak jak w ochronnej
W ruchu protruzyjnym prowadzą zęby przednie
W ruchu bocznym po stronie laterotruzji kontakt zębów bocznych, po stronie mediotruzji dyskluzja

Czym jest Teorie Odtwarzania Okluzji znaczenie w Słownik na T .